Review: Slovenske legende in znamenja


Slovenske legende in znamenja

My rating: 5 of 5 stars


Str. 9- marsikdo našincov dobra pozna basni (mitologijo) nekdanjih Gerkov in Rimljanov; basni njegovih očakov pa so mu celo ptuje, čeravno bi mu imele znameniteje biti od unih. - Janez Bilc, 1857.

Str. 14- zato običajni Slovenci ne vedo o bajkah in legenda svojih prednikov skoraj ničesar. Namesto o njih nas poučujejo o mitih, bajkah, pravljicah in legendah tisti, ki so nas zasužnjevali in nas kot narod skušali uničiti ter izbrisati z obličja zemlje. S tem je zgrajen in podprt še eden izmed stebrov, ki načrtno utrjujejo resnično zlagan mit o nezgodovinskosti in hlapčevstvu slovenskega naroda.

Str. 190-191- Obred, pri katerem na Knežjem kamnu sedi kmet ustoličevalec, ki v slovenskem jeziku sprejema in sprašuje novega vojvodo v imenu ljudstva - deželanov, je pritegnil pozornost Jeana Bodina, ki je prvi razvil teorijo politični vrhovnosti ljudstva in jo objavil v svoji knjigi Les Six Livres de la Republique (Pariz, 1576). V njem je napisal, da slovenski karantanski obred nima para na vsem svetu. Natančno dvesto let po Bodinovi Republiki je leta 1776 Thomas Jefferson napisal Deklaracijo o neodvisnosti ... Jefferson je v svoji Deklaraciji pravzaprav zapisal le to, česar so se nekaj sto let prej že dobro zavedali naši predniki v Karantaniji ... Jefferson je "očitno videl pradavnem ustoličevanju karantanskega vojvoda pravno osnovo so potrditev kontraktualne teorije, na kateri je utemeljil zahtevo po neodvisnosti Združenih držav".Priljubljene objave iz tega spletnega dnevnika

Prebral: Lestev in sirček

Rezervni deli za mikrovalovko

Alamut