Prebral: Železniške signalnovarnostne naprave


Železniške signalnovarnostne naprave
Železniške signalnovarnostne naprave by Janez Juntez

My rating: 4 of 5 starsŽelezniške signalnovarnostne naprave

str. 10- zato signalnovarnostne naprave lahko po KONSTRUKCIJI razdelimo v naslednje skupine: 1 mehanske SV naprave, 2 Elektromehanske SV naprave, 3 Elektrorelejne SV naprave, 4 elektronske SV naprave.

Str. 12: problematika upravljanja železniškega prometa s tehničnimi sredstvi v različnih krajevnih razmerah in po stopinjah avtomatizacije se je v glavnem reševala postopoma in ločeno, zato danes PO KRAJU IN NAMENU razlikujemo predvsem naslednje naprave in sisteme: 1 postajne SV naprave, 2 progovne SV naprave, 3 naprave za avtomatsko zaustavljanje vlakov (ASn), 4 naprave za zavarovanje cestnih prehodov (NPr), 5 naprave za daljinsko krmiljenje in vodenje prometa (telekomanda - TKo), 6 naprave ranžirne tehnike (drčne naprave).

Str. 33- za delovanje električnega dela potrebujemo energetski vir. Ta vir je pri EM napravah ročni generator, ki ga je l. 1856 izumil Werner Siemens.

Tirni magneti ASn (avto stop naprava) z resonančno frekvenco (500,1000 ali 2000 Hz), ki jo v praksi imenujemo baliza. Naloga tirnega magneta je vplivati na lokomotivski magnet ASn na principu medsebojnega elektromagnetnega sklopa s pomočjo 3 različnih resonančnih frekvenc, ki jih določa pripadajoči signal.
View all my reviews