Objave

Prikaz objav, dodanih na november, 2014

Review: Slovenska tranzicija

Slika
Slovenska tranzicija by Rado Pezdir

My rating: 4 of 5 stars

Stran 35- torej strategija izogibanja politiki big banga zaradi povzročitve visokih navideznih socialnih stroškov ni bila nič drugega kot slaba strategija nosilcev ekonomske politike, ki so namesto prestrukturiranja raje izbrali politiko odlaganja problemov v PRIHODNOST!!

Str. 49- povedano drugače, obstaja velika verjetnost, da gradualizem v transformaciji fiskalnega sistema odseva težnje nosilcev ekonomske politike, ki je ustvarila tak fiskalni sistem, da je bil naklonjen samo državnim, ne pa tudi novonastajajočim zasebnim podjetjem.

Str.  84/85- osebe, ki so s svojim kultom vodje v zadnjih dvestotih letih zaznamovale način, na katerega vidijo Slovenci družbeno realnost in se ji podrejajo brez dvomov. Za vseh dvesto let je značilen isti stavek, s katerim se opravičujejo stranpoti omenjenih voditeljev - naš vodja ni slab, pokvarjeni so tisti okoli njega. Če bi On to vedel, zagotovo teh stranpoti ne bi bilo.Str. 98- Mencinger…

Review: Železarska lirika

Slika
Železarska lirika by Jernej Kusterle

My rating: 4 of 5 stars

Zadnja platnica-
CIRKUS JE VELIK,
ZEMLJA GORI;
KMALU IZ VSEGA
NOV SVET SE RODI!
      Tone ČufarView all my reviews

Review: Katekizem Katoliške cerkve - Kompendij

Slika
Katekizem Katoliške cerkve - Kompendij by The Vatican

My rating: 3 of 5 stars

Str. 66/67- 163. Kako naj gledamo na nekatoliške kristjane?
V Cerkvah in cerkvenih skupnostih, ki so se ločile od polnega občestva s katoliško Cerkvijo, je mogoče najti veliko prvin posvečenja in resnice.  Vsi ti darovi prihajajo od Kristusa in sami po sebi kličejo h katoliški edinost. Udje teh Cerkva in skupnosti so utelešeni v Kristusu po krstu: zato jih priznavamo kot brate!!

Str. 188- 572. Zakaj je molitveni boj?
Molitev je dar milosti, a vedno predpostavlja odločen odgovor z naše strani. Kajti kdor moli, SE BOJUJE ZOPER SAMEGA SEBE, zoper okolje in zlasti SKUŠNJAVCA, ki stori VSE, DA BI ČLOVEKA ODVRNIL OD MOLITVE. Molitveni boj je neločljiv od napredovanja v duhovnem življenju. MOLIMO TAKO, KAKOR ŽIVIMO, KER ŽIVIMO TAKO, KAKOR MOLIMO.View all my reviews

Review: Dialogues Concerning Natural Religion/The Natural History of Religion

Slika
Dialogues Concerning Natural Religion/The Natural History of Religion by David Hume

My rating: 4 of 5 stars

​Str. 20-
"nič ni gotovega na svetu, niti slava niti blaginja. Bogovi

mečejo vse v zmedo; vsako stvar mešajo z njenim nasprotjem;

da vsi mi, zaradi naše nevednosti in negotovosti, plačamo za to

z več čaščenja in spoštovanja. " (EURIPID, Hecuba~956)

Str. 70- v tedanjem času je postalo jasno, da celotno kraljestvo religiozne vere lebdi nad razumom, je negotovo in podrejeno vsaki spremembi razpoloženja ter je nadalje odvisno od pričujočih slučajnih dogodkov.

Str. 75- prvotna religija je nastala predvsem zaradi bojazni pred bodočimi dogodki; in dokaj razumljivo je, da se ljudje ukvarjajo z idejami o nevidnih in neznanih silah, saj so pod pritiskom vsakovrstne turobne zaskrbljenosti........ ko se polasti duha panika, živahna domišljija še poveča strah; ta še poglobi mrak...

Str. 85- da vsakemu zločinu sledita kes in skrivnostna groza, ki duhu ne da miru ter poišče zatočišče v …

Review: Od male Srbije do velike Jugoslavije

Slika
Od male Srbije do velike Jugoslavije by Bogdan Sajovic

My rating: 5 of 5 stars

​Str. 35- Potem ko so prišli podatki na dan, so nekdanji habsburški podložniki hitro uvideli, da je bil stari Franc Jožef precej skromnejši od novega monarha...pa še to Aleksandru ni bilo zadosti, saj si je vzel tudi svoj delež lumparij in mahinacij goljufivih državnih dobaviteljev.

Str. 58- bogati hrvaški in slovenski podjetniki so si v Beogradu kmalu "kupil" vplivnega zaščitnika, ki je posredoval na ustreznih mestih v smislu določenih olajšav, izpad teh dogodkov se je državna blagajna kompenzirala s še tršim davčnim režimom za navadne državljane.

Str. 60- Aleksander je bil torej skeptičen do poštenih častnikov nekdanje monarhije, ne pa do vohljačev, ki so bili še do včeraj zvesti cesarju, a so naglo obrnili plašč po vetru in začeli služiti tisti ideji, ki so jo še nedolgo nazaj preganjali kot veleizdajalsko ter so zdaj preganjali ideje, ki so jih svojčas tako zvesto branili. Sprejetje takšnih …

Review: Aleš Stanovnik in njegov čas

Slika
Aleš Stanovnik in njegov čas by Janez Stanovnik

My rating: 3 of 5 stars


Str. 17~ da se v politiki nikdar ne smemo prepuščati iluzijam sentimentalnega 'prijateljstva'. Ob raznih priložnostih je navajal angleški pregovor: "Prijateljstvo je v politiki začasno, interes pa je večen."

Str. 80- (citiral Cankarja) : "Hlapci! Za hlapce rojeni, za hlapce vzgojeni, ustvarjeni za hlapčevanje! Gospodar se menja, bič pa ostane in bo ostal na vekomaj, zato ker je hrbet skrivljen, biča vajen in željan."

View all my reviews

Review: An Enquiry Concerning Human Understanding

Slika
An Enquiry Concerning Human Understanding by David Hume

My rating: 3 of 5 stars

Str. 46- toda meje človekovega razuma so tako ozke, da niti iz obsega niti iz gotovosti njegove pridobitve ni mogoče upati na kakšno večje zadovoljstvo.

Str. 48- Mrak je seveda neprijeten tako duhu kot očesu, toda OSVETLITI mrak mora biti kljub velikanskem naporu razveseljivo in radostno.

Str. 102- čeprav ni na svetu nič takega, čemur pravimo NAKLJUČJE, vpliva na razum naše nepoznavanje stvarnih vzrokov nekega dogodka in poraja takšno vrsto verovanja ali mnenja, kot da bi naključje zares obstajalo.View all my reviews

Review: Moralia

Slika
Moralia by Plutarch

My rating: 4 of 5 stars

Morala za vsakdanjo rabo

Stran 47- vsak ima namreč rad samega sebe, in Pahor ne z namenom, da bi od sebe terjal povračilo za to ljubezen, pač pa je vsakdo sebi drag zaradi samega sebe. Če se v prijateljstvu ne obnašamo na isti način, ne bomo nikoli našli pravega prijatelja, ki je kot alter ego - drugi jaz (Cicero ~ razprava O prijateljstvu)

Stran 67- prilizovalec je kakor pes, ki raztrga svojega gospodarja.

Str. 127- zavist je bolezen duše, ki je ni mogoče priznati, zato jo vsak poskuša prikriti.

Str. 138- kljub gosto stkani mreži citatov in anekdot,  prepleteni z ostroumnimi psihološkimi opažanji in koristnimi obstetric, je posameznik v iskanju boljšega življenja prepuščen naključju in samemu sebi ter možnosti, da mu uspe.

Str. 175- ker je danes glas prijateljstva obmenel in ošibel pri odkritem pogovoru, pri prikazovanju je gostobeseden in nem pri opominih, se moramo obrniti na sovražnike, če hočemo slišati resnico.

Str. 325- pravega bogastva…

Review: To so bile svete krave

Slika
To so bile svete krave by Mićo Mrkaić

My rating: 5 of 5 stars

Stran 11- gre za to, da moja stališča v normalni družbi ne bi veljala za ekstremna,  žal pa Slovenija ni normalna družba - Slovenija je bolna družba, ki se PREPOČASI zbuja iz omame, v katero so jo uspavali KOMUNISTI s svojo več kot pol stoletja trajajočo DIKTATURO.

Str. 61- Ali je patriotizem zadnje zatočišče ničvredneža?

Str. 383- Članek z naslovom Rules rather than discretion: the inconsistency of optimal plans analizira vprašanje dinamične interakcije ekonomskega okolja s tvorci ekonomske politike. Pisca (Kydland in Prescott - nobelova nagrajenca leta 2004) sta podrobno preučila POSLEDICE PREDPOSTAVKE RACIONALNIH PRIČAKOVANJ V KONTEKSTU DINAMIČNE IGRE MED DRŽAVLJANI IN VLADO. Razložila sta, kako VLADA Z RAZLIČNIMI SIGNALI IN OBJAVAMI INFORMACIJ OBLIKUJE PRIČAKOVANJA državljanov ter tako VPLIVA na njihovo VEDENJE.

Str. 391- Bastia, francoski ekonomist ... je zapisal, da imajo vsi ukrepi gospodarske politike vidne in nevi…

Review: Nihče

Slika
Nihče by Mehmedalija Alić

My rating: 5 of 5 stars

Stran 91- Moj rod že stoletja živi v Evropi, na isti zemlji kot vi, ki pravite, da ste DEMOKRATI. Vi, tako kot vsi drugi prebivalci sveta, ste dobrodošli gostje v moji Bosni, ki pa z vašim blagoslovom vse bolj postaja rezervat in vse manj del Evrope.

Moj praded je živel v strahu za življenje mojega deda. Njega je skrbelo za življenje očeta in njegovih bratov. Za moje življenje in življenje mojih dveh bratov je bilo upravičeno strah mojega očeta. JAZ VAM OPROŠČAM, LE RECITE MI, DA MI NIKOLI NE BO TREBA ŽIVETI V STRAHU ZA ŽIVLJENJE MOJEGA SINA.View all my reviews

Review: Does Capitalism Have a Future?

Slika
Does Capitalism Have a Future? by Immanuel Wallerstein

My rating: 4 of 5 stars

Str. 7- Michael Mann podpira socialdemokratično rešitev za probleme kapitalizma, a hkrati opozarja še na globje probleme, ki nastanejo zato, ker so viri multipli. Poleg kapitalizma to vključuje politiko, vojaško geopolitiko, ideologijo in mnoštvo svetovnih religij. ... Najhujša grožnja .. je ekološka kriza... Ta utegne preiti v bitko za vodo in hrano ter se končati z onesnaženjem in množičnimi migracijami, s katerimi se bo tečaja možnost totalitarizmov in celo jedrskih vojn.

str. 9- med rešitvami, kako sredi ekstremnega konflikta spet vzpostaviti družbeni red, se utegne prebuditi fašizem, a tudi možnost za dosti širšo demokracijo.

str. 13- stare sanje se lahko uresničijo, čeprav nas to utegne prisiliti v nove težke odločitve. Vendar pa je optimizem nujen zgodovinski pojem za mobilizacijo čustvenih energij v svetu, ki ima na izbiro strukturno divergentne možnosti. Preboji postanejo mogoči, ko mišljenje in …

Review: Fuck it

Slika
Fuck it by John Parkin

My rating: 4 of 5 stars

Str. 11- ključ do svobode je univerzalen in izjemno preprost: pustite vse pravljice,  ki ste si jih naložili o življenju in o tem, kdo ste ali kdo bi morali biti,  medtem ko se poslušate prebiti skozi,  pa se boste nenadoma ugledali kot božansko,  vsemogočno in neustavljivo bitje,  kot je za božansko,  vsemogočno in neustavljivo bitje pač normalno.
Za kaj takega se morate biti pripravljeni sprostiti in popustiti,  ne le enkrat,  ampak vedno znova,  saj je del vašega razuma,  ki se identificira s tistim pravljicami,  zvit kot lisica in se bo na vsakem koraku boril za svoj obstoj.

Str. 16- življenje sestavljajo pomembne stvari.  Naš vrednosti sistem ni nič drugega kot skupek stvari, za katere smo se odločili,  da nam nekaj pomenijo (ali pa so nam jih vcepili ). In stvari,  ki se nam zdijo pomembne,  jemljejo zelo resno.View all my reviews

Review: Plato and a Platypus Walk Into a Bar: Understanding Philosophy Through Jokes

Slika
Plato and a Platypus Walk Into a Bar: Understanding Philosophy Through Jokes by Thomas Cathcart

My rating: 4 of 5 stars

Str. 153- so tradicionalne spolne vloge zgolj družbeni konstrukt, ki so ga iznašli moški, da bi ohranjali ženske v podrejenem položaju?View all my reviews

Zdrav duh v zdravem telesu (10/2014)

Slika
Po napornem mesecu, sem v oktobru pridno kolesaril in prekolesaril cca. 11km.


Review: Islam civilizacija budućnosti

Slika
Islam civilizacija budućnosti by Jusuf Al-Qaradawi

My rating: 2 of 5 stars

Str. 12- pored ovih materijalističkih divovskih ostvarenja, ipak, stvarnost potvrđuje da ova civilizacija (zapadna) svojim sledbenicima nije donijela očekivanu sreću niti smirenost. To je civilizacija pa slonovskim tijelom, a sa mišjim duhom.

Str. 24- to je sukob (u zapadnjačkoj civilizaciji) između čovjeka i njegove duše, čovjeka i prirode, između čovjeka i čovjeka i između čovjeka i boga.

Str. 36- to je ono što u velikoj mjeri nedostaje savremenoj civilizaciji, jer je to civilizacija naprava i oruđa, a ne civilizacija intencija i ciljeva; iza toga se krije tajna njene nesavršenosti i bolesti...

Str. 86- jedna od pojava nervoze i njenih posledica u savremenoj civilizaciji je i rasprostranjenost duševne depresije, koja čovjeka čini zatvorenikom samog sebe usred društva i čini mu život paklom i pored toga što mu je u rukama bogatstvo, a nadohvat ruke mu sva sredstva za uživanje i raskoš.

Str. 109- čovjek je proi…

Review: The Way of Fuck it: The Modern Way to Transform Your Life

Slika
The Way of Fuck it: The Modern Way to Transform Your Life by John C. Parkin

My rating: 4 of 5 stars

Str. 3- razum je prebrisan falot: tako ali drugače moraš poskrbeti, da je srečen.View all my reviews

Review: Mladenič

Slika
Mladenič by Ebu Hamid Mohamed El-Gazali


Str. 5- človek mora skrbeti za svojo dušo, kakor za telo.

str. 9- o bog, zaščiti me pred nekoristnim znanjem.

str. 12/13- še posebno za poražence, ki v boju s svojimi strastmi vedno izgubijo. Prepovedane stvari vedno zelo hitro prirastejo k srcu. ..... Mladenič ne bodi len, z nepotrebnimi stvarmi se niti ne ukvarjaj. Znanje samo po sebi ne koristi nikomur.

str. 17- Ali (r.a.): "Tisti, ki je mnenja, da se brez kakršnega koli truda pride do želenega cilja, živi v zanosu iluzij, medtem ko tisti, ki misli, da je samo s trudom mogoče doseči cilj, živi svobodno."

str. 19- tvoj dvom je tvoja grobnica, kjer te iz dneva v dan pričakujejo.

str. 25- besede in dejanja je potrebno uskladiti z vero, vse nasprotno vodi v tavanje.

str. 28- premoženje je nevarna skušnjava in pogosta zanka, v katero se vsaj ujame.

str. 30- ljudje so izgubili smisel za duhovne vrednote in s tem smisel za življenje. Postali so sužnji materialnega sveta, ponižni uničevalec…

Review: Praise of Folly

Slika
Praise of Folly by Desiderius Erasmus

My rating: 3 of 5 starsStr. 71: …se mi zdijo vladarji kljub navidezni sreči pomilovanja vredni, ker nimajo človeka, ki bi jim povedal resnico, in so prisiljeni poslušati prilizovalce namesto prijateljev.View all my reviews

Review: Bermanov Dosje

Slika
Bermanov Dosje by Aleksander Bajt

My rating: 4 of 5 stars

Kaj naj napišem, kar še ni bilo omenjeno o teh groznih časih. Enostavno si se moral opredeliti ali si spadal vedno med sovražnike. Kot je nekje napisal, da so se ljudje množično opredeljevali za "hosto", saj so mislili leta 1943, da bo trajalo samo še pikico in je bolje izbrati zmagovalno stran. Vsi so z vsem sodelovali in vsi so delovali proti vsem. Vojna je stanje, ki si ga ne želimo, vendar se nam je pokazala kot nebodigatreba že leta 1991, kjer smo morali mi oz. naši spremeniti tok zgodovine in se zahtevati samostojnost. Tako so storili tudi drugi. Vendar danes, kolikor vidim in slišim, si mnogi želijo ta čas nazaj. Zakaj, če je bil tako slab in ste na referendumu glasovali za samostojnost. zakaj nas mlade, ki s tistim časom nismo imeli veliko skupnega, rinete nazaj. Zakaj??

No, kot je avtor napisal, da je njegova ocena partije ni bila nikoli prav visoka. S tem da je izkoristila osvobodilni boj za izvedbo revol…