Preskoči na glavno vsebino

Review: Slovenske legende in znamenja


Slovenske legende in znamenja

My rating: 5 of 5 stars


Str. 9- marsikdo našincov dobra pozna basni (mitologijo) nekdanjih Gerkov in Rimljanov; basni njegovih očakov pa so mu celo ptuje, čeravno bi mu imele znameniteje biti od unih. - Janez Bilc, 1857.

Str. 14- zato običajni Slovenci ne vedo o bajkah in legenda svojih prednikov skoraj ničesar. Namesto o njih nas poučujejo o mitih, bajkah, pravljicah in legendah tisti, ki so nas zasužnjevali in nas kot narod skušali uničiti ter izbrisati z obličja zemlje. S tem je zgrajen in podprt še eden izmed stebrov, ki načrtno utrjujejo resnično zlagan mit o nezgodovinskosti in hlapčevstvu slovenskega naroda.

Str. 190-191- Obred, pri katerem na Knežjem kamnu sedi kmet ustoličevalec, ki v slovenskem jeziku sprejema in sprašuje novega vojvodo v imenu ljudstva - deželanov, je pritegnil pozornost Jeana Bodina, ki je prvi razvil teorijo politični vrhovnosti ljudstva in jo objavil v svoji knjigi Les Six Livres de la Republique (Pariz, 1576). V njem je napisal, da slovenski karantanski obred nima para na vsem svetu. Natančno dvesto let po Bodinovi Republiki je leta 1776 Thomas Jefferson napisal Deklaracijo o neodvisnosti ... Jefferson je v svoji Deklaraciji pravzaprav zapisal le to, česar so se nekaj sto let prej že dobro zavedali naši predniki v Karantaniji ... Jefferson je "očitno videl pradavnem ustoličevanju karantanskega vojvoda pravno osnovo so potrditev kontraktualne teorije, na kateri je utemeljil zahtevo po neodvisnosti Združenih držav".