Objave

Prikaz objav, dodanih na 2014

Review: Earl Nightingale's the Strangest Secret

Slika
Earl Nightingale's the Strangest Secret by Earl Nightingale

My rating: 4 of 5 starsPeople with goals succeed
because they know where
,they're going
.

We become what we think
about
.

Human beings can alter their lives by altering their attitudes
of mind
.

Believe and succeed
.

We must control our thinking
.

Life should be an exciting
adventure.

Act as though it were
impossible to fail
.

Remember to keep calm and
cheerful.
View all my reviews

Review: To noč sem jo videl

Slika
To noč sem jo videl by Drago Jančar

My rating: 5 of 5 stars

Neverjetna zgodba. Odličen roman, kjer takoj na začetku piše:
"...naše izmišljene zgodbe, narejene iz resničnosti" @HCAndersen.

Prebral sem jo v sedmih urah. Še enkrat aplavz za odlično knjigo #DragoJančar.

Moram priznati, da naših pisateljev bolj malo berem, vendar za najboljši knjigi v letu 2014 od naših avtorjev, bi si prvo mesto delila knjiga To noč sem jo videl in Da me je strah avtorice #MarušaKrese. Odlično #knjigiView all my reviews

Review: Messages from Water and the Universe

Slika
Messages from Water and the Universe by Masaru Emoto

My rating: 5 of 5 stars


Str. 21- pravzaprav menim, da je ves ta sistem uredil prav bog,da bi ohranil naravno ravnovesje in človeštvu pomagal napredovati. Posameznik sam nikoli ne bi preživel. Angleški resonanco ustvaril kot fizični opomin na to, da vsak človek na Zemlji individualno bitje, obenem pa je povezan z vsemi drugim bitji, s katerimi ustvarja harmonijo življenja.

Str. 23- z združitvijo dveh tonov, ki nista v resonanci, se namesto ustvarjalnih energij sproščajo destruktivne energije.

Str. 35- duša naj bi imela maso  21 gramov, vendar moramo za njem dvig v vesolje poskrbeti, da bo njena teža enaka nič. Kar razbremeni težo duše, le tisti drugi del hvaležnosti, ki se pokaže v času smrti. Ta se pretvori v ljubezen in v energijo, ki je potrebna za potovanje duše. Prav tako je pomembno, da v svoje življenje privabljamo ljubezen in hvaležnost ter da vodi pošiljamo `dobrohoten vibracije` in smo z njo v harmoniji.

Str. 35- če se vod…

Review: Osnove ekonomske teorije 1

Slika
Osnove ekonomske teorije 1 by Davorin Kračun

My rating: 4 of 5 stars

​Str. 77- ekonomski kazalci so nujno enostranski in ne morejo dati ocene kakovosti življenja, ki je mnogo širši pojem.

Str. 83- predvsem na podlagi izkušenj z gospodarskimi krizami je sodobna ekonomska veda v svoj koncept sprejela tudi določeno vlogo države v tržnem gospodarstvu. Nevidna roka namreč utegne voditi gospodarstvo v nepravo smer oz. v ravnovesje, ki ni sprejemljivo, kar je dogajanje ob krizah katoliški očitno pokazalo. Tovrstne pomanjkljivosti nevidne roke mora popraviti VIDNA roka, to je država. V sodobnem gospodarstvu predstavlja trg in država dva pola ekonomskega mehanizma, ki se medsebojno dopolnjujeta.

Str. 128- s porabniškim presežkom je mogoče razložiti tudi PARADOKS VREDNOSTI, ki ga je oblikoval Adam Smith (1776). Sprašuje se, zakaj je diamant dražji od vode, čeprav je toda neprimerno koristnejša od diamanta. Odgovor je v tem, da je mejna koristnost vode, ki jo porabnik v resnici plača, nizka z…

Okrašena Ljubljana

Slika
Po vseh slikah in statusih na facebooku, smo se tudi mi odločili obiskati glavno mesto v času praznikov. Ali je čutiti praznični duh, ne bom sodil. Lahko sodim, da nam je bilo lepo, čeprav se govori, da imamo v Kranjski Gori lepše. Ko vidim sporočim.


Review: Odvečni človek

Slika
Odvečni človek by Ilija Trojanow

My rating: 5 of 5 stars

Mind blowing book. Priporočam vsem!!View all my reviews

Ko bom velik bom poslanec

Slika
V soboto sem obiskal Državni Zbor in si ogledal znamenitosti. Tako arhitekturnih kot tudi zgodovinskih. Nekje proti koncu smo si ogledali najbolj zloglasno sobano v Sloveniji. Poslančeve klopi. Sobana, v kateri odločajo o naši prihodnosti. O prihodnosti malega in delovnega človeka.

Kakorkoli to zveni utopično, je sobana vredna spoštovanja.

In med mnogimi sedeži, sem si izbral tudi svojega. #DakiPoslanec.


Zdrav duh v zdravem telesu (11/2014)

Slika
Mesec je naokoli in nekaj sem le kolesaril. Kolikor so mi čas in družina dopuščali.


Review: Pot v hlapčevstvo

Slika
Pot v hlapčevstvo by Friedrich Hayek

My rating: 5 of 5 stars

Str. 18- ali ni tragično, da lahko naša zavestna prizadevanja, da bi oblikovali svojo prihodnost v skladu z najvišjimi ideali, pripeljejo do nečesa, kar je v popolnem nasprotju s tistim, za kar se borimo?

Str. 55- "Neizogibnost planiranja. Mi smo to ugotovili prvi: višje ko so oblike civilizacije, večje morajo biti omejitve." ~ B. Mussolini

Str. 61- sistem konkurence omogoča tudi delovanje cenovnega sistema. Podjetnikom omogoča, da svojo aktivnost usklajujejo z aktivnostmi drugih na podlagi gibanja relativno majhnega števila cen.

Str. 67- PLANIRANJE IN DEMOKRACIJA
Državnik, ki bi poskušal določati, kako naj privatniki upravljajo s svojim kapitalom, bi se ne le povsem po nepotrebnem obremenjevali, pač pa bi s tem tudi prevzemal oblast, ki je ni varno zaupati niti kakemu svetu ali senatu in ki je najbolj nevarna prav v rokah človeka, ki je dovolj nor in predrzen, da bi si jo upal izvajati. ~ Adam Smith

Str.  70- To, č…

Review: sporočilo vode

Slika
sporočilo vode by Masaru Emoto

My rating: 5 of 5 stars

Str. 4 (Janko Jamšek)- živino v času velikih sprememb. Stari koncepti se rušijo, zamenjujejo jih novi, nova spoznanja starih resnic pa odpirajo številna vrata vsem, ki v življenju iščejo resnico in predvsem pravila igre, ki jih mora človek poznati, če želi biti srečen. Lahko je biti srečen.  Pogoj za to pa je, da mora človek živeti v resnici, vendar NE TISTI OMEJENI, ki si jo je ustvaril sam, ki je usmerjena v NJEGOV EGO in se v njej počuti suverenega, ampak v tisti VELIKI RESNICI NARAVE,  ki je skupni imenovalec vsega življenja na zemlji in v vesolju...........
Sreča in uspeh nista eno in isto, ker je uspeh odvisen predvsem od zunanjih dejavnikov in je zato zelo varljiva, SREČA je NOTRANJE STANJE človeka, POGOJENO Z NJEGOVIMI MISLIMI, ČUSTVI IN OBČUTKI..........
Človek namreč s svojimi mislimi, čustvi in občutki programira vodo svojega telesa in neposrednega okolja.View all my reviews

Review: Ključevi psihičke magije

Slika
Ključevi psihičke magije by Živorad Mihajlović Slavinski

My rating: 4 of 5 stars

Str. 12- bistvo je VPOGLED V TO, DA SO NAŠE OKOLIŠČINE ODSEV NOTRANJEGA STANJA IN DA BOMO S SPREMEMBO SLEDNJEGA SPREMENILI TUDI ZUNANJE OKOLIŠČINE, NE PA OBRATNO.

Str.  19- Umiriti človekov nemir z zadovoljevanjem njegovih želja je isto kot gasiti požar z bencinom. Zadovoljitev ene želje povzroči novo, ki jo je še težje zadovoljiti. Človeške želje in potrebe rastejo veliko hitreje kot pa možnosti njihovega zadovoljevanja.

Str. 30- na svetu je polno spiritualnih zlorab. Spomnite se staršev, ki trdijo, da želijo svojemu otroku samo najboljše, le - tega popolnoma onesrečijo in ga pohabijo za vse življenje.

Str. 54- kakor je v vaši psihični sliki, tako je v resničnem življenju.

Str. 68- ponavljam, da je VIZUALIZACIJA univerzalen proces URESNIČEVANJA idej in želja, ne glede na to, ali se človek, ki jo uporablja, tega zaveda ali ne.

Str. 131- od človeka je odvisno, ali bo izbral dobro ali zlo. (tudi Viktor E. Fr…

Review: Udba

Slika
Udba by Bogdan Sajovic

My rating: 4 of 5 stars

Str. 21- že sovjetska tajna policija je spoznala vrednost strahu. Ljudje smo pač čredna bitja in imamo močan samoohranitveni nagon. Preprosto s čim manj mislimi slediti tropu vodnikom, blejati, kot hoče, in čim manj misliti, pa bo najbolje. Predvsem pa ne iztopaj ali celo, bognedaj, izloči iz tropa.View all my reviews

Review: Ekskalibur 2

Slika
Ekskalibur 2 by Živorad Mihajlović Slavinski

My rating: 3 of 5 stars


Str. 20- ko se človek popolnoma osredotoči na neko idejo, postane njegova percepcijska odprtost na podatke, ki so z njo v povezavi, PRECEJ VEČJA.

Str. 41- vse dokler se Bitje ne deidentificira od denarja in materialnih lastnin, bosta nanj delovala kot past, ki je ne more obiti. Za človeka, ki se identificira s svojim narodom, je vse kar je z njim povezano past, v katero bo neizogibno padal, vse dokler se ne bo osvobodil te identifikacije. RESNIČNE RASTI NISO ZUNAJ ČLOVEKA, TEMVEČ V NJEM. VPLIVI SO LAHKO, ČE GOVORIMO POGOJNO, ZUNAJ NJEGA, VENDAR PA VERIGE, ZA KATERE JE VEZAN, OBSTAJAJO SAMO V NJEGOVEM NOTRANJEM SVETU, VSE DOKLER JIH POPOLNOMA NE DISKREIRA.

Str. 99- tisto, kar zares vpliva na nas, so občutki, ki jih ustvarjamo, ko v svojem duhovnem očesu gledamo slike nekdanjih izkušenj, ki so obremenjene z nabojem in se upiramo, da bi jih sprejeli. Slike neprijetnih izkušenj so takšne zato, ker so obremenjene s ps…

Review: Transcendent

Slika
Transcendent by Živorad Mihajlović Slavinski

My rating: 4 of 5 stars

Str. 19- poleg tega, da smo telesna, smo predvsem energijska bitja. Na podlagi natančnih meritev danes vemo, da se elektromagnetno polje srca razprostira tri do štiri metre okoli njega.

Str. 21- tako da se moram zadovoljiti s popularno domnevo, da so pisatelji znanstvene fantastike pač pogosto pred znanostjo (mojo misel: o tem sem večkrat razmišljal, kako je to, kar sem gledal desetletja nazaj v filmih, danes realnost in resničnost. Se pravi, kar danes gledamo, bo čez desetletja resničnost in realnost)

Str. 25- vsak norec ve, da so v oceanu kaplje vode, a le modreci vedo, da je v kaplji vode ves ocean.

Str. 37- eden pomembnih elementov pri uresničevanju ciljev, ki lahko spodkoplje in onemogoči največ ciljev, je NEGATIVNO prepričanje.

Str. 45- kakor je v našem mišljenju, tako je tudi v fizični resničnosti. Če v zavesti dovolj vztrajno vzdržujete pozitivne misli, se bodo zelo hitro materializirale v vas in v svetu okol…

Review: Slovenska tranzicija

Slika
Slovenska tranzicija by Rado Pezdir

My rating: 4 of 5 stars

Stran 35- torej strategija izogibanja politiki big banga zaradi povzročitve visokih navideznih socialnih stroškov ni bila nič drugega kot slaba strategija nosilcev ekonomske politike, ki so namesto prestrukturiranja raje izbrali politiko odlaganja problemov v PRIHODNOST!!

Str. 49- povedano drugače, obstaja velika verjetnost, da gradualizem v transformaciji fiskalnega sistema odseva težnje nosilcev ekonomske politike, ki je ustvarila tak fiskalni sistem, da je bil naklonjen samo državnim, ne pa tudi novonastajajočim zasebnim podjetjem.

Str.  84/85- osebe, ki so s svojim kultom vodje v zadnjih dvestotih letih zaznamovale način, na katerega vidijo Slovenci družbeno realnost in se ji podrejajo brez dvomov. Za vseh dvesto let je značilen isti stavek, s katerim se opravičujejo stranpoti omenjenih voditeljev - naš vodja ni slab, pokvarjeni so tisti okoli njega. Če bi On to vedel, zagotovo teh stranpoti ne bi bilo.Str. 98- Mencinger…

Review: Železarska lirika

Slika
Železarska lirika by Jernej Kusterle

My rating: 4 of 5 stars

Zadnja platnica-
CIRKUS JE VELIK,
ZEMLJA GORI;
KMALU IZ VSEGA
NOV SVET SE RODI!
      Tone ČufarView all my reviews

Review: Katekizem Katoliške cerkve - Kompendij

Slika
Katekizem Katoliške cerkve - Kompendij by The Vatican

My rating: 3 of 5 stars

Str. 66/67- 163. Kako naj gledamo na nekatoliške kristjane?
V Cerkvah in cerkvenih skupnostih, ki so se ločile od polnega občestva s katoliško Cerkvijo, je mogoče najti veliko prvin posvečenja in resnice.  Vsi ti darovi prihajajo od Kristusa in sami po sebi kličejo h katoliški edinost. Udje teh Cerkva in skupnosti so utelešeni v Kristusu po krstu: zato jih priznavamo kot brate!!

Str. 188- 572. Zakaj je molitveni boj?
Molitev je dar milosti, a vedno predpostavlja odločen odgovor z naše strani. Kajti kdor moli, SE BOJUJE ZOPER SAMEGA SEBE, zoper okolje in zlasti SKUŠNJAVCA, ki stori VSE, DA BI ČLOVEKA ODVRNIL OD MOLITVE. Molitveni boj je neločljiv od napredovanja v duhovnem življenju. MOLIMO TAKO, KAKOR ŽIVIMO, KER ŽIVIMO TAKO, KAKOR MOLIMO.View all my reviews

Review: Dialogues Concerning Natural Religion/The Natural History of Religion

Slika
Dialogues Concerning Natural Religion/The Natural History of Religion by David Hume

My rating: 4 of 5 stars

​Str. 20-
"nič ni gotovega na svetu, niti slava niti blaginja. Bogovi

mečejo vse v zmedo; vsako stvar mešajo z njenim nasprotjem;

da vsi mi, zaradi naše nevednosti in negotovosti, plačamo za to

z več čaščenja in spoštovanja. " (EURIPID, Hecuba~956)

Str. 70- v tedanjem času je postalo jasno, da celotno kraljestvo religiozne vere lebdi nad razumom, je negotovo in podrejeno vsaki spremembi razpoloženja ter je nadalje odvisno od pričujočih slučajnih dogodkov.

Str. 75- prvotna religija je nastala predvsem zaradi bojazni pred bodočimi dogodki; in dokaj razumljivo je, da se ljudje ukvarjajo z idejami o nevidnih in neznanih silah, saj so pod pritiskom vsakovrstne turobne zaskrbljenosti........ ko se polasti duha panika, živahna domišljija še poveča strah; ta še poglobi mrak...

Str. 85- da vsakemu zločinu sledita kes in skrivnostna groza, ki duhu ne da miru ter poišče zatočišče v …

Review: Od male Srbije do velike Jugoslavije

Slika
Od male Srbije do velike Jugoslavije by Bogdan Sajovic

My rating: 5 of 5 stars

​Str. 35- Potem ko so prišli podatki na dan, so nekdanji habsburški podložniki hitro uvideli, da je bil stari Franc Jožef precej skromnejši od novega monarha...pa še to Aleksandru ni bilo zadosti, saj si je vzel tudi svoj delež lumparij in mahinacij goljufivih državnih dobaviteljev.

Str. 58- bogati hrvaški in slovenski podjetniki so si v Beogradu kmalu "kupil" vplivnega zaščitnika, ki je posredoval na ustreznih mestih v smislu določenih olajšav, izpad teh dogodkov se je državna blagajna kompenzirala s še tršim davčnim režimom za navadne državljane.

Str. 60- Aleksander je bil torej skeptičen do poštenih častnikov nekdanje monarhije, ne pa do vohljačev, ki so bili še do včeraj zvesti cesarju, a so naglo obrnili plašč po vetru in začeli služiti tisti ideji, ki so jo še nedolgo nazaj preganjali kot veleizdajalsko ter so zdaj preganjali ideje, ki so jih svojčas tako zvesto branili. Sprejetje takšnih …

Review: Aleš Stanovnik in njegov čas

Slika
Aleš Stanovnik in njegov čas by Janez Stanovnik

My rating: 3 of 5 stars


Str. 17~ da se v politiki nikdar ne smemo prepuščati iluzijam sentimentalnega 'prijateljstva'. Ob raznih priložnostih je navajal angleški pregovor: "Prijateljstvo je v politiki začasno, interes pa je večen."

Str. 80- (citiral Cankarja) : "Hlapci! Za hlapce rojeni, za hlapce vzgojeni, ustvarjeni za hlapčevanje! Gospodar se menja, bič pa ostane in bo ostal na vekomaj, zato ker je hrbet skrivljen, biča vajen in željan."

View all my reviews

Review: An Enquiry Concerning Human Understanding

Slika
An Enquiry Concerning Human Understanding by David Hume

My rating: 3 of 5 stars

Str. 46- toda meje človekovega razuma so tako ozke, da niti iz obsega niti iz gotovosti njegove pridobitve ni mogoče upati na kakšno večje zadovoljstvo.

Str. 48- Mrak je seveda neprijeten tako duhu kot očesu, toda OSVETLITI mrak mora biti kljub velikanskem naporu razveseljivo in radostno.

Str. 102- čeprav ni na svetu nič takega, čemur pravimo NAKLJUČJE, vpliva na razum naše nepoznavanje stvarnih vzrokov nekega dogodka in poraja takšno vrsto verovanja ali mnenja, kot da bi naključje zares obstajalo.View all my reviews

Review: Moralia

Slika
Moralia by Plutarch

My rating: 4 of 5 stars

Morala za vsakdanjo rabo

Stran 47- vsak ima namreč rad samega sebe, in Pahor ne z namenom, da bi od sebe terjal povračilo za to ljubezen, pač pa je vsakdo sebi drag zaradi samega sebe. Če se v prijateljstvu ne obnašamo na isti način, ne bomo nikoli našli pravega prijatelja, ki je kot alter ego - drugi jaz (Cicero ~ razprava O prijateljstvu)

Stran 67- prilizovalec je kakor pes, ki raztrga svojega gospodarja.

Str. 127- zavist je bolezen duše, ki je ni mogoče priznati, zato jo vsak poskuša prikriti.

Str. 138- kljub gosto stkani mreži citatov in anekdot,  prepleteni z ostroumnimi psihološkimi opažanji in koristnimi obstetric, je posameznik v iskanju boljšega življenja prepuščen naključju in samemu sebi ter možnosti, da mu uspe.

Str. 175- ker je danes glas prijateljstva obmenel in ošibel pri odkritem pogovoru, pri prikazovanju je gostobeseden in nem pri opominih, se moramo obrniti na sovražnike, če hočemo slišati resnico.

Str. 325- pravega bogastva…

Review: To so bile svete krave

Slika
To so bile svete krave by Mićo Mrkaić

My rating: 5 of 5 stars

Stran 11- gre za to, da moja stališča v normalni družbi ne bi veljala za ekstremna,  žal pa Slovenija ni normalna družba - Slovenija je bolna družba, ki se PREPOČASI zbuja iz omame, v katero so jo uspavali KOMUNISTI s svojo več kot pol stoletja trajajočo DIKTATURO.

Str. 61- Ali je patriotizem zadnje zatočišče ničvredneža?

Str. 383- Članek z naslovom Rules rather than discretion: the inconsistency of optimal plans analizira vprašanje dinamične interakcije ekonomskega okolja s tvorci ekonomske politike. Pisca (Kydland in Prescott - nobelova nagrajenca leta 2004) sta podrobno preučila POSLEDICE PREDPOSTAVKE RACIONALNIH PRIČAKOVANJ V KONTEKSTU DINAMIČNE IGRE MED DRŽAVLJANI IN VLADO. Razložila sta, kako VLADA Z RAZLIČNIMI SIGNALI IN OBJAVAMI INFORMACIJ OBLIKUJE PRIČAKOVANJA državljanov ter tako VPLIVA na njihovo VEDENJE.

Str. 391- Bastia, francoski ekonomist ... je zapisal, da imajo vsi ukrepi gospodarske politike vidne in nevi…

Review: Nihče

Slika
Nihče by Mehmedalija Alić

My rating: 5 of 5 stars

Stran 91- Moj rod že stoletja živi v Evropi, na isti zemlji kot vi, ki pravite, da ste DEMOKRATI. Vi, tako kot vsi drugi prebivalci sveta, ste dobrodošli gostje v moji Bosni, ki pa z vašim blagoslovom vse bolj postaja rezervat in vse manj del Evrope.

Moj praded je živel v strahu za življenje mojega deda. Njega je skrbelo za življenje očeta in njegovih bratov. Za moje življenje in življenje mojih dveh bratov je bilo upravičeno strah mojega očeta. JAZ VAM OPROŠČAM, LE RECITE MI, DA MI NIKOLI NE BO TREBA ŽIVETI V STRAHU ZA ŽIVLJENJE MOJEGA SINA.View all my reviews

Review: Does Capitalism Have a Future?

Slika
Does Capitalism Have a Future? by Immanuel Wallerstein

My rating: 4 of 5 stars

Str. 7- Michael Mann podpira socialdemokratično rešitev za probleme kapitalizma, a hkrati opozarja še na globje probleme, ki nastanejo zato, ker so viri multipli. Poleg kapitalizma to vključuje politiko, vojaško geopolitiko, ideologijo in mnoštvo svetovnih religij. ... Najhujša grožnja .. je ekološka kriza... Ta utegne preiti v bitko za vodo in hrano ter se končati z onesnaženjem in množičnimi migracijami, s katerimi se bo tečaja možnost totalitarizmov in celo jedrskih vojn.

str. 9- med rešitvami, kako sredi ekstremnega konflikta spet vzpostaviti družbeni red, se utegne prebuditi fašizem, a tudi možnost za dosti širšo demokracijo.

str. 13- stare sanje se lahko uresničijo, čeprav nas to utegne prisiliti v nove težke odločitve. Vendar pa je optimizem nujen zgodovinski pojem za mobilizacijo čustvenih energij v svetu, ki ima na izbiro strukturno divergentne možnosti. Preboji postanejo mogoči, ko mišljenje in …

Review: Fuck it

Slika
Fuck it by John Parkin

My rating: 4 of 5 stars

Str. 11- ključ do svobode je univerzalen in izjemno preprost: pustite vse pravljice,  ki ste si jih naložili o življenju in o tem, kdo ste ali kdo bi morali biti,  medtem ko se poslušate prebiti skozi,  pa se boste nenadoma ugledali kot božansko,  vsemogočno in neustavljivo bitje,  kot je za božansko,  vsemogočno in neustavljivo bitje pač normalno.
Za kaj takega se morate biti pripravljeni sprostiti in popustiti,  ne le enkrat,  ampak vedno znova,  saj je del vašega razuma,  ki se identificira s tistim pravljicami,  zvit kot lisica in se bo na vsakem koraku boril za svoj obstoj.

Str. 16- življenje sestavljajo pomembne stvari.  Naš vrednosti sistem ni nič drugega kot skupek stvari, za katere smo se odločili,  da nam nekaj pomenijo (ali pa so nam jih vcepili ). In stvari,  ki se nam zdijo pomembne,  jemljejo zelo resno.View all my reviews

Review: Plato and a Platypus Walk Into a Bar: Understanding Philosophy Through Jokes

Slika
Plato and a Platypus Walk Into a Bar: Understanding Philosophy Through Jokes by Thomas Cathcart

My rating: 4 of 5 stars

Str. 153- so tradicionalne spolne vloge zgolj družbeni konstrukt, ki so ga iznašli moški, da bi ohranjali ženske v podrejenem položaju?View all my reviews

Zdrav duh v zdravem telesu (10/2014)

Slika
Po napornem mesecu, sem v oktobru pridno kolesaril in prekolesaril cca. 11km.


Review: Islam civilizacija budućnosti

Slika
Islam civilizacija budućnosti by Jusuf Al-Qaradawi

My rating: 2 of 5 stars

Str. 12- pored ovih materijalističkih divovskih ostvarenja, ipak, stvarnost potvrđuje da ova civilizacija (zapadna) svojim sledbenicima nije donijela očekivanu sreću niti smirenost. To je civilizacija pa slonovskim tijelom, a sa mišjim duhom.

Str. 24- to je sukob (u zapadnjačkoj civilizaciji) između čovjeka i njegove duše, čovjeka i prirode, između čovjeka i čovjeka i između čovjeka i boga.

Str. 36- to je ono što u velikoj mjeri nedostaje savremenoj civilizaciji, jer je to civilizacija naprava i oruđa, a ne civilizacija intencija i ciljeva; iza toga se krije tajna njene nesavršenosti i bolesti...

Str. 86- jedna od pojava nervoze i njenih posledica u savremenoj civilizaciji je i rasprostranjenost duševne depresije, koja čovjeka čini zatvorenikom samog sebe usred društva i čini mu život paklom i pored toga što mu je u rukama bogatstvo, a nadohvat ruke mu sva sredstva za uživanje i raskoš.

Str. 109- čovjek je proi…

Review: The Way of Fuck it: The Modern Way to Transform Your Life

Slika
The Way of Fuck it: The Modern Way to Transform Your Life by John C. Parkin

My rating: 4 of 5 stars

Str. 3- razum je prebrisan falot: tako ali drugače moraš poskrbeti, da je srečen.View all my reviews

Review: Mladenič

Slika
Mladenič by Ebu Hamid Mohamed El-Gazali


Str. 5- človek mora skrbeti za svojo dušo, kakor za telo.

str. 9- o bog, zaščiti me pred nekoristnim znanjem.

str. 12/13- še posebno za poražence, ki v boju s svojimi strastmi vedno izgubijo. Prepovedane stvari vedno zelo hitro prirastejo k srcu. ..... Mladenič ne bodi len, z nepotrebnimi stvarmi se niti ne ukvarjaj. Znanje samo po sebi ne koristi nikomur.

str. 17- Ali (r.a.): "Tisti, ki je mnenja, da se brez kakršnega koli truda pride do želenega cilja, živi v zanosu iluzij, medtem ko tisti, ki misli, da je samo s trudom mogoče doseči cilj, živi svobodno."

str. 19- tvoj dvom je tvoja grobnica, kjer te iz dneva v dan pričakujejo.

str. 25- besede in dejanja je potrebno uskladiti z vero, vse nasprotno vodi v tavanje.

str. 28- premoženje je nevarna skušnjava in pogosta zanka, v katero se vsaj ujame.

str. 30- ljudje so izgubili smisel za duhovne vrednote in s tem smisel za življenje. Postali so sužnji materialnega sveta, ponižni uničevalec…

Review: Praise of Folly

Slika
Praise of Folly by Desiderius Erasmus

My rating: 3 of 5 starsStr. 71: …se mi zdijo vladarji kljub navidezni sreči pomilovanja vredni, ker nimajo človeka, ki bi jim povedal resnico, in so prisiljeni poslušati prilizovalce namesto prijateljev.View all my reviews

Review: Bermanov Dosje

Slika
Bermanov Dosje by Aleksander Bajt

My rating: 4 of 5 stars

Kaj naj napišem, kar še ni bilo omenjeno o teh groznih časih. Enostavno si se moral opredeliti ali si spadal vedno med sovražnike. Kot je nekje napisal, da so se ljudje množično opredeljevali za "hosto", saj so mislili leta 1943, da bo trajalo samo še pikico in je bolje izbrati zmagovalno stran. Vsi so z vsem sodelovali in vsi so delovali proti vsem. Vojna je stanje, ki si ga ne želimo, vendar se nam je pokazala kot nebodigatreba že leta 1991, kjer smo morali mi oz. naši spremeniti tok zgodovine in se zahtevati samostojnost. Tako so storili tudi drugi. Vendar danes, kolikor vidim in slišim, si mnogi želijo ta čas nazaj. Zakaj, če je bil tako slab in ste na referendumu glasovali za samostojnost. zakaj nas mlade, ki s tistim časom nismo imeli veliko skupnega, rinete nazaj. Zakaj??

No, kot je avtor napisal, da je njegova ocena partije ni bila nikoli prav visoka. S tem da je izkoristila osvobodilni boj za izvedbo revol…

Review: Ravna gora, moja usoda

Slika
Ravna gora, moja usoda by Uroš Šušteršič

My rating: 3 of 5 stars

Str. 17- ljudje so postali orodje v rokah Partije, nacistične ali komunistične - razlik ni bilo in zato je bil kasneje tako krvav medsebojni obračun.

str. 20- v Jugoslaviji je komunizem med in po vojni pobil preko 1 milijon ljudi, drugi najokrutnejši zločinci so bili Hrvaški ustaši...... Saj je dokazano največ hrvaških domobrancev in ustašev prešlo v partizanske vrste.

str. 149- in ali je potem po ustaško-muslimanskih pokolih v letu 1941/42, ko so na področju vzhodne Bosne ustaši in muslimani poklali na sto tisoče srbskih ljudi in požgali in etično očistili cela področja kaj čudno, če se je zgodil zločin v Srebrenici? Bil sem med vojno na teh področjih in videl na svoje oči, kaj so ti ustaško-muslimanski zločinci naredili s srbskim narodom!

Str. 231- Slovenija je bila po koncu druge svetovne vojne eno samo morišče.View all my reviews

Review: The Power of Failure: 27 Ways to Turn Life's Setbacks Into Success

Slika
The Power of Failure: 27 Ways to Turn Life's Setbacks Into Success by Charles C. Manz

My rating: 4 of 5 stars


Str. 14- ponavadi sta neuspeh in uspeh le naša predstava.

str. 17- učite se iz neuspeha. Neuspeh nam daje možnost za nadaljnje učenje in razvoj, vendar ne smemo biti prehitro zadovoljni s seboj in se poleniti, saj potem ne bomo več napredovali. ... vztrajajte. Nenehno poskušajte. Nenehen trud+nauki, ki so plod neuspehov= učinkovita formula za uspeh.

str. 35- uspeh je tisti 1% dela, ki izvira in 99% tega, kar imenujemo neuspeh.

str. 105- staro reklo "Pred zoro je noč najtemnejša" nam želi povedati, da tik pod temnim površjem čakajo na nas nove priložnosti.
View all my reviews

Review: Vrednost neuspeha

Slika
Vrednost neuspeha by Ksenija Bezenšek

My rating: 4 of 5 stars


Str. 12- zavedam se, da je bil zunanji svet zrcalo mojega ega.

str. 25- najbolj izrabljeni besedi sta BOG in LJUBEZEN. Obe naj bi izražali in dajali mir ter sprejetje, danes pa izražata vse drugo kot to, izražata nemir in kazen.

str. 29- zaljubljenost je projekcija našega ega - doseganje vrednosti. . . . Da je zaljubljenost narcizem - zaljubljenost v lasten ego,

str. 43- paradoks: želja, da bi nas drugi imeli radi takšne, kot smo, in hkrati delo na tem, da bi bili drugačni, boljši, povzroča konflikt, ki je ustvaril vrednotenje.
str. 137- EGO JE LE MATERIALIZACIJA ILUZIJE! NI RESNICA!


str. 151- ko odpuščamo sebi, s tem odpuščamo celemu svetu. Vedno ko smo sposobni odpustiti drugim, s tem odpustimo sebi. ... Pomembna je resnica, ki pri odpuščanju še kako pride v poštev: KAR DAJEŠ, TO DOBIVAŠ.View all my reviews

Review: Ukana

Slika
Ukana by Tone Svetina

My rating: 5 of 5 stars

Ukana, 4 knjiga:

Str. 8: Temine duha hranijo drzne s krvjo upanja. Potujemo za sledjo svetlobe v noči neodkritih obal. Zazreti jih enkrat samkrat in umreti je bolje, kot jih nikoli ne videti.

Str. 11: toda kaj je resnica? Kako se v svetu relativnih resnic dokopati do absolutnega? Doumel sem, da je resnica parabola, kot jo je označil Lenin. Bistvu se samo približuješ ali pa se od njega oddaljujemo. Le malokrat se zgodi, da se naša spoznanja srečajo v samem križišču bistva.

Str. 13: človek spozna samega sebe v samoti, značaj si pridobi v boju z ljudmi, človečnost pa v sožitju z drugimi.

Str. 86: vsakemu človeku je usojeno dvojno življenje … eno živi zase, v sebi, v svoji domišljiji in sanjah, drugo pa živimo navzven, z drugimi in za druge. Drama in tragedija je v tem, da se nihče ni sam naročil, ne v času in ne v prostoru, na katerem bo potekala igra z njegovo usodo. Vrtinec smrti pomeni boj, da splavaš na površino vsakokrat, ko te zgrabi.

S…

Review: The First Circle

Slika
The First Circle by Aleksandr Solzhenitsyn

My rating: 4 of 5 stars

Str. 126- nasploh, razumite in posredujte tistemu, ki mu je potrebno, da ste vi močni samo toliko, dokler ne odvzamete ljudem PRAV VSEGA. Toda človek kateremu ste vzeli VSE, že ni več podložen vam, znova je svoboden.View all my reviews

Review: Možgančki se predstavimo

Slika
Možgančki se predstavimo by Gunther Moll

My rating: 4 of 5 stars

Str. 7- ugotovili boste, da se nič na mojem potovanju do vas "ne zgodi kar tako" in da nič ni samoumevno.View all my reviews

Zdrav duh v zdravem telesu 08/2014

Slika
Prekolesaril sem cca. 222 km. Nikakor ne morem priti na višji nivo. Kmalu gre tretji sin v vrtec in bo morda potem več časa.

--------------------------
______Prisrčen pozdrav,mag. Danijel Brestovac | 040185969 | www.danijel-brestovac.weebly.com

Review: Blue Helmets and Black Markets: The Business of Survival in the Siege of Sarajevo

Slika
Blue Helmets and Black Markets: The Business of Survival in the Siege of Sarajevo by Peter Andreas

My rating: 5 of 5 stars

Kaj naj rečem oz. napišem. Vem, da je vseh teh knjigah le majhen delček resnice, ki je vrh ledene gore. Samo resnico mi je težko razumeti, ker nisem živel ali odrastel v takšnih razmerah. Tako kot so zapisali, je v balkanskih kulturah v navadi, da so nepridipravi obenem tudi narodni heroji. Srčno upam, da vsi ti heroji lahko spijo.View all my reviews

Review: How Soccer Explains the World: An Unlikely Theory of Globalization

Slika
How Soccer Explains the World: An Unlikely Theory of Globalization by Franklin Foer

My rating: 4 of 5 stars

Str. 40- zdi se, da nihče ne sovraži tako, kot zna sovražiti sosed soseda.

str. 46- čustva nogometnih navijačev se prav rado karikira. Te ljudi se pogosto uporablja kot cepce, ki jih vodijo za nos hujskaški politiki, žene pa jih sovraštvo, ki izvira iz nevednosti, nezadovoljstva z lastnim gmotnim položajem ali zgolj iz občutka manjvrednosti.

Str. 117- Pele je leta 2001 izjavil, da se je v Ameriki naučil, da "z družinskimi člani ne moreš sklepati uspešnih poslov. Ne moreš nekoga imenovati za predsednika družbe samo zato, ker je bratov prijatelj. Na to mesto MORAŠ POSTAVITI NAJSPOSOBNEJSEGA ČLOVEKA. Posel je posel. Tu čustva nimajo kaj iskati."

Str. 229- nogomet je v sodobnem svetu veliko več kot igra - merilo absolutnega prestiža, kooperativnih in integrativnih sposobnosti, izjemen posel, največji spektakel, religija ...., za uspeh pa je vanj potrebno vložiti vse najbo…

Review: Nevidna fronta: spomini jugoslovanskega vojaškega atašeja v Berlinu 1938-41

Slika
Nevidna fronta: spomini jugoslovanskega vojaškega atašeja v Berlinu 1938-41 by Vladimir Vauhnik

My rating: 5 of 5 stars

Str. 106- nihče ne bo mogel zanikati, da je bila Hitlerjeva stranka z voditeljem vred stranka povzpetnikov in, kakor je moj sosed v hiši pravilno poudaril, stranka natakarjev, brivcev, hišnikov, pismonoš, časnikarjev in učiteljev. Toda s časom se je pozabilo, od kod so funkcionarji izšli, ker so se vživeli v svoj položaj, se nekoliko ugladili, dobili neko gotovost v občevanju, se izobrazili, pa tudi menjali položaje.View all my reviews

Review: Empire on the Adriatic: Mussolini's Conquest of Yugoslavia, 1941-1943

Slika
Empire on the Adriatic: Mussolini's Conquest of Yugoslavia, 1941-1943 by H. James Burgwyn

My rating: 5 of 5 stars

Enostavno sem na momente ostal brez besed. Kaj jo vse počeli v imenu svobode in boljšega jutri? Sramota in kaj vse smo sposobni storiti eden drugim, ko imamo občutek nadmoči.View all my reviews

Review: The Real Odessa: How Peron Brought the Nazi War Criminals to Argentina

Slika
The Real Odessa: How Peron Brought the Nazi War Criminals to Argentina by Uki Goñi

My rating: 5 of 5 stars


žalostno! Res žalostno kako so se igrali s človeškimi življenji! Če bi res obstajal, tega ne bi dovolil. Ker se je to zgodilo, je dokaz, da ga ni!View all my reviews