Review: Zablode postsocializma

Zablode postsocializma Zablode postsocializma by Vesna Vuk Godina
My rating: 3 of 5 stars


Zablode postsocializma (Vesna Vuk Godina)

Prva platnica - Slovenska situacija spominja na šolarja, ki dobi matematično nalogo, ki je sploh ne prepozna. In je zato ne more izračunati. Iz česar sledi prvi odgovor na zgornje vprašanje: najprej je treba razumeti problem. Šele nato vleči poteze za njegovo reševanje.

Str. 13- Prebijte se skozi zgodovino! Čeprav se morda zdi na začetku dolgočasna. Celo nesmisel na. Tam se vse začne. Od tam vse izhaja. Zgodovinsko. Pomensko. Simbolno.

Str. 18- ...ustrezno izpostavila enega ključnih problemov postsocialističnih družb nasploh in tudi postsocialistične Slovenije: dejstvo, da .... res živimo v preteklosti. .... V preteklosti živimo na nek drug, mnogo bolj zapleten in usoden način.


==========
Zablode postsocializma (Vesna Vuk Godina)
- Your Highlight on Page 55 | Location 839-840 | Added on Saturday, October 17, 2015 1:58:45 PM

Mencingerja, ki pravi: »Sveta ne tare pomanjkanje dobrin in bogastva, obojega je preveč; problematična sta le njihova porazdelitev in ustvarjanje delovnih mest za vse.«
==========
Zablode postsocializma (Vesna Vuk Godina)
- Your Highlight on Page 56 | Location 851-853 | Added on Saturday, October 17, 2015 1:59:10 PM

Tako se na primer predpostavka o bolj racionalnem upravljanju lastnine s strani privatnih lastnikov v vrsti primerov morda ni potrdila ne zato, ker gre za zarote elit prejšnjega sistema, ampak ker novi slovenski privatni lastniki niso imeli in v večini primerov še vedno nimajo kulturnega kapitala, ki bi jim omogočal racionalno upravljanje s produkcijskimi sredstvi v zasebni lasti.
==========
Zablode postsocializma (Vesna Vuk Godina)
- Your Highlight on Page 57 | Location 858-862 | Added on Saturday, October 17, 2015 1:59:38 PM

Tovrstno izčrpavanje ekonomije ni posledica zarot, premajhne pridnosti, zunanjih in notranjih sovražnikov itd., ampak dejstva, da ekonomski ukrepi niso imeli akterjev, ki naj bi jih izvajali na pričakovani način. Rezultat slovenskega uvajanja zahodnih ekonomskih ukrepov skladno z logiko ekonomskega determinizma, ki ne upošteva družbenih in kulturnih značilnosti slovenske družbe, torej ni cvetoča ekonomija zahodnega tipa, temveč uničenje velikega dela materialne osnove slovenske družbe.
==========
Zablode postsocializma (Vesna Vuk Godina)
- Your Highlight on Page 57 | Location 866-867 | Added on Saturday, October 17, 2015 2:00:10 PM

(paranoidna predpostavka o notranjih sovražnikih, ki ne samo ustreza ideji o notranjem sovražniku iz socializma, ampak to idejo ohranja pri življenju);
==========
Zablode postsocializma (Vesna Vuk Godina)
- Your Highlight on Page 78 | Location 1190-1193 | Added on Saturday, October 17, 2015 2:02:32 PM

čuditi dejstvu, da danes, potem ko je odplačevanje dolgov postrgalo dohodke revnih držav tako, da je strukturna prilagoditev zminirala sposobnost vlad, da zaščitijo svoje državljane, in ko se je stopnja pomoči skrčila do točke, ko je ta le še simbolna, mnogi vidijo razvoj kot hipokrizijsko trditev o moralni superiornosti bogatih, ki prikriva ekonomsko resničnost današnjega sveta.
==========
Zablode postsocializma (Vesna Vuk Godina)
- Your Highlight on Page 79 | Location 1197-1199 | Added on Saturday, October 17, 2015 2:02:45 PM

svetovni ‘razvoj’ namreč zagotavlja, da velik del svetovnega prebivalstva ostaja zlumpenproletariziran v pogojih ekstremne revščine, medtem ko zahodne družbe ostajajo dominantne.
==========
Zablode postsocializma (Vesna Vuk Godina)
- Your Highlight on Page 79 | Location 1207-1208 | Added on Saturday, October 17, 2015 2:03:16 PM

da je uveljavljena paradigma razvoja, kot jo poznamo in uporabljamo v zahodnih znanostih, značilna le za zahodne evropske družbe povsem določenega časa in prostora.
==========
Zablode postsocializma (Vesna Vuk Godina)
- Your Highlight on Page 83 | Location 1269-1270 | Added on Saturday, October 17, 2015 2:03:59 PM

Če povemo neolepšano, modernost je mogoče razumeti preprosto kot zahodno okarakterizacijo samega sebe v nasprotju z ‘drugimi’ […], za katere se je menilo, da niso moderni.«
==========
Zablode postsocializma (Vesna Vuk Godina)
- Your Highlight on Page 86 | Location 1311-1312 | Added on Saturday, October 17, 2015 2:04:32 PM

da inovacije in spremembe v družbo vnašajo družbene skupine, ki že imajo moč in ugled, oziroma posamezniki, ki tem skupinam pripadajo.
==========
Zablode postsocializma (Vesna Vuk Godina)
- Your Highlight on Page 257 | Location 3929-3931 | Added on Tuesday, November 10, 2015 2:04:34 PM

Za antropologe, kot ugotavljata Giordano in Kostova, je »zgodovina predvsem ‘aktualizirana zgodovina’; ta se nanaša na preteklost, ki je bolj ali manj namenoma ‘mobilizirana’ v sedanjosti« (Giordano 1996: 99). Prim. tudi Kaneff 2002.
==========
Zablode postsocializma (Vesna Vuk Godina)
- Your Highlight on Page 139 | Location 2125-2128 | Added on Tuesday, November 10, 2015 2:14:04 PM

Po drugi strani pa so nekdanji socialistični menedžerji, ki so v postsocializmu ohranili ali celo izboljšali svoj položaj, to uspeli zato, ker so tudi v postsocializmu ohranili svoje družbene in kulturne svetove iz socializma. Lamplandova je tako ugotovila, da so ti menedžerji prinesli v postsocializem svoj socialni kapital iz socialistične preteklosti.
==========
Zablode postsocializma (Vesna Vuk Godina)
- Your Highlight on Page 165 | Location 2526-2527 | Added on Tuesday, December 8, 2015 4:42:51 AM

Nakopičenost bogastva v državah svetovnega centra kaže, da danes sveta ne tare pomanjkanje denarja ali dobrin. Problem je njihova razdelitev.
==========
Zablode postsocializma (Vesna Vuk Godina)
- Your Highlight on Page 166 | Location 2541-2543 | Added on Tuesday, December 8, 2015 4:44:15 AM

»Po desetletjih globalizacije in rasti svetovne trgovine polovica svetovnega prebivalstva živi z manj kot evrom na dan.«
==========
Zablode postsocializma (Vesna Vuk Godina)
- Your Highlight on Page 167 | Location 2548-2550 | Added on Tuesday, December 8, 2015 4:45:02 AM

Vzroka izjemnega trpljenja, ki izvira iz lakote, se ne da zreducirati preprosto na globalno pomanjkanje hrane ali na prenaseljenost; počiva v neenaki distribuciji zalog hrane, ki je neposredna posledica neoliberalne politike.


View all my reviews

Priljubljene objave iz tega spletnega dnevnika

Prebral: Lestev in sirček

Rezervni deli za mikrovalovko

Alamut