Review: Vzgoja duha : Vzgojno – teoretske razsežnosti religijskih konceptov duha


Vzgoja duha : Vzgojno – teoretske razsežnosti religijskih konceptov duha
Vzgoja duha : Vzgojno – teoretske razsežnosti religijskih konceptov duha by Andrej Pavletič

My rating: 0 of 5 starsVzgoja duha

str. 14- vzgoja je komunikacija, le s komunikacijo lahko vzgajamo.

Str. 26- klasična definicija resnice je: veritas est adaequatio intellectus et rei. Torej, resnica je ujemanje med intelektom in stvarjo, je skladnost med idealnim smislom sodbe in realno stvarjo, je ujemanje stavka z dejstvom, ki ga opisuje.

Str. 35- izhajamo iz osnovne definicije vzgoje, po kateri je vzgoja medčloveška komunikacija in komunikacija z vrednotami.

Str. 77- Descartes v Meditacijah zatrdi, da je o vsem mogoč dvom, le o lastnem dvomu ni mogoče dvomiti. Dvom sam ni dvomljiv. Nedvoumnost dvoma je tista gotova točka, ob kateri se dvom ustavi. Predstava nas gleda na lastno vsebino lahko vara, a predstava sama mora biti. Ne vemo, ali svet, ki si ga predstavljamo, dejansko je, pač pa vemo, da si ga predstavljamo, da predstava je. ... "Pa vendar je neki, ne vem kakšen, nadvse mogočen, nadvse zvit varljivec, ki me ves čas pridno slepi. Ni tedaj dvoma, da tudi jaz sem, če me že slepi. A naj me goljufa, kolikor more, nikdar ne bo dosegel, da bi ne bil nič, dokler bom mislil, da sem nekaj."

str. 169- zato za vzgojo pri spreobrnitvenem procesu novodobnih religij lahko rečemo, da je
"predvsem "prilagajanje" na stalno iskanje novih form sobivanja."
Isti cilj zasleduje tudi Jacques Delors:
"Najpomembnejša naloga vzgoje in izobraževanja je pomagati, da bomo soodvisnost, ki je dejstvo, spremenili v želeno solidarnost. V tem duhu je cilj vzgoje in izobraževanja usposabljanje posameznika za razumevanje samega sebe in za razumevanje drugih na temelju boljšega poznavanja sveta."View all my reviews

Priljubljene objave iz tega spletnega dnevnika

Prebral: Lestev in sirček

Rezervni deli za mikrovalovko

Alamut