Zdrav duh v zdravem telesu (8)


Tako, pa sem v 47 dneh prekolesaril cca. 411 km. Bolj natančno 411,5 km. Kar znese na dan cca. 8,7 km.