Review: Človeštvo v iskanju boga


Človeštvo v iskanju boga
Človeštvo v iskanju boga by Jehove priče

My rating: 4 of 5 stars

Človeštvo v iskanju boga

str. 7- da ima človek že tisočletja potrebo in željo po duhovnosti. ... Ateisti in agnostiki. Za njih ne pomeni, da so to ljudje brez načel ali morale, prav kakor se za verne ljudi ne more reči, da so načelni in moralni že sami po sebi.

Str. 8- starši in sorodniki so nam tako rekoč že od zibelke naprej vcepljali verske oziroma etične zamisli. ... versko prepričanje so nam določili drugi. Torek je enostavno povezano s tem, kje in kdaj smo se rodili.

Str. 10- resda med ljudmi mogoče vladajo močna nesoglasja glede veroizpovedi, vendar to še ni razlog, da bi posameznika sovražili že samo zato, ker ima drugačno gledišče.

Str. 12- zato je vedenje vsakega človeka po navadi bolj ali manj odsev njegove verske vzgoje.

Str. 28- preučevanje religije je razkrilo, da je njena pomembna značilnost hrepenenje po tem, da bilo življenje vredno, torej prepričanje, da življenje ni naključno oz. nesmiselno. Iskanje smisla vodi do vere v silo, ki je višja od človeške, in nazadnje do vere v vesoljni oz. nadčloveški um, ki ima namen in voljo ohranjati najvišje vrednote v človeškem življenju.

Str. 40- kako si religije med seboj niso samo različne, temveč tudi podobne, kot so si podobne verske knjige.

Str. 73- vendar ali ni res, da se večina ljudi v nevarnosti ali obupu običajno najprej obrne po pomoč k bogu ali k neki višji sili?

Str. 92- nekateri trdijo, da sta magija in vedeževanje za ljudi koristni, ker dajeta psihološko oporo tistim, ki bi jih bilo sicer preveč strah.

Str. 138 - buda ni podpiral, da razsvetljenje prihaja od boga, temveč je učil, da je to plod posameznikovega prizadevanja z razvijanjem ustreznega razmišljanja in z dobrimi deli.

Str. 156- zanašajte se nase, ne na zunanjo pomoč; oklepajte se resnice kakor luči; sami iščite rešitev, iščite jo v resnici; ne zanašajte se na nikogar, ampak le nase.

str. 180/181- potemtakem se rešitev za vse družbene tegobe skriva v samovzgoji, ki se prične z izobrazbo in spoznanjem (podpoglavje o konfucianizemu).View all my reviews

Priljubljene objave iz tega spletnega dnevnika

Prebral: Lestev in sirček

POLITIKA NEMOŽNOSTI – Funkcija družbene blaginje