Vodenje z najvišjega vrha


Šola odličnosti                                                                                                         
Nevenka Dautanac s.p.                                                                                            Župančičeva 4
8330 Metlika                                                                                                      
Tel: 07-305-8-701
Mob.: 040-825-442
Davčna številka: 20039956
solaodlicnosti@email.si
 


Vodenje z najvišjega vrha – povzetek seminarja –gradivo ni lektorirano

»Odličen vodja je tisti, ki spodbuja druge k odkrivanju odličnih rešitev«


Voditeljstvo je ključ, ki odpira vrata  uspeha. Noben posel ne more rasti brez voditeljstva. Voditeljstvo je edina resnična prednost, ki jo ima neka organizacija pred drugo. Tudi drugi imajo dobro hrano, enake cene, urejene prostore, dobre programe, kvaliteto…
Je pa ena odločujoča razlika in to je - katero organizacijo ali podjetje vodijo bolje kot drugo.
Voditeljstvo je ključ do uspeha v poslu, cerkvi, družini…povsod. Danes potrebujemo močne in sočutne voditelje.

Kaj je vodenje?
Vodenje je sposobnost s katero druge navdušimo za delo in jih pripravimo do tega,
da v njem uživajo.

Ljudje nismo logična, temveč smo čustvena bitja. Tudi poslovni svet ne deluje po načelih logike, pač temelji na čustvih. Ljudje bolj kot informacije cenijo navdih in želijo preproste stvari.
Ljudi lažje vodite, če pridobite njihova čustva, kot pa če prepričate njihov razum.
Ljudi ne zanima kaj vse vi znate, kaj imate, kaj ste….dokler ne ugotovijo koliko vam je mar za njih. Ljudje želijo biti spoštovani, želijo, da se jim prisluhne in, da drugi opazijo in priznajo njihove dosežke.

Imate radi jagode s smetano?
Moj sosed jih obožuje, vendar kadar gre lovit ribe na trnek natakne črve. Zakaj? Ker ne razmišlja o tem  kaj si on želi, kaj on ima rajši, temveč kaj si ribe želijo.
Če govorite o stvareh, ki zanimajo samo vas in o tem kaj si vi želite je to nesmiselno in otročje. Že res da zanima vas in da vas zanima ves čas, vendar pa zanima samo vas in nikogar drugega.

Kaj ste – voditelj ali menedžer?
Vodstvo in menedžment sta dve stvari. Najprej je vodstvo potem sledi menedžment.

 • Menedžment se predvsem osredotoča na delovanje: kako najbolje dosežem določene stvari?
 • Vodstvo se ukvarja z načrtovanjem; katere stvari želim doseči?
 • Menedžment je pravilno delovanje stvari.
 • Vodstvo je učinkovito vzpenjanje po lestvi uspeha. Vodstvo določa, ali je lestev naslonjena na pravo steno.

Prestavljajte si skupino delavcev (proizvajalcev), ki so v  pragozdu in s primernim orodjem utirajo pot skozi gozd. Proizvajalci so tisti, ki rešujejo težave. Izsekavajo podrast in jo umikajo. Menedžerji jim sledijo in brusijo njihova orodja (pišejo priročnike o tržni politiki in postopkih, nudijo načrte za razvijanje mišic, vnašajo izpopolnjene tehnologije, določajo razpored dela ….)
Vodja je tisti, ki spleza na najvišje drevo, si ogleda celoten položaj in zavpije: »napačen gozd«. toda, kako pogosto se zgodi, da delovni  in učinkoviti proizvajalci in menedžerji pogosto odgovorijo: »Tiho! Napredujemo.    Kot posamezniki, skupine in organizacije smo tako pogosto zaposleni z izsekavanjem podrastja, da sploh ne opazimo, da smo v napačnem gozdu.


Učinkovitost, pogosto tudi preživetje, ni odvisna le od tega, kako zelo se trudimo, ampak, tudi od tega, ali se prizadevanje odvija v pravem gozdu.

Zato je tako pomembno, da je naprej vodstvo in potem menedžment.
Učinkovit menedžment brez učinkovitega vodstva je kot zlaganje ležalnikov na  palubi Titanika.

Nikakršen  uspešen menedžment ne more nadomestiti neuspešnega vodstva. In vodstvo je tako pogosto naporno, ker smo ujeti v paradigmo menedžmenta.

Zato potrebujemo vizijo in cilje ter notranji kompas – niz načel in usmeritev ter vrednote, saj velikokrat ne vemo kakšno bo  ozemlje, ki je pred nami in kaj bomo potrebovali, da ga prepotujemo, zato bo veliko odvisno od naše presoje v tistem trenutku. Naš notranji kompas pa nam bo vedno kazal pravo smer. Najprej moramo imeti v osebnem življenju stvari postavljene na »pravo« mesto. Imeti moramo vrednote, načela, vodstvo (to je naš notranji kompas). Vedno moramo vedeti kdo smo in kam gremo. Kaj nam je pomembno, kaj je središče našega življenja. Ko imamo načela, potem vemo vse to.
Načela niso odvisna od vremena, od drugih ljudi, od okoliščin, od trendov in modnih muh.
Načela ne umrejo. So globoka in trdna, so temelji našega življenja in so globoke temeljne resnice.
Imeti moramo osebno in poslovno (poklicno) izjavo o poslanstvu, imeti vizijo in jo vizualizirati.
Da bi izjava o poslanstvu bila zares učinkovita mora izhajati iz samega srca podjetja, vsi morajo sodelovati pri njej, ne le vodilni in načrtovalci strategij, ampak vsi!

ZAKAJ?
Brez udeležbe ni predanosti.

Če nekaj sam predlagam, potem se bom tudi bolj trudil in pri tem sodeloval, da bo čim bolj izpeljano. Če mi drugi nekaj določijo je to ukazovanje, če sam sodelujem pri tem je to ustvarjanje in spodbuda. Oblikovanje izjave o poslanstvu organizacije zahteva čas, udeležbo, veščino, empatijo…
Potrebna je iskrenost, pravilna načela, pogum in notranja skladnost.

Karkoli temelji na pravilnih načelih, vedno deluje.

Izjava o poslanstvu organizacije, ki resnično odseva skupno vizijo in vrednote vseh v organizaciji, ustvarja veliko enotnost in veliko prednost. V človeških srcih in umih ustvarja sistem opazovanja, niz kriterijev ali smernic po katerih se ljudje ravnajo. Ne potrebujejo nikogar, da bi jih usmerjal, nadziral, kritiziral ali jim podtikal.

Vprašanja?

 1. Koliko ljudi v vaši organizaciji ve, da imate izjavo o poslanstvu?
 2. Koliko jih pozna njeno vsebino?
 3. Koliko jih je sodelovalo pri njenem oblikovanju?
 4. Koliko jih je resnično vključeno vanjo in jo uporablja kot sistem opazovanja pri sprejemanju odločitev?
 5. Kaj je tisto, kar bi lahko storili (in zdaj ne počnete) in kar bi v vaše življenje prineslo ogromno pozitivno razliko, če bi se temu posvečali? 
a)      v osebnem življenju
b)      v poslovnem – poklicnem življenju


Stvari, ki pomenijo največ, ne smejo biti nikoli v oblasti stvari, ki pomenijo najmanj. (Goethe)

Ne upravljaj s časom, upravljaj s seboj!
Dejavnika, ki nam določata dejavnosti sta nujen in pomemben (nujnost in pomembnost).
Nujen pomeni, da gre za ZDAJ! TAKOJ!, zahteva  našo takojšnjo pozornost. Nujne stvari delujejo na nas. Telefon zazvoni in večina ljudi ne prenese da bi telefon zvonil. (vendar ob vsej moderni tehniki imate nešteto možnosti…utišaj zvok…vklopi avtomatsko tajnico…)
Nujne stvari so navadno vidne. Pritiskajo na nas. Kličejo po dejavnosti. Pogosto so zelo priljubljene (saj drugi vidijo, da veliko delamo. Navadno so nam tik pred nosom in pogosto jih je prijetno, lahko in zabavno opraviti.

Pomembnost ima opraviti  s končnimi  rezultati. Če je nekaj pomembno, prispeva k poslanstvu, vrednotam in ciljem, ki imajo prednost.
Na nujne zadeve se odzivamo, pomembne zadeve, ki niso nujne pa zahtevajo več pobude. Če hočemo izkoristiti priložnosti, izzvati, da se stvari zgodijo, moramo delovati.
Če nimamo poslanstva, vizije, jasnih ciljev, če nimamo jasne predstave o tem kaj je pomembno, kakšne rezultate želimo doseči, nas odvrne trenutni nagib, da se odzovemo nujnemu.
S pomembnimi stvari naj se ukvarja vodstvo – voditelj, z njunimi stvarmi naj se ukvarja menedžment – menedžer. To pa izvajate edino, če znate prenašati odgovornosti na druge, če zaupate drugim, če razvijate v svoji organizaciji voditelje in če ne želite biti nenadomestljivi.

Najpomembnejša sestavina formule uspeha je veščina ravnanja z ljudmi.

Uspeh = 88% delo z ljudmi + 12% znanje


Raziskava  med 16.000 (šestnajst tisoč) vodstvenih delavcev je ugotovila:
(Standfordski inštitut)

Zelo uspešni menedžerji in voditelji:
Komaj uspešni menedžerji in voditelji:

 • So pozitivno naravnani in imajo zdrav odnos
 • Skrbijo za ljudi v prav toliki meri, kot za dobiček
 • Gledajo na podrejene zelo optimistično
 • Se posvetujejo s podrejenimi
 • Prisluhnejo in sprejmejo nasvete
 • Osebnostno rastejo

 • So običajno nezdravo in negativno naravnani
 • So obsedeni le s svojo lastno varnostjo
 • Izkazujejo temeljni sum v zmožnosti podrejenih
 • Se ne posvetujejo
 • Se izogibajo stikom in se raje opirajo na priročnike
 • Osebnostno ne rastejoABC voditeljstva (osnove voditeljstva)

Ko govorimo o voditelju, si predstavljamo, da mu nekdo sledi (prostovoljno, predano in z veseljem). Če nima nikogar za sabo, ki mu sledi in ga podpira, potem ni voditelj.

Voditelj:
 • privlači ljudi in sicer takšne kot je sam in ne takšne kakršne želi. Ne morete pritegniti »devetke«, če ste sami »šestka«. Zato se morajo voditelji osebnostno razvijati in rasti, potem, lahko dosežejo nemogoče in neverjetne stvari. Kakšen je vaš pristop do ljudi, kakšne signale pošiljate, kaj izžarevate, so ljudje radi v bližini in družbi, se kdaj nasmehnete?
»Ko pogledate svoj posel, organizacijo…je tako, kot, če bi pogledali v ogledalo. Edini problem, ki ga imate v organizaciji je ta, ki ga imate tudi sami.« (John Maxwell).

 • gradi skupnost v kateri ljudje imajo občutek pripadnosti, ko pridejo v to skupino.

 • izžareva samozavest, ker je večina ljudi v osnovi nesigurna in potrebujejo nekoga, ki mu zaupajo. Ljudje vam morajo zaupati, zaupanje vas bo daleč odpeljalo.

 • producira navdušenje. Ljudje hočejo biti tam kjer je zabava. Dolgočasnost ne privlači.
Zabava rodi užitek, užitek rodi sodelovanje, sodelovanje rodi pozornost, pozornost rodi zavedanje, zavedanje rodi vpogled, vpogled rodi znanje, znanje rodi akcijo, akcija rodi rezultate, rezultati rodijo zadovoljstvo, zadovoljstvo rodi uspeh

 • vzpodbuja ljudi. Z vzpodbujanjem dosežete več kot z zatiranjem. Tepen pes ni za nobeno rabo.

 • daje pomembnost ljudem. Ena izmed osnovnih človeških čustvenih potreb je občutek pomembnosti.

 • zagotavlja toplino. Voditelj zagotovi okolje kjer preveva toplina. Ljudje se hočejo počutiti dobro. Dobri odnosi rodijo iskrenost, iskrenost rodi toplino, toplina rodi pozdrav, pozdrav rodi nasmeh.

 • zagotavlja upanje. Voditelji imajo sposobnost, da zagotovijo upanje za ljudi. Upanje je temelj vsake spremembe. Če ljudje ne vidijo smisla se ne bodo poboljšali.

 • deli vizijo in veliko sliko. Voditelji imajo sposobnost, da delijo vizijo in »veliko sliko«. Vsakič, ko se kot vodja lotite projekta, morate jasno vedeti kaj pričakujete. Morate videti kako zgleda odličen, uspešen, učinkovit rezultat. Šele tedaj lahko upate, da vam bo uspešno uspelo premagati vse ovire, k se bodo pojavile na vaši poti, ko boste odstranjevali stvari, ki niso del vaše vizije. Nezadovoljstvo ni zato ker določenih stvari ni, ampak zato ker ni vizije. Ali vaši ljudje hodijo »le« v službo, zamorjeni, zato ker morajo, ali imajo občutek, da prispevajo, da so del velike slike, da opravljajo čudovito poslanstvo, da prispevajo k uspehu. Nekdo je opazoval dva zidarja pri delu. Eden je bil slabe volje in se pritoževal, drugi si je prepeval in hitro delal. Ko je prvega vprašal kaj dela, je odgovoril: kaj ne vidite, da se mučim, hrbtenica mi trpi, iz dneva v dan prelagam te opeke….
Ko je drugega vprašal kaj počne je ta odgovoril: »sodelujem pri izgradnji čudovite katedrale v svoji zemlji. Kaj bi vaši ljudje odgovorili?

 • imajo karizmo

 • ljudem dodajajo vrednost. V njihovi (voditeljevi) družbi se počutijo dobro.  Z ljudmi ravnamo tako, kot jih vidimo in kakor z njimi ravnamo takšni postanejo.

 • verjamejo v ljudi. Ljudje se sprašujejo tri stvari: ali ti lahko zaupam, kot voditelju, ali ti verjameš v to kar govoriš kot voditelj, ali ti je mar zame kot za osebo?
Kadar iskalci zlata kopljejo, da bi našli eno samo unčo zlata, morajo pogosto premetati nekaj ton blata, ampak oni ne iščejo blato, temveč zlato. Enako je pri delu z ljudmi. Pri njih morate iskati zlato – dobre stvari.

Torej kaj voditelji delajo?
a)      privlačijo ljudi
b)      verjamejo v ljudi
c)      povežejo se z ljudmi

Povežite se z ljudmi um  na um, dušo na dušo, čustvo na čustvo. Povezovanje je odgovornost voditelja in ne obratno. Tako kot se lokomotiva poveže z vagoni in jih pelje naprej. Ni dovolj, da se lokomotiva samo dotakne vagonov, mora jih »zahakljati«, priklopiti na sebe. Ni odgovornost ljudi, da se povežejo z voditeljem. Ljudje ne služijo vam, temveč vi, kot voditelj služite njim. To je ključ do uspeha.
Povežite se tako da:
 • visoko cenite ljudi, kot ljudi in zaradi tega kar vam dajo

 • verjemite v ljudi, spodbujajte jih, govorite navdušeno, z entuzijazmom, verjemite, da lahko naredite razliko in spremembo v njihovih življenjih. Iščite skupne točke, pa čeprav je to samo 1% v čem se strinjate in potem se 100% posvetite tej točki. Najprej se pogovarjajte o skupni točki, o tem v čemer se strinjate in šele potem se lahko pogovarjate o stvareh, v
    katerih se ne strinjajte in jih pripravite do tega, da spremenijo svoje mnenje.
        Nikoli ne začnite pri ljudeh z besedami: »To ni dobro, dokazal ti bom in to…saj je to, kot 
            če bi rekli »pametnejši sem od tebe«

 • razumite njihove temperamente. Kar vidimo temelji na tem kar smo in ne na tem kar se v resnici dogaja. Lahko sta dva v isti sobi in slišita isto sporočilo pa gresta ven z različnimi mnenji. Veliko našega obnašanja je odvisno od naše perspektive.

 • povežite se z ljudmi glede na njihov in ne na vaš temperament.
a) s kolerikom se povežete z močjo,
b) s flegmatikom z zagotovilom,
c) z melanholikom s fokusom,
d)s sangvinikom z navdušenjem

 • razumite in odkrijte darove in zmožnosti ljudi. Ko se  voditeljem ne uspe povezati, je skoraj vedno, da ne razumejo, da vsakdo ima svoj dar in sposobnosti in če ne razumejo drugih ne morejo se z njimi povezati, ker izhajajo iz sebe in mislijo, da drugi morajo biti kot so oni sami. Primer: Tehnično pismen prodajalec in tehnično nepismen kupec – če se prodajalec ne poveže ne bo prodal, čeprav kupec ima denar. Ni kupčeva naloga da se poveže in če nekaj ne razume potem ne bo kupil ali naredil.
            Voditelj se mora povezati z ljudmi, ne skrbite kaj vi znate, ampak kaj ljudje vedo, kje so
             oni – ne vi.
             Povežite se z ljudmi iz njihove perspektive, iz njihovega zornega kota, vedeti morate kje so
             Kaj so, o čem so tiho (o čem mislijo), o čem pojejo in o čem sanjajo. Šele takrat boste
             imeli vpliv na njih in vam bodo sledili. Sicer je tako; če vi nimate vpliv na svoje ljudi, ga 
             ima nekdo drug in ponavadi so to negativci.

 • uporabljajte srce in glavo. Drugače se obnašajte do sebe, kot se obnašate do ljudi. Ko se obnašate do sebe uporabljajte glavo, ko se obračate ljudem uporabljajte srce. Ponavadi delamo obratno (ko ocenjujemo).
 Primer:
a)      ko nekdo potrebuje veliko časa, je počasen - ko pa jaz, potem sem temeljit
b)      ko nekdo nečesa ne naredi je len -  ko pa jaz ne naredim sem zaposlen
c)      ko nekdo naredi nekaj brez, da bi mu bilo rečeno, prestopi avtoriteto – ko pa jaz potem se samoiniciativen
d)      ko nekdo preskoči par pravil v bontonu je nesramen – ko pa jaz potem sem izviren in originalen
e)      ko nekdo zadovolji šefa in mu ustreže je priliznjen – kopa jaz je to potem sodelovanje

 • odkrijte ključ. Najdite ključ do njihovih življenj. Vsaka oseba ima ključ in, ko ga najdete ga uporabite samo kadar vam dajo dovoljenje in le zato, da pomagate in bo v njihovo korist. Uporabite ga na pošten način in nikoli v njihovo škodo. V večini primerov je ključ do njihovih življenj njihove sanje.

 • bodite ob njih tudi in še posebej v težkih časih, situacijah ali okoliščinah. Ko so na tleh in v stiski in ste vi ob njih vam to ne bodo nikoli pozabili. Ostali vam bodo predani in vam bodo sledili.

 • negujte odnose. Nikoli ne jemljite drugih ljudi kar tako, kot podarjene, samoumevno…. Negujte odnose. Ne jemljite nobeno razmerje podarjeno. Vedno dolivajte, ohranjajte, razvijajte. Ali spodbujate svoje odnose z drugimi ali prisilite druge, da jih spodbujajo?

Nivoji vodenja:

 • voditelj ve kam gre
      Vendar, če veste kam greste, še ne pomeni, da ste voditelj. Mnogo ljudi ima  zastavljene 
      cilje, pa niso voditelji. Res pa je, da ne morete biti voditelj, če ne veste kam greste.

 • nivo verodostojnosti                                                                                                         Voditelji so sposobni priti tja kamor želijo. Voditelj postanete, ko ustvarite uspešno osebo. Obstaja razlika med uspešno osebo in voditeljem in razlika je med uspehom in vodenjem.
Ljudje mislijo jaz sem uspešen, zato mi bo zagotovo uspelo zgraditi skupino. Lahko ste kot posameznik zelo uspešen, vendar vam ne bo uspelo zgraditi skupino. Ne bo vam uspelo zbrati ljudi, ki bi vam sledili. Ne boste sposobni ustvariti voditeljev in ne boste sposobni povečati rasti podjetja.

 • sprejemanje
     voditelj postanete, ko vas ljudje sprejmejo. Ko vas sprejmejo, potem lahko na ljudi vplivate 
     in jih vodite, kamor želite, ker vam bodo sledili. Tisti, ki misli, da vodi a mu nihče ne sledi, 
     se le sprehaja. Največji cilj večine voditeljev je, da jim ljudje sledijo – da imajo skupino.

 • razvijanje
najvišji nivo vodenja, ki ga dosežejo le nekateri voditelji (tisti, ki se osebnostno razvijajo in razumejo voditeljstvo) je tisti, ko ste sposobni razvijati, ustvarjati in voditi voditelje. Ko to dosežete potem boste vedno imeli nekoga, ki vam bo sledil (prostovoljno)


Paradigme o vodenju in voditeljih
 • Stara paradigma:
Tu je cilj – pojdite! Okoli glavnega bika se zbere čreda in on ji pokaže kaj morajo delati. Reče: »jaz sem voditelj, sledite mi!« jaz znam vse. Voditelj največ ve. Jaz sem »nenadomestljiv«. (ne bodite prepričani v to – pokopališče je polno nenadomestljivih ljudi). Če ste »nenadomestljivi« min zbolite vas lahko zamenja nekdo, ki je bolj sposoben in potem vas bodo itak zamenjali. Če pa razvijate ljudi okoli sebe boste lahko napredovali na višji nivo.
 • Nova paradigma:
Tu je cilj – pojdimo. Med gosmi, ki letijo v jati vsaka gos ima odgovornost, da vodi tiste, ki ji sledijo, da so uspešni in da pridejo do cilja celotne jate, Vsaka gos ima svoje delo, vsaka je za nekaj odgovorna, vsaka poučuje nove voditelje.
      Voditelji na druge prenesejo lastništvo, ustvarjajo okolje lastništva v katerem želi vsak biti 
      odgovoren. Voditelji razvijajo svoje lastne sposobnosti, se hitro učijo in razvijajo in
      spodbujajo druge, da se učijo. Kdo vas nadomestil? Ali ustvarjate nove voditelje?


Kot voditelj morate vedeti, da imate tri vrste ljudi:
 • Pobudnike ali voditelje
 • Sledilce
 • Tiste ki jamrajo in nič ne naredijo

Vrste voditeljev:
 • Voditelji, ki razvijajo sledilce (VKRS)
 • Voditelji, ki razvijajo voditelje (VKRV)

Razlike med voditelji

 1. želja voditelja

VKRS se želi počutiti pomembnega.
VKRV želi biti uspešen. Med tem dvojim je ogromna razlika.
Največji voditelji so tisti, ki razvijejo voditelje, ki jih prekašajo in presežejo. Ko voditelj razvija voditelje, želi, da jih nekdo nadomesti. Kako boste delovali je odvisno od vaše osebne želje. Vaš cilj naj bo, da ustvarjate ljudi, ki vas lahko nadomestijo. Ko boste sposobni zamenjati sebe, boste lahko šli na višji nivo vodenja. Kaj je vaš cilj? Da vsi hodijo k vam in vas sprašujejo za vsako malenkost, da ste nepogrešljivi, da vam govorijo kako ste dobri in kako nihče tega ne zna bolje narediti kot vi…..ali je vaš cilj, da spodbujate ljudi, da postanejo neodvisni, ter da ustvarite in podvajate voditelje.
VKRS se osredotočajo na šibkosti ljudi. VKRV se osredotočajo na človeške moči in v tem je gromozanska razlika.

Rezultat:
Če se osredotočate na šibkosti ste v odvisnem odnosu.
 a) imate z njimi odvisen odnos. Večina ljudi gradi tak odnos, ker se želi počutiti pomembne  
  in namesto, da se razvijajo voditelji se gradijo privrženci. V tej celotni proceduri je vpleten 
  velik ego. Ti odvisni privrženci so tako negotovi, da ne bodo nikoli razvili svoje skupine, ker
  potrebujejo vas, pa še zelo se bodo trudili, da bi druge oddaljili od vas in ne bodo vam
  dovolili rasti
     b) tako voditelj, kot sledilec sta ujetnika tega odnosa. Postanete ujetniki drug drugega (kot če
        daste dva raka skupaj v škaf  - ne potrebujete pokrova, ker ne bosta zlezla ven, kajti drug    
        drugega grabita in vlečeta navzdol) Ker ste se osredotočili na njihove šibkosti ne bodo
        naredili niti koraka brez vašega dovoljenja. V takem odnosu je zelo velik ego – vam zraste
        ego. Sčasoma bosta voditelj in tisti, ki mu sledi ranila drug drugega. Eden bo hotel iti naprej
        in rasti, a mu drugi ne bo dovolil. Vsi smo že kdaj bili na stopnji, ko smo gradili odvisen
        odnos – ko smo bili nenadomestljivi in smo se počutili kot kralji. Slaba stran tega je, da lahko
        zrastete samo do tega določenega nivoja in nič več. Ali želite do konca življenja ostati tu kjer
        ste ali želite napredovati? Če se osredotočite na šibkosti , s tem omejujete tiste, ki vam sledijo
        vsakega posebej kot tudi celotno organizacijo. Če se osredotočate na šibkosti ljudi, ne boste   
        nikoli prišli do njihovih moči.
Če se osredotočate na moči ste v odnosu polnem moči
a)      v takem odnosu ima voditelj popolno zaupanje v ljudi, ima vero v potencial ljudi, ima popolno zaupanje v namen in nenehno vizualno in besedno spodbuja ljudi.
b)      Ko se osredotočite na moči se sprosti moč v ljudeh in vsi njihovi potenciali in oni sami premagajo in odpravijo svoje šibkosti, ker rastejo in se razvijajo. To ne pomeni, da ljudi vodite, kot, da nimajo šibkosti ker jih vsi imamo. Vendar to, na kar se osredotočimo to raste. Z ljudmi ravnamo tako kot jih vidimo in kot z njimi ravnamo takšni postanejo.
c)      Sčasoma si bosta voditelj in tisti, ki mu sledi pomagala. Sledilec postane voditelj in oba podvajata. To si morate želeti – podvajanje dobrih ljudi in rezultatov. Kot mentor boste nazaj dobili veliko več kot ste vložili v ljudi. Seveda na začetku morate najprej vlagati v ljudi (čas, znanje, potrpežljivost, vztrajnost,včasih tudi denar), ker če nič ne vložite ne morete od njih nič pričakovati.
         - naštejte 5 vaših potencialnih voditeljev, vendar nikar ne delajte iz dobrih delavcev slabe 
           šefe ali iz dobrih sledilcev slabe voditelje. Niso vsi za voditelje, zato se ljudmi pogovorite in     
           ugotovite kaj si želijo in če si želijo potem jim razložite kaj vse bo potrebno narediti in 
           kakšne odgovornosti in posledice bodo, ko dosežejo določen nivo ali mesto.
          -naštejte njihove močne – dobre lastnosti Kako vi obravnavate njihove moči in kako jih
          razvijate? (vsi voditelji so nekoč bili sledilci). Dovolite jim, da počnejo to v čem so dobri,
          čim večkrat. Pohvalite jih za kar dobro naredijo pred drugimi in pohvalite jih tudi osebno,
          poudarjajte njihove moči, povzdigujte jih…in obenem tudi povzdigujete celotno skupino…in
          tako dobite voditelja.
 1. prioritete voditelja

VKRS posvetijo pozornost spodnjim 20% v skupini.
VKRV  se osredotoči na zgornjih 20% v skupini.
Upoštevajte Paretovo načelo 80/20. To načelo deluje na vseh področjih našega življenja. To pomeni da 20% vaših strank naredi 80% prometa. 20% vaših ljudi naredi 80% vsega dela. 20% ljudi v vaši skupini porabi 80% vašega časa. Torej, če imate 10 oseb v skupini vam 2 osebi naredijo 80% dela in če imate 10 stvari v življenju vam bosta 2 stvari pomagale doseči 80% vsega kar si v življenju želite. Zgornjih 20% v vaši skupini naj dobi 80% vašega časa. Kdo je vaših zgornjih 20%, kdo so tisti, ki poganjajo in vlečejo naprej, ali jim posvečate svoj čas in energijo?
Če zgornjim 20% daste nalogo jo zgrabijo in odhitijo realizirati, pridejo nazaj in vprašajo če imate še kaj. Če spodnjim 20% daste nalogo jamrajo, oklevajo, iščejo izgovore, vas kličejo, vmes pozabijo….  
Zakaj vam ne uspe dati 80% časa 20% ljudem? Zato ker je večina voditeljev napačno usposobljena. Usposobili so jih za vodenje spodnjih 20%. Spodnji lažje sledijo nekomu, ne razmišljajo, ne prevzemajo odgovornosti, ne sprašujejo preveč, vzamejo vam ves čas in še bi ga hoteli, ne zanima jih kam jih vodite. Hodijo za vami leva, desna – ena, dva…..Spodnjih 20% vam da občutek, da ste pomembni in nekaj posebnega.
Zgornjih 20% vam ne bo kradlo čas, cenili bodo vaš čas in vse kar za njih naredite. Za zmago potrebujete dobre igralce  - s spodnjimi boste izgubili, zato se osredotočite na zgornje.

a)      voditeljeve sposobnosti
Dobri voditelji razvijajo sledilce.
Izvrstni voditelji razvijajo voditelje.
Vodenje ljudi deluje le na podlagi zaupanja in spoštovanja. Ljudje sledijo tistim, ki jih spoštujejo in jim zaupajo.
Na katerem nivoju ste? Če ste 6-ka boste privlačili vse do 6-ke. Vodenje se prenaša vzporedno in navzdol. 10-ke ne bodo nikoli sledile 6-kam. Postanite voditelj višjega nivoja in potem boste pritegnili najboljše ljudi. Če pa ostanete na 6-ki ne boste nikoli dosegli 40% ljudi – najboljših ljudi. In ko zgubljate ljudi, zgubljate vedno tiste, ki so najboljši. Vi podvajate sebe in svoje sposobnosti na svoje ljudi. Če ne rastete omejujete kvalitete ljudi in organizacije. Povečajte svoje voditeljske sposobnosti.

b)      voditeljev odnos
VKRS se oklepajo svojega položaja in moči.
VKRV se odpovejo položaju in moči.
Če vam kot voditelju ni mar, komu gredo zasluge, lahko dosežete neverjetne stvari. Vaš cilj ni, da se vi izkažete, ampak da vaši ljudje zgledajo  pomembni. Vaš cilj ni, da vi dobro zgledate kot voditelj, ampak, da oni izgledajo. Vaš cilj je, da vaši ljudje počnejo to kar vi počnete in da to počnejo nekaj časa in jim potem rečete kako so dobri v tem in da lahko oni prevzamejo.
Ali želite razvijati občudovalce ali voditelje? Odpovejte se stvarem od katerih nimate koristi, odpovejte se temu, da bi vse nadzorovali.

c)      voditeljev čas
VKRS preživijo čas z ljudmi
VKRV investirajo čas v ljudi
Ali ste skupaj z ljudmi zato, da se družite ali zato, da nekaj dosežete?
Ocenite ljudi, kdo so in kaj znajo. Imejte beležko, zapisujte si stvari. Ovrednotite njihove dosežke.

d)      filozofija
VKRS povečujejo svojo organizacijo tako, da usposabljajo tiste, ki sledijo.
VKRV povečujejo svojo organizacijo tako, da usposabljajo voditelje.
VKRS rastejo na podlagi dogodkov – od zunaj navznoter
VKRV rastejo na podlagi usposabljanja - od navznoter navzvenKako vi rastete?
Rast od zunaj navznoter se hrani s karizmo
Rast od navznoter navzven se hrani s predanostjo.
Če ustvarjate sledilca - nekaj dodate.
Če ustvarjate voditelja - podvojite.
Če hočete več dobrih skupin, potem morate imeti in usposobiti toliko voditeljev.
Ne morete imeti več skupin kot voditeljev.
Večja ko je organizacija, več nivojev morate imeti pod seboj, ne pa okoli sebe.
Nivoji usposabljanja:
1) ljudi usposabljate neposredno, zato opazujete kako postanejo voditelji.
2.) Ustvarite voditelje, da neposredno ustvarjajo voditelje in opazujete kako učinkovito se podvajajo.

e)      pričakovanja voditeljev
VKRS od ljudi pričakujejo malo predanosti, pričakujejo veliko od sebe in malo od drugih
VKRV  od ljudi pričakujejo zelo veliko predanosti, veliko pričakujejo od sebe in od drugih.
Prvi voditelji pričakujejo, da se boste izkazali, drugi pričakujejo, da boste zrasli.
Ko zahtevate predanost obdržite zmagovalce in zgubite tiste, ki jamrajo.
Kakšno skupino želite? Takšno, ki se bo izkazala ali takšno, ki bo zrasla?
Kašne ljudi želite – takšne, ki so samo zraven ali takšne, ki rastejo in se podvajajo?
Bodite predani in od drugih ne pričakujte nekaj kar sami niste pripravljeni narediti.
* verjemite v to kar počnete
* pri tistem kar počnete potrebujete pomoč, če nočete pomoči potem so vaše sanje – cilji premajhni.
* verjemite, da se ljudje želijo raztegniti - zrasti
* verjemite, da se bo večina ljudi, ki ima nekoga, da jih vodi in spodbuja  raztegnila - zrasla
* verjemite, da ko se nekdo raztegne - zraste in uspe se bo pripravljen bolj predati
* verjemite, da ko oseba uspe, bo blagoslovila svojega voditelja
(elastika deluje in je uporabna le ko jo raztegnete)

f)       voditeljev stil
VKRS vodijo ljudi na enak način
VKRV vodijo ljudi na drugačen način

Če vse ljudi vodite na enak način dosežete dve stvari:
1. varate ljudi glede njihovih sposobnosti
2. ne razumete vodenja.
Voditelj se mora osredotočiti na različne sposobnosti ljudi. Vaš cilj ni, da ste od vseh »enako fer« Spomnite se zgodbe iz Svetega pisma o talentih. Nekdo je dobil en talent, nekdo več……in nekdo je talent zakopal nekdo ga je pomnožil. Nagrajen je bil tisti, ki je pomnožil talente in ne tisti, ki ga je zakopal. Preberite si celotno zgodbo v Evangeliju po Mateju 25/ 14-30. Niste pošteni do tistih zgornjih 20% če se enako ali celo več ukvarjate s spodnjimi 20%.
Niso vsi ljudje enaki in kot voditelji ne morete z vsemi enako ravnati. Naj vedo, da si morajo zaslužiti vaš čas in naklonjenost. Vaš cilj ni, da ste do vseh enako fer, temveč, da ste do vseh spoštljivi in prijazni.
Si predstavljate dva moštva,ki igrata košarko in nekaj sekund do konca je izenačeno. Trener prosi za premor in govori igralcem strategijo, kdo naj dobi žogo za met, ki bo odločilen za zmago. Vsi vemo, da bo metal najboljši igralec. Kaj bi bilo, če bi neki igralec prišel k trenerju in rekel: »oprostite trener, toda to ni fer, kolega je že  17 X  metal in vsakič zadel, jaz sem le 4x poskusil in mislim, da sem sedaj jaz na vrsti…. Kateri trener bi bil »fer« in dal temu igralcu žogo? Kaj bi rekli za tega trenerja?
Ravno tako ne  smete dati 7-ki, da vodi 9-ke., ali osebi, ki je usposobljena za 10 ljudi dati 60 ljudi, ker se bo skupina razpadla, končala se bo z 10 ljudmi – s tolikimi za koliko je usposobljen voditelj. Seveda pa lahko daste nekomu, ki je usposobljen za 100, da vodi 10 in čez čas bo njegova skupina zrasla na 100.
Vsak dan si voditelji komplicirajo življenje, ker se vmešavajo v življenja ljudi in skušajo biti fer.
V vašem življenju želijo, da ste fer le tisti ljudje, ki ne znajo prispevati. Pomislite kdo se največ pritožuje, jamra, zahteva pravice, obtožuje za mobbing, je veliko odsoten z dela, je v depresiji… Ne, da hočejo biti fer, ampak hočejo nekaj dobiti.
Vi pa morate razumeti, da če želite biti voditelj, da niso vsi enaki. Ni se vam treba pretvarjati, da ste do vseh enaki. Nekatere imate raje kot druge. Ljudje si morajo zaslužiti vaš čas in svoj napredek. Če nekdo pride k vam in to na vso moč zahteva, so to zadnje oseba, ki jih želite imeti v organizaciji, ker vas bodo samo upočasnjevale.

g)      voditeljev vpliv
VKRS vplivajo na ljudi, ki se jih lahko dotaknejo
VKRV vplivajo na ljudi onstran sebe in onstran njihovega življenja
Uspeha se ne doseže brez naslednika. Tisti, ki so blizu voditelja določajo njegov uspeh. Kakšne ljudi imate okrog sebe – sledilce ali voditelje? Če so voditelji vam bodo pomagali nositi breme, če so sledilci bodo vaše breme zakopali. Izbira je vaša!

Efektivno vodenje različnih osebnosti

Ljudje imajo različne temperamente in dajejo prednost različnim rečem.
Nekateri ljudje godrnjajo in kričijo, drugi se nikoli ne vznemirijo, nekateri pokažejo vsako spremembo v občutju, drugi pa se nikoli ne odprejo. Nekateri vedno zamujajo, drugi zapravljajo svoj denar in tretji ga kopičijo.
Imeti moramo enako filozofijo, vizijo, cilje…vendar potrebujemo različne osebnosti z različnimi sposobnostmi.
Predstavljajte si glino, železo, steklo in les. Vsakega od teh materialov lahko oblikujemo in iz njega naredimo različne uporabne ali okrasne izdelke. Vsakega od teh materialov moramo oblikovati z drugačnimi orodji in prejemi. Če bi steklo oblikovali z istim orodjem in na enak način kot železo bi se v trenutku sesulo. Torej, čeprav jih lahko oblikujemo, njihove osnove – njihovega bistva ne moremo spremeniti – les ostane les in ne bo nikoli postalo steklo.  Ravno tako je z nami ljudmi. Smo različni, imamo različne sposobnosti in se drugače odzivamo na iste dogodke. Kar nekoga motivira, drugega sesuje. Kot voditelj se tega morate zavedati. Ne  morete z vsemi na enak način komunicirati niti ne morete voditi vseh na enak način. Če tega ne razumete, boste imeli veliko konfliktov z ljudmi.

Kadar kot voditelj ne razumete različne osebnosti, takrat so rezultat tega le problemi.

Če z vsakim človekom ravnate enako, se boste ujeli in razumeli le s tretjino ali četrtino ljudi, ki vas obkrožajo in s katerimi ste v stiku.

Obkrožite se z ljudmi, ki nadomeščajo vaše slabosti. Dokler se ne zavedate svojih slabosti ne boste uspešni, kot bi sicer lahko bili. Vaši pomočniki morajo imeti drugačen osebnostni tip.

Pri projektih mora tim obvezno imeti VSE osebnostne tipe.
Različna delovna mesta zahtevajo različne sposobnosti. Zaposlujte ljudi na podlagi njihovih sposobnosti in ne le podlagi papirjev.

Plačani ste zato, da veste kako vaši ljudje funkcionirajo, da jih poznate, da veste kaj jih privlači in kaj odbija. Vaša naloga je, da iz ljudi, ki so itak že v službi – na delovne mestu, potegnete najboljše.


98% ljudi motivira to, da se dobro počutijo, da jim daste spoštovanje.

1.      spoznajte svojo osebnost in sebe
2.      spoznajte osebnost svoje organizacije
3.      spoznajte osebnosti odborov, komisij….
4.      spoznajte osebnosti svojega osebja (osebje lahko zamenjate ali pripeljete nove)
5.      povežite se z ljudmi glede na njihovo osebnost
6.      zapolnite delovna mesta  glede na  osebnost    
    

Melanholik:  Mentor, računovodja, natančnost, nadarjenost, načrtovalec, organizator, lepota,
                    stil, urejanje poročil, vodenje…..

Sangvinik:    skrb za ljudi, delo z otroki, sledilec, hitro delo, priljubljenost, prodajalec,    
                   sprejemna pisarna, razgibano delo, delo z ljudmi, animator, natakar…..

Flegmatik:  sledilec, skrb za ljudi, potrpežljivost, lojalnost, direktorji pisarn, kadrovska  
                  (tam kjer so postavljena pravila in ni potrebna samoinciativa in odločanja),urejanje    
                  poročil, računovodstvo, pritožbe, reklamacije, šef kuhinje,  šef strežbe…….

Kolerik:    vodja pisarne, hitro delo, natančnost, razgibano delo, samoinciativa, reševanje 
                  kriz, praktične rešitve, organizator, delo pod stresom, kuhar ala carte, natakar

Obkrožite se z ljudmi (najbližje vam naj bodo), ki dopolnjujejo vaše slabosti in ne  prednosti.  
Nikoli ne boste efektivni, dokler ne veste v čem ste slabi. Sami sebi ne morete dodati vrednosti,
če pripeljete okrog sebe ljudi, ki so vam enaki, ker boste imeli skupino ljudi z enim velikim šibkim poljem. Sebe dopolnite tako, da vas obkrožajo ljudje, ki nadomestijo vaše šibkosti. Motivirajte svoje osebje glede na njihov temperament in osebnost, naučite svoje osebje o osebnostih, vodite druge glede na njihov osebnostni nivo (»vrtec«, »mala šola«…..)

 • Postanite boljši, ne bolj zagrenjeni
 • Postanite močnejši, ne bolj krhki
 • Postanite pametnejši, ne bolj cinični
IZZIV
Vsakogar, ki ga v tem tednu srečate, brez izjeme obravnavajte kot najpomembnejšo osebo na svetu.
 »Ne moremo drugih voditi tja, kamor se sami bojimo iti«
Bodite odprti, bodite pozitivni, bodite srečni in delujte na način ZMAGAM-ZMAGAŠ!!!!!
Gradivo ni lektorirano, zato prosim, ne iščite napak, temveč ga vnesite v prakso in vsakdanje življenje. Povzeto je iz življenja in predavanj Johna Maxwella, ki je avtoriteta na področju voditeljstva in ga Šola odličnosti promovira in zagovarja v celoti na vseh področjih.

Pa še to…..
 • Ljudje se vedejo nerazumno in sebično.
     Vseeno jih ljubite.
 • Če delate nekaj dobrega, vas bodo ljudje obtožili, da to počnete zaradi sebičnih razlogov. 
     Vseeno  delajte dobre stvari.
 • Če boste uspešni, boste dobili lažne prijatelje in prave sovražnike.
     Vseeno bodite uspešni.
 • Zaradi iskrenosti in odkritosti postanete ranljivi.
     Vseeno bodite iskreni in odkriti.
 • Največje ljudi z največjimi idejami lahko uničijo najmanjši ljudje z najbolj omejenim razmišljanjem.
          Vseeno razmišljajte velikopotezno.
 • Ljudje imajo radi ljudi z dna, sledijo pa izključno ljudem z vrha.
     Vseeno se borite tudi za kakšnega človeka z dna.
 • Kar ustvarjate leta, lahko čez noč izgubite.
     Vseeno ustvarjajte.
 • Ljudje resnično potrebujejo pomoč, vendar vas lahko napadejo, če jim pomagate.
    Vseeno jim pomagajte.
 • Dajete vse od sebe, pa še vedno pljuvajo po vas.
     Vseeno dajte vse od sebe.
                                                                                                              (Dr. Kent M. Keith)     
                                                
______________________________
Prisrčen pozdrav,


DAKI, Danijel Brestovac, s.p.

Dovje 114
4281 Mojstrana

http://www.daki.si
http://www.daki-si.com
http://www.danijel-brestovac.weebly.com

D.