Objave

Prikaz objav, dodanih na marec, 2014

Review: The Last Lecture

Slika
The Last Lecture by Randy Pausch

My rating: 5 of 5 stars

Jokal sem. Priznal. Solze so kar privrele na plan. Vredno branja in za zamisliti se je. Pleh, denar in snobostvo ni bilo nikjer omenjeno. Je pa veliko govora o ljubezni, družini in vsemu.

Zadnje predavanje!

#Citati:
Str. 76- kamniti zidovi ustavijo tiste, ki si nečesa ne želijo dovolj močno. Tam so, da ustavijo tiste DRUGE.

Str. 81- kamniti zidovi imajo svoj namen. Ponudijo nam priložnost, da pokažemo, kako zelo močno si nekaj želimo.

Str. 104- omogočite sanje tudi drugim.

Str. 116- sreča ni nič drugega kot sovpadanje pripravljenosti s priložnostjo.

Str. 129- sanjajte o velikih stvareh.

Str. 137- ne tarnajte, močneje poprimite.

Str. 140- ne obremenjujte se s tem, kaj mislijo drugi.
~~~
Prisrčen pozdrav

mag. Danijel Brestovac | 040185969 | www.danijel-brestovac.weebly.com
View all my reviews

Prebral: Vzgoja (57)

V lokalni knjižnici sem 'naletel' na revijo vzgoja. Ker sem oče treh nadobudnih genijev, mi vsak pameten nasvet pride prav. Včasih ni prav enostavno dopovedati in vzgajati. Če sem čisto iskren, je to nekaj najtežjega, kar me čaka. Da kot vodja povedem svoje otroke v boljši jutri in jim privzgojim dobre vrednote.

No, večkrat mislim, da ko stopim v knjižnico, me knjige same najdejo, kakorkoli da to čudno zveni. Zadnje čase sem začel iskati mnenja tudi v raznih strokovnih in laičnih revijah. Ena od teh je prav ta, o kateri pišem.

Uvodnik v številko 57 se mi zdi prav poseben in prav priročen za današnje razburkane dni, ko še sami ne vemo, ali nam zgodovina prav pride ali ne. Je zgolj omejitev v času in prostoru ali je morda blagoslov. Predvsem se lahko kaj iz nje naučimo, čeprav dvomim, saj kot je zapisano v knjigi - Filozofija, človek in njihovo življenje - na strani 138 avtorja G. W. F. Hegla, da nas "izkušnja in zgodovina učita samo to, da se ljudstva in vlade še nikoli …

Prebral: Proteus

Slika
V domači knjižnici sem si izbral naključno revijo, za katero sem prvič slišal. Po listanju sem prebral odličen članek, ki mi je dal misliti. Citiram:

Proteus, 75/8, april 2013, str. 361-365:

str. 362- kljub številnim nasprotovanjem v stroki in v laični javnosti težko zanikamo, da je pogovor s svojim pacientom, četudi fizično zdravim, zdravljenje - namreč duhovno zdravljenje. Duhovno zdravljenje pa je človeku potrebno prav toliko kot "običajno" zdravljenje. ....
Ali sta torej zdravnikovi edini vlogi v procesu zdravljenja ugotovitev in odločitev bolezni veš predlog rešitve ali pa sta to zgolj glavni vlogi, ki ju spremljata še moralna in duhovna podpora.

Str. 363- neposredna odvisnost med bolnikovim psihološkim stanjem in uspešnostjo njegovega zdravljenja so v medicinski stroki znane že vrsto let.

Str. 364- usposobljenost torej pomeni sposobnost za celostni pristop in celostno obravnavo bolnika - njegovih fizičnih in psihičnih znakov veš vpliva domačega okolja in gmotnega polož…

Prebral: Skrivnost števil in oblik (2 del)

Slika
Matematika za sedmi in osmi razred. Zanimivo. Veliko vem, vendar je še tako veliko, kar ne vem.

~~~
Prisrčen pozdrav

mag. Danijel Brestovac | 040185969 | www.danijel-brestovac.weebly.com

Sent @nokia

Review: vizija uspeha

Slika
vizija uspeha by franjo trojnar

My rating: 5 of 5 stars

Str. 7- poslovnež, podjetnik 21. stoletja se bo moral ukvarjati tudi z duhovno rastjo, če bo hotel biti kos izzivom časa, ali pa ga ne bo.

Str. 11- življenje je ljubezen, greh si je izmislil človek, da zasužnji ljudi okoli sebe.

Str. Kaj svetuje modri Pitagora: "Ne prepusti se sladkemu snu, preden nisi vsaj trikrat preveril svojih dnevnih dejanj. Kakšne napake sem napravil? Kje sem odpovedal? Pokaraj se za vse slabo in poveseli se zaradi vsega dobrega". .... Psihološka korist je lahko tudi boljše razumevanje samega sebe.

Str. 20- v ustvarjalnem imamo zelo opredeljene cilje z močnim egom in pravili ali zakoni igre, v duhovnem pa vstopamo v brezmejnost ter preseganje EGA.

Str. 23- bolj ko poskušamo sami sebe, manj imamo potreb, da bi nas morali poslušati drugi. .... tako je komunikacija pogojena z neke vrste napetostjo med ljudmi.

Str. 24- komunikacija je proces nasproteh potiskanju, in tako predstavlja sredstvo za čiščenj…

Prebral: Skrivnost števil in oblik (1 del)

Slika
Zanimivo. Resnično zanimivo. Ko misliš, da marsikaj veš, zveš, da veliko tega ne veš. Čeprav je knjiga za 6 in 7 razred, so določene naloge bile nepravilno rešene. Zanimivo!

~~~
Prisrčen pozdrav

mag. Danijel Brestovac | 040185969 | www.danijel-brestovac.weebly.com

Sent @nokia

Review: Kabbalah: An Illustrated Introduction to the Esoteric Heart of Jewish Mysticism

Slika
Kabbalah: An Illustrated Introduction to the Esoteric Heart of Jewish Mysticism by Tim Dedopulos

My rating: 3 of 5 stars

Str. 11- Eseni so verjeli, da je cilj duhovnosti očistiti sebe in 'vodnjak' luči znotraj nas in tako doseči stanje najvišje popolnosti in podobnosti Bogu.

Str. 28- doktrina razdvojitve izraza vso resničnost kot vidik Božjega radeljenega sebstva, ki išče vnovično združitev z božanskim in je na vseh stopnjah povezano s samim seboj. To je presnetljivo podobno sodobnim teorijam kvantne mehanike, ki govorijo o tem, da vsak del vsebuje celoto - "hologramsko vesolje". Znanost in kabala pravita isto: vse je bilo eno, se nato razdelilo in postalo vesolje, vendar je ostalo povezano in bo nekega dne ponovno eno samo.

Str. 100- (napisano leta 2006) ljudje živijo v stalnem strahu po zaslugi nenehnega obstreljevanja novinarjev in vlad. Javni in zasebni dolgovi so vrtoglavo visoki. Cene nepremičnin in trga vrednostnih papirjev so tako napihnjene, da se zdi, da …

Review: Preveri svoje znanje. Matematika 5

Slika
Preveri svoje znanje. Matematika 5 by roman brilej

My rating: 4 of 5 stars

Astra.si me je navdušila nad matematiko. Zato sem se odločil, da grem od začetka. Od prvega razreda. Bil sem zelo presenečen, ko sem spoznal, da nekatere primere pa le ne znam. Učiti, učiti in učiti. In seveda s pomočjo www.astra.si bom dobil znanje in ljubezen do matematike nazaj.View all my reviews

Zdrav duh v zdravem telesu (15)

Slika
Mesec je naokoli in kljub začetnemu zagonu, sem kolesaril bolj slabo. Malo smo smučali, malo hodili in se pozna. Kolesaril sem cca. 6 km na dan, kar v skupni prevoznini znaša 4380 km. Razočaran na seboj, vendar se ne dam. Kmalu bo več oz. dlje in bolje.
~~~
Prisrčen pozdrav

mag. Danijel Brestovac | 040185969 | www.danijel-brestovac.weebly.com

Sent @nokia

Review: The Book of Numbers: The Secret of Numbers and How They Changed the World

Slika
The Book of Numbers: The Secret of Numbers and How They Changed the World by Peter J. Bentley

My rating: 5 of 5 stars

Str. 18- kljub vojnam med evropskimi deželami besede, ki so vsem jezikom skupne, dokazujejo, da izviramo iz istega kraja. Števila nas povezujejov skupno zgodovino.

Str. 180- (Blaise Pascal) je zapisal: "Če Bog ne obstaja, potem človek ne izgubi ničesar, če verjame vanj. Če pa obstaja, izgubi vse, če ne verjame vanj." To je postalo znano kot Pascalova stava - Pascal je sklepal, da smo v teh stvareh prisiljeni v kocjanje. Njegovo sklepanje pa ni bilo pravilno. (Tako na primer ne moremo izbirati naših prepričanj, kot da bi izbirali sadje z drevesa. Če bi to lahko počeli, bi izgubili POŠTENJE; ne moremo pa tudi vedeti, kakšne so posledice pomanjkanja vere v Boga).

Str. 247- ko veliko število bitij dinamično učinkuje drugo na drugo in se pri tem spreminja, nastajajo same od sebe nove oblike kompleksnosti ali zapletenosti, pa naj bo to pri evoluciji organizmov, l…

Duhovne izdaje

Berem duhovno izdajo Jehovih prič. Zakaj? Ker se iz vsega lahko naučimo nekaj. No, tudi tu lahko, samo če hočemo.

Stražni stolp, l. 135, št. 3

str. 4- vojna, ki je spremenila svet, je bila 1 svetovna vojna. POLITIKI SO JIH PUSTILI NA CEDILU, DUHOVNIKI SO JIH ZAVEDLI, GENERALI PA IZDALI.


Ta citat ti da misliti, čeprav je vse tako usmerjeno, da na koncu vidiš, kako so samo oni dobri. Pa so? Morda, morda pa tudi ne.
~~~
Prisrčen pozdrav

mag. Danijel Brestovac | 040185969 | www.danijel-brestovac.weebly.com

Sent @nokia

Review: Mathmagicians

Slika