Preskoči na glavno vsebino

Review: Pot v hlapčevstvo


Pot v hlapčevstvo
Pot v hlapčevstvo by Friedrich Hayek

My rating: 5 of 5 stars

Str. 18- ali ni tragično, da lahko naša zavestna prizadevanja, da bi oblikovali svojo prihodnost v skladu z najvišjimi ideali, pripeljejo do nečesa, kar je v popolnem nasprotju s tistim, za kar se borimo?

Str. 55- "Neizogibnost planiranja. Mi smo to ugotovili prvi: višje ko so oblike civilizacije, večje morajo biti omejitve." ~ B. Mussolini

Str. 61- sistem konkurence omogoča tudi delovanje cenovnega sistema. Podjetnikom omogoča, da svojo aktivnost usklajujejo z aktivnostmi drugih na podlagi gibanja relativno majhnega števila cen.

Str. 67- PLANIRANJE IN DEMOKRACIJA
Državnik, ki bi poskušal določati, kako naj privatniki upravljajo s svojim kapitalom, bi se ne le povsem po nepotrebnem obremenjevali, pač pa bi s tem tudi prevzemal oblast, ki je ni varno zaupati niti kakemu svetu ali senatu in ki je najbolj nevarna prav v rokah človeka, ki je dovolj nor in predrzen, da bi si jo upal izvajati. ~ Adam Smith

Str.  70- To, čemur pravimo "družbeni cilji", so dejansko le ujemajoči se cilji mnogih posameznikov - ali cilji, za katerih uresničevanje so se posamezniki pripravljeni potruditi zato, ker v zameno pričakujejo, da se jim bodo uresničile njihove želje.

Str. 80/81- zato modno govorjenje o demokraciji kot glavni vrednoti ni povsem neodvisno. Prav to je v veliki meri vzrok za zavajajoče in neutemeljeno prepričanje, da oblast ne more postati samovoljna vse dotlej, dokler temelji na jasno izraženi volji večine. Še več, prav zaradi te vere v voljo večine se ne zavedamo nevarnosti, ki nam grozi. Za prepričanje, da oblast ne more postati samovoljna, dokler jo nadzorujemo z demokratičnimi postopki, ni nobenega pravega dokaza. Hkrati ta izjava predvideva nasprotje, ki je prav tako lažno; samovolje oblasti namreč ni mogoče preprečiti zaradi tistega, na čemer oblast temelji, ampak zato, ker jo je mogoče omejiti. Drugače povedano, z demokratičnimi nadzorom je možno preprečiti, da bi oblast postala samovoljna, toda tega ni mogoče doseči zgolj s tem, da demokratični nadzor obstaja. Če se demokracija odloči za usmeritev, ki nujno predpostavlja izvajanje oblasti, ki ni omejeno z natančnimi zakoni, postane oblast nujno samovoljna.

Str. 167- Ljudje bodo sprejeli neke vrednote takrat, ko jih bomo prepričali, da so to njihove lastne vrednote oz. vrednote najboljših med njimi - le da jih prej niso dobro razumeli.

Str. 169- večini ljudje ni pretirano težko odvzeti njihove zmožnosti, da razmišljajo neodvisno. TODA UTIŠATI JE TREBA TUDI TISTO MANJŠINO, KI V VSEH RAZMERAH OHRANJA NAGNJENOST H KRITIKI.

Str.  173- trdijo, da v naši družbi ni prave svobode mišljenja, ker mnenja in okuse množic s PROPAGANDO, z REKLAMAMI in SVOJIM ZGLEDOM OBLIKUJE predvsem VIŠJI RAZRED.

Str. 241- nobenega smisla nima civilizacije graditi povsem na novo.... sistem, ki je prevelik in prezaplete, da bi ga razumel vsak posameznik, namreč ne more biti demokratičen.View all my reviews