Review: A Brief History of Time


A Brief History of Time
A Brief History of Time by Stephen Hawking

My rating: 5 of 5 stars

Prebral na mah. Odkima knjiga. Ali bi lahko aplicirali zakone fizike, relativnosti in kvantne fizike na odnose med ljudmi in v nas samih? Mislim, da ja.

Str. 20-21- kot smo delali, vsako telo privlah vsako drugo telo s silo, ki je sorazmerna masi teh teles. ... Gravitacijski privlak sestavljenih teles. Če se masa telesa podvoji, se podvoji tudi gravitacijska sila, ki deluje na druga telesa.

Str. 25- vendar so fiziki v 20. stoletju ugotovili, da morajo spremeniti svoje zamisli o prostoru in času. Odkrili so namreč, da je dolžina časa med dogodki, podobno kot razdalja med točkama trkov žogice ob mizo, odvisna od opazovalca. Ugotovili so tudi, da čas ni povsem ločen in neodvisen od prostora. Ključno vlogo so pri tem imela nova dognanja o lastnostih svetlobe. Morda se krešejo z našimi izkušnjami, a čeprav naše navidezno zdravoraztople predstave ustrezajo resničnosti, kadar imamo opraviti z razmeroma počasnimi jabolkami ali planeti, pa močno odstopajo pri stvareh, ki se gibljejo s hitrostni blizu svetlobne.

Str. 28-za magnetne sile je Maxwell pokazal, da te električne in magnetne sile ne izhajajo iz delcev, ki delujejo neposredno drug na drugega, pač pa vsak električni naboj in tok v okoliškem prostoru ustvari polje, ki s silo deluje na vse druge naboje in tokove v tem prostoru. Ugotovil je, da električne in magnetne sile nosi eno samo polje...

Str. 40-41- če je prisotna tudi snov, se štiridimenzionalni prostor-čas popači, da se proti telesu v tridimenzionalnem prostoru ukrivijo na način, ki ga je Newtonova teorija pojasnila z učinki gravicijskega privlaka. .... Nekoliko težje si je prestavljati, kako masa na Soncu ukrivlja prostor-čas in povzroči, da se zemlja, ki v štiridimenzionalnem prostor-času sledi ravni črti, v tridimenzionalnem prostoru premika po skoraj krožni orbiti.

Str. 48-49- pred letom 1915 sta prostor in čas veljala ya nespremenljivo prizorišče, na katerem so potekali dogodki, ki nanju niso vplivali. To je držalo celo v ročni teoriji relativnosti. Telesa so se gibala, silo so privlačile in odbijale telesa, a prostor in čas sta neprizadeto tekla naprej. Sama od sebe se je ponujala misel, da sta prostor in čas večna. Situacija pa je povsem drugačna v splošni relativnosti. Prostor in čas sta zdaj dinamični veličini: ko se telo premika ali sila deluje, vpliva na ukrivljenost prostora in časa - in v zameno struktura prostor-čas vpliva na gibanje teles in delovanje sil. Prostor in čas ne je vplivata na vse, kar se dogaja v vesolju, pač pa tudi vse to dogajanje vpliva nanju.

Str. 55- spekter črnega telesa. Vsa telesa - ne samo zvezde - oddajajo sevanje, ki je posledica toplotnega gibanja njihovih mikroskopskih sestavin delov. Porazdelitev frekvenc v tem sevanju je značilnost temperature telesa.

Str. 84- 20. stoletje je bilo priča korenitim spremembam v človeškem pogledu na vesolje: ugotovili smo, kako zelo nepomemben je nas planet v prostranstvih vesolja, in spoznali, da sta prostor in čas ukrivljena ter neločljiva veš da se vse vesolje širi in ima svoj začetek.

Str. 94- kvantna mehanika torej v znanost uvede neizogiben element nenapovedljivosti oz. naključnosti.

~~~
Prisrčen pozdrav

mag. Danijel Brestovac | 040185969 | www.danijel-brestovac.weebly.comView all my reviews

Priljubljene objave iz tega spletnega dnevnika

Prebral: Lestev in sirček

Rezervni deli za mikrovalovko

Alamut