Review: The Visible and the Invisible

The Visible and the Invisible The Visible and the Invisible by Maurice Merleau-Ponty
My rating: 3 of 5 stars


Str. 5- Oboje je res: da je svet tisto, kar vidimo, a tudi, da se ga moramo naučiti videti.

Str. 12- V svetu se med seboj povezujemo s tistim, kar je v našem življenju povezano.

Str. 26- Verovanje in nejevernost sta tu tako tesno povezana, da v prvem vedno lahko najdemo primesi druge, zlasti pa kal neresnice v resnici: moje prepričanje, da sem s pogledom priključen na ta svet, mi obljubja tudi psevdo-svet fantazem, če pogledu dovolimo bloditi.

Str. 86- Ne gre za pionirski dvom niti za sklicevanje na imanentno območje pozitivne misli, katerega senca naj bi bila zaznani svet: SENCA JE PREJ V NAS KOT ZUNAJ.

STR. 141\142 (spremna beseda Tine Hribar)- Vsaka misel potemtakem nosi v sebi in s seboj nekaj nemišljenega, tisto implicitno, ki ne bo, zlasti po samem mislecu ne, nikoli mišljeno.


View all my reviews

Priljubljene objave iz tega spletnega dnevnika

Prebral: Lestev in sirček

Rezervni deli za mikrovalovko

Alamut