Pet načel POZITIVNIH sprememb

Lavrič. Z. Pet načel pozitivnih sprememb. Nova proga. Str. 12-13 Maj 2012.

Osem tisoč zaposlenih v sistemu SŽ pomeni osem tisoč predlogov za pozitivne spremembe v delovnem okolju. To lahko pomeni tudi osem tisoč predlogov za pozitivne spremembe v domači družini. In če vsakdo navduši svoje domače, je to najmanj štiriindvajset tisoč pozitivnih sprememb v domači družini in še toliko v lokalni skupnosti. In če to seštejemo, naj še kdo reče, da ne moremo prispevati k pozitivnim spremembam v državi in svetu!? Verjamem, da smo tega zmožni in da bomo z energijo usmerjeno k skupnemu cilju še naprej prispevali pozitivnim spremembam tako pri nas samih, v delovnem okolju kot tudi v širši družbi.