Preskoči na glavno vsebino

Review: A History of God: The 4,000-Year Quest of Judaism, Christianity, and Islam


A History of God: The 4,000-Year Quest of Judaism, Christianity, and Islam
A History of God: The 4,000-Year Quest of Judaism, Christianity, and Islam by Karen Armstrong

My rating: 4 of 5 stars

Povijest Boga (Karen Armstrong)
- Your Highlight on Page 2 | Location 25-25 | Added on Saturday, August 3, 2013 10:10:30 PM

Kada sam odrasla, shvatila sam da u religiji osim straha postoji i nešto drugo.
==========
Povijest Boga (Karen Armstrong)
- Your Highlight on Page 8 | Location 122-123 | Added on Wednesday, August 7, 2013 5:14:41 AM

Nedavno provedena anketa pokazuje da devedeset devet posto Amerikanaca tvrdi da vjeruje u Boga: pitanje je koji je to »Bog«, od mnogih ponuđenih, kojega oni priznaju.
==========
Povijest Boga (Karen Armstrong)
- Your Highlight on Page 10 | Location 150-151 | Added on Wednesday, August 7, 2013 5:20:45 AM

Upočetku, ljudi su stvorili Boga, koji je bio Prauzrok svega i Vladar na nebu i na zemlji.
==========
Povijest Boga (Karen Armstrong)
- Your Highlight on Page 14 | Location 204-205 | Added on Wednesday, August 7, 2013 5:33:46 AM

Zemaljski život bio je očigledno krhak i zasjenjen smrtnošću, ali ako muškarci i žene budu oponašali postupke bogova, u izvjesnoj će mjeri s njima dijeliti njihovu moć i djelotvornost.
==========
Povijest Boga (Karen Armstrong)
- Your Highlight on Page 107 | Location 1627-1628 | Added on Wednesday, August 14, 2013 4:58:49 AM

Kao što je jedan rabin rekao: »Bog ne dolazi čovjeku nametljivo, već u razmjeru s čovjekovom moći da ga primi«.
==========
Povijest Boga (Karen Armstrong)
- Your Highlight on Page 107 | Location 1628-1630 | Added on Wednesday, August 14, 2013 4:59:06 AM

Ova veoma značajna rabinska spoznaja značila je da se Bog ne može opisati formulom, kao da je isti za sve: on je u suštini subjektivno iskustvo.
==========
Povijest Boga (Karen Armstrong)
- Your Highlight on Page 117 | Location 1782-1783 | Added on Thursday, August 15, 2013 12:37:32 PM

Sve što hoćete da ljudi vama čine, činite i vi njima.
==========
Povijest Boga (Karen Armstrong)
- Your Highlight on Page 119 | Location 1812-1813 | Added on Thursday, August 15, 2013 12:41:37 PM

Nekoliko puta Isus je obećavao svojim učenicima da će, ako imaju »vjeru«, i oni posjedovati ove »moći«.
==========
Povijest Boga (Karen Armstrong)
- Your Bookmark on Page 120 | Location 1834 | Added on Thursday, August 15, 2013 12:44:15 PM


==========
Povijest Boga (Karen Armstrong)
- Your Highlight on Page 121 | Location 1844-1845 | Added on Thursday, August 15, 2013 12:46:31 PM

Sve religije se mijenjaju i razvijaju. Ako to ne čine, zastarjet će.
==========
Povijest Boga (Karen Armstrong)
- Your Bookmark on Page 129 | Location 1973 | Added on Thursday, August 15, 2013 1:20:15 PM


==========
Povijest Boga (Karen Armstrong)
- Your Highlight on Page 132 | Location 2021-2022 | Added on Saturday, August 17, 2013 11:17:19 AM

Obrazovani pagani okretali su se za prosvjećenje filozofiji, a ne religiji.
==========
Povijest Boga (Karen Armstrong)
- Your Highlight on Page 146 | Location 2226-2228 | Added on Saturday, August 17, 2013 11:51:40 AM

Ljudska bića su svjesna da s njihovim stanjem nešto nije u redu; ona se osjećaju u svađi i sa sobom i s drugima, bez kontakta sa svojom unutrašnjom prirodom, dezorijentirana. Naše postojanje izgleda da karakterizira konflikt i nedostatak spontanosti.
==========
Povijest Boga (Karen Armstrong)
- Your Bookmark on Page 152 | Location 2322 | Added on Saturday, August 17, 2013 12:03:19 PM


==========
Povijest Boga (Karen Armstrong)
- Your Highlight on Page 160 | Location 2453-2454 | Added on Saturday, August 17, 2013 2:12:39 PM

baš kao što je Logos postao tijelo, sišao u pokvareni svijet i borio se sa silama zla,
==========
Povijest Boga (Karen Armstrong)
- Your Highlight on Page 163 | Location 2485-2487 | Added on Saturday, August 17, 2013 2:17:35 PM

Buddha je tako đer konstatirao da su neka pitanja »neumjesna« ili neprikladna, jer se odnose na realnosti koje leže izvan dometa riječi.
==========
Povijest Boga (Karen Armstrong)
- Your Highlight on Page 163 | Location 2491-2492 | Added on Saturday, August 17, 2013 2:18:28 PM

U istočnoj Pravoslavnoj crkvi, međutim, dobra teologija treba sadržavati element šutnje, nijekanja.
==========
Povijest Boga (Karen Armstrong)
- Your Highlight on Page 163 | Location 2492-2493 | Added on Saturday, August 17, 2013 2:19:11 PM

Kao što je rekao Gregorije Niski, svaki pojam Boga čisti je simulakrum, lažna sličnost, idol: ona ne može otkriti samog Boga.
==========
Povijest Boga (Karen Armstrong)
- Your Highlight on Page 163 | Location 2497-2498 | Added on Saturday, August 17, 2013 2:20:34 PM

Mi ne možemo »vidjeti« Boga intelektualno, ali ako pustimo da nas obavije oblak koji se spustio na brdo Sinaj, osjetit ćemo njegovu prisutnost.
==========
Povijest Boga (Karen Armstrong)
- Your Highlight on Page 202 | Location 3084-3086 | Added on Tuesday, August 20, 2013 12:38:03 PM

religija postati poznata kao islam, čin stvarnog predavanja Allahu koje se očekuje od svakog preobraćenika: musliman je muškarac ili žena koji je cijelo svoje biće predao Stvoritelju.
==========
Povijest Boga (Karen Armstrong)
- Your Highlight on Page 202 | Location 3089-3094 | Added on Tuesday, August 20, 2013 6:44:51 PM

Praktično uzevši, islam je značio da je dužnost muslimana stvoriti pravedno i ravnopravno društvo, u kojem se prema siromašnima i nezaštićenima postupa dolično. Moralna poruka Kur'ana iz najranijih vremena je jednostavna. Pogrešno je gomilati blago i stvarati privatno bogatstvo, a dobro je sudjelovati u društvenom bogatstvu pošteno, dajući određeni dio svog bogatstva siromašnima. Davanje milostinje (zakat) popraćeno molitvom (salat) predstavljalo je dva od pet bitnih stupova (rukn) ili odrednica islama.
==========
Povijest Boga (Karen Armstrong)
- Your Highlight on Page 207 | Location 3170-3172 | Added on Tuesday, August 20, 2013 6:55:27 PM

Muhammed je privukao mnogo preobraćenika iz mlađe generacije, koji su izgubili iluzije zbog kapitalističkog ethosa Mekke, kao i iz neprivilegiranih i marginaliziranih grupa koje su obuhvaćale žene, robove i članove slabijih klanova.
==========
Slide 1 (Neznano)
- Your Bookmark on Page 1 | Location 1 | Added on Saturday, August 24, 2013 10:44:06 AM


==========
Povijest Boga (Karen Armstrong)
- Your Highlight on Page 215 | Location 3289-3293 | Added on Wednesday, August 28, 2013 4:46:43 PM

muslimani su netolerantni prema nepravdi, bilo da su je počinili njihovi vlastiti vladari - kao iranski šah Muhammed Reza Pahlavi - ili moćne zemlje Zapada. Kur'an ne osuđuje druge religijske tradicije kao lažne ili nepotpune, već svakog novog proroka prikazuje kako potvrđuje i nastavlja spoznaje svojih prethodnika. Kur'an uči da je Bog poslao glasnike svakom narodu na zemlji: islamska tradicija kaže da je takvih proroka bilo 124.000, što simbolično sugerira beskrajno velik broj.
==========
Povijest Boga (Karen Armstrong)
- Your Highlight on Page 220 | Location 3372-3373 | Added on Wednesday, August 28, 2013 4:59:14 PM

Na Zapadu je Muhammed često predstavljan kao gospodar rata, koji je narodu nametnuo islam silom oružja, protiv njegove volje. Stvarnost je bila sasvim drukčija.
==========
Povijest Boga (Karen Armstrong)
- Your Highlight on Page 221 | Location 3375-3375 | Added on Wednesday, August 28, 2013 4:59:32 PM

U stvari, Kur'an jasno kaže da u religiji ne treba biti »bilo kakvog prisiljavanja.«
==========
Povijest Boga (Karen Armstrong)
- Your Highlight on Page 221 | Location 3375-3376 | Added on Wednesday, August 28, 2013 4:59:58 PM

U Kur'anu se rat smatra gnusnim - jedini pravedan rat je rat u samoobrani.
==========
Povijest Boga (Karen Armstrong)
- Your Highlight on Page 221 | Location 3387-3389 | Added on Wednesday, August 28, 2013 5:05:36 PM

Dok se, odjeveni u tradicionalnu odjeću hodočasnika, koja briše sve rasne i klasne razlike, okupljaju oko Kabe, imaju osjećaj da su oslobođeni egoističnih preokupacija svakodnevnog života i obuhvaćeni zajednicom koja ima jedan cilj i orijentaciju.
==========
Povijest Boga (Karen Armstrong)
- Your Highlight on Page 223 | Location 3404-3405 | Added on Wednesday, August 28, 2013 5:07:48 PM

Religija Allaha uvela je ethos samilosti koji je bio karakteristika naprednijih religija: njene glavne vrline bile su bratstvo i socijalna pravda. Islamski ideal i dalje će odlikovati snažna vjera u jednakost.
==========
Povijest Boga (Karen Armstrong)
- Your Highlight on Page 291 | Location 4451-4452 | Added on Sunday, September 1, 2013 6:50:03 PM

Pretjerani intelektualizam je za vjeru štetan,
==========
Povijest Boga (Karen Armstrong)
- Your Highlight on Page 295 | Location 4518-4519 | Added on Wednesday, September 4, 2013 8:13:50 PM

Vlastiti Bog odražava jednu važnu religioznu spoznaju: da ni jedna vrhovna vrijednost ne može biti manja od ljudske.
==========
Povijest Boga (Karen Armstrong)
- Your Note on Page 301 | Location 4602 | Added on Wednesday, September 4, 2013 8:23:04 PM

#resnica #truth
==========
Povijest Boga (Karen Armstrong)
- Your Highlight on Page 301 | Location 4601-4602 | Added on Wednesday, September 4, 2013 8:23:04 PM

Putovanje u dubinu uma uključuje velik rizik jer mi možda nismo u stanju izdržati ono što nas tamo očekuje.
==========
Povijest Boga (Karen Armstrong)
- Your Highlight on Page 308 | Location 4720-4723 | Added on Wednesday, September 4, 2013 8:35:44 PM

Mističko iskustvo Boga ima određena obilježja koja su svim vjerama zajednička. To je subjektivno iskustvo koje uključuje unutrašnje putovanje, a ne percepciju neke objektivne činjenice izvan vlastitosti. Ono se poduzima kroz dio uma koji stvara slike - često nazvan maštom - a ne više kroz cerebralnu, logičnu sposobnost.
==========
Povijest Boga (Karen Armstrong)
- Your Highlight on Page 502 | Location 7688-7690 | Added on Monday, September 9, 2013 6:52:26 PM

Sigmund Freud (1856.-1939.) smatrao je vjerovanje u Boga iluzijom koju zreli muškarci i žene trebaju odbaciti. Ideja o Bogu nije bila laž već sredstvo nesvjesnog koje treba odgonetnuti psihologijom.
==========
Povijest Boga (Karen Armstrong)
- Your Highlight on Page 503 | Location 7699-7701 | Added on Monday, September 9, 2013 6:53:19 PM

Alfred Adler (1870.-1937.) dopušta da je Bog projekcija, ali vjeruje da je bio koristan za čovječanstvo; on je bio sjajan i djelotvoran simbol savršenstva. Bog C. G. Junga (1875.-1961.) sličan je Bogu mistika, psihološka istina, koju subjektivno doživljava svaki pojedinac.
==========
View all my reviews