Ocena knjige: Trajnostni razvoj organizacije: ekonomski, družbeno-politični in ekološki vidiki

Trajnostni razvoj organizacije: ekonomski, družbeno-politični in ekološki vidiki
Trajnostni razvoj organizacije: ekonomski, družbeno-politični in ekološki vidiki by Andrej Bertoncelj .... [et al]

My rating: 4 of 5 starsStr. 35- kot je dejal John Maynard Keynes (Fortune 2004), ljudje, ki jim želje po bogastvu ne uspe uresničiti s podjetniškimi projekti, iščejo načine za zadovoljitev svojih ambicij v osebni moči, avtoriteti in drugih načinih lastnega povzdigovanja."

Str. 47- če želi biti organizacija res uspešna, se mora management zavedati pomembnosti ljudi v organizaciji in njihovega potenciala. V organizaciji je treba ustvariti notranjo podjetniško klimo in spodbuditi sodelavce k dejavnem sodelovanju in ustvarjanju skupne prihodnosti.

Str. 82 - zrele organizacije po polne skeptikov, ki po nagnjeni k netveganju. Sodelavci ne vsako povzročati sprememb, slediti morajo ustreznim proceduran in normam.

Str. 108 - WBCSD opredeljuje družedno odgovornost organizacij kot nenehno zavezanost organizacije etičnemu vedenju, ekonomskemu razvoju, izboljševanju kakovosti zaposlenih, njihovih družin, lokalne skupnosti in družbe na splošno."

Str. 119- zaposleni so največje bogastvo organizacije, saj s svojim delom omogočajo obstoj in razvoj organizacije. Njihovo znanje, izkušnje in motivacija po v organizaciji izredno pomembni, zato naj bi organizacije veliko pozornost namenjala izbiri ustreznih kadrov, njihovemu usposabljanju in izobraževanju, osebnostnen in strokovnemu razvoju ter ustvarjanju pozitivne klime v organizaciji (Klukej, 2009)."View all my reviews

Priljubljene objave iz tega spletnega dnevnika

Prebral: Lestev in sirček

Rezervni deli za mikrovalovko

Alamut