Objave

Prikaz objav, dodanih na april, 2014

Review: hitro in uspešno branje

Slika
hitro in uspešno branje by Vid Pečjak

My rating: 4 of 5 stars

Hitro in uspešno branje

str. 29- oko je med gibanjem slepo. Besedilo zaznava samo med postanki.


Enostavno sem se odločil, da glede na vse, bom raje počasneje bral. Bolj dojamen in več vem kaj sem prebral. To me je stalo in bom potreboval kar precej časa, da popravim nastalo situacijo.View all my reviews

Review: Astronomie: Die Wunder Des Weltalls ; Sterne Und Planeten Beobachten

Slika
Astronomie: Die Wunder Des Weltalls ; Sterne Und Planeten Beobachten by Mark Emmerich

My rating: 4 of 5 stars

Str. 31- sončeve pege se pojavijo tam, kler magnetno polje svetlobi ovira prehod.

Str. 37- Einsteinovo teorijo o ukrivljenosti prostora, saj po njej velika masa ukrivi prostor in tako malenkostno vpliva na tire planetov, ki jo obkrožajo.

~~~
Prisrčen pozdrav

mag. Danijel Brestovac | 040185969 | www.danijel-brestovac.weebly.com
View all my reviews

Review: A Brief History of Time

Slika
A Brief History of Time by Stephen Hawking

My rating: 5 of 5 stars

Prebral na mah. Odkima knjiga. Ali bi lahko aplicirali zakone fizike, relativnosti in kvantne fizike na odnose med ljudmi in v nas samih? Mislim, da ja.

Str. 20-21- kot smo delali, vsako telo privlah vsako drugo telo s silo, ki je sorazmerna masi teh teles. ... Gravitacijski privlak sestavljenih teles. Če se masa telesa podvoji, se podvoji tudi gravitacijska sila, ki deluje na druga telesa.

Str. 25- vendar so fiziki v 20. stoletju ugotovili, da morajo spremeniti svoje zamisli o prostoru in času. Odkrili so namreč, da je dolžina časa med dogodki, podobno kot razdalja med točkama trkov žogice ob mizo, odvisna od opazovalca. Ugotovili so tudi, da čas ni povsem ločen in neodvisen od prostora. Ključno vlogo so pri tem imela nova dognanja o lastnostih svetlobe. Morda se krešejo z našimi izkušnjami, a čeprav naše navidezno zdravoraztople predstave ustrezajo resničnosti, kadar imamo opraviti z razmeroma počasnimi jabolkami a…

Review: najlepša knjiga o astronomiji

Slika
najlepša knjiga o astronomiji by Carole Scott

My rating: 5 of 5 stars

Str. 4- s preučevanjem medsebojnega vpliva Zemlje in Lune so astronomi ugotovili, da težnost vlada v celotnem vesolju. Vsako telo v vesolju ima težnost in se hkrati nanjo odziva.


~~~
Prisrčen pozdrav

mag. Danijel Brestovac | 040185969 | www.danijel-brestovac.weebly.comView all my reviews

Review: sociološki portreti

Slika

Review: Človek, življenje in filozofija

Slika
Človek, življenje in filozofija by Marija Švajncer

My rating: 4 of 5 stars

Str. 15- tisto, kar človek zavrača, mora najprej poznati.

Str. 19- iz nesrečnega otroštva se je noga izviti, se očistiti, osvoboditi in zadihati novo in samostojno življenje. Preteklost človek nenehno nosi s seboj, vendar jo neprestano tudi premaguje in obvladuje. Včasih jo odriva in se brani pred njeno trdovratno močjo, toda vztraja in se ima bolj ali manj v posesti.

Str. 20- življenje je pisano. Vnaprej ni mogoče zanesljivo vedeti, kako bo potekalo v prihodnosti. Toliko vsega se lahko zgodi, pomembne so zgodovinske okoliščine, družbena ureditev, značajske lastnosti in temperament. Ljudje so različni. Imajo svoj genski zapis, sočasno se na vse kriplje borijo z drugimi ljudmi, družbenimi razmerami, boleznimi in samim seboj. Na to, kar je odvisno od njih samih, je mogoče vplivati, marsikaj se primeri tako, da so lep čas dokaj nemočni.
Sartre je spremenil stališče, da si vojno izberejo ljudje sami in so zanjo t…