Preskoči na glavno vsebino

Review: Kam je izginilo deset milijard? : gospodarska gibanja in privatizacija v samostojni Sloveniji

Kam je izginilo deset milijard? : gospodarska gibanja in privatizacija v samostojni Sloveniji Kam je izginilo deset milijard? : gospodarska gibanja in privatizacija v samostojni Sloveniji by Bine Kordež
My rating: 4 of 5 stars
Str. 13- V času, ko Slovenijo bolj kot karkoli drugega ovirajo , nezaupanje in zloba, je analiza gospodarskega razvoja in dogajanj, ki temeljijo na podatkih in razumevanju gospodarskega mehanizma, še posebej koristna.

str. 103/104- Kot domači akterji so tudi tujci videli svetlo bodočnost, nadaljnjo rast in brez omejitev posojali denar. Ker so ob tem bile obrestne mere relativno nizke, je to samo še dodatno pospeševalo zadolževanje. Denimo, DA TAKŠNA POLITIKA NI BILA DEL NEKEGA GLOBALNEGA NAČRTA ZADOLŽITI POSAMEZNO DRŽAVO IN JO POTEM RANLJIVO, KOT JE, SPRAVITI NA KOLENA. [….] Če smo doma spregledali potencialne rizike hitrega zadolževanja in umetne rasti vrednosti premoženja, potem bi pričakovali vsaj od izkušenih tujih finančnih institucij.

Str. 181- Zadolžitev države (javni dolg) se je v zadnjih letih krize res močno povečal, ker je država nase prevzela določen obseg finančnega bremena bank (posredno dejansko podjetij) ter zagotavljala skoraj nespremenjen obseg potrošnje prebivalstva kljub vpadu dodane vrednosti. Če pa spremljamo ustvarjanje BDP in njegovo potrošnjo v državi kot celoti (vseh njenih subjektov), pa so gibanja v zadnjih letih krize pravzaprav ugodnejša, saj potrošimo in investiramo skupaj manj kot proizvedeno ter s presežkom odplačujemo obveznosti, nastale zaradi obratnih gibanj v času do leta 2008.

Str. 195- prevladovalo je prepričanj o učinkovitosti tržnih zakonov, zato je minimaliziralo vlogo države. [....] Kljub sicerejšni naravnanosti EU v smer socialne ekonomske politike ter na drugi strani ZDA kot zibelke vseh liberalnih ekonomskih idej so slednji precej hitreje odreagiralo s posegi države na trg.Lahko bi pa samo objavil to sliko in bi s precej manj besed povedal resnico. Krivda je kolektivna, saj pohlep ne pozna meja.


View all my reviews