Vodenje z najvišjega vrha – povzetek seminarja

Šola odličnosti                                                                                                         
Nevenka Dautanac s.p.                                                                                            Župančičeva 4
8330 Metlika                                                                                                      
Tel: 07-305-8-701
Mob.: 040-825-442
Davčna številka: 20039956
www.solaodlicnosti.si
solaodlicnosti@email.si
Vodenje z najvišjega vrha – povzetek seminarja


Voditeljstvo je ključ, ki odpira vrata  uspeha. Noben posel ne more rasti brez voditeljstva. Voditeljstvo je edina resnična prednost, ki jo ima neka organizacija pred drugo. Tudi drugi imajo dobro hrano, enake cene, urejene prostore, dobre programe, kvaliteto…

Je pa ena odločujoča razlika in to je - katero organizacijo ali podjetje vodijo bolje kot drugo.

Voditeljstvo je ključ do uspeha v poslu, cerkvi, družini…povsod.

Danes potrebujemo močne in sočutne voditelje.

Kaj je vodenje?

Vodenje je sposobnost s katero druge navdušimo za delo in jih pripravimo do tega, da v njem uživajo.

Ljudje nismo logična, temveč smo čustvena bitja. Tudi poslovni svet ne deluje po načelih logike, pač temelji na čustvih. Ljudje bolj kot informacije cenijo navdih in želijo preproste stvari.

Ljudi lažje vodite, če pridobite njihova čustva, kot pa če prepričate njihov razum.

Ljudi ne zanima kaj vse vi znate, kaj imate, kaj ste….dokler ne ugotovijo koliko vam je mar za njih. Ljudje želijo biti spoštovani, želijo, da se jim prisluhne in, da drugi opazijo in priznajo njihove dosežke.


Kaj ste – voditelj ali menedžer?

Vodstvo in menedžment sta dve stvari. Najprej je vodstvo potem sledi menedžment.


 • Menedžment se predvsem osredotoča na delovanje: kako najbolje dosežem določene stvari?
 • Vodstvo se ukvarja z načrtovanjem; katere stvari želim doseči?
 • Menedžment je pravilno delovanje stvari.
 • Vodstvo je učinkovito vzpenjanje po lestvi uspeha. Vodstvo določa, ali je lestev naslonjena na pravo steno.

Prestavljajte si skupino delavcev (proizvajalcev), ki so v  pragozdu in s primernim orodjem utirajo pot skozi pragozd. Proizvajalci so tisti, ki rešujejo težave. Izsekavajo podrast in jo umikajo.

Menedžerji jim sledijo in brusijo njihova orodja (pišejo priročnike o tržni politiki in postopkih, nudijo načrte za razvijanje mišic, vnašajo izpopolnjene tehnologije, določajo razpored dela ….)

Vodja je tisti, ki spleza na najvišje drevo, si ogleda celoten položaj in zavpije: » napačen gozd«.

Toda, kako pogosto se zgodi, da delovni  in učinkoviti proizvajalci in menedžerji pogosto odgovorijo: »Tiho! Napredujemo«.

Kot posamezniki, skupine in organizacije smo tako pogosto zaposleni z izsekavanjem podrastja, da sploh ne opazimo, da smo v napačnem gozdu.


Učinkovitost, pogosto tudi preživetje, ni odvisna le od tega, kako zelo se trudimo, ampak, tudi od tega, ali se prizadevanje odvija v pravem gozdu.


Zato je tako pomembno, da je naprej vodstvo in potem menedžment.

Učinkovit menedžment brez učinkovitega vodstva je kot zlaganje ležalnikov na  palubi Titanika.

Nikakršen  uspešen menedžment ne more nadomestiti neuspešnega vodstva. In vodstvo je tako pogosto naporno, ker smo ujeti v paradigmo menedžmenta.

Zato potrebujemo vizijo in cilje ter notranji kompas – niz načel in usmeritev ter vrednote, saj velikokrat ne vemo kakšno bo  ozemlje, ki je pred nami in kaj bomo potrebovali, da ga prepotujemo, zato bo veliko odvisno od naše presoje v tistem trenutku. Naš notranji kompas pa nam bo vedno kazal pravo smer.

Najprej moramo imeti v osebnem življenju stvari postavljene na »pravo« mesto. Imeti moramo vrednote, načela, vodstvo (to je naš notranji kompas). Vedno moramo vedeti kdo smo in kam gremo. Kaj nam je pomembno, kaj je središče našega življenja. Ko imamo načela, potem vemo vse to.

Načela niso odvisna od vremena, od drugih ljudi, od okoliščin, od trendov in modnih muh.

Načela ne umrejo. So globoka in trdna, so temelji našega življenja in so globoke temeljne resnice.

Imeti moramo osebno in poslovno (poklicno) izjavo o poslanstvu, imeti vizijo in jo vizualizirati.

Da bi izjava o poslanstvu bila zares učinkovita mora izhajati iz samega srca podjetja, vsi morajo sodelovati pri njej, ne le vodilni in načrtovalci strategij, ampak vsi!

ZAKAJ?  Brez udeležbe ni predanosti

Če nekaj sam predlagam, potem se bom tudi bolj trudil in pri tem sodeloval, da bo čim bolj izpeljano. Če mi drugi nekaj določijo je to ukazovanje, če sam sodelujem pri tem je to ustvarjanje in spodbuda. Oblikovanje izjave o poslanstvu organizacije zahteva čas, udeležbo, veščino, empatijo… Potrebna je iskrenost, pravilna načela, pogum in notranja skladnost.

Karkoli temelji na pravilnih načelih, vedno deluje.

Izjava o poslanstvu organizacije, ki resnično odseva skupno vizijo in vrednote vseh v organizaciji, ustvarja veliko enotnost in veliko prednost. V človeških srcih in umih ustvarja sistem opazovanja, niz kriterijev ali smernic po katerih se ljudje ravnajo. Ne potrebujejo nikogar, da bi jih usmerjal, nadziral, kritiziral ali jim podtikal. Vključili so se v nespremenjeno jedro smisla organizacije.


Vprašanja?

 1. Koliko ljudi v vaši organizaciji ve, da imate izjavo o poslanstvu?
 2. Koliko jih pozna njeno vsebino?
 3. Koliko jih je sodelovalo pri njenem oblikovanju?
 4. Koliko jih je resnično vključeno vanjo in jo uporablja kot sistem opazovanja pri sprejemanju odločitev?
 5. Kaj je tisto, kar bi lahko storili (in zdaj ne počnete) in kar bi v vaše življenje prineslo ogromno pozitivno razliko, če bi se temu posvečali? 
a)    v osebnem življenju

b)    v poslovnem – poklicnem življenju


Stvari, ki pomenijo največ, ne smejo biti nikoli v oblasti stvari, ki pomenijo najmanj. (Goethe)


Ne upravljaj s časom, upravljaj s seboj!

Dejavnika, ki nam določata dejavnosti sta nujen in pomemben (nujnost in pomembnost).

Nujen pomeni, da gre za ZDAJ! TAKOJ!, zahteva  našo takojšnjo pozornost. Nujne stvari delujejo na nas. Telefon zazvoni in večina ljudi ne prenese da bi telefon zvonil. (vendar ob vsej moderni tehniki imate nešteto možnosti…utišaj zvok…vklopi avtomatsko tajnico…)

Nujne stvari so navadno vidne. Pritiskajo na nas. Kličejo po dejavnosti. Pogosto so zelo priljubljene (saj drugi vidijo, da veliko delamo. Navadno so nam tik pred nosom in pogosto jih je prijetno, lahko in zabavno opraviti.

Pomembnost ima opraviti  s končnimi  rezultati. Če je nekaj pomembno, prispeva k poslanstvu, vrednotam in ciljem, ki imajo prednost.

Na nujne zadeve se odzivamo, pomembne zadeve, ki niso nujne pa zahtevajo več pobude. Če hočemo izkoristiti priložnosti, izzvati, da se stvari zgodijo, moramo delovati. Če nimamo poslanstva, vizije, jasnih ciljev, če nimamo jasne predstave o tem kaj je pomembno, kakšne rezultate želimo doseči, nas odvrne trenutni nagib, da se odzovemo nujnemu.

S pomembnimi stvari naj se ukvarja vodstvo – voditelj, z njunimi stvarmi naj se ukvarja menedžment – menedžer. To pa izvajate edino, če znate prenašati odgovornosti na druge, če zaupate drugim, če razvijate v svoji organizaciji voditelje in če ne želite biti nenadomestljivi.


Imate radi jagode s smetano?

Moj sosed jih obožuje, vendar kadar gre lovit ribe na trnek natakne črve. Zakaj? Ker ne razmišlja o tem  kaj si on želi, kaj on ima rajši, temveč kaj si ribe želijo.

Če govorite o stvareh, ki zanimajo samo vas in o tem kaj si vi želite je to nesmiselno in otročje. Že res da zanima vas in da vas zanima ves čas, vendar pa zanima samo vas in nikogar drugega.


ABC (osnove voditeljstva)

Ko govorimo o voditelju, si predstavljamo, da mu nekdo sledi (prostovoljno, predano in z veseljem). Če nima nikogar za sabo, ki mu sledi in ga podpira, potem ni voditelj.


Najpomembnejša sestavina formule uspeha je veščina ravnanja z ljudmi.

Raziskava  med 16.000 (šestnajst tisoč) vodstvenih delavcev je ugotovila:Zelo uspešni menedžerji in voditelji:

Komaj uspešni menedžerji in voditelji:


 • So pozitivno naravnani in imajo zdrav odnos
 • Skrbijo za ljudi v prav toliki meri, kot za dobiček
 • Gledajo na podrejene zelo optimistično
 • Se posvetujejo s podrejenimi
 • Prisluhnejo in sprejmejo nasvete
 • Osebnostno rastejo

 • So običajno nezdravo in negativno naravnani
 • So obsedeni le s svojo lastno varnostjo
 • Izkazujejo temeljni sum v zmožnosti podrejenih
 • Se ne posvetujejo
 • Se izogibajo stikom in se raje opirajo na priročnike
 • Osebnostno ne rastejo


Uspeh = 88% delo z ljudmi + 12% znanje


Voditelj:

 • privlači ljudi in sicer takšne kot je sam in ne takšne kakršne želi. Ne morete pritegniti »devetke«, če ste sami »šestka«. Zato se morajo voditelji osebnostno razvijati in rasti, potem, lahko dosežejo nemogoče in neverjetne stvari. Kakšen je vaš pristop do ljudi, kakšne signale pošiljate, kaj izžarevate, so ljudje radi v bližini in družbi, se kdaj nasmehnete?
»Ko pogledate svoj posel, organizacijo…je tako, kot, če bi pogledali v ogledalo. Edini problem, ki ga imate v organizaciji je ta, ki ga imate tudi sami.« (John Maxwell).

 • gradi skupnost v kateri ljudje imajo občutek pripadnosti, ko pridejo v to skupino.
 • izžareva samozavest, ker je večina ljudi v osnovi nesigurna in potrebujejo nekoga, ki mu zaupajo. Ljudje vam morajo zaupati, zaupanje vas bo daleč odpeljalo.
 • producira navdušenje. Ljudje hočejo biti tam kjer je zabava. Dolgočasnost ne privlači.
Zabava rodi užitek, užitek rodi sodelovanje, sodelovanje rodi pozornost, pozornost rodi zavedanje, zavedanje rodi vpogled, vpogled rodi znanje, znanje rodi akcijo, akcija rodi rezultate, rezultati rodijo zadovoljstvo, zadovoljstvo rodi uspeh

 • vzpodbuja ljudi. Z vzpodbujanjem dosežete več kot z zatiranjem. Tepen pes ni za nobeno rabo.
 • daje pomembnost ljudem. Ena izmed osnovnih človeških čustvenih potreb je občutek pomembnosti.
 • zagotavlja toplino. Voditelj zagotovi okolje kjer preveva toplina. Ljudje se hočejo počutiti dobro. Dobri odnosi rodijo iskrenost, iskrenost rodi toplino, toplina rodi pozdrav, pozdrav rodi nasmeh.
 • zagotavlja upanje. Voditelji imajo sposobnost, da zagotovijo upanje za ljudi. Upanje je temelj vsake spremembe. Če ljudje ne vidijo smisla se ne bodo poboljšali.
 • deli vizijo in veliko sliko. Voditelji imajo sposobnost, da delijo vizijo in »veliko sliko«. Vsakič, ko se kot vodja lotite projekta, morate jasno vedeti kaj pričakujete. Morate videti kako zgleda odličen, uspešen, učinkovit rezultat. Šele tedaj lahko upate, da vam bo uspešno uspelo premagati vse ovire, k se bodo pojavile na vaši poti, ko boste odstranjevali stvari, ki niso del vaše vizije. Nezadovoljstvo ni zato ker določenih stvari ni, ampak zato ker ni vizije. Ali vaši ljudje hodijo »le« v službo, zamorjeni, zato ker morajo, ali imajo občutek, da prispevajo, da so del velike slike, da opravljajo čudovito poslanstvo, da prispevajo k uspehu. Nekdo je opazoval dva zidarja pri delu. Eden je bil slabe volje in se pritoževal, drugi si je prepeval in hitro delal. Ko je prvega vprašal kaj dela, je odgovoril: kaj ne vidite, da se mučim, hrbtenica mi trpi, iz dneva v dan prelagam te opeke….
Ko je drugega vprašal kaj počne je ta odgovoril: »sodelujem pri izgradnji čudovite katedrale v svoji zemlji. Kaj bi vaši ljudje odgovorili?

 • imajo karizmo
 • ljudem dodajajo vrednost. V njihovi (voditeljevi) družbi se počutijo dobro.  Z ljudmi ravnamo tako, kot jih vidimo in kakor z njimi ravnamo takšni postanejo.
 • verjamejo v ljudi. Ljudje se sprašujejo tri stvari: ali ti lahko zaupam, kot voditelju, ali ti verjameš v to kar govoriš kot voditelj, ali ti je mar zame kot za osebo?
Kadar iskalci zlata kopljejo, da bi našli eno samo unčo zlata, morajo pogosto premetati nekaj ton blata, ampak oni ne iščejo blato, temveč zlato. Enako je pri delu z ljudmi. Pri njih morate iskati zlato – dobre stvari.


Torej kaj voditelji delajo?

a)   privlačijo ljudi

b)   verjamejo v ljudi

c)   povežejo se z ljudmi

Povežite se z ljudmi um  na um, dušo na dušo, čustvo na čustvo. Povezovanje je odgovornost voditelja in ne obratno. Tako kot se lokomotiva poveže z vagoni in jih pelje naprej. Ni dovolj, da se lokomotiva samo dotakne vagonov, mora jih »zahakljati«, priklopiti na sebe. Ni odgovornost ljudi, da se povežejo z voditeljem. Ljudje ne služijo vam, temveč vi, kot voditelj služite njim. To je ključ do uspeha.


Povežite se tako da:

 • visoko cenite ljudi, kot ljudi in zaradi tega kar vam dajo
 • verjemite v ljudi, spodbujajte jih, govorite navdušeno, z entuzijazmom, verjemite, da lahko naredite razliko in spremembo v njihovih življenjih. Iščite skupne točke, pa čeprav je to samo 1% v čem se strinjate in potem se 100% posvetite tej točki. Najprej se pogovarjajte o skupni točki, o tem v čemer se strinjate in šele potem se lahko pogovarjate o stvareh, v
      katerih se ne strinjajte in jih pripravite do tega, da spremenijo svoje mnenje.

            Nikoli ne začnite pri ljudeh z besedami: »To ni dobro, dokazal ti bom in to…saj je to, kot 

            če bi rekli »pametnejši sem od tebe«

 • razumite njihove temperamente. Kar vidimo temelji na tem kar smo in ne na tem kar se v resnici dogaja. Lahko sta dva v isti sobi in slišita isto sporočilo pa gresta ven z različnimi mnenji. Veliko našega obnašanja je odvisno od naše perspektive.
 • povežite se z ljudmi glede na njihov in ne na vaš temperament.
a) s kolerikom se povežete z močjo,

b) s flegmatikom z zagotovilom,

c) z melanholikom s fokusom,

d)s sangvinikom z navdušenjem

 • razumite in odkrijte darove in zmožnosti ljudi. Ko se  voditeljem ne uspe povezati, je skoraj vedno, da ne razumejo, da vsakdo ima svoj dar in sposobnosti in če ne razumejo drugih ne morejo se z njimi povezati, ker izhajajo iz sebe in mislijo, da drugi morajo biti kot so oni sami. Primer: Tehnično pismen prodajalec in tehnično nepismen kupec – če se prodajalec ne poveže ne bo prodal, čeprav kupec ima denar. Ni kupčeva naloga da se poveže in če nekaj ne razume potem ne bo kupil ali naredil.
            Voditelj se mora povezati z ljudmi, ne skrbite kaj vi znate, ampak kaj ljudje vedo, kje so

             oni – ne vi.

             Povežite se z ljudmi iz njihove perspektive, iz njihovega zornega kota, vedeti morate kje so

             Kaj so, o čem so tiho (o čem mislijo), o čem pojejo in o čem sanjajo. Šele takrat boste

             imeli vpliv na njih in vam bodo sledili. Sicer je tako; če vi nimate vpliv na svoje ljudi, ga 

             ima nekdo drug in ponavadi so to negativci.

 • uporabljajte srce in glavo. Drugače se obnašajte do sebe, kot se obnašate do ljudi. Ko se obnašate do sebe uporabljajte glavo, ko se obračate ljudem uporabljajte srce. Ponavadi delamo obratno (ko ocenjujemo). Primer:
a)   ko nekdo potrebuje veliko časa, je počasen - ko pa jaz, potem sem temeljit

b)   ko nekdo nečesa ne naredi je len -  ko pa jaz ne naredim sem zaposlen

c)   ko nekdo naredi nekaj brez, da bi mu bilo rečeno, prestopi avtoriteto – ko pa jaz potem se samoiniciativen

d)   ko nekdo preskoči par pravil v bontonu je nesramen – ko pa jaz potem sem izviren in originalen

e)   ko nekdo zadovolji šefa in mu ustreže je priliznjen – kopa jaz je to potem sodelovanje

 • odkrijte ključ. Najdite ključ do njihovih življenj. Vsaka oseba ima ključ in, ko ga najdete ga uporabite samo kadar vam dajo dovoljenje in le zato, da pomagate in bo v njihovo korist. Uporabite ga na pošten način in nikoli v njihovo škodo. V večini primerov je ključ do njihovih življenj njihove sanje.
 • bodite ob njih tudi in še posebej v težkih časih, situacijah ali okoliščinah. Ko so na tleh in v stiski in ste vi ob njih vam to ne bodo nikoli pozabili. Ostali vam bodo predani in vam bodo sledili.
 • negujte odnose. Nikoli ne jemljite drugih ljudi kar tako, kot podarjene, samoumevno…. Negujte odnose. Ne jemljite nobeno razmerje podarjeno. Vedno dolivajte, ohranjajte, razvijajte. Ali spodbujate svoje odnose z drugimi ali prisilite druge, da jih spodbujajo?


Nivoji vodenja:

 • voditelj ve kam gre
      Vendar, če veste kam greste, še ne pomeni, da ste voditelj. Mnogo ljudi ima  zastavljene  

      cilje, pa niso voditelji. Res pa je, da ne morete biti voditelj, če ne veste kam greste.

 • nivo verodostojnosti                                                                                                         Voditelji so sposobni priti tja kamor želijo. Voditelj postanete, ko ustvarite uspešno osebo. Obstaja razlika med uspešno osebo in voditeljem in razlika je med uspehom in vodenjem.
Ljudje mislijo jaz sem uspešen, zato mi bo zagotovo uspelo zgraditi skupino. Lahko ste kot posameznik zelo uspešen, vendar vam ne bo uspelo zgraditi skupino. Ne bo vam uspelo zbrati ljudi, ki bi vam sledili. Ne boste sposobni ustvariti voditeljev in ne boste sposobni povečati rasti podjetja.

 • sprejemanje
     voditelj postanete, ko vas ljudje sprejmejo. Ko vas sprejmejo, potem lahko na ljudi vplivate 

     in jih vodite, kamor želite, ker vam bodo sledili. Tisti, ki misli, da vodi a mu nihče ne sledi, 

     se le sprehaja. Največji cilj večine voditeljev je, da jim ljudje sledijo – da imajo skupino.

 • razvijanje
najvišji nivo vodenja, ki ga dosežejo le nekateri voditelji (tisti, ki se osebnostno razvijajo in razumejo voditeljstvo) je tisti, ko ste sposobni razvijati, ustvarjati in voditi voditelje. Ko to dosežete potem boste vedno imeli nekoga, ki vam bo sledil (prostovoljno)Paradigme o vodenju in voditeljih

 • Stara paradigma: Tu je cilj – pojdite! Okoli glavnega bika se zbere čreda in on ji pokaže kaj morajo delati. Reče: »jaz sem voditelj, sledite mi!« jaz znam vse. Voditelj največ ve. Jaz sem »nenadomestljiv«. (ne bodite prepričani v to – pokopališče je polno nenadomestljivih ljudi). Če ste »nenadomestljivi« min zbolite vas lahko zamenja nekdo, ki je bolj sposoben in potem vas bodo itak zamenjali. Če pa razvijate ljudi okoli sebe boste lahko napredovali na višji nivo.
 • Nova paradigma: Tu je cilj – pojdimo. Med gosmi, ki letijo v jati vsaka gos ima odgovornost, da vodi tiste, ki ji sledijo, da so uspešni in da pridejo do cilja celotne jate, Vsaka gos ima svoje delo, vsaka je za nekaj odgovorna, vsaka poučuje nove voditelje.
            Voditelji na druge prenesejo lastništvo, ustvarjajo okolje lastništva v katerem želi vsak biti  

             odgovoren. Voditelji razvijajo svoje lastne sposobnosti, se hitro učijo in razvijajo in

             spodbujajo druge, da se učijo. Kdo vas nadomestil? Ali ustvarjate nove voditelje?Kot voditelj morate vedeti, da imate tri vrste ljudi:

 • Pobudnike ali voditelje
 • Sledilce
 • Tiste ki jamrajo in nič ne naredijo

Vrste voditeljev:

 • Voditelji, ki razvijajo sledilce (VKRS)
 • Voditelji, ki razvijajo voditelje (VKRV)


Razlike med voditelji


  1. želja voditelja
VKRS se želi počutiti pomembnega,

VKRV želi biti uspešen. Med tem dvojim je ogromna razlika.

Največji voditelji so tisti, ki razvijejo voditelje, ki jih prekašajo in presežejo. Ko voditelj razvija voditelje, želi, da jih nekdo nadomesti. Kako boste delovali je odvisno od vaše osebne želje. Vaš cilj naj bo, da ustvarjate ljudi, ki vas lahko nadomestijo. Ko boste sposobni zamenjati sebe, boste lahko šli na višji nivo vodenja. Kaj je vaš cilj? Da vsi hodijo k vam in vas sprašujejo za vsako malenkost, da ste nepogrešljivi, da vam govorijo kako ste dobri in kako nihče tega ne zna bolje narediti kot vi…..ali je vaš cilj, da spodbujate ljudi, da postanejo neodvisni, ter da ustvarite in podvajate voditelje.

VKRS se osredotočajo na šibkosti ljudi. VKRV se osredotočajo na človeške moči in v tem je gromozanska razlika.


  1. rezultat
Če se osredotočate na šibkosti ste v odvisnem odnosu.

 a) imate z njimi odvisen odnos. Večina ljudi gradi tak odnos, ker se želi počutiti pomembne   

  in namesto, da se razvijajo voditelji se gradijo privrženci. V tej celotni proceduri je vpleten  

  velik ego. Ti odvisni privrženci so tako negotovi, da ne bodo nikoli razvili svoje skupine, ker

  potrebujejo vas, pa še zelo se bodo trudili, da bi druge oddaljili od vas in ne bodo vam

  dovolili rasti

        b)tako voditelj, kot sledilec sta ujetnika tega odnosa. Postanete ujetniki drug drugega (kot če

        daste dva raka skupaj v škaf  - ne potrebujete pokrova, ker ne bosta zlezla ven, kajti drug     

        drugega grabita in vlečeta navzdol) Ker ste se osredotočili na njihove šibkosti ne bodo

        naredili niti koraka brez vašega dovoljenja. V takem odnosu je zelo velik ego – vam zraste

        ego. Sčasoma bosta voditelj in tisti, ki mu sledi ranila drug drugega. Eden bo hotel iti naprej

        in rasti, a mu drugi ne bo dovolil. Vsi smo že kdaj bili na stopnji, ko smo gradili odvisen

        odnos – ko smo bili nenadomestljivi in smo se počutili kot kralji. Slaba stran tega je, da lahko

        zrastete samo do tega določenega nivoja in nič več. Ali želite do konca življenja ostati tu kjer

        ste ali želite napredovati? Če se osredotočite na šibkosti , s tem omejujete tiste, ki vam sledijo

        vsakega posebej kot tudi celotno organizacijo. Če se osredotočate na šibkosti ljudi, ne boste    

        nikoli prišli do njihovih moči.

Če se osredotočate na moči ste v odnosu polnem moči

a)   v takem odnosu ima voditelj popolno zaupanje v ljudi, ima vero v potencial ljudi, ima popolno zaupanje v namen in nenehno vizualno in besedno spodbuja ljudi.

b)   Ko se osredotočite na moči se sprosti moč v ljudeh in vsi njihovi potenciali in oni sami premagajo in odpravijo svoje šibkosti, ker rastejo in se razvijajo. To ne pomeni, da ljudi vodite, kot, da nimajo šibkosti ker jih vsi imamo. Vendar to, na kar se osredotočimo to raste. Z ljudmi ravnamo tako kot jih vidimo in kot z njimi ravnamo takšni postanejo.

c)   Sčasoma si bosta voditelj in tisti, ki mu sledi pomagala. Sledilec postane voditelj in oba podvajata. To si morate želeti – podvajanje dobrih ljudi in rezultatov. Kot mentor boste nazaj dobili veliko več kot ste vložili v ljudi. Seveda na začetku morate najprej vlagati v ljudi (čas, znanje, potrpežljivost, vztrajnost,včasih tudi denar), ker če nič ne vložite ne morete od njih nič pričakovati.

         - naštejte 5 vaših potencialnih voditeljev, vendar nikar ne delajte iz dobrih delavcev slabe  

           šefe ali iz dobrih sledilcev slabe voditelje. Niso vsi za voditelje, zato se ljudmi pogovorite in      

           ugotovite kaj si želijo in če si želijo potem jim razložite kaj vse bo potrebno narediti in 

           kakšne odgovornosti in posledice bodo, ko dosežejo določen nivo ali mesto.

          -naštejte njihove močne – dobre lastnosti Kako vi obravnavate njihove moči in kako jih

          razvijate? (vsi voditelji so nekoč bili sledilci). Dovolite jim, da počnejo to v čem so dobri,

          čim večkrat. Pohvalite jih za kar dobro naredijo pred drugimi in pohvalite jih tudi osebno,

          poudarjajte njihove moči, povzdigujte jih…in obenem tudi povzdigujete celotno skupino…in

          tako dobite voditelja.
  1. prioritete
VKRS posvetijo pozornost spodnjim 20% v skupini.

VKRV  se osredotoči na zgornjih 20% v skupini.

Upoštevajte Parettovo načelo 80/20. To načelo deluje na vseh področjih našega življenja. To pomeni da 20% vaših strank naredi 80% prometa. 20% vaših ljudi naredi 80% vsega dela. 20% ljudi v vaši skupini porabi 80% vašega časa. Torej, če imate 10 oseb v skupini vam 2 osebi naredijo 80% dela in če imate 10 stvari v življenju vam bosta 2 stvari pomagale doseči 80% vsega kar si v življenju želite. Zgornjih 20% v vaši skupini naj dobi 80% vašega časa. Kdo je vaših zgornjih 20%, kdo so tisti, ki poganjajo in vlečejo naprej, ali jim posvečate svoj čas in energijo?

Če zgornjim 20% daste nalogo jo zgrabijo in odhitijo realizirati, pridejo nazaj in vprašajo če imate še kaj. Če spodnjim 20% daste nalogo jamrajo, oklevajo, iščejo izgovore, vas kličejo, vmes pozabijo….  

Zakaj vam ne uspe dati 80% časa 20% ljudem? Zato ker je večina voditeljev napačno usposobljena. Usposobili so jih za vodenje spodnjih 20%. Spodnji lažje sledijo nekomu, ne razmišljajo, ne prevzemajo odgovornosti, ne sprašujejo preveč, vzamejo vam ves čas in še bi ga hoteli, ne zanima jih kam jih vodite. Hodijo za vami leva, desna – ena, dva…..Spodnjih 20% vam da občutek, da ste pomembni in nekaj posebnega.

Zgornjih 20% vam ne bo kradlo čas, cenili bodo vaš čas in vse kar za njih naredite. Za zmago potrebujete dobre igralce  - s spodnjimi boste izgubili, zato se osredotočite na zgornje.


  1. voditeljeve sposobnosti
Dobri voditelji razvijajo sledilce.

Izvrstni voditelji razvijajo voditelje.

Vodenje ljudi deluje le na podlagi zaupanja in spoštovanja. Ljudje sledijo tistim, ki jih spoštujejo in jim zaupajo.

Na katerem nivoju ste? Če ste 6-ka boste privlačili vse do 6-ke. Vodenje se prenaša vzporedno in navzdol. 10-ke ne bodo nikoli sledile 6-kam. Postanite voditelj višjega nivoja in potem boste pritegnili najboljše ljudi. Če pa ostanete na 6-ki ne boste nikoli dosegli 40% ljudi – najboljših ljudi. In ko zgubljate ljudi, zgubljate vedno tiste, ki so najboljši. Vi podvajate sebe in svoje sposobnosti na svoje ljudi. Če ne rastete omejujete kvalitete ljudi in organizacije. Povečajte svoje voditeljske sposobnosti.


  1. voditeljev odnos
VKRS se oklepajo svojega položaja in moči.

VKRV se odpovejo položaju in moči.

Če vam kot voditelju ni mar, komu gredo zasluge, lahko dosežete neverjetne stvari. Vaš cilj ni, da se vi izkažete, ampak da vaši ljudje zgledajo  pomembni. Vaš cilj ni, da vi dobro zgledate kot voditelj, ampak, da oni izgledajo. Vaš cilj je, da vaši ljudje počnejo to kar vi počnete in da to počnejo nekaj časa in jim potem rečete kako so dobri v tem in da lahko oni prevzamejo.

Ali želite razvijati občudovalce ali voditelje? Odpovejte se stvarem od katerih nimate koristi, odpovejte se temu, da bi vse nadzorovali.


  1. voditeljev čas
VKRS preživijo čas z ljudmi

VKRV investira čas v ljudi

Ali ste skupaj z ljudmi zato, da se družite ali zato, da nekaj dosežete?

Ocenite ljudi, kdo so in kaj znajo. Imejte beležko, zapisujte si stvari. Ovrednotite njihove dosežke.


  1. filozofija
VKRS povečujejo svojo organizacijo tako, da usposabljajo tiste, ki sledijo.

VKRV povečujejo svojo organizacijo tako, da usposabljajo voditelje.

VKRS rastejo na podlagi dogodkov – od zunaj navznoter

VKRV rastejo na podlagi usposabljanja _ od navznoter navzven

Kako vi rastete?

Rast od zunaj navznoter se hrani s karizmo

Rast od navznoter navzven se hrani s predanostjo.

Če ustvarjate sledilca, nekaj dodate.

Če ustvarjate voditelja podvojite.

Če hočete več dobrih skupin, potem morate imeti in usposobiti toliko voditeljev. Ne morete imeti več skupin kot voditeljeve. Večja ko je organizacija, več nivojev morate imeti pod seboj, ne pa okoli sebe.

Nivoji usposabljanja: 1) ljudi usposabljate neposredno, zato opazujete kako postanejo voditelji.

2.) Ustvarite voditelje, da neposredno ustvarjajo voditelje in opazujete kako učinkovito se podvajajo.
  1. pričakovanja voditeljev
VKRS od ljudi pričakujejo malo predanosti, pričakujejo veliko od sebe in malo od drugih

VKRV  od ljudi pričakujejo zelo veliko predanosti, veliko pričakujejo od sebe in od drugih.

Prvi voditelji pričakujejo, da se boste izkazali, drugi pričakujejo, da boste zrasli.

Ko zahtevate predanost obdržite zmagovalce in zgubite tiste, ki jamrajo.

Kakšno skupino želite? Takšno, ki se bo izkazala ali takšno, ki bo zrasla?

Kašne ljudi želite – takšne, ki so samo zraven ali takšne, ki rastejo in se podvajajo?

Bodite predani in od drugih ne pričakujte nekaj kar sami niste pripravljeni narediti.

* Verjemite v to kar počnete

* pri tistem kar počnete potrebujete pomoč, če nočete pomoči potem so vaše sanje – cilji premajhni.

* verjemite, da se ljudje želijo raztegniti - zrasti

* verjemite, da se bo večina ljudi, ki ima nekoga, da jih vodi in spodbuja  raztegnila - zrasla

* verjemite, da ko se nekdo raztegne - zraste in uspe se bo pripravljen bolj predati

* verjemite, da ko oseba uspe, bo blagoslovila svojega voditelja

(elastika deluje in je uporabna le ko jo raztegnete)  1. voditeljev stil
VKRS vodijo ljudi na enak način

VKRV vodijo ljudi na drugačen način

Če vse ljudi vodite na enak način dosežete dve stvari: 1. varate ljudi glede njihovih sposobnosti

2. ne razumete vodenja.

Voditelj se mora osredotočiti na različne sposobnosti ljudi. Vaš cilj ni, da ste od vseh »enako fer« Spomnite se zgodbe iz Svetega pisma o talentih. Nekdo je dobil en talent, nekdo več……in nekdo je talent zakopal nekdo ga je pomnožil. Nagrajen je bil tisti, ki je pomnožil talente in ne tisti, ki ga je zakopal. Preberite si celotno zgodbo v Evangeliju po Mateju 25/ 14-30. Niste pošteni do tistih zgornjih 20% če se enako ali celo več ukvarjate s spodnjimi 20%. Niso vsi ljudje enaki in kot voditelji ne morete z vsemi enako ravnati. Naj vedo, da si morajo zaslužiti vaš čas in naklonjenost. Vaš cilj ni, da ste do vseh enako fer, temveč, da ste do vseh spoštljivi in prijazni.

S predstavljate dva moštva igrata košarko in nekaj sekund do konca je izenačeno. Trener prosi za premor in govori igralcem strategijo, kdo naj dobi žogo za met, ki bo odločilen za zmago. Vsi vemo, da bo metal najboljši igralec. Kaj bi bilo, če bi neki igralec prišel k trenerju in rekel: »oprostite trener, toda to ni fer, kolega je že a 17X  metal in vsakič zadel, jaz sem le 4x poskusil in mislim, da sem sedaj jaz na vrsti…. Kateri trener bi bil »fer« in dal temu igralcu žogo? Kaj bi rekli za tega trenerja?

Ravno tako ne  smete dati 7-ki, da vodi 9-ke., ali osebi, ki je usposobljena za 10 ljudi dati 60 ljudi, ker se bo skupina razpadla, končala se bo z 10 ljudmi – s tolikimi za koliko je usposobljen voditelj. Seveda pa lahko daste nekomu, ki je usposobljen za 100, da vodi 10 in čez čas bo njegova skupina zrasla na 100.

Vsak dan si voditelji komplicirajo življenje, ker se vmešavajo v življenja ljudi in skušajo biti fer.

V vašem življenju želijo, da ste fer le tisti ljudje, ki ne znajo prispevati, Pomislite kdo se največ pritožuje, jamra, zahteva pravice, obtožuje za mobbing, je veliko odsoten z dela, je v depresiji…

Ne, da hočejo biti fer, ampak hočejo nekaj dobiti.

Vi a morate razumeti, če želite biti voditelj, da niso vsi enaki. Ni se vam treba pretvarjati, da ste do vseh enaki. Nekatere imate raje kot druge. Ljudje si morajo zaslužiti vaš čas in svoj napredek. Če nekdo pride k vam in to na vso moč zahteva, so to zadnje oseba, ki jih želite imeti v organizaciji, ker vas bodo samo upočasnjevale.  1. voditeljev vpliv
VKRS vplivajo na ljudi, ki se jih lahko dotaknejo

VKRV vplivajo na ljudi onstran sebe in onstran njihovega življenja

Uspeha se ne doseže brez naslednika. Tisti, ki so blizu voditelja določajo njegov uspeh. Kakšne ljudi imate okrog sebe – sledilce ali voditelje? Če so voditelji vam bodo pomagali nositi breme, če so sledilci bodo vaše breme zakopali. Izbira je vaša!Efektivno vodenje različnih osebnosti

Ljudje imajo različne temperamente in dajejo prednost različnim rečem. Nekateri ljudje godrnjajo in kričijo, drugi se nikoli ne vznemirijo, nekateri pokažejo vsako spremembo v občutju, drugi pa se nikoli ne odprejo. Nekateri vedno zamujajo, drugi zapravljajo svoj denar in tretji ga kopičijo.

Imeti moramo enako filozofijo, vizijo, cilje…vendar potrebujemo različne osebnosti z različnimi sposobnostmi.

Predstavljajte si glino, železo, steklo in les. Vsakega od teh materialov lahko oblikujemo in iz njega naredimo različne uporabne ali okrasne izdelke. Vsakega od teh materialov moramo oblikovati z drugačnimi orodji in prejemi. Če bi steklo oblikovali z istim orodjem in na enak način kot železo bi se v trenutku sesulo. Torej, čeprav jih lahko oblikujemo, njihove osnove – njihovega bistva ne moremo spremeniti – les ostane les in ne bo nikoli postalo steklo.  Ravno tako je z nami ljudmi. Smo različni, imamo različne sposobnosti in se drugače odzivamo na iste dogodke. Kar nekoga motivira, drugega sesuje. Kot voditelj se tega morate zavedati. Ne  morete z vsemi na enak način komunicirati niti ne morete voditi vseh na enak način. Če tega ne razumete, boste imeli veliko konfliktov z ljudmi.

Kadar kot voditelj ne razumete različne osebnosti, takrat so rezultat tega le problemi. Če z vsakim človekom ravnate enako, se boste ujeli in razumeli le s tretjino ali četrtino ljudi, ki vas obkrožajo in s katerimi ste v stiku.

Obkrožite se z ljudmi, ki nadomeščajo vaše slabosti. Dokler se ne zavedate svojih slabosti ne boste uspešni, kot bi sicer lahko bili. Vaši pomočniki morajo imeti drugačen osebnostni tip.

Pri projektih mora tim obvezno imeti VSE osebnostne tipe.

Različna delovna mesta zahtevajo različne sposobnosti. Zaposlujte ljudi na podlagi njihovih sposobnosti in ne le podlagi papirjev.

Plačani ste zato, da veste kako vaši ljudje funkcionirajo, da jih poznate, da veste kaj jih privlači in kaj odbija. Vaša naloga je, da iz ljudi, ki so itak že v službi – na delovne mestu, potegnete najboljše.

98% ljudi motivira to, da se dobro počutijo, da jim daste spoštovanje.

1.   spoznajte svojo osebnost in sebe

2.   spoznajte osebnost svoje organizacije

3.   spoznajte osebnosti odborov, komisij….

4.   spoznajte osebnosti svojega osebja (osebje lahko zamenjate ali pripeljete nove)

5.   povežite se z ljudmi glede na njihovo osebnost

6.   zapolnite delovna mesta  glede na  osebnost         

      melanholik:  Mentor, računovodja, natančnost, nadarjenost, načrtovalec, organizator, lepota,

                                     stil, urejanje poročil, vodenje –

                 sangvinik:  skrb za ljudi, delo z otroki, sledilec, hitro delo, priljubljenost, prodajalec,     

                                     sprejemna pisarna, razgibano delo, delo z ljudmi, animator, natakar

                  flegmatik:  sledilec, skrb za ljudi, potrpežljivost, lojalnost, direktorji pisarn, kadrovska  

                                    (tam kjer so postavljena pravila in ni potrebna samoinciativa in  

                                     odločanja), urejanje poročil, računovodstvo, pritožbe, reklamacije, šef kuhinje, 

                                     šef strežbe

                       kolerik: vodja pisarne, hitro delo, natančnost, razgibano delo, samniciativa, reševanje 

                     kriz, praktične rešitve, organizator, delo pod stresom, kuhar ala carte, natakar

        7. obkrožite se z ljudmi ( najbližje vam naj bodo), ki dopolnjujejo vaše slabosti in ne   prednosti.   

           Nikoli ne boste efektivni, dokler ne veste v čem ste slabi. Sami sebi ne morete dodati vrednosti,

           če pripeljete okrog sebe ljudi, ki so vam enaki, ker boste imeli skupino ljudi z enim velikim

           šibkim poljem. Sebe dopolnite tako, da vas obkrožajo ljudje, ki nadomestijo vaše šibkosti.

        8. motivirajte svoje osebje glede na njihov temperament in osebnost

        9. naučite svoje osebje o osebnostih

      10. vodite druge glede na njihov osebnostni nivo (»vrtec«, »mala šola«…..)


                               Na vrhu je boljši  in lepši razgled in veliko prostora.


Gradivo ni lektorirano, zato prosim, ne iščite napak, temveč sporočilo. Če pa ste melanholik in vas motijo napake v pravopisu in obliki, vam bom zelo hvaležna, če jih popravite in mi pošljete popravljeno nazaj. Imate vso pravico in dolžnost, da napisano uporabljate, razmnožujete in spravite v prakso. Gradivo je v celoti povzeto iz knjig, ki jih je napisal John Maxwell. (N1)


Pa še to….

 • Ljudje se vedejo nerazumno in sebično. / Vseeno jih ljubite.
 • Če delate nekaj dobrega, vas bodo ljudje obtožili, da to počnete zaradi sebičnih razlogov. / Vseeno  delajte dobre stvari
 • Če boste uspešni, boste dobili lažne prijatelje in prave sovražnike. / Vseeno bodite uspešni
 • Zaradi iskrenosti in odkritosti postanete ranljivi. / Vseeno bodite iskreni in odkriti
 • Največje ljudi z največjimi idejami lahko uničijo najmanjši ljudje z najbolj omejenim razmišljanjem. / Vseeno razmišljajte velikopotezno.
 • Ljudje imajo radi ljudi z dna, sledijo pa izključno ljudem z vrha. / Vseeno se borite tudi za kakšnega človeka z dna.
 • Kar ustvarjate leta, lahko čez noč izgubite. / Vseeno ustvarjajte.
 • Ljudje resnično potrebujejo pomoč, vendar vas lahko napadejo, če jim pomagate. / Vseeno jim pomagajte.
 • Dajete vse od sebe, pa še vedno pljuvajo po vas. / Vseeno dajte vse od sebe.
                                                                                                                          (Dr. Kent M. Keith)


 • Postanite boljši, ne bolj zagrenjeni
 • Postanite močnejši, ne bolj krhki
 • Postanite pametnejši, ne bolj cinični


IZZIV

Vsakogar, ki ga v tem tednu srečate, brez izjeme obravnavajte kot najpomembnejšo osebo na svetu.Gradivo  ni lektorirano, vseeno pa imate vso pravico in dolžnost, da ga uporabljate in razmnožujete v praksi in vsakdanjem življenju.

Bodite odprti, bodite pozitivni, bodite srečni in delujte na način ZMAGAM-ZMAGAŠ!!!!!

URESNIČITE SVOJE SANJE!!!!

N1

!!!- Povzetek ni lektoriran – prosim, osredotočite se na vsebino in ne na napake- hvalaJ.


KAKO SE RAZUMETI Z VSEMI LJUDMI  - še posebej z ljudmi različnih značajev


Ne moremo drugih prisiliti (na žalostJ), da bi se spremenili, niti jih ne moremo na silo pripraviti do tega, da bi nas oboževali (vsaj dolgoročno ne). Lahko pa se naučimo, kako z njimi vzpostaviti dobre odnose. Vsak dan se srečujemo z različnimi osebnostmi, zato potrebujemo  znanje in  pomoč, da bi jim ponudili tisto, kar potrebujejo.


Mnogo ljudi hodi na razne seminarje, delavnice, terapije itn, da bi se naučili komunikacije in dobrih medsebojnih odnosov, vendar, če se ne zavedamo različnosti, če ne vemo, da vsak posameznik ima svoj prirojen temperament in svojo osebnost ter določene potrebe, potem nikoli ne bomo dosegli dobrih trajnih rezultatov v odnosih z vsemi ljudmi. Če ne razumemo kako deluje osebnost drugih, jih običajno  ocenjujemo z lastne perspektive in jih obsojamo, če ne ustrezajo naši podobi..

Da bi razumeli tuje osebnosti, moramo najprej spoznati svojo.

Ko boste razumeli kako posamezniki »delujejo« boste imeli stvarnejše predstave o njihovih delovnih navadah in čustvenih potrebah. Ko boste  razumeli kakšne čustvene potrebe imajo drugi, jim boste lahko  dali tisto, kar oni potrebujejo in ne vi!!!!

To je pogosto težko dojeti, saj so nas večinoma učili, da delajmo drugim tisto, kar bi mi želeli, da drugi delajo nam.

Šele takrat, ko smo sposobni spremeniti perspektivo in delati drugim tisto, kar bi si oni želeli, in ne tisto kar ustreza naši osebnosti, lahko spremenimo naše odnose.

Upoštevanje potreb drugih ljudi s katerimi delamo je učinkovitejše kot vodilo «naredi tako, kot sem jaz rekel« in imeli boste bistveno manj težav z ljudmi, ki na probleme gledajo drugače kot vi:

Razumevanje  s sodelavci in drugimi ljudmi postaja vse bolj cenjena in plačana sposobnost.

Ne obstajata niti dva človeka, ki bi bila popolnoma enaka, veliko pa jih ima skupne značilnosti in skupne vzorce vedenja.


Zaradi razlik v osebnostnih potezah ima vsakdo drugačne potrebe in želje in naučiti se moramo, kako se s temi potrebami soočiti..

Drugi ljudje ne obstajajo zato, da bi nam grenili življenje, stvar je samo v tem, da oni stvar vidijo iz drugega zornega kota.


Različni ljudje zahtevajo različne pristope. Če ravnamo in se pogovarjamo z drugimi na tak način kot smo mi sami in kot nam ugaja, se ujamemo le s 25-30% ljudi…Sklenemo le toliko poslov….Ujamemo se le s »svojo vrsto«.

Včasih se tako zatopimo sami vase in v stvari, ki so nam všeč, da smo popolnoma »slepi in gluhi« za to, da je morda oseba, s katero govorimo, čisto drugačna in zahteva drugačen način pogovora.


Vse te informacije nam pomagajo razumeti sodelavce in vse ostale ljudi, vključno z našo družino, omogočajo vzpostavljanje boljših medsebojnih odnosov, kar nam olajša sožitje na delovnem mestu in večjo učinkovitost.

Naučite se uporabljati enostavno orodje za reševanje zapletenih problemov v medsebojnih odnosih.

Vedno se bomo bolje razumeli z ljudmi, če se bomo  prilagajali osebnosti drug drugega, ne pa delali vsak po svoje.

Vsak posameznik je rojen z določeno  vgrajeno prvinsko željo v sebi.

Lahko jih podelimo v štiri skupine in sicer: želja po ZABAVI, želja po POPOLNOSTI, želja po NADZORU in želja po MIRU.

Ravno tako obstajajo štirje osnovni pogovorni načini in štirje osnovni temperamenti oziroma osebnosti, vendar se nobena ne pojavlja čisto samostojno. V vsakem od nas prevladuje ena ali dve osebnosti.

Vsak človek je drugačen, vsak je edinstven in vsak ima svoj  način vzpostavljanja odnosov. Torej, če hočemo postati uspešni je dobro najprej poznati svojo osebnost in potem poznati osebnosti drugih in njihove potrebe.

Kako jih prepoznati?

Pogosto  lahko ugotovite s kakšnim človekom imate opravka po tem kakšne naloge opravlja, kakšen položaj ima v podjetju in za kakšne stvari so odgovorni. Njihovo osebnost lahko prepoznate tudi po vprašanjih, ki jih zastavljajo, po načinu hoje, oblačenja, govorice, urejenosti delovnega mesta in njihovem obnašanju.

Res je, da se ljudem moramo prilagoditi in jim govoriti na njihov način, da nas razumejo, v njihovem jeziku, vendar vedno bodite vi!!! Prepustite se vaši naravi in vaše besede ter dejanja bodo usklajene in se bodo povsem naravno prilagodile vašem sogovorniku. Naredili boste prave stvari ob pravem času, ne da bi se za to posebej trudili. Če zavestno poskušate biti nekaj, kar niste vi, vam bo neprijetno. Izgubili boste naravno spontanost, ki gradi in vzdržuje odnose visoke kakovosti. Vaše obnašanje bo prešlo v manipuliranje. V pogovoru se ne pretvarjajte, pokažite ljudem, da vam ni vseeno zanje in da želite zadovoljiti njihove potrebe. Ko se boste naučili delati z ljudmi jim boste sposobni pomagati. Vsak človek se uči in pridobiva izkušnje na drugačen način. Ker svet vidimo skozi »svoja očala«  je tudi naše dojemanje in opažanje različno.

Vizualni tip: »vidim, kaj mi hočeš povedati« Slušni tip: »slišim, kaj mi hočeš povedati«

Kinestetični tip dojema svet s svojimi čustvi: »kakšno je vzdušje?, čutim enako«


Potrebujete ljudi, ki bodo delali z vami in ne za vas. Ko delajo z vami so vam zvesti  in bolj učinkoviti, ko delajo za vas naredijo samo tisto, kar morajo.


 • Zapolnite delovna mesta glede na osebnosti tip.
 • Naučite se motivirati ljudi glede na njihovo osebnost in čustvene potrebe.
 • Obkrožite se s sodelavci, ki nadomestijo vaše slabosti.
 • Naučite se  prepoznati tuje potrebe.
 • Prisluhnite drugim.
 • Delajte in funkcionirajte po svojih močeh.
 • Pohvalite druge.

Kako ravnati z ljudmi je za osebo iz poslovnega sveta skoraj najvažnejši problem. Z raziskavami so dokazali, da samo 12% zaslužka odpade na strokovno znanje, kar 88% pa je odvisnih od ustreznega ravnanja z ljudmi (vodilni kader). Prav tako statistika poroča, da pri 80% oseb, ki izgubijo službo, temu botruje nerazumevanje z ljudmi okoli sebe.

Izobražene in strokovne  kadre je mogoče dobiti že za majhen denar, teh je vedno dovolj. Toda kdor je izobražen in strokovno podkovan, obenem pa tudi zna izražati svoje misli, navduševati ljudi okrog sebe in jih voditi, ta lahko že vnaprej  pričakuje veliko večji uspeh in mnogo višji plačilni razred.

Vodenje je temelj poslovnega sveta. Noben posel ne more napredovati in rasti brez vodje.


Ljudje smo »čudni«…. Nekateri pridejo v službo, da bi se zabavali; drugi igrajo striktno po pravilih in so nefleksibilni; tretji naročajo ostalim, kaj naj delajo, čeprav za to niso zadolženi; četrti pa nenehno sklepajo kompromise, da le ne bi prišlo do konfliktov. Le kako naj razumemo vse te različne osebnosti?

Ali se vi obnašate na katerega od teh načinov?


KAKO SE RAZUMETI Z VSEMI LJUDMI ??????????????????????

Ali ste kdaj razmišljali zakaj drugi počnejo to kar počnejo, kako to lahko delajo in pri tem zaključili, da jih ne razumete. Kdo si želi ali si je  vsaj včasih želel in verjel, da bi vsi ljudje morali biti takšni, kot  on, da bi potem bilo vse v redu. Ste bili kdaj v situaciji, da ste obsojali, prezirali, zaničevali in se posmehovali ljudem, ki razmišljajo drugače od vas? Poznate nekoga, ki ga je potrebno spremeniti, imate sodelavca, prijatelja, partnerja, nadrejenega, podrejenega, otroka, soseda, učitelja…., ki bi se moral »spremeniti«, spremeniti svoje razmišljanje, obnašanje, stil oblačenja…Toda kaj bi se zgodilo, če bi vsi enako razmišljali in delovali?

Če bi  vsi bili POPULARNI SANGVINIKI bi se vsi zelo zabavali, a nikdar se ne bi primerno organizirali in izpeljali zadevo do kraja. Iz vsega hočejo narediti zabavo, vendar niso vztrajni in težko se osredotočijo.

Če bi vsi bili MOČNI KOLERIKI potem ne bi bilo nobenega sledilca niti dobrih medsebojnih odnosov. Vedno hočejo biti glavni in se razburijo, če drugi drugače mislijo kot oni.

Če bi vsi bili POPOLNI MELANHOLIKI bi bili vsi zelo potrti, kadar  bi šlo vse po zlu. Mislijo, da vse, kar je vredno narediti, je potrebno narediti popolno in  prav brez spodrsljajev, sicer se stvari sploh ne lotijo.

Če bi vsi  bili MIRNI FLEGMATIKI se ne bi nikoli lotili dela, saj se jim nikoli ne mudi  in se radi izognejo nalogi ter odlašajo z začetkom. Ne marajo sprejemati odločitev zato se vedno strinjajo z ostalimi.


Razumevanje osebnosti in temperamenta nam pomaga sprejeti druge ter pokaže kako predvideti težave in jih rešiti preden se zgodijo. Pomislite koliko bolečin v srcu bi lahko odstranili, če bi rešili malenkosti preden prerastejo v krizo. Ko poznamo posameznikov temperament lahko predvidimo njegov odziv v različnih situacijah.

Prvi korak k razumevanju drugih je, da razumemo sami sebe. Poznati moramo svoje moči in šibkosti. Poiskati moramo svoja šibka področja in si jih priznati, kar ni lahko. Vendar, če nočemo raziskovati svojih napak, jih ne moremo odpraviti in se izboljšati. Nezreli ljudje krivijo druge (starše, partnerje, otroke, okoliščine, delodajalce…)za to, da niso postali tisto, kar so hoteli. Zrela oseba prouči sebe, najde svoje napake in jih začne odpravljati.

Vsakdo ima tudi sposobnosti in talente, ki se jih mora zavedati  in jih je potrebno razvijati in delovati po svojih najboljših močeh.

Sangviniki in koleriki so prepričani, da nimajo pomanjkljivosti, melanholiki in flegmatiki pa težko najdejo svoje moči-sposobnosti. V vsakem je nekaj dobrega. Lažna ponižnost je neprivlačna in sili druge, da vas morajo nenehno povzdigovati. Ker pa je to naporno, se vas raje izogibajo. Taka skromnost je odvečna bergla za vaše slabo mnenje o sebi.

Načrtujte korake za osebni napredek.


Če smo različni še ne pomeni, da je nekdo v zmoti in da se ne moremo spoštovati. Znanje o temperamentih vam bo izboljšalo sposobnost odkritega in poštenega sporazumevanja. Razumeli boste zakaj se na isti dogodek različno odzovemo, zakaj v istih okoliščinah različno reagiramo.

Vi ste edinstveni! To si zapomnite! Svet Vas potrebuje

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;


ZABAVAJMO SE S PRILJUBLJENIM SANGVINIKOM (PS)


Želja po zabavi // Potreba po sprejetju, priljubljenosti in pogovoru


Tipični PS so čustveni, odkriti in odprti (ekstravertirani) ljudje, ki delo spremenijo v zabavo in so nadvse radi v družbi.

Živijo v oblakih, obožujejo pravljice in si želijo, da bi srečno živeli do konca svojih dni. Prisluhnejo drugim in so nenehno polni optimizma.

Svoje izkušnje  opisujejo z barvitimi prispodobami. Imajo prirojen smisel za igro in zabavo, so radovedni in veseli.

So živahni in imajo naravno karizmo. Radi nastopajo, pripovedujejo zgodbe, navdušujejo. Svoje zgodbe okrasijo, da niso dolgočasne in enolične.

So zelo glasni, nenehno klepetajo, so duša zabave, imajo dober spomin za barve. Dotikajo se sogovornika, se z vsakim zelo hitro oziroma takoj spoprijateljijo, zelo hitro se navdušijo, vse vam obljubijo, vsem hočejo pomagati, so dobri na odru.

So odlični gostitelji, napovedovalci, receptorji, predsedniki društev…so najboljši v delu z ljudmi.

So naivni, z velikimi očmi in nedolžnim pogledom, iskreni, čustveni in izraziti.

Želijo sodelovati pri vsem in iti vsepovsod kamor greste tudi vi.

So zelo nenavadni, oblečeni v žive barve, radovedni, ničesar nočejo zamuditi, vse želijo raziskati.

Pri pogovoru hitro skačejo iz ene teme v drugo, tako, da imate včasih občutek, da iščete radijsko postajo in pogosto vas zapustijo sredi pogovora in odvihrajo drugam. Vedno se prostovoljno javijo za nalogo.

So ustvarjalni in domiselni, imajo genialne ideje in zamisli. So odlični vizionarji. Navdihnejo in očarajo druge, imajo obilno energije.

Včasih se znajo elegantno izogniti delu, ki jim ni všeč in za to prejeti še pohvalo in nagrado.

So izredni spodbujevalci, ljudje jim sledijo in jim hočejo brezplačno pomagati, samo, da so lahko z njimi. Znajo se lotiti vsake stvari in iz katastrofe lahko naredijo zabavo.

Obožujejo potovanja in nove izzive. Radi zapravljajo in ne znajo ravnati z denarjem. Rečejo vse kar jim pride na pamet (ne da bi prej razmislili). So zelo čustveni in hitro menjajo razpoloženja. Imajo potrebo po nenehnem govorjenju.


Mislijo, da jih je Bog določil za uradnega izganjalca tišine.


 OSEBNOST PRILJUBLJENEGA SANGVINIKA 


Čustva


 • privlačna osebnost
 • zgovoren pripovedovalec
 • duša zabave
 • dober smisel za humor
 • spomin za barve
 • dotika se sogovornika
 • čustven in odkrit
 • navdušen in izrazit
 • živahen in vedno glasen
 • radoveden
 • dober na odru
 • naiven in nedolžen
 • živi v sedanjosti
 • menjava položaje
 • vedno ostane otrok


Kot starš (roditelj):


 • naredi zabaven dom
 • otrokovi prijatelji ga imajo radi
 • katastrofo spreobrne v humor
 • je direktor »cirkusa«

Na delu:


 • prostovoljno se javi za nalogo
 • izmisli si nove dejavnosti
 • je izbranega videza
 • ustvarjalen in domiseln
 • ima energijo in navdušenje
 • začne na blesteč način
 • navdihne druge, da se mu pridružijo
 • druge navduši za delo

Kot prijatelj:


 • hitro se spoprijatelji
 • rad ima ljudi
 • komplimenti ga vzpodbujajo
 • videti je navdušen
 • drugi mu zavidajo
 • ni zamerljiv
 • hitro se opraviči
 • prepreči dolgočasne trenutke
 • rad ima spontane dejavnosti


Kot kupec:


Najprej se z njimi povežite na sproščen - prijateljski način, Pohvalite jih, vprašajte jih kaj o njihovem hobiju ali sliki, ki jo imajo, poslušajte njihove zgodbe in bodite navdušeni, ne dajajte jim nasvetov, oni potrebujejo le potrditev. Bodite iskreni, morajo začutiti vašo toplino, drugače vas ne bodo sprejeli. Za njih si morate vzeti čas!

Kupijo vse kar se sveti in kar imajo njihovi prijatelji. Od vseh osebnosti so oni najboljši kupci, ker radi zapravljajo denar. Stare mame sangviniki bodo kupile karkoli ker so željne pohvale in želijo prekositi ostale sorodnike v izvirnosti, pa čeprav bodo celo leto odplačevale kredit. Vodje bodo kupili, če jim pokažete, da bo to vplivali na njihovo priljubljenost ali da bo zabavno. Svoj izdelek ali storitev predstavite tako, da bo zabaven, moderen…Kupijo tudi, če zraven ponudite darilo. Takoj poračunajte  ker se bo v nasprotnem primeru lahko premislil, če srečal nekoga, ki ga bo bolj navdušil od vas. Znebite se drobnega tiska in statistike, tehničnih podatkov ter ustvarite celotno sliko s pomočjo madeže, barv in risank. Čeprav so odrasli so njihove želje še vedno otroške.


Oglasi za delovno mesto ali da jih pritegnete, da kupijo:


Če iščete osebo, ki ima sposobnosti PS, potem v oglasu navedite: oseba, ki se razume z ljudmi, uživanje, zabavno, razburljivo, nikoli enolično, delo s prijetnimi ljudmi, razburljivo in romantično, veselje, brezplačne nagrade, darilo vključeno, potratno okrašeno….

Ponudite jim: potovanja, priložnost spoznavanja novih ljudi, gibljiv delovni čas (prilagodljiv urnik), živahno okolje, pogovori po telefonu, nenehna aktivnost, osebni stik z zanimivimi ljudmi…ZGOVOREN POGOVORNI SLOG


Prednosti v pogovoru:

Takšne osebe pogosto zbadajo, da so cepljeni s »fonografsko iglo«. So zelo odprti, energični in vplivni govorci, ki se lahko pogovarjajo o čemer koli, dokler jih le kdo posluša. V družbi  zelo uživajo in so radi v središču pozornosti. Brez težav začnejo pogovor z vsemi ljudmi. Drugim se zdijo zabavni, prijazni in odprti.


Slabosti pri pogovoru:

Pogosto preveč govorijo. Manj zgovorne sogovornike kdaj dobesedno zasujejo z informacijami zato se včasih zdi, da so zelo gospodovalni. Ker so radi v središču pozornosti, se poleg njih mnogi počutijo zapostavljene. Skratka, včasih ne znajo poslušati in pozabijo tudi drugim udeležencem dati priložnost za besedo.TEME O KATERIH SE RADI POGOVARJAJO:


*jaz *prijatelji in družina *potovanja *hrana in zabava *popularna kultura *hobiji *osebnostna rast *uspešni ljudje *neobičajne medijske zgodbe *zabavni dogodki *upanja in sanje *hišni ljubljenčki *kar koli  kar ni preveč zapleteno


Ne spuščajte se z njimi v podrobne razlage o zapletenih temah, ker jih bo to samo zmedlo in zdolgočasilo. Povejte jim kakšna so vaša zanimanja, saj v nasprotnem primeru bodo nenehno govorili. Bodite igrivi in pokažite svoj smisel za humor in se predvsem smejte njihovim šalam. Mislijo, da so zabavni in si poleg tega zares želijo, da bi jih imeli radi. Ne razglabljajte o preveč težkih temah in ne bodite preveč resni.Z njimi se najlažje ujamete:


 • zavedajte se, da govorijo, ne da bi prej pomislili
 • zavedajte se, da imajo radi raznolikost in prožnost
 • pomagajte jim, da ne bi sprejeli več dela, kot ga zmorejo
 • ne pričakujte od njih, da bi se spomnili na sestanek ali na obljubljeno pomoč
 • pohvalite jih za vse, kar naredijo
 • zapomnite si, da radi okrasijo in povečajo dogodke
 • prinesite jim darila, radi imajo nove igrače
 • naj vas ne moti, da se norčujejo iz tistega kar druge spravlja v zadrego
 • uvidite, da vedno imajo dobre namene
 • cenite njihov smisel za humor
 • pustite, da so v središču pozornosti
 • izkažite jim priznanje in cenite njihov trud
 • smejte se njihovim šalam
 • pokažete jim, da jih imate radi
 • pogovarjajte se o zabavi in lahkotnih temah


Videz, telesna govorica, stil oblačenja, obnašanje


PS  GOVORI………..


Vesela, odprta,nasmejana, zgovorna in optimistična oseba. Glasno govori, maha z rokami, prijema sogovornika, objema, oblečena v zelo žive barve, velikokrat zelo ekstravagantno. Z vsemi navezuje stike, je umetniška, čustvena, duhovita in radoživa. Rada je v središču pozornosti , je oseba, ki rada vodi druge in je usmerjena k odnosom.
ŠibkostiORGANIZIRAJMO PRILJUBLJENEGA SANGVINIKA (PS)Med vsemi so na spremembo najbolj pripravljeni PS, a jo kljub dobrim namenom le redko izpeljejo do konca. Pogosto odlašajo in ne najdejo časa.  So izredno neorganizirani in pozabljivi.Slabost: Preveč govorijo.

Rešitev: Govorite pol manj kot doslej. Bodite pozorni kdaj drugi izgubijo zanimanje za poslušanje, iščite znake dolgočasja. Zgostite komentarje, preidite na bistvo. Če vas prekinejo nadaljujte zgodbo le, če vas prosijo. Nehajte pretiravati oziroma celo lagati. Če ne boste odpravili pomanjkljivosti vam ljudje ne bodo zaupali in verjeli.


Slabost: So zelo samoljubni.

Rešitev: Bodite občutljivi za tuje interese. Začnite poslušati in opazovati.


Slabost: Zanemarjen spomin.

Rešitev: Bodite pozorni na imena. Vse si zapisujte in potem nikar ne izgubite listka ali zvezka. Ne pozabljajte otrok in stvari.


Slabost: So muhasti in pozabljivi prijatelji.

Rešitev: Spoznajte pomen prijateljstva. Postavite tuje potrebe na svoje mesto. Ne obljubljajte več kot lahko naredite. Obljube vzemite resno.


Slabost: Posegajo v besedo in odgovarjajo namesto drugih.

Rešitev: Potrudite se poslušati kar sogovornik govori in počakajte, da pove do konca. Ne odgovarjajte namesto drugih in ne dokončujte njihovih stavkov. Odgovarja naj tisti, ki je vprašan. Ne segajte v besedo.

Tisti, ki vpada v besedo je neolikan in brezobziren, kmalu pa tudi ni več dobrodošel v družbi.


Slabost: Neurejeni, nezreli in neodgovorni.

Rešitev: Uredite si svoje življenje. Lotite se dela. Načrtujte in potem sledite načrtom. Odrastite, postanite odgovorni. Ukrotite svoj jezik, nadzorujte svoj jaz, ne precenjujte se, razvijajte svoj spomin, skrbite za druge.


Slabost: Ne znajo ravnati z denarjem, so zapravljivi.

Rešitev: Seštejte stroške. Ne zapravite več kot imate. Vodite evidenco. Poiščite si svetovalca za finance.
Popularni sangvinik lahko doseže vsak vrh, če še danes organizira svoje življenje. Če bo čakal do jutri, bo že kaj prišlo vmes
Če ste popularni, priljubljeni sangvinik, bodite veseli, da imate sposobnost in smisel za humor in da lahko pripovedujete takšne zgodbe, ki zabavajo celo pisarno ali vse na delovnem mestu, toda razvijte tudi smisel za občutljivost tega, kdaj je pravi čas za zabavo. Odsekajte polovico tega, kar vam pride na pamet in se potrudite ostati bližje resnici.


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;SODELUJMO Z MOČNIM KOLERIKOM (MK)


Želja po nadzoru // Potreba po avtoriteti, prestižu, biti glavni


MK je dinamična in odprta (ekstravertirana) oseba, ki sanja velike sanje in se hoče dotakniti nedosegljivih zvezd.

MK vselej cilja, dosega in uspeva. Njegov temperament najlažje razumemo in z njim najlažje shajamo če upoštevamo njegovo zlato pravilo: »to naredi po moje-TAKOJ!«.

So odprti, brezbrižni in optimistični. Znajo odkrito komunicirati in vedo, da se bo vse dobro končalo dokler bodo oni imeli glavno besedo.

Jasno in glasno vam povejo svoje mnenje. Usmerjeni so k ciljem in imajo prirojene voditeljske sposobnosti.

Dosežejo vrh v vsaki karieri, ki so jo izberejo. Pri njih ne gre za vprašanje ali bodo prevzeli nadzor, temveč kdaj ga bodo prevzeli.

Drugim (tudi staršem) dajo vedeti kaj hočejo. Že od zgodnjega otroštva zahtevajo svoje pravice.

Za vzpostavitev nadzora uporabljajo svoj močan glas ali jezo.

V kriznih, nevarnih in nujnih  položajih prevzamejo nadzor in se odlično izkažejo.

Imajo nenehno potrebo po spremembi , čutijo obvezo da morajo urediti vse kar ni na svojem mestu in da morajo popraviti vse krivice, ki so doletele nedolžne.

Nikoli niso brezbrižni in apatični, vselej skrbijo in so vredni zaupanja.

Če hočete, da bo neka stvar v redu izpeljana jo zaupajte MK. Imajo močno voljo in odločnost, odpravljajo težave in prihranijo čas.

Vedno za vse imajo odgovor,vendar so redko kdaj priljubljeni, ker njihov pogum in samozavest druge naredijo negotove.  Zaradi svojih voditeljskih sposobnosti pa večinoma delujejo ukazovalno.

Lahko se lotijo česar koli, ne glede na njihove prejšnje izkušnje ali njihovo znanje jim bo uspelo. Koleriki imajo praktične odgovore za življenjske težave in ne razumejo zakaj drugi to ne vidijo.

Naravnani so k ciljem, najprej cilji potem ljudje. Bolje opravijo delo, če se ga lotijo sami. So izredno dobri organizatorji (strokovnjaki), znajo poskrbeti, da vse poteka tekoče in učinkovito.

Dosežejo dosti več kot drugi in so tudi bolj učinkoviti od ostalih. Vedo kaj je treba storiti in hitro zaposlijo brezdelnega opazovalca, saj ne prenesejo postopanja in brezdelja.

Nasprotovanje jih vzpodbuja, imajo nagon in željo po premoči nad tekmeci , kritike jim ne pridejo do živega in jim ne vzamejo poguma.

Ne potrebujejo prijateljev, druženje se jim zdi izguba časa.


Z veseljem bodo pomagali pripraviti dobrodelno tekmo, v nekoristnem klepetu pa ne vidijo smisla.OSEBNOST MOČNEGA KOLERIKAČustva:


 • rojen voditelj
 • dinamičen in aktiven
 • nenehna potreba po spremembi
 • mora popravljati napake
 • močna volja in odločnost
 • brezčuten
 • težko izgubi pogum
 • neodvisen in samozadosten
 • vreden zaupanja
 • lahko vodi karkoli
Kot starš (roditelj):


 • uveljavlja trdno vodstvo
 • postavlja cilje
 • motivira družino k akciji
 • pozna pravilen odgovor na vse
 • organizira domača opravila
 • uredi gospodinjstvo

Na delu:


 • naravnan k ciljem
 • vidi celotno sliko
 • dober organizator
 • išče praktične rešitve
 • hitro gre v akcijo
 • delo preda drugim
 • vztraja na produkciji
 • uresniči cilje
 • vzpodbuja dejavnost
 • nasprotovanje ga vzpodbuja

Kot prijatelj:


 • le malo potrebuje prijatelje
 • prizadeva si za dobro skupinsko dejavnost
 • vodi in organizira
 • najpogosteje ima prav
 • odlično se odreže v nujnih primerih


Kot kupec:


Kot kupci kupijo manj kot ostali tipi tudi zaradi tega, ker jih je težko »ujeti« za predstavitev ponudbe, pa tudi ker so praktični in ne kupujejo »nepotrebnih in nekoristnih« stvari. Ravno tako ne kupujejo zaradi mode ali trenda, njim je pomembna funkcionalnost in praktičnost. vendar pa pri njih boste takoj vedeli pri čem ste. Ali bodo kupili TAKOJ ali ne bodo. Želijo TAKOJ vedeti za kaj gre, ker nočejo zapravljati časa. Sposobni so hitro analizirati, ločiti dobro od slabega in nagonsko vedo kaj izbrati. Zato za njih MORATE pripraviti kratko, jasno, ostro in urejeno predstavitev – bistvo bistva. Uporabljajte odebeljene črke, jasno sporočilo, obljubo moči, hitrosti in kontrole.

Ne zapravljajo časa z branjem ali poslušanjem podrobnosti in se obračajo stran od »otroških igric«.Vedno pokažite tisto, kar  bi jim TAKOJ prihranilo čas, povečalo učinkovitost ter bi prej prišli do cilja in želenih rezultatov - prodajajte koristi. Ne mencajte, povejte bistvo, prodajte in hitro pojdite stran, ker oni imajo delo in nimajo časa niti potrebe klepetati z vami.Oglasi za delovno mesto ali da jih pritegnete, da kupijo:


Če iščete glavno osebo, ki bo upravljala vašo pisarno ali nadzorovala situacije uporabljajte naslednje besede: samostojnost, dinamična osebnost, agresiven, vznemirljivo, praktično, hitro in aktivno, drzno in dinamično, povečuje produktivnost….

Ponudite: priložnost hitrega napredovanja, nenavadne izzive, hitro rastoče podjetje, samostojna pozicija, nikoli dolgočasno, sam svoj šef ODKRIT POGOVORNI SLOG


Prednosti v pogovoru:


Povejo kaj mislijo, ne da bi izbirali besede. Najbrž uspevajo v tekmovalnosti vseh vrst, saj tudi pogovor jemljejo pogosto kot dvoboj, v katerem imajo priložnost za debatiranje, argumentiranje ali prepričevanje sogovornika v svoj prav. Če njihov sogovornik ima enak smisel za humor, energijo in sposobnosti kot oni, potem jih vidijo kot zabavno in družabno osebo, s katero je vedno prijetno poklepetati.


Slabosti v pogovoru:


Ker so močno tekmovalni na pogovor gledajo kot na tekmo v kateri ne smejo izgubiti. Zaradi tega jih imajo drugi pogosto za brezobzirnega, vsiljivega ali preveč agresivnega sogovornika. Z ljudmi, katerih pogovorni slog je manj energičen ali direkten od njihovega, večinoma nimajo potrpljenja. Navajeni so takoj priti z besedo na dan, a pogosto spregledajo, kako njihova neposrednost vpliva na druge. Ljudem se zdi, da so včasih preveč domišljavi, dominantni ali brez takta.TEME O KATERIH SE RADI POGOVARJAJO:


*šport *kriminal *poslovni uspehi *pustolovščine *akcijski filmi *politika *podjetniški podvigi *denar *moč *vojaške izkušnje *trening


Taki ljudje radi govorijo o sebi in svojih dosežkih. Radi se prerekajo, tudi dobri so v tem in ponavadi dosežejo tisto kar želijo. Zelo stremijo k uresničevanju zastavljenih ciljev, zato se od njih lahko veliko naučite. To so ljudje, ki vidijo »celotno sliko«, zato hitro izgubijo potrpljenje, če pretiravate z nepomembnimi podrobnostmi. Všeč so jim ljudje, ki se znajo norčevati iz sebe. Z zbadanjem in zatiranjem radi preverjajo stopnjo vaše samozavesti.


Kako shajati in se razumeti z njimi?


 • zavedajte se, da so rojeni voditelji
 • vztrajajte na dvosmernem sporazumevanju
 • vedite, da vas nočejo prizadeti
 • ne izzivajte sreče (če se z njimi dobro razumete, ne pokvarite tega)
 • poskusite razdeliti področja odgovornosti
 • zavedajte se, da niso sočutni
 • vedite, da imajo vedno prav
 • bodite hvaležni, da imate voditelja, ki ima vedno prav
 • pokažete pristno zanimanje za njihove poslovne ali zasebne cilje
 • jih prosite za mnenje ali nasvet
 • se ne spuščate  v preveč podrobne in zapletene razlage
 • pokažete smisel za šalo na svoj račun


Videz, telesna govorica, stil oblačenja, obnašanjeMK   IZPELJE…………….

Odprta, optimistična, zgovorna oseba, ki je usmerjena k ciljem in nalogi in rada vodi ljudi in situacije. Je brezčutna  in ima močno voljo.

Hitra odločna hoja, žuganje s prstom, govorjenje z rokami, udarjanje z roko po mizi ali z nogo ob tla, zamujanje, hitenje, jeza, glasno govorjenje, se ne ozira na druge, pove kaj misli, udobna in praktična oblačila in obutev, podčrtuje kar želi poudariti, velike jasne debele črke,vedno se ji mudi.

Šibkosti


UMIRIMO MOČNEGA KOLERIKA (MK)MK vselej poskrbi, da ne izgubi ugleda. Ne vidi in ne prizna svojih šibkosti.

MK pravi  nikdar ne bi izgubil potrpljenja, če bi vsak takoj naredil tisto kar sem mu  naročil in nepotrpežljivost ni moja slabost temveč tuja napaka« .

Na svoje moči pa so  zelo ponosni. MK ukazujejo, ropotajo, poudarjajo, podčrtujejo, manipulirajo, poudarjajo besede, so zajedljivi in zase mislijo, da so BREZHIBNI.Slabost: MK stalno morajo delati, ne potrebujejo počitka in počitnic.

Rešitev: Naučite se sprostiti. Prisilite se k počitku, saj ste največji kandidat za srčno kap. Znebite se občutka krivde, če se ustavite. Nehajte pritiskati na druge, saj drugi ne zmorejo toliko kot vi. Načrtujte prostočasne dejavnosti.Slabost: MK morajo imeti nadzor nad vsem.

Rešitev: Odzovite se na druge voditelje, sodelujte z njimi, sprejmite jih, prisluhnite jim. Sprostite se kadar niste na »svojem terenu«. Ne zaničujte »norčkov«. Ne zaničujte tujih šibkosti, rajši priznajte svoje. Ne sodite drugih po sebi, poskusite jih razumeti in pokažite malo več sočutja za druge. Vašemu silovitemu vodenju ne bodo sledili vsi.Slabost: MK ne znajo ravnati z ljudmi.

Rešitev: Naučite se biti potrpežljivi. Zapomnite si, da tihi ljudje niso neumni in da nenasilni niso šibki. Ne bodite ostri, agresivni in ukazovalni  do drugih, saj s tem uničujete medsebojne odnose. Če bi MK vsaj malo spremenili svoje vedenje do drugih, bi zares postali tako veliki voditelji kot že menijo da so.Slabost: Povsod se vtikajo, hočejo biti glavni in delti nasvete.

Rešitev: Ne svetujte, če vas ne prosijo. Umirite svoj pristop. Ne bodite oblastni, nepotrpežljivi in gospodovalni. Pustite drugim do besede.Slabost:MK imajo prav vendar niso priljubljeni.

Rešitev: Prisluhnite tudi drugim in njihovim mnenjem, naučite se pogovarjati. Nehajte se prepirati in dokazovati svoj prav in svoj jaz.

Dovolite človeku da si reši »čast«. Pustite, da kdo drug ima prav. Naučite se opravičiti.Priznajte, da imate nekaj napak.

Velike junake so uničile tragične napake.
Če ste močni kolerik, že veste, da ste rojeni vodja in da lahko dosežete vse kar si zamislite ter lahko prevzamete nadzor nad vsako situacijo, vendar ne bodite preveč ukazovalni, sicer se nihče ne bo odzival na vaša navodila.


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
ORGANIZIRAJMO SE S POPOLNIM  MELANHOLIKOM (PM)


Želja po popolnosti // Potreba po razumevanju, natančnem delu, dejstvih


PM  že kot otrok globoko razmišlja.

Je tih in resen, nezahteven in je rad sam. Hrup in zmeda ga motita.

PM so misleci, predani so redu in izjemni organiziranosti. Cenijo lepoto in inteligenco.

Za svoje življenje vedno najdejo najboljši načrt in nikoli se ne lotijo razburljivih podvigov. Brez njih bi bilo le malo poezije, umetnosti, literature, filozofije, simfonij…

Pogrešali bi kulturo, pretanjenost, okus in talent. Imeli bi manj inženirjev, izumiteljev in znanstvenikov.

PM so duše, razum in srce človeštva. So temeljiti, premišljeni, tihi in analitični. So zaprti (introvertirani). Imajo pesimističen značaj, vidijo težave preden se zgodijo, seštevajo stroške preden steče gradnja, vsemu hočejo priti do bistva.

Iščejo notranje vrednote. So zvesti enolični rutini, saj lahko ure in ure mirno in vztrajno delajo ali vadijo določeno stvar. Zastavljajo zelo podrobna vprašanja in odgovorijo samo na to kar jih vprašate -(Imate uro? Da. In če jih ne vprašate koliko je ura vam ne bodo sami od sebe povedali).

V šoli imajo najraje pismene in raziskovalne naloge. Raje delajo sami kot v skupini, saj jih pogovor upočasni in moti. V otroštvu imajo radi igrače, ki jih morajo preučiti in igre, ki jih morajo analizirati.

Radi delajo z rokami, odkrivajo zapletene rešitve za probleme in resno načrtujejo svoj prosti čas. Radi imajo teme za katere čutijo, da niso dovolj raziskane.

So resni in odločni, zastavijo si dolgoročne cilje in hočejo početi le tisto kar ima trajen namen.

Imajo globok in temeljit razum, so geniji.

Pisatelji, umetniki in glasbeniki so navadno po značaju PM, ki se rodijo z genialnim potencialom, ki ob pravilni vzgoji in  motivaciji ustvarja velikane.

Zelo cenijo druge nadarjene ljudi in čudesa narave. Med vsemi temperamenti so PM po značaju najbolj ustvarjalni in talentirani.

Radi imajo grafe, sezname, razpredelnice, načrte in številke.

Skrbijo za malenkosti, so pozorni na majhne stvari in so zelo čustveni in ranljivi, prizadenejo jih malenkosti.

So izredno urejeni in vse v življenju načrtujejo. Povsod mora vladati brezhiben red, saj so perfekcionisti in imajo izredno visoka merila.

So lepo oblečeni in pikolovsko počesani. Kar delajo naredijo vrhunsko, za njih ni pomembno kako hitro bo narejeno temveč kako dobro in natančno bo.

So zelo varčni, ne marajo zapravljati in radi sklenejo dobro kupčijo.

Globoko skrbijo za druge in imajo posluh za njihove potrebe. Iščejo idealnega partnerja.OSEBNOST POPOLNEGA MELANHOLIKA


Čustva:

·         temeljit in premišljen

·         analitičen

·         resen in odločen

·         nagiba se h genialnosti

·         nadarjen in ustvarjalen

·         umetnik in glasbenik

·         filozof in poet

·         ceni lepoto

·         ima občutek za druge

·         samo-požrtvovalen

·         natančen

·         idealističen

·         odličen spomin
Kot starš (roditelj):


 • postavi visoka merila
 • želi, da je vse pravilno in brezhibno izvedeno
 • skrbi za urejen dom
 • pospravlja za otroki
 • se žrtvuje za druge
 • vzpodbuja talente in učenje

Na delu:   


 • perfekcionist, visoka merila
 • drži se dnevnega razporeda
 • skrbi za malenkosti
 • vztrajen in natančen
 • urejen in načrten
 • ličen in čist
 • varčen
 • vidi težave
 • najde ustvarjalne rešitve
 • mora dokončati, kar je začel
 • rad ima razpredelnice, grafe, številke, sezname


Kot prijatelj:


 • previdno izbira prijatelje
 • zadovoljen je, ostaja v ozadju
 • nerad pritegne pozornost nase
 • zvest in predan
 • prisluhne tožbam
 • zna reševati tuje težave
 • globoko skrbi za druge
 • sočutje ga spravi v jok
 • išče idealnega prijatelja

Kot kupec:


Kot kupcu se jim približate na umski ravni. Povejte, da čutite njihovo globino in sočustvovanje z drugimi. Ne dotikajte se jih, ne »rinite« v njih ne s fizično bližino ne z osebnimi vprašanji ne pretiravajte in ne vsiljujte jim. Bodite resni, iskreni, olikani, govorite razločno, premišljeno in ne prehitro. Kupijo le kvalitetne stvari. Poudarite lastnosti, tehnične podatke, trajnosti, kvaliteto. Pustite jih, da premislijo. Privlačijo jih vse kar se nanaša na um: definicije, statistike, razpredelnice, grafi in rubrike. Prebrali bodo drobni tisk in razmislili o ponudbi. Nuja jih ne privlači, ker običajno pretehtajo vse možnosti in primerjajo kupčije, preden gredo kupovat. Obožujejo nova organizacijska orodja, tehnične stvari, komplicirane programe in projekte…Ne okrašujte z rožicami in zajčki!


Oglasi za delovno mesto ali da jih pritegnete, da kupijo:


Če iščete organizirano osebo, ki posveča pozornost podrobnostim uporabljajte naslednje besede: pikolovski, pozornost do detajlov in podrobnosti, natančen, pravočasno dokonča projekte, razmišljajoč, ustvarjalen, resen, organizirano, sistematizirano, občutljivo, avtomatično, el. Upravljanje……

Ponudite: nemoteno delo, osebno pisarno, opremo v umetniškem stilu, intelektualno vzdušje….NATANČEN POGOVORNI SLOG


Prednosti v pogovoru:


Njihova sposobnost absorbiranja, ocenjevanja in posredovanja informacij jim pomaga pri pogovoru o tehničnih temah, povezanih z računalništvom, inženirstvom ali drugimi detajli ali k procesu orientiranimi področji. So odlični analitiki , znajo, brez da bi obšli bistvo, pojasniti najzahtevnejše koncepte. Najbolj uživajo v pogovorih o resnih temah, ki zahtevajo podrobno vedenje ali sposobnost reševanja problemov.


Slabosti v pogovoru:


Redkokdaj so oni tisti, ki prebijejo led, zato se ljudem morda zdijo plahi in nedostopni. Ker se pogosto spuščajo v podrobnosti specifičnih tem, njihov sogovornik lahko izgubi zanimanje za nadaljevanje pogovora z njimi ali pa po pogovoru z njimi ostanejo zmedeni. S svojim zelo logičnim pristopom lahko dajejo vtis, da za ljudi, ki jih tehnika ne zanima in se ne spuščajo v podrobnosti ter ne razmišljajo tako kot oni nimajo preveč potrpljenja. Poleg tega se pogosto raje izognejo lahkotnemu klepetu in tako se drugim zdijo preveč resni.TEME O KATERIH SE RADI POGOVARJAJO:


*znanost  *matematika  *računalništvo  *oblikovanje  *borzni trgi  *tehnologija  *delovanje posameznih stvari  *izumi  *znanstvena fantastika / fantazija  *skrivnosti (misteriji) *umetnost  *glasba  *gledališče  *poezija  *ples  *orodja


Takšne osebe ne marajo biti v zmoti in zato kritike jemljejo zelo osebno. Ponavadi se najraje posvetijo le eni sami temi in se radi predolgo zadržujejo pri resnih ali težavnih temah. Ne zamerite jim, če vam postrežejo s kritiko ali vam ponudijo nasvet za katerega niste prosili. Ti ljudje so namreč nagnjeni k reševanju problemov in hočejo za vse najti pravi odgovor. Spodbujajte jih, da govorijo o bolj lahkotnih temah, ki niso povezane s tehniko ali določeno stroko.


Kako shajati in se razumeti z njimi?


 • zavedajte se, da so zelo občutljivi in se hitro užalijo
 • zavedajte se, da so programirani za pesimizem
 • naučite se ravnati z njihovo depresijo
 • odkrito in ljubeče jih hvalite
 • sprejmite, da imajo radi včasih mir in samoto
 • poskusite imeti spodoben urnik
 • zavedajte se, da je urejenost nujno potrebna
 • pomagajte jim, da ne bi postali družinski sužnji (ali na delovnem mestu)
 • pohvalite njihovo tehnično znanje
 • ne spuščajte se v dolge in resne debate z njimi in jim ne ugovarjate
 • ne menjate prepogosto tem
 • pokažite, da so na vas naredili vtis s svojim znanjem


Videz, telesna govorica, stil oblačenja, obnašanje


PM  PREMIŠLJUJE…….


Tiha zadržana, resna, zaprta, ljubezniva in pesimistična oseba. Govori premišljeno in rada analizira in je usmerjena k nalogi. Je elegantna, po možnosti moderno lepo oblečena v klasične barve in urejena, na videz skoraj sramežljiva, negotova, z urejeno pričesko, ima pravilno elegantno držo, se drži bolj zase ali na robu skupine. Je čustvena in umetniška ter usmerjena k ciljem. Ne mara usmerjati pozornost nase.


ŠibkostiRAZVESELIMO  POPOLNEGA MELANHOLIKA (PM)


Osebnost popolnega melanholika je polna nasprotij in ima največje vzpone in najgloblje padce.


Prepričani so, da jim nihče v življenju ni enak.

Vedno si znajo dokazati da imajo prav in da je svet v zmoti.

Hočejo, da so vsi taki kot oni.


Ne marajo zabav in sproščenosti, so pikolovsko oblečeni, se čustveno, telesno in duševno zaprejo, drugim pa prepustijo skrb.

So preresni, z nadrejenim odnosom in pomanjkanjem humorja. Ne povejo kaj mislijo in hitro zamerijo.Slabost: PM so zelo hitro potrti.

Rešitev: Zavedajte se, da nihče ne mara depresivnežev. Ne iščite težav kjer jih ni.

Ne spreminjajte pozitivne položaje v negativne. Ne bodite prehitro prizadeti.

Nehajte nenehno razmišljati o negativnih stvareh, saj se potem ni mogoče izogniti depresiji. Nehajte zapisovati slabe stvari.

Iščite pozitivne stvari. Zavestno se izogibajte negativnim stvarem.Slabost: PM slabo mislijo o sebi.

Rešitev:Raziščite vir svoje negativnosti in nehajte se najstrožje soditi in obsojati. Ne dovolite drugim, da vas zbadajo. Povejte svoje mnenje, saj drugi ne morejo brati vaših misli. Sprejmite pohvalo. Iščite svoje pozitivne lastnosti.

Ne bodite svoj najhujši sovražnik. Ne jemljite vsega osebno in ne bodite takoj užaljeni.Slabost: PM se zelo obotavljajo.

Rešitev: Ne težite k popolnosti. Poskrbite za prave stvari že na začetku. Ne odlagajte zaradi strahu, da ne bo popolno. Ne porabite toliko časa za načrtovanje.Slabost: Drugim zastavljajo neuresničljive naloge.

Rešitev: Znižajte svoja merila. Preučujte svoj temperament  in bodite hvaležni za njegovo razumevanje. Potrudite se razumeti druge.

Sprostite se, saj v življenju ne more biti nikdar vse 100% popolno.

Če bi porabili manj časa za načrtovanje, ne bi nas »nesposobnežev« silili, da brez priprav šušmarimo pri težavnih opravilih.PM imajo največji potencial za uspeh, če bi se le odločili začeti.


Če ste popolni melanholik, razveselite se ob spoznanju, da vsaka skupina potrebuje osebo, ki je občutljiva, premišljena in natančna, vendar ne pričakujte od drugih, da bodo postali perfekcionisti.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

SPROSTIMO SE Z MIRNIM FLEGMATIKOM (MF)


Želja po miru // Potreba po spoštovanju, varnosti, času


Bog je ustvaril flegmatike kot posebne ljudi, ki drugim trem značajskim tipom blažijo čustva in skrbijo za njihovo uravnovešenost.

MF so bojevniki za mir in enakost. Od vseh temperamentov najlažje shajamo z njimi. Od rojstva so pravi Božji dar za starše. Prijetno jih je imeti pri sebi, srečni so povsod kamor jih postavimo. Čeprav imajo radi prijatelje so srečni tudi, če so sami.

Nič jih ne moti, vsemu se znajo prilagoditi, v skladu s položajem znajo ali briljantno govoriti ali modro molčati. MF so najbolj uravnotežene osebnosti, saj se ne podajajo iz skrajnosti v skrajnost. Ne povzročajo izgredov in trdno hodijo po srednji poti.

Izogibajo se sporom, a tudi odločitvam. Ne usmerjajo pozornosti nase in tiho delajo kar jim rečete. Niso vsiljivi, so zadržani, v ničemer ne izstopajo, vedno se strinjajo z vami, ne želijo povzročati težav.

Raje sprejmejo obstoječe stanje, kot, da bi prosili  ali zahtevali spremembo.

So prijetni ljudje s katerimi se je prijetno družiti.

So brezbrižni, zadev se lotijo lahkotno in postopno in ne želijo razmišljati daleč v prihodnost.

Vse ljudi sprejmejo takšne kot so in jih ne želijo spreminjati (za razliko od ostalih temperamentov). So mirni, hladnokrvni, zbrani, čustva jih ne pokopljejo in bes ne prodre v njihova srca.

Nikoli se jim ne mudi, nič jim ne pride do živega in se ne želijo razburjati zaradi nobene stvari.

So srečno sprijaznjeni z življenjem, ne pričakujejo veliko, so zadovoljni tam kjer so, so realni pesimisti.

So sposobni in vestni delavci, če imajo jasna navodila.

Posredujejo v problemih in povejo objektivno mnenje.

Z vsemi se razumejo, imajo veliko prijateljev in tudi sami so najboljši prijatelji od vseh temperamentov.

So dobri poslušalci, raje poslušajo kot govorijo, so umirjeni, sproščeni, brezbrižni, uravnoteženi, potrpežljivi, dosledni, miroljubni, prijetni.

Radi opazujejo dogajanja okrog sebe.

So dobri za politiko in za poklice kjer je potrebno poslušati ljudi (reklamacijski oddelki), za poklice kjer je potrebno posredovanje, za delo ki ne zahteva odločanja in pretirane akcije. Radi se sprostijo in počivajo.


OSEBNOST  MIRNEGA FLEGMATIKA


Čustva:


 • zadržana osebnost
 • umirjen in sproščen
 • miren, brezbrižen in zbran
 • potrpežljiv in uravnotežen
 • dosledno življenje
 • tih a duhovit
 • sočuten in prijazen
 • skriva čustva
 • srečno sprijaznjen z življenjem
 • človek za vse namene

Kot starš (roditelj):


 • dober roditelj
 • za otroke si vzame čas
 • se mu ne mudi
 • sprijazni se z nevšečnostmi
 • ne razburi se zlahkaNa delu:


 • sposoben in zanesljiv
 • miren in naklonjen
 • zna upravljati
 • posreduje v problemih
 • izogne se konfliktom
 • dober pod pritiskom
 • najde lažjo pot

Kot prijatelj:


 • z njim se ni težko razumeti
 • prijazen in prijeten
 • nenapadalen
 • dober poslušalec
 • ciničen humor
 • rad opazuje ljudi
 • ima veliko prijateljev
 • izraža sočutje in skrb

Kot kupec:


Sovražijo ljudi, ki pritiskajo nanje. Hitro opazijo neiskrenost in pretiravanje. Čeprav vam prikimavajo, ne pomeni, da bodo kupili. Govorite blago, z nizkim tonom, spodbujajte jih,  naj si vzamejo čas, pokažite jim, da vam je stalo do njih in ne le do prodaje. Le redko odločijo sami, zato jim pomagajte pri odločitvi. Pritegne jih vse kar prihrani čas, olajša delo, ohrani energijo, reši probleme, odpravi konflikte. Privlačijo jih risanke ter ponudba zabave z majhno porabo energije. Če imate stvari, ki olajšujejo življenje ali usluge, ki so res koristne, jih MF predstavite na enostaven način, da jim ne bo treba preveč razmišljati zakaj in kako se uporablja.


Oglasi za delovno mesto ali da jih pritegnete, da kupijo:


Ko iščete umirjeno, uravnovešeno osebo, ki nikoli ne povzroča težav potrebujete sledeče besede: posredovalec, se razume z ljudmi, običajna obleka, pomemben član moštva, lahko in enostavno, uporabniku prijazno, prihrani čas, ne zahteva truda, sproščujoče, pomirjujoče….

Ponudite: sproščeno vzdušje, službo brez naglice, ustaljeno, rutino, fleksibilnost in prijetno okolje.ZADRŽAN POGOVORNI SLOG


Prednosti v pogovoru:

Med pogovorom so premišljeni, mirni in prijazni, zato se jim ljudje radi zaupajo.

So zelo dobri poslušalci in znajo biti do drugih zelo sočutni. Na začetku znanstva niso zelo dostopni, ko pa enkrat človeka bolje spoznajo, se odprejo in se z njim z lahkoto pogovarjajo.


Slabosti v pogovoru:

Nagnjeni so k pasivnosti, sogovorniki pogosto dobijo napačen vtis, da so plašni, snobovski ali da ne želijo komunicirati. So lahka tarča za agresivne in zgovorne ljudi, ob katerih se ne počutijo dobro in zato raje molčijo. Njihovo spontanost ovira predvsem strah, da bi rekli kaj napačnega, bili dolgočasni ali koga užalili. Njihovih prvih pet minut razgovora z neznancem je prava nočna mora.


TEME O KATERIH SE RADI POGOVARJAJO:


*medsebojni odnosi *posameznikova zanimanja *osebne zgodbe *filmske zvezde *hrana *kulinarika *restavracije  *knjige *družboslovje *hobiji *živali * vrtnarjenje *živali *družina


Takšne osebe se ob prvem znaku konflikta takoj umaknejo. Odprli se vam bodo, če jim boste dali vedeti, da cenite njihovo mnenje. Ne prekinjajte jih in ne poskušajte namesto njih dokončati misli. Zelo pogosto temeljito razmislijo o svojih besedah, zato jim dajte čas, da dokončajo svojo misel. Spodbujajte jih k pogovoru in poudarjajte skupne poglede in zanimanja. Ne obupajte , če se zdi, da pogovor ne bo stekel. Ljudje s tem slogom potrebujejo čas, da se odprejo tujcem.

Kako shajati in se razumeti z njimi?


 • pomagajte jim postaviti cilje in doseči nagrado
 • ne pričakujte navdušenja
 • zavedajte se, da je odlašanje oblika njihovega mirnega nadzora
 • zavedajte se, da potrebujejo neposredno motivacijo
 • prisilite jih, da se odločijo
 • ne zvalite vse krivde nanje
 • spodbujajte jih, da sprejmejo odgovornost
 • pokažete željo po pogovoru o njihovih interesih in jih spodbudite, da se odprejo
 • ne bodite kritični, ukazovalni, agresivni ali prepirljivi
 • pokažete zanimanje za njihove poglede, čustva in predvsem mnenja o temah, ki se tičejo  ljudi in njihovih aktivnosti

Videz, telesna govorica, stil oblačenja, obnašanje


MF  OPAZUJE………

Zaprta, pesimistična, ljubezniva oseba, ki ima močno voljo in je brezčutna ter rada analizira. Usmerjena je v odnose, ne mara spopadov, miroljubna.Sproščena oseba, ki se ji nikamor ne mudi, tudi govori počasi, najrajši je naslonjena na kaj, oziroma če je le možno najraje sedi napol zleknjeno, videz ji ni pomembnem, lahko so stare kavbojke, samo, da je udobno, najraje posluša in opazuje, ciničen humor, se z vsemi strinja, roke v žepih, rada odlaša in ne mara sprejemati odločitev in odgovornosti…..


Šibkosti


MOTIVIRAJMO MIRNEGA FLEGMATIKA (MF)


MF nimajo ne izrazitih prednosti ne izrazitih šibkosti.

Največje slabosti MF so, da radi lenarijo, se izogibajo delu, ne sprejemajo odločitev, odlašajo.

Njihov moto je: Nikar ne delaj če lahko stojiš, nikar ne stoj, če se lahko

usedeš in nikar ne sedi, če se lahko uležeš.

Slabost: MF nikogar ne navdušijo.

Rešitev: Skušajte se navdušiti. Nikar ne zaspite celo med prepirom.

Pokažite interes za druge in njihov trud, da vam ugodijo in vas osrečijo.

Začnite trenirati navdušenje, za začetek 1x na mesec.

Slabost:MF se upirajo spremembi.

Rešitev: Preizkusite nekaj novega.

Slabost: MF je zelo len in noče prevzeti odgovornosti.

Rešitev: Naučite se prevzeti odgovornost za svoje življenje.

Ne bodite leni. Naredite kaj. Ne obotavljajte se in ne izogibajte se delu. Kadar drugi delajo, vi pa udobno sedite in jih gledate namesto da bi pomagali, potem vsaj ne »pametujte« in ne delite nasvetov. Ne bodite cinični. Ker ne marate, da na vas pritiskajo, naredite stvari danes in  ne prestavljajte na jutri. Motivirajte se.

Slabost: MF imajo železno mirno voljo.

Rešitev: Naučite se kazati svoja čustva, spregovorite o njih.

Namesto, da se strinjate z vsem in vsemi, povejte kaj vi mislite, želite in pričakujte.

Drugi ne morejo brati vaših misli.

Ne delajte vse po liniji najmanjšega odpora.  

Tako težave postajajo iz dneva v dan večje in se ne morejo rešiti same od sebe. Komunicirajte z ljudmi.

Slabost: MF so neodločni.

Rešitev: Vadite sprejemanje odločitev. Opustite navado ne-sprejemanja odločitev. Naučite se reči ne.

Poskrbite za svoj videz.

Ne bodite malodušni.  


Če ste  mirni flegmatik, razumite, da imajo vsi radi vaš mirni ne-žaljivi in blagi duh, vendar ne smete postati toliko pasivni, da ne morete sprejeti nobenih odločitev ali povedati svojega mnenja.


Ko začnemo razumevati razlike naših osnovnih temperamentov, se sprosti pritisk v medčloveških odnosih. Na medsebojne razlike gledamo pozitivno in ne skušamo več vseh narediti takšne kot smo mi. Ne moremo si privoščiti, da bi samo sedeli in čakali, da se vsi vstali okilo nas izboljšajo. Mi smo tisti, ki moramo narediti prvi korak.


Delovno okolje in tudi storilnost se lahko izboljšata, če bomo razumeli, da le skupaj lahko dosežemo  najboljše rezultate in najvišjo učinkovitost. Povprečna  ekipa, ki se zna nadgrajevati, dopolnjevati in sodelovati vedno lahko preseže in premaga ekipo, ki je sicer polna strokovnjakov, vendar med seboj ne sodelujejo in niso povezani.

V enotnosti  je moč.


Pri 80% » TEŽAV« na delovnem mestu ali v medosebnih odnosih sploh ne gre za težave temveč za nesporazume. Mnogokrat smo priča nesporazumom v preprostem, običajnem vsakodnevnem življenju. Kolikokrat slišimo glasno pritoževanje zaradi ravnanja nekoga drugega tako na delovnem mestu kot v drugih situacijah, ne da bi bilo nedvomno jasno v čem je sploh težava.

Mnogokrat težav ni, so samo težave v sporazumevanju.

Za učinkovito sporazumevanje je v vsaki situaciji pomembno osebno dojemanje, zato pri izražanju moramo biti čim bolj jasni in natančni. Ne smemo biti preveč splošni. Prepričajmo se ali nas sogovornik razume oziroma ali mi razumemo njega. Prevzemite 100% odgovornost za to kako razumete, kaj drugi govorijo oziroma sporočajo. Prevzemite 100% odgovornost za to, da se prepričate, da vas tisti s katerim se sporazumevate tudi razume.

Ne predvidevajte! Prepričajte se!

Ker si večina ljudi ne vzame dovolj časa, da bi se prepričali, če so pravilno razumeli in ali so njih pravilno razumeli, morajo običajno prevzeti nase breme morebitnih nesporazumov.


V večini situacij se odzivamo refleksno, če ne znamo drugače. Isto velja tudi  pri sporazumevanju. BRANIMO SE! Če nam nekdo nekaj očita ali nas opozarja, je naš refleksni odziv obramba. Da ne bi izpadli slabi, se izgovarjamo in iščemo krivce drugje, nočemo priznati napake. Ali smo zaradi tega boljši ali slabši? Slabši seveda. To je naš refleksni odziv, ki pa je popolnoma napačen. Pravilen odziv bi moral biti ta, da priznamo napako (imate prav, zelo mi je žal, ravnal sem narobe…).

Naše priznanje bo »napadalcu« vzelo veter iz jader ali mu pa pokvarilo dan, ker je imel pripravljen napad na nas. Če pa priznamo, ali če nam kdo prizna napako ga že kar tolažimo.

Priznajmo napako preden jo drugi opazijo. Če napake ne boste priznali, vam večina ne bo dovolila, da bi napako pozabili.

Ne prepirajmo se. Prepiri so popolnoma nekoristni in v njih ni zmagovalcev. Tudi, če ste zmagali ste izgubili, ker se vam bo poraženec enkrat maščeval. Saj ne želite, da bi bilo okrog vas polno ljudi, ki bi komaj čakali na priložnost, da se vam maščujejo. Tudi, če se kdaj spustite v prepir, »požrite« ponos in se opravičite.

Vadite svoje odzive in obnašanje.

Sramežljivost je strah pred zavrnitvijo, drugi pa mislijo da ste važič, zadrgnjeni, naduti, ošabni in se ne želite družiti z njimi. Hočeš biti prijazen in imeti prijatelje, refleksen odziv pa ti prinese prav nasprotne posledice. Kadar slišimo kak pogovor, nam je tema poznana, recimo na družabnem dogodku nekdo nekaj reče, kar ne drži čisto prav in mi ga popravimo ker želimo narediti dober vtis. V resnici izpademo tepci, ker je bil naš refleksni odziv napačen. Ko drugi niso za to, kar je nam všeč, jih skušamo prisiliti da delajo po naši volji. Če sem sebična do vas, boste vi hoteli biti sebični do mene in obratno. Če pa sem velikodušna do vas boste vi hoteli najbrž biti velikodušni tudi do mene.

To je zrcalni odsev, ali kar sejemo to žanjemo. Ko postanemo ljubosumni, je naš naravni odziv sovražna naravnanost. Naš cilj je zadržati tisto kar imamo.

Ljubosumnost lahko povzroči, da se nekdo začne obnašati ravno nasprotno od tistega, kar si želimo. Gre za refleksni odziv, ki odganja ljudi. Zelo nespametno je kadar ljubosumje prevzame obliko žalitve ali posmehovanja. Nikoli nismo manj privlačni kot takrat, ko smo ljubosumni. To kar počnemo v skladu z našo naravo večinoma deluje proti nam.

Pogovor je sestavljen iz tega kaj povemo (vsebina) in kako (način) povemo. Če nekaj vprašamo, lahko to naredimo na prijazen  način ali na osoren, ukazovalen, izzivalen …način. Najprej je najbolj pomembno kako povemo šele nato kaj povemo.

Kadar se dva prepirata je vzrok največkrat to kako je rečeno in ne to kaj  je rečeno.

Drug z drugim ne ravnata spoštljivo in sploh ni važno za kaj gre.

Ljudje so prepogosto prepričani, da drugi vedo kaj so oni mislili in ne povedo sporočila jasno in do konca. Večina ljudi pove konec sporočila namesto, da bi začela na začetku.

Pogovor  začnimo na začetku, razložimo jasno in razumljivo za kaj se gre in potem zaključimo s povzetkom in preverimo, če je sogovornik razumel, kar smo povedali.

Vedno bodimo prijazni.


Da bi sogovornika bolje vključili v razgovor uporabljajte njegovo ime ali zaimka vi in vaš. Zapomnite si njegovo ime, povežite se z njim in zanimajte se za njega.

Ko ocenjujemo dogovor in rečemo: strinjam se, to pove, da se JAZ strinjam. Če pa odgovorim z: to je zelo pametna ideja, Marko, to pove, da sem navdušena. Tako sem ga v pogovoru povzdignila.

Kadar imate možnost vedno povzdignite sogovornika in se izogibajte  refleksnemu odzivu; jaz to vem, jaz se strinjam in rajši povejte:Vaš sklep je pravilen, to ste dobro povedali….


Poslušajte ljudi---potrudite se slišati jih! Poslušanje je želeti slišati. Poslušanje je aktiven proces. Poslušamo z očmi, ušesi, s telesom in zaprtimi usti. Vživimo se v sogovornika in mu dovolimo, da pove do konca. Zakaj ne slišimo vsega ? Ker nismo zainteresirani.  Ko mislite drugače se ne prepirajte, spoštujte sogovornika. Lahko se strinjate tudi ko mislite drugače, npr: no dobro, to sicer drži… in nadaljujte z vendar..ali rečete: zelo dobra ugotovitev, vendar…tako pokažete sogovorniku, da ga spoštujete. Ko se s kom pogovarjate ali nekaj razlagate vedno iščite načine, da se bodo drugi z vami strinjali in ko opazite znake podpore, jih preden nadaljujete okrepite in razširite.

Kadar pridete do konca pogovora, vedno naredite kratek povzetek in preverite, če je sogovornik razumel tako kot ste mu želeli povedati, oziroma, če je vaše sporočilo bilo dovolj jasno in razumevajoče. Povzetek je temelj dobrega sporazumevanja ker lahko ocenimo izrečeno, ker v drugem vzbudi pripravljenost na dogovor, ker nas prisili, da dobro prisluhnemo in ker nam omogoči več časa za odgovor.

Razjasnite tudi nestrinjanja in sicer tako, da izhajate iz skupne točke v kateri se strinjate, potem nadaljujete z vprašanji: Torej, če vas prav razumem se ne strinjate…, zakaj tako mislite, mi poveste nekaj več o vašem pogledu na stvar.. Razložite svoje stališče in dovolite tudi drugim, da razložijo svoje. Poiščite skupno točko strinjanja in razvijte pogovor iz nje.

Iščite rešitev zmagovalec-zmagovalec.

Pazite se čustvenih izbruhov. Ponavadi bolj, ko vemo, da imamo prav, prej se razburimo, saj se nam zdi logično in samoumevno in zato nam ni jasno kako nas ne razumejo.

Ne začenjajte prepire zato ker imate prav.


Del pogovora so tudi vprašanja. Kdor sprašuje vodi pogovor.

Vprašanja zastavljamo zato, da se izognemo neumnim predpostavkam in predvidevanjem. Vprašanja so najmočnejše orodje pri sporazumevanju. Če želimo izvedeti več, ali če želimo sogovornika spodbuditi k pogovoru zastavljamo odprta vprašanja. To so vprašanja, na katera ne moremo odgovoriti z eno besedo, temveč moramo povedati malo več.  Če želimo neko stvar preveriti ali dobiti potrditev oziroma zaključiti pogovor sprašujemo z zaprtimi vprašanji. Na zaprta vprašanja odgovarjamo z da  ali ne. Ne glede katera vprašanja postavljamo,  vedno bodimo prijazni, iskreni in spoštljivi.

Nikoli ne bodimo žaljivi, nesramni, kritični, vzvišeni  in posmehljivi do sogovornika.

Navadno pride do nesporazumov kadar ne zastavimo dovolj vprašanj. S pravimi vprašanji vplivamo na način razmišljanja sogovornika. Z vprašanji ne manipuliramo z ljudmi. Z drugimi manipuliramo takrat, ko si prizadevamo dobiti nekaj na njihov račun.


Ne glede kaj počnemo je  vedno pomemben naš motiv.

Prvi vtis je zelo zanimiv, pomemben, za njega  ni popravnega izpita. Prvi vtis pogosto temelji na nebesednem  sporazumevanju. Ko ljudi prvič srečamo nam njihova govorica telesa, obleka, pogled, nasmeh, obrazna mimika in gibi rok pošiljajo sporočila na podlagi katerih si oblikujemo predstave o njih.

Naše telo spregovori preden odpremo naša usta.


Če je naš sogovornik molčeč in resen, se potrudimo in ga »zmehčajmo« s prijaznostjo vendar ne z vsiljivostjo, z našo odprto držo telesa, z nasmehom, spodbujajmo ga z odprtimi vprašanji, pohvalimo ga, povzdigujmo ga in ne govorimo preveč.

Pogovor vedno začnite samozavestno. Z govorico telesa podpirajte svoje besede. Včasih si želimo družbe in pogovora, s svojo držo telesa pa sporočamo čisto nekaj drugega.


CELOSTNA KOMUNIKACIJA= telesna govorica + ton glasu + besede


Pogovor je kot ples. Vsak človek s katerim se pogovarjam ali plešem je novi  partner s svojim stilom (pogovora ali plesa) in moj cilj je, da se »ujamem« z njim v ritmu oziroma v pogovoru in obenem še uživam.


USPEH = 88% RAVNANJE Z LJUDMI + 12%  ZNANJE


KOMUNIKACIJA:


 • NAŠE TELO SPREGOVORI PREDEN ODPREMO SVOJA USTA
 • VZPOSTAVIMO DOBER OČESNI  STIK
 • ODPRTA DRŽA TELESA
 • ZAPOMNIMO SI IME
 • PRIJAZNOST IN SPOŠTLJIVOST
 • NAČIN KAKO POVEMO
 • ZAHTEVA POLNO  ODGOVORNOST
 • ZAČNEMO NA ZAČETKU (NAJPREJ PREDSTAVIMO PROBLEM, LOGIČNO RAZLOŽIMO IN NA KONCU PONUDIMO REŠITEV- TER S POVZETKOM ZAKLJUČIMO
 • JASNO IZRAŽANJE
 • SPRAŠEVANJE
 • POSLUŠANJE
 • POVEZOVANJE S SOGOVORNIKOM
 • POVZETEK POGOVORA

OVIRE V KOMUNIKACIJI


 • SINDROM » JAZ«
 • KRITIZIRANJE
 • OPRAVLJANJE
 • REFLEKSNI ODZIVI
 • ZAMERE
 • NE-POSLUŠANJE SOGOVORNIKA
 • PRESPLOŠNO IZRAŽANJE
 • NAČIN KAKO POVEMO
 • PREKINJANJE SOGOVORNIKA
 • SKAKANJE V BESEDO
 • PREDVIDEVANJE

Dobra komunikacija je temelj dobrih medsebojnih odnosov, dobri medsebojni odnosi so temelj dobre komunikacije ter osebnega in poslovnega uspeha.


8 PROBLEMOV V MEDSEBOJNIH ODNOSIH

 • SOVRAŠTVO
 • PREPIRLJIVOST
 • LJUBOSUMNOST
 • IZBRUHI JEZE
 • NESPORAZUMI ALI  SPORI
 • NEVOŠČLJIVOST
 • SVOJEVOLJNOST
 • ZAMERA, ki je najbolj nevarna in se pojavi v delčku sekunde.

ZAMERA JE, KO NEKDO STORI NEKAJ, KAR NI V SKLADU S TEM, KAR SMO MI PRIČAKOVALI


·         ZAMERA JE OSEBNA (nihče ne ve zanjo)

·         ZAČNEMO SE SMILITI SAMI SEBI

·         PREBIVA V NAS KOT OČITEK

·         KO NEKOMU NEKAJ OČITAMO IMAMO DOLŽNIKA

Vi ste dolžnik nekomu in nekdo je dolžnik vam.

Dolžniki so tisti, ki so se vam izneverili, ko ste jih najbolj potrebovali in jih ni bilo.

Toda zamera, ki jo pestujete je vaš problem.

VAS najeda in izjeda in povzroči korenino grenkobe.

Odpustite zamere. Odpustiti ne pomeni pozabiti ali se strinjati s storjenim, pomeni pustiti, da gre stran od vas.


REŠEVANJE »TEŽAV« (konfliktov, nesporazumov, pritožb, reklamacij, nestrinjanja)


 • POKAŽI ISKRENO ZANIMANJE IN ŽELJO ZA POMOČ
 • AKTIVNO POSLUŠAJ CELOTNO ZGODBO
 • NE PREKINJAJ
 • SPOŠTUJ SOGOVORNIKOVO POČUTJE IN ČUSTVA
 • POVEŽI SE S SOGOVORNIKOM
 • POVZEMI ZGODBO (PRIMER)
 • RAZJASNJUJ S POSTAVLJANJEM ODPRTIH VPRAŠANJ
 • NIKAR NE SKLEPAJ PREHITRO
 • NIKOLI NE PREDVIDEVAJ
 • VPRAŠAJ SOGOVORNIKA, KAJ ON PREDLAGA (kakšno rešitev)
 • DOVOLI OSEBI, DA SI REŠI ČAST (ne dokazuj, da imaš prav)

 • NAČINI ZA IZBOLJŠANJE POGOVORA:
 • bodite prvi, ki pozdravi in se predstavite
 • tvegajte, ne predpostavljajte, da vas bodo zavrnili
 • bodite dovzetni za nove ideje
 • potrudite se zapomniti imena sogovornikov
 • če pozabite sogovornikovo ime, ga ponovno vprašajte
 • odprite se drugim
 • pokažite zanimanje za druge in se povežite z njimi
 • pokažite smisel za humor
 • povejte, kaj vam je všeč
 • bodite dober sogovornik in povzemite sogovornikove izjave
 • izražajte navdušenje
 • potrudite se, da boste spoznavali nove ljudi
 • svoje sogovornike sprejmite kot edinstvene posameznike
 • zavedajte se odprte in zaprte govorice telesa
 • za prvi stik z ljudmi uporabite očesni stik in nasmeh
 • pozdravljajte ljudi, ki jih pogosto videvate
 • s sogovorniki poiščite skupne interese, cilje in izkušnje
 • potrudite se ljudem pomagati
 • pohvalite ljudi in njihova dejanja, izkazujte jim priznanja
 • pokažite navdušenje in zanimanje za interese drugih ljudi
 • uravnotežite dajanje in sprejemanje informacij
 • bodite sposobni pogovarjati se o več različnih temah
 • bodite seznanjeni s tekočimi dogodki, ki se tičejo vseh ljudi
 • bodite odprti za mnenja in čustva drugih ljudi
 • pokažite sogovorniku da uživate v razgovoru z njim
 • ohranjajte stik z znanci, prijatelji, sorodniki…
 • pogosto izgovarjajte ime sogovornika, izogibajte se sindromu »JAZ«
 • osredotočite se na pozitivne lastnosti ljudi
 • vzemite si  čas za sproščen klepet s sodelavci in znanci
 • sprašujte ljudi po stvareh, ki so vam jih zaupali v prejšnjih razgovorih
 • bodite tolerantni do prepričanja drugih ljudi, tudi, če so ta drugačna od vaših
 • ko se tema pogovora izčrpa, jo zamenjajte
 • vedno poskušajte odkriti sogovornikove priljubljene teme
 • sogovorniku podelite iskrene komplimente za njegov izgled, početje ali besede
 • potrudite se, da se boste videvali in se pogovarjali z ljudmi v kateri družbi uživate
 • kadar pripovedujete zgodbo, najprej povejte bistvo in nato podrobnosti
 • ne prekinjajte sogovornika in ne skačite mu v besedo
 • v pogovoru vedno dajte prednost drugim, z zanimanjem poslušajte in ne hvalite sebe

Komunikacija je temelj tako uspeha, kot neuspeha na vseh življenjskih področjih.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;


Kratek tečaj  medčloveških odnosov - prioritete pri delu z ljudmi:

1.      Najmanj pomembna beseda: Jaz.

2.      Najpomembnejša beseda: Mi.

3.      Dve najpomembnejši besedi: Hvala lepa.
4.      Tri najpomembnejše besede: Vse vam odpuščam.
5.      Štiri najpomembnejše besede: Kaj pa menite vi?

6.      Pet najpomembnejših besed: Opravili ste zelo dobro delo.

7.      Šest najpomembnejših besed: Rad bi vas dosti bolje razumel.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Znati ravnati z ljudmi je zelo pomembno in zelo potrebno na vseh življenjskih področjih. In če nam to ni prirojeno se tega tako, kot mnogih drugih stvari, lahko naučimo, če le želimo in hočemo.

Raziskave so  pokazale, da celo na področju tehnike in inženirstva samo 15% inženirjevega zaslužka odpade na njegovo tehnično znanje, kar 85% pa je odvisno od ustreznega ravnanja z ljudmi, torej od njegove osebnosti in od tega, kako zna ljudi prav voditi. Najbolje plačani niso tisti, ki največ vedo na svojem strokovnem področju. Tehnično brezhibne inženirje, knjigovodje, arhitekte in podobne strokovnjake je mogoče dobiti že za majhen denar, teh je vedno dovolj. Toda kdor je tehnično usposobljen, obenem pa tudi zna izražati svoje misli, navduševati ljudi okrog sebe in jih voditi, ta je že vnaprej določen za mnogo višji plačilni razred.

Izobraženi ljudje niso tisti, ki imajo formalno izobrazbo, temveč tisti, ki so splošno razgledani in so sposobni biti kos vsem situacijam, se znajdejo in znajo poiskati pomoč ter informacije na pravem mestu.

»Veliki« ljudje se prepoznajo po tem kako ravnajo z »malim človekom«, torej če svojo strokovnost in latinščino znajo izraziti v poljudnem jeziku, če  povprečni osebi znajo povedati na spoštljiv in razumljiv način.

Raziskave so tudi pokazale, da ljudje raznim strokovnjakom, uradnikom, trgovcem, politikom in drugim najbolj zamerijo strokovno izražanje pred navadnimi, povprečnimi ljudmi. To je strokovni idiotizem, dokazovanje in povzdigovanje sebe in poniževanje drugih. Zardi takega obnašanja pre-mnogokrat pride do mnogih nesporazumov. Ljudje ne vedo in ne razumejo o čem se govori, mnogi pa ne upajo vprašati, ker jih je sram in se bojijo (velikokrat upravičeno), da jih bodo ti »pametni« ljudje imeli za neumne in se iz njih norčevali.

V strokovnem jeziku se izražajte samo takrat, kadar ste prepričani, da vas vsi sodelujoči razumejo in seveda kadar imate strokovna srečanja. Namen vsakega izobraževanja bi moral biti pomagati odkriti, razviti in izkoristiti speče in neizrabljene sposobnosti vsakega posameznika.


Temeljna načela ravnanja z ljudmi:

Ne kritiziraj, če kritika ni konstruktivna. Če kritiziraš, to počni vedno na »štiri oči«, nikoli pred vsemi oziroma pred drugimi, četudi je samo ena oseba zraven. In tudi kadar imaš kakšno pripombo se navadi zraven povedati tudi rešitev. Če ti pa nekdo ni všeč se prisili, da pri njemu najdeš kakšno dobro stvar vredno pohvale. Sigurno nekaj dobro počne. Kadar kritiziraš uporabljaj »sendvič« varianto: najprej osebo obvezno pohvali, povej ji kako jo in zakaj ceniš, naštej ji njene sposobnosti in kvalitete nato ji povej težavo, problem, oziroma kritiko, na koncu obvezno ponudi še rešitev in pomoč. Na ta način osebi pokažeš spoštovanje in daš možnost da gre iz pisarne z dobrim občutkom in še potrudila se bo, da se bo izboljšala in da ne bo več ponavljala iste napake.

· Še nobenemu kritiku niso postavili spomenika.

· Kritika je kakor golob pismonoša, ki se zmeraj vrne pod krov od koder je odletel.

Gola kritika je brez vrednosti, saj človeka potisne v obrambo in ga običajno spodbudi k temu, da se skuša opravičevati in iskati izgovore. Kritika je tudi nevarna, saj utegne prizadeti človekov ponos, raniti njegovo samozavest in ga navdati z jezo.

· Včasih se v nemški vojski vojak ni smel pritožiti takoj po neki nezgodi, prigodi ali stvari, ki ga je užalila. Prizadeti je moral stvar prespati in se umiriti. Kdor se je takoj pritožil je bil kaznovan. Lepo bi bilo, če bi v civilni zakonodaji imeli podoben predpis zoper godrnjave starše, sitnarske žene, tečne može, zadirčne delodajalce, težavne delavce itd….

 Ne obsojajte!

Ali imate med svojimi znanci koga, ki bi ga radi spremenili, poboljšali…..Vendar, zakaj  ne bi raje začeli najprej pri sebi? Z vidika sebičnosti bi bilo to bolj koristno, kakor če poskušate spreminjati druge – in tudi manj nevarno. Človek, ki z izboljšanjem začne pri sebi, nekaj velja. O nikomer ne govorite nič slabega, vsakogar pa hvalite in govorite vse dobro kar veste o njemu.
Namesto, da ljudi obsojamo, jih rajši skušajmo razumeti. Spomnimo se, da smo različni (obnovite znanje s seminarja »kako se razumeti z vsemi ljudmi, ali različnost kot odličnost«), na iste dogodke se različno odzivamo, k istim ciljem drugače pristopamo…….drugi ne delajo drugače od nas zato, da nam grenijo življenje, temveč zato, ker so drugačni tip osebnosti ter imajo drugačne potrebe in želje.
Ljudi obsojamo ponavadi takrat, ko ne naredijo ali rečejo tistega, kar smo mi pričakovali oziroma se obnašajo drugače kot mi. To pa zato ker izhajamo izključno iz sebe in svojih prepričanj in mislimo, da je prav samo to, kar mi naredimo in mislimo.

Naučimo se odkriti kaj si želijo drugi ljudje in se v skladu s tem tudi potem obnašajmo do njih. Če nekdo naredi nekaj, kar nam ustreza se do njega čisto drugače obnašamo, kot do osebe ki deluje drugače.

Namesto, da ljudi obsojamo, jih rajši skušajmo razumeti. Skušajmo doumeti vzrok njihovega ravnanja. Na tak način se pride veliko dlje kakor s ceneno kritiko.

Iz razumevanja raste sočutje, strpnost in dobrota.

Kar poseješ to boš žel!!! To je naravni zakon. Vsak kmet ga zelo dobro razume. Če posadi krompir, ve da lahko zraste le krompir in nikakor ne bodo zrasle jagode. Zaveda se tudi, da ko v zemljo posadi en krompir, bo iz zemlje dobil cel šop krompirjev. Torej vsako seme, ki ga posejemo ali posadimo se razmnoži. Enako velja v našem življenju. Kar posejemo to bomo želi  in to večkratno. V Bibliji piše, da seme lahko rodi desetero, stotero, tisočero ali deset-tisočero, odvisno pač od vrste semena.

Iz majhnega gorčičnega semena zraste mogočno drevo, na katerem ptice gnezdijo.

Torej, če posejemo slabe odnose, če samo kritiziramo, godrnjamo, opravljamo, se izogibamo delu…potem nikakor ne moremo pričakovati, da nas bodo drugi hvalili, spodbujali, vabili v družbo, nas imeli radi…dobili bomo točno to, kar smo posejali, oziroma mnogo, mnogo več. Odločitev in odgovornost kaj in kdaj bomo sejali pa je izključno samo naša.

Lepa beseda,vedno, lepo mesto najde.

Dajmo ljudem priznanje.

Ljudje  poleg osnovnih potreb za življenje (hrana, zdravje, spanje….) od nekdaj obupno hrepenijo po: spoštovanju, priznanju, pohvali, sprejetosti, pomembnosti in pozornosti.                            

Za priznanje in pohvalo ljudje naredijo veliko več, kot za denar in povrhu so še zelo lojalni in predani. Ljudi zares razgibava močna želja in žgoča želja po priznanju in hvali. Redki posamezniki, ki znajo ljudem potešiti to potrebo si s tem osvojijo njihova srca.

Ljudi lažje vodite, če pridobite njihova čustva, kot pa če prepričate njihov razum.

Nekateri ljudje zbolijo, da bi vsaj na ta način zbudili pozornost in simpatije drugih ter zadovoljili svojo potrebo po veljavi.


"Mislim,da je največji dar, ki ga imam, samo v tem, da svoje ljudi znam navduševati za delo, to pa je mogoče le s priznavanjem  njihovih storitev in s spodbujanjem. Nič tako ne ubija človekove volje kakor kritika s strani nadrejenih. Jaz nikoli nikogar ne kritiziram. Verujem v učinkovitost spodbude. Če sem s čim zadovoljen, dam človeku polno priznanje in ga obilno zasujem s pohvalo." (Charles Schwab)


»Če bi kdo 6 dni stradal svojo družino ali sodelavce, bi to veljalo za zločin. Žal pa ne velja za zločin, če kdo soljudem 6 dni ali 6 mesecev ali celo 6 let ne da nobenega priznanja, ki po njem hlepijo skoraj enako, kot po kruhu. Svojim otrokom, prijateljem in sodelavcem nudimo telesno hrano, le malokdaj pa jim damo kakšno okrepčilno pohvalo. S krompirjem in mesom ohranjamo njihovo moč, neradi pa jim naklonimo in poklonimo prijazno pohvalno besedo, ki bi jim dolga leta zvenela v spominu." (Dale Carnige)


Vendar pa bodite pozorni in  razlikujte med laskanjem, prilizovanjem in pohvalo – to ni isto. Na daljši čas je prilizovanje bolj škodljivo kakor koristno. Laskanje je kakor ponarejeni denar, ki ga je tvegano razpečevati. Razlika med prilizovanjem in priznanjem je v tem,da je priznanje nesebično, laskanje pa je sebično in prvo prihaja le z jezika drugo pa iz srca. Nikoli ne izrekajte cenene hvale  niti je ne sprejemajte (prilizovanje). Ne bodite hinavski, neiskreni in ne laskajte.

Ne bojte se sovražnikov, ki vas napadajo, bojte se prijateljev, ki se vam prilizujejo.


 Vsaka oseba, ki jo srečamo je v čem boljša od nas in se od nje lahko kaj naučimo. Nehajmo razmišljati samo o lastnih dosežkih in željah in si poskušajmo predočiti,  v čem so drugi boljši od nas. Potem ne bomo potrebovali cenenih komplimentov in lahko jim bomo dali iskreno in pošteno priznanje.

Povežite se z ljudmi

Sogovornika lahko »osvojimo« in pridobimo tako, da z njim govorimo o tistem, kar si on sam želi in mu pripomoremo k izpolnitvi njegovih želja. V njemu moramo najprej odkriti in vzbuditi ustrezno vročo željo. Če človek nima želje po nečem, ga to ne zanima četudi mu damo zastonj. Namesto, da blebetamo o svojih željah in sanjah in predvidevamo, da to isto zanima tudi sogovornika, raje prisluhnimo njegovim potrebam, željam, težavam….

»Skrivnost« uspeha ravnanja z ljudmi je v tem, da znamo razumeti stališče drugega in videti stvar z njegovega stališča ravno tako kakor s svojega.

Vsak kupec hoče imeti občutek, da kupuje, kar sam hoče, ne pa , kar mu drugi  skuša prodati in vsiliti. In vsi mi smo vsak dan kupci in prodajalci v vseh mogočih situacijah. Prodajalci smo, ko otroku hočemo nekaj dopovedati, ko sodelavca hočemo nekaj naučiti, ko šefu predstavljamo svojo idejo, ko govorimo o svojem priljubljenem receptu ali filmu, ko nekoga osvajamo……..oziroma smo kupci v obratni situaciji, ko drugi  nam govorijo, predstavljajo, nas navdušujejo ali nas opozarjajo…..

Redki posameznik, ki skuša nesebično pomagati drugim ima le malo tekmecev in zato velike možnosti


Kdor se zna vživeti v druge in stvari gledati z »njihovimi očmi« temu nikoli ni treba skrbeti za svojo prihodnost.


Kako se ljudem prikupiš?

 • Iskreno se zanimajte za njih.
 • Ljudi imejte srčno in iskreno rad.
 • Pomagajte ljudem nesebično in brez preračunljivosti. Če pomagate ali date, to naredite in potem pozabite.
 • Zapomnite si malenkosti (rojstni dan, ime, pomemben dogodek v njihovem življenju, njihov hobi….).
 • Bodite nasmejani, prijazni, veseli, dajte jim čutiti, da ste veseli ker jih vidite ali slišite, tudi po telefonu.
 • Pohvalite!
 • Misli na blagor bližnjega pa bo on tudi mislil na tvoj.
Kaj mislite kdo je največji izvedenec za pridobivanje prijateljev?Lahko, da ga imate doma, lahko da ga boste videli na sprehodu ali na filmu. Ko se mu približate začne mahati z repom, če ga pobožate, bo skoraj skočil iz kože od veselja in da vam pokazal kako vas ima rad. Za njegovimi  izrazi ljubezni ne tičijo nikakršni skriti nameni in nagibi. Ničesar vam ne misli prodati in se tudi ne kani z vami poročiti. Ste že kdaj pomislili na to, da je pes edina domača žival, ki ji ni treba delati za svoje preživetje. Kokoš mora nesti jajca, krava dajati mleko, konj delati, kanarček peti…Pes pa človeku ne daje drugega kakor ljubezen in od tega živi. Pes ljubi ljudi in njegovo zanimanje zanje je iskreno in pristno. Če si hočete pridobiti prijatelje se iskreno zanimajte za ljudi. Kdor se iskreno zanima za ljudi si v dveh mesecih pridobi več prijateljev, kot bi si jih mnogi v dveh letih s tem, da skušate druge zainteresirati zase.

Posameznik, ki se ne zanima za sočloveka ima v življenju največ težav in tudi drugim povzroča največ gorja.


Kako narediš dober vtis?

 • Iskreno se smehljaj, tvoj nasmeh pove tole: všeč si mi, vesel sem, da te vidim…Seveda ni vsak nasmeh iskren. Narejeni in mehaničen nasmeh je zoprn in nikogar ne osvaja. Pristen nasmeh pride le iz srca. (pri ženski iskren nasmeh  pove veliko več, kot vsi kožuhi sveta)
 • Dejanja govorijo glasneje od besed. Ne dajaj dobrih nasvetov in slab vzgled. Tvoja dejanja so vedno glasnejša  od tvojih besed.
 • Najbolj uspešni so tisti, ki jih njihovo delo tudi zabava.
 • Kdor ljudem kaže dobro voljo in prijaznost, mu jo ti tudi vračajo.

Kako pri ljudeh zbudiš zanimanje?

 • Govori predvsem o tistem, kar zanima sogovornika, pozanimaj se kaj ga zanima.
 • Utrjuj v človeku vero v lastno pomembnost, želja po priznanju je globoko vsajena  v človekovo naravo.
 • Upoštevaj samozavest drugih. Če vam natakar namesto ocvrtega krompirja, ki ste ga naročili prinese pražen krompir, nikar takoj ne vzrojite, marveč mu recite, da vam je žal, ker mu delate sitnosti, vseeno pa bi rajši jedli ocvrt krompir. V tem primeru se bo gotovo opravičil in  rekel, da brez težav lahko dobite želeno jed.
 • Vljudnostne fraze kakor: »bodite tako dobri«, »naredite mi uslugo«, »ali bi vas motilo« in podobno niso nikoli odveč. Take besede blažijo rezki utrip vsakdanjosti in so podobne strojnem olju, ki preprečuje, da stroj ne škriplje in ne cvili.
 • Vsakdo se v čem počuti boljši od drugega – tudi narodi.
 • Kje in pri kom naj človek  začne uporabljati »čarovnijo« iskrene pohvale in priznanja? Najbolje bo, če s tem začne kar doma., saj ni nikjer bolj potrebno in se tudi nikjer manj ne uporablja kakor v domači hiši. Gotovo imajo vaši domači nekaj dobrih lastnosti.
 • Govori s človekom in njem samem in poslušal te bo ure in ure.
 • V besednem dvoboju ni nikoli zmage
 • Ostrim debatam se je treba izogniti
 • V devetih od desetih primerov se debate končajo tako, da je vsak sodelujoči še bolj prepričan v svoj prav. V debati ni zmagovalcev. Če si poražen, si poražen, če pa zmagaš si prav tako poražen, zakaj s tem, da si razgalil luknje v nasprotnikovih argumentih in mu dokazal, da ni čisto pri pameti, si ga ponižal. Ranil si njegov  ponos, užaljeni človek pa nam tako ali drugače nasprotuje, pa najsi je prav ali ne.
 • S prerekanjem ni mogoče nikogar izboljšati, sploh pa si s tem ni mogoče pridobiti prijateljev in dobrih odnosov.
 • Če se prerekaš in debatiraš, utegneš kdaj zmagati, vendar bo to prazna zmaga, saj si na ta način ne pridobiš nasprotnikove naklonjenosti.
 • Treba se je odločiti, kaj je več vredno; jalova teatralna zmaga ali človekova naklonjenost. Oboje hkrati se ne da doseči.
 • Nevedneža ni mogoče prepričati z nikakršnimi dokazi.
 • Če hočeš v debati zmagati se ji izogni.
 • Ljudi je treba poučevati tako, kakor, da jih sploh ne poučuješ in jim neznane stvari servirati tako, kakor, da so jim znane, a so nanje pozabili.
 • Bodi pametnejši od drugih a jim tega ne pokaži tako očitno in pred vsemi
 • Reči drugemu, da nima prav je mogoče na  več  načinov: s pogledom, s kretnjo ali z besedo. Če mu naravnost zabrusimo , da je cepec, prizadenemo njegovo najobčutljivejšo točko – samozavest in zato bo mislil samo le še na maščevanje, ne pa na to, da bi spremenil mnenje. Če človeku hočemo kaj dopovedati, ne začnimo z besedami: »hočem ti to in to dokazati«…, saj to je isto kot reči: » poslušaj me, jaz sem bolj pameten od tebe, pri meni se lahko kaj naučiš«.
 • Če kdo reče kaj zmotnega in trdno vemo, da nima prav, ga na to lahko opozorimo na lep način. Začnemo lahko tako: Trenutek, o tem mislim nekoliko drugače toda morda se motim. Pogosto se motim in rad bi se o tem temeljito poučil. Fraze kot so: morda se motim, rad bi se poučil in podobne delujejo in učinkujejo čudovito. Zaradi takšnih besed se nihče ne bo razburjal in vam ugovarjal.
 • Le redki ljudje razmišljajo docela logično. Večina ljudi se podreja strahu, zavisti in napuhu. S prepričevanjem le pri malokomu dosežeš, da vsaj za dlako spremni svoje nazore o veri, o primerni frizuri, o prepričanjih o navadah in o čemerkoli. Pogosto pa sami od sebe zlahka spremenimo svoje mnenje. Če pa nam nasprotno, kdo drug reče, da nimamo prav, to štejemo za očitek in se mu odločno upremo. Pri oblikovanju svojih nazorov smo neverjetno lahkomiselni in brezbrižni, toda, če nam kdo drug hoče naše verovanje odvzeti, ga branimo z vso strastjo. Očitno nam ni pri srcu samo naše verovanje, marveč naše samospoštovanje, ki se nam zdi ogroženo. Po vsej sili hočemo še naprej verjeti kar smo vajeni šteti za resnično in prav zato vse naše diskusije niso nič drugega kot poskus ubraniti tisto, kar smo že prej verjeli.
 • Če ga »polomimo« sebi to navadno  priznamo. Če pri drugih pričakujemo taktnost in obzirnost, to priznamo tudi njim in smo celo ponosni na svojo odkritosrčnost. Nikoli pa svoje napake ne priznamo tistemu, ki nam jo vrže v  obraz, a še manj zaleže smešenje in  žaljenje.
 • Če ste kdaj v zagati je bolje, da prehitite drugega in brž priznate svojo krivdo in njegov prav, zakaj bolj prijetno je delati si očitke sam, kakor poslušati jih iz tujih ust. Izrecite o sebi vse slabe stvari, ki bi jih drugi utegnili izreči o vas in to še pred njimi. S tem njegovim jadrom odvzamete veter. Potem bo skoraj gotovo postal prizanesljiv in bo sam pomanjševal vaše spodrsljaje.
 • Zanikati lastne napake ni težko, to zna vsak povprečnež. Tisto, kar človeka poplemeniti in ga dvigne nad povprečjem je prav iskreno priznanje lastnih napak.
 • Kadar imamo prav skušajmo druge obzirno in taktno spreobrniti k našemu mišljenju, če pa nimamo prav, a to se pogosto dogaja, svojo zmoto priznajmo hitro in v celoti. Ta metoda rodi odlične sadove. Grajati samega sebe je včasih zabavno, zmeraj pa koristno. Z bojem nikoli ne dosežemo dovolj, s popuščanjem pa pogosto več kot pričakujemo.
 • Če daste duška svojemu razburjenju je to za vas olajšanje, ne pa tudi za človeka, nad katerim se znesete. Vaš bojeviti ton in sovražnost mu ne bosta v pomoč, da bi se mogel lažje strinjati z vami.
 • Če se mi približaš s stisnjenimi pestmi, pričakuj, da bodo moje pesti trše in hitrejše od tvojih. Če pa prideš k meni in mi rečeš: » sediva in se pomeniva o spornih problemih« bova morda odkrila, da se razhajava le v malo čem in da se v mnogo čem strinjava in ujameva. In potem se bova z malo potrpljenja in dobre volje tudi zlahka sporazumela.
 • Kdor v svojem srcu kuha sovraštvo zoper vas, tega z nobeno logiko ne boste spreobrnili k svojemu mišljenju. Zmerjajoči starši, zadirčni šefi, gospodovalni soprogi in nergaške žene nikoli pri drugem ne dosežejo tistega kar lahko doseže mera prisrčnosti in ljubeznivosti
 • Namesto določene opredelitve kot:«nedvomno«, »prav gotovo« raje uporabljajmo izraze kot »imam občutek«, »domnevam«, »zdi se mi«…itn
 • Nikogar ne razburjajmo z očitki in jih ne imejmo  za trape. Več kakor z obtožbami se da doseči z diplomacijo in prijaznostjo.
 • Spoštuj mnenje drugih!
 • Ljudi lažje vodite, če pridobite njihova čustva, kot pa če prepričate njihov razum!
 • Kaplja medu privabi več muh, kot pa cel liter kisa.
 • Če hočeš koga pridobiti za »svojo stvar«, ga najprej prepričaj, da si mu iskren prijatelj.
 • Pot k človekovemu razumu vodi skozi njegovo srce.
 • Pohvala zares marsikdaj učinkuje kot čarobna palica.
 • Ljubeznivost, prijateljski nastop in pristop ter iskreno priznanje prej omehčajo ljudi in jih celo spreobrnejo, kakor pa to zmorejo gromovniške pridige in grožnje.

Kadar s kom govorite, nikar ne začnite pogovora s tistem v čemer je drugi drugačnega mnenja. Spregovorite najprej o stvareh , ki so obema skupne in po možnosti poudarjajte, da ima sobesednik isti namen kot vi in da se razhajate kvečjemu le glede načina, kako naj se cilj doseže. Zelo važno je da nam sobesednik že od začetka pritrjuje in da mu ne rečemo nič takega kar bi ga prisililo izustiti besedo »ne«. Če kdo reče NE je zaradi ponosa prisiljen tudi pri tem vztrajati.. Spregovori s človekom tako, da bodo že njegovi prvi odgovori pritrdilni.

Manj govori – več poslušaj! Ljudje, ki hočejo drugega o čem prepričati, večinoma preveč govorijo. Če veliko govorimo ne izvemo nič o sogovorniku in njegovih željah ter potrebah, govorimo le to kar je nam pomembno. Zato se navadimo raje spraševati in potem iskreno poslušati odgovor brez skakanja v besedo.

Vskočiti človeku v besedo ni dobro niti tedaj, če izreče kaj zmotnega. Naš uskok ga utegne razjeziti ali zmesti in če ima še kaj namen povedati tega ne bomo potem izvedeli. Tudi poslušal nas ne bo, ker smo ga zmotili in bo razmišljal samo o tem kako smo neolikani in kako ni povedal kar je hotel do konca. Zato sogovornika strpno poslušajmo in ga spodbujajmo, da čim več pove o sebi, svojih razmišljanjih, željah potrebah…

Resnica je namreč ta, da celo naši najboljši prijatelji pred nami raje govorijo o svojih uspehih, kot pa poslušajo naše besedovanje o tistem , s čimer se mi ponašamo. Če  naši prijatelji »prekosijo« nas se čutijo važne in so zato do nas dobrohotni. Če pa mi  »prekosimo« njih, se čutijo ponižane in razjedata jih zavist in ljubosumje.

Ni pametno pred drugimi hvalisati se s svojimi dosežki in uspehi, raje spodbujajmo druge, da nam govorijo o sebi. Glavno besedo prepustite sogovorniku.

Ljubša so nam lastna spoznanja in zamisli kot pa tisto, kar nam drugi servirajo na srebrnem pladnju, zato ni prav, če skušamo svojo zamisel in misel drugemu vtepsti v glavo. Bolj koristno je, če mu stvar samo nakažemo in mu dovolimo, da sam naredi ustrezen sklep..

Ljudi, sodelavce, otroke, zakonce, prijatelje, nadrejene, podrejene….je treba vprašati kaj si želijo od nas in kaj pričakujejo in jih potem še vprašati kaj mi lahko pričakujemo od njih?
Naš sobesednik  utegne biti v hudi zmoti, čeprav je prepričan o nasprotnem. Toda nikar ga takoj ne obsojajmo. Obsojanje je skoraj zmeraj izraz omejenosti ali ozkosrčnosti. Modri ljudje skušajo biti pravični. Za vsako človeško mislijo ali dejanjem tičijo takšni ali drugačni vzroki. Poskušajmo odkriti te vzroke (z vprašanji in poslušanjem) in prihranili si bomo veliko jeze, časa zmot in razočaranj.

"Magično reklo" s katerim se da končati marsikateri prepir, odstraniti zamera, pripraviti sogovornika do pozornega poslušanja je:« ne zamerim vam, ker tako čutite, zakaj, da sem na vašem mestu bi mislil kakor vi«. Tak odgovor pomiri tudi hujše prepirljivce.

Namesto direktnega ukazovanja raje uporabljate predloge. Vsaj na videz prepustite odločitev drugim, da bo njim v prid. Ne vsiljuj drugim svojih odločitev. Primer: » premislite, ali ne bi bilo bolje storiti to in ono…zanima me kakšno o je vaše mnenje…kaj pa vi predlagate…. Kaj mislite kaj je bolje to ali to….«

Tako malo ljudi misli na čast  in ponos soljudi. Marsikdo brezobzirno gloda živce drugih ljudi, goni svoj prav, išče pri drugih dlako v jajcu, hruli otroke ali uslužbence pred drugimi, ne da bi pomislil, da s tem prizadeva njihov ponos in samospoštovanje. Ko bi človek namesto, da graja, malo pomislil in poiskal pravo besedo ter pokazal kanček razumevanja bi položaj takoj izgubil vso ostrino.

Tri četrtine ljudi, ki jih vsak dan srečamo je željnih topline in prijazne besede in če jim ju damo so nam hvaležni in nas imajo radi, so bolj učinkoviti in predani.

Vsak krotilec živali pri dresiranju, ko žival naredi nekaj dobrega  oziroma bolje kot prej, jo posebej poboža, pohvali in ji da grižljaj tistega, kar žival ima najraje. Zakaj tudi človek ne dobi posebnega pohvale za svoje dobro opravljeno delo. Naučimo se pohvaliti pri drugih še najmanjše napredke, zakaj pohvala jih bo spodbudila, da se bodo še bolje izpopolnjevali. Hvalite pred vsemi, kritizirajte na štiri oči. Tudi kadar kritizirate najprej osebo pohvalite za tisto v čemer je sposobna in kar dobro zna delati, potem ji povejte kaj mora izboljšati oziroma kar ni v redu naredila in ji potem dajte in predlagajte še rešitev. Spodbujajte druge, njihove uspehe poveličujte napake pa pomanjšujte.

Povprečno osebo lahko ustrezno usmerjate, če jo spoštujete in če ona spoštuje vas. Ne obsojajte jo vnaprej. Če hočete koga izboljšati, z njim ravnajte kakor, da že ima to sposobnost katero od nje pričakujete. Govorite ji, da jo krasi lastnost, ki jo pri njej želite razviti in se v večini primerov bo to tudi zgodilo.

Tepen pes ni za nobeno rabo, toda,če z njim ravnaš lepo ti bo zvest za zmeraj. Skoraj  vsak človek, reven ali bogat skuša živeti v skladu  z »glasom, ki se ga drži« in v skladu s tem kar drugi pričakujejo od njega (kaj otroku, zakoncu, …govorimo….da je sposoben, pameten, iznajdljiv, ustrežljiv,  ali da je neumen, štorast in nikoli nič ne bo iz njega….)

Vsak človek hlepi po priznanju in upoštevanju, toda nihče si ne želi neodkritosti in praznega laskanja. Hinavščina in zvijače se le malokdaj obneseta, nikoli pa ne na dolgi rok.

Noben recept ni uporaben v vseh primerih in tudi ne pri vseh ljudeh. Toda če nimaš o človeku drugačnih prepričljivih podatkov ga vedno imej za poštenega, resnicoljubnega in plemenitega.


Nekaj misli in navodil je povzeto iz knjig "Kako si pridobimo prijatelje"- Dale Carnige, ter »Bodi srečen z ljudmi«- Andrew Mathews. Obe knjigi sta več kot odlični in vam ju srčno priporočam, ker sta napisani v enostavnem, razumljivem, zabavnem in praktičnem jeziku.


Osebnostni tipi so povzeti iz knjig Florence Littauer »Osebnostni plus« in »Osebnostna sestavljanka na delovnem mestu, ki vam ju srčno priporočam. Gradivo  ni lektorirano, vseeno pa imate vso pravico in dolžnost, da ga uporabljate in razmnožujete v praksi in vsakdanjem življenju.


Imate vso pravico in dolžnost v praksi uporabljati in razmnoževati zgoraj napisano.

N1


Bodite odprti, bodite pozitivni, bodite srečni in delujte na način ZMAGAM-ZMAGAŠ!!!!!


URESNIČITE SVOJE SANJE!!!!

N1Spodbudi – motivira me:


 • Pohvala // nasvet
 • Uspeh
 • Dobra lepa beseda
 • Pohvala // način pozitivne komunikacije
 • Nova naloga // pohvala // priznanje
 • Pozitivni ljudje // ljudje z dušo in srcem
 • Novi izzivi // drugačni pristopi // poglabljanje že znanih stvari( v detajle)
 • Nagrada za delo
 • Pohvala
 • Pohvala
 • Iskrenost
 • Pohvala
 • Rešitev problema
 • Pozitivno vzdušje v kolektivu // pozitivno sodelovanje s sodelavci
 • Pohvala // korektnost
 • Možnost rešitve problema // možnost uspeha
 • Pohvala
 • Pohvala // pozitivno komuniciranje
 • Spodbuda // pohvala // kreativnost okolice
 • Spoštljiv odnos // iskrena pohvala // kritika  povedana na spoštljiv način // če nekdo pokaže zanimanje za moje pripovedovanje, če me sprejme tako kot sem
 • Pohvala // pogovor // predlogi
 • Pohvala
 • Če imamo kakšen problem, da ga rešimo skupaj
 • Pohvala
 • Zadovoljstvo stranke
 • Spoštovanje in pohvala
 • Pohvala // prošnja za pomoč
 • Prijaznost // odkritost
 • Iskrena pohvala // nasmeh // prijaznost
 • Lepa beseda // majhen, kratek nasmeh // potrditev, da delam dobro
 • Novi izzivi pri delu v službi, doma
 • Smeh / glasba
 • Moja družina // lepo vreme // pozdrav
 • Iskrenost // spoštovanje // pohvala
 • Dobra volja // pohvala
 • Vse kar je novo je izziv // pohvala // spoštovanje
 • Vse kar je pozitivno
 • Pogovor // lepa beseda in sporazumevanje med sodelavci
 • Da lahko nekomu pomagam in potem zna pokazati svojo hvaležnost ( ne z darili ampak s preprostim hvala)
 • Na delovnem mestu – POHVALA
 • Če me nekdo za neko dejanje pohvali, me s tem motivira za delo naprej in mi da nove energije
 • Jasna navodila // zahvala // pohvala
 • Zadovoljstvo med zaposlenimi // veselje in spoštovanje
 • Pohvala // spoštovanje mojega mnenja in dela // potrditev
 • Če sem deležen kakšne pohvale oziroma, č sam vem, da sem delo dobro opravil in sem z njim zadovoljen
 • Pohvala // dobronamerna kritika // zadovoljstvo sodelavcev, da sem v redu sodelavec
 • Vsako dobro delo, ki ve sama, da sem ga opravila dobro, če pa sem še pohvaljena od drugih mi je v veselje in čast
 • Pohvala // priznanje // občutek vrednosti in pomembnosti // denarna nagrada
 • Pohvala // problem
 • Pohvala // dober odnos
 • Spoštljiv odnos do mene // pohvala // iskrenost osebe // nagrada // zahvala
 • Glasba // dobra volja drugih // lepo vreme
 • Pohvala
 • Pohvala // sodelovanje // upoštevanje // priznanje // spoštovanje // prijaznost
 • Če delo dobro opravim oziroma naredim nekaj kar daje dober rezultat
 • Zanimiv cilj // nagrada // oseba
 • Pogovor in sodelovanje s sodelavkami
 • Pohvala // razumevanje
 • Pohvala
 • Pohvala za opravljeno delo
 • Pohvala // nasmeh // pozdrav
 • Pozitivna spodbuda // konstruktivna kritika
 • Pozitiven človek, ki ima jasne misli in cilje
 • Pohvala // spoštovanje mnenja // upoštevanje predlogov


 • Pohvala // nagrada
 • Pohvala // odkrit pogovor
 • Zadovoljna stranka // zadovoljni sodelavci // prijetno vzdušje v kolektivu // uspeh pri delu // nova znanja
 • Pohvale //n pogovori med sodelavci // dobra volja
 • Pohvala // odkrita kritika
 • Pohvala // prijazna beseda
 • Da rešiš nastali problem
 • Da si brez problemov
 • Lepa beseda in dobra nagrada
 • Prijaznost do dela
 • Pohvala in dobronamerna kritika
 • Pohvala dobro – nenapeto okolje
 • Če kdo opazi moje delo in ga pohvali pohvala
 • Pohvala sodelavcev in stanovalcev // pozitivni ljudje
 • Pohvala // dobra volja // lepa beseda // nasmeh // ko vidiš uspeh oziroma rezultat tvojega dela
 • Dobri medsebojni odnosi // pomoč med sodelavci // pohvala
 • Če mi kdo nameni kakšno lepo besedo nasmeh // pohvala // sproščeno okolje
 • Pohvala // poslušanje // pomoč
 • Pohvala // lepa beseda
 • Pohvala
 • Smeh // pohvala
 • Pohvala
 • Pohvala // dobra volja
 • Pohvala // iskrena beseda // dobra volja ljudi
 • Vsaka dobra beseda // pohvala
 • Spoštovanje // pohvala // zadovoljstvo drugih ob mojih dejanjih
 • Če nekdo opazi kaj delam in me pohvali ker mi da energijo in dobro voljo za naprej
 • Pohvala
 • Sproščenost // komunikacija
 • Vsaka dobra stvar ali predlog
 • Pozitivna naravnanost
 • Pohvala // spoštovanje
 • Dober cilj // pohvala
 • Dobri sodelavci // odlična ideja // prijateljstvo in medsebojni pošteni odnosi
 • Uspešno delo // pohvala
 • Pohvala
 • Spodbudi me lahko prijatelj
 • Pohvala // razumevanje
 • Početje stvari, ki me veselijo
 • Pohvala // da mi nekdo zaupa zahtevno nalogo // uspešno opravljeno delo ali naloga
 • Lepa beseda // čas in posluh sogovornika // dobra volja nadrejenih sodelavcev
 • Početje stvari ki me veselijo
 • Pohvala // nasmeh
 • Da so sodelavci in stanovalci zahvalni
 • Jasno znan cilj in korist
 • Dobra volja in dober odnos do mene in okolja
 • Dobra beseda // resnica
 • Pravilna pravočasna izvedena naloga, da je stanovalec zadovoljen
 • Iskrena pohvala, ki pa se zgodi premalokrat
 • Pohvala // plača // nagrada
 • Lepa beseda
 • Navdušenje // pripravljenost za sodelovanje // jasen cilj // pohvala
 • Če me pohvalijo za nekak za kar sem vložila veliko truda
 • Dobra volja // dovolj osebja na oddelku // pohvala
 • Pohvala nadrejenih
 • Resnično opažanje dobro opravljenega dela
 • Pohvala // pozitivno odvijanje projekta // izboljšave // inovacije
 • Pohvala nadrejenih
 • pohvala, še bolj pa kakšen euro
 • Da pomagam ljudem, ki me obkrožajo
 • Pohvala nadrejenih

 • Pohvala, pozitiven odziv sodelavcev na novosti, sodelovanje v smislu iskanja rešitev
 • Pohvala, uspeh, pozitivna energija, dober odnos soljudi
 • Misel, da sem vesel sodelavcev, redni delovni čas, bližina delovnega mesta
 • Pohvala, tekmovalnost, zaupanje
 • Novosti, izzivi doma in v službi, nagrada za delo – pohvala, tudi denarna nagrada, sodelovanje s sodelavci, prijatelji in reševanje problemov skupaj
 • Dober odnos od sodelavcev posebno pa dober odnos od vodilnih, pohvala, nagrada,
 • Zadovoljiti stranko, sogovornika, upoštevanje mojih želja in zamisli, pohvala, možnost izobraževanja, napredovanje
 • Delo, zadovoljstvo ljudi okrog mene, pozitivna naravnanost, novosti, izzivi, dobra organizacija dela, prijeten kolektiv, iskreni odnosi
 • Pohvala ali zahvala za opravljeno delo, sprejetost v nekem okolju in razumevanje, spodbuda, da si na pravi poti
 • Pohvala, videnje uresničenega cilja, če vem da lahko s svojim delom, dejanji osrečujem sebe in druge
 • Pot do cilja, pohvala, iskren nasmeh ljudi
 • Nasmeh sodelavcev
 • Pozitivno vzdušje, nova uporabna znanja, pohvala, spoštovanje
 • Novi izzivi, uspešne odločitve, opravljeno delo
 • Dobri odnosi
 • Pohvala
 • Jasno zastavljena naloga, pohvala za dobro opravljeno delo, zadovoljna stranka
 • Dobri odnosi na delovnem mestu, pohvala, pomoč pri težjih odločitvah
 • Dobro opravljeno delo, priznanje, pohvala
 • Pohvala, lepa beseda, razumevanje, na splošno – ljubezen
 • Pozitiven odnos med sodelavci, denar
 • Vsebinsko delo, katerega cilj mi je nekaj v življenju doseči ali dokazati drugim, da je to možno storiti
 • Pohvala, spoštovanje s strani vodij, domačih; spodbuda s strani vodstvenih delavcev
 • Če delo dobro opravim, da za to dobim vsaj lepo besedo, če ne pohvale
 • Pohvala, denarno nadomestilo
 • Pohvala, nagrada, zadovoljstvo po opravljenem delu
 • Pozornost, pohvala, sprejetost
 • Dobra organizacija, zanimiv postavljen cilj, prizadevanje tudi ostalih za dosego skupnega cilja. Motivira me tudi dobra plača – materialne dobrine
 • Dosežek, ki ga ustvarim pri lastnem delu, uspešno delo s strankami
 • Da z veseljem pridem na delo
 • Delo z ljudmi, pohvala, priznanje, dober »filing« na delovnem mestu, da lahko nekomu pomagam s tistim kar obvladam

 • Pohvala, spoštovanje, pozornost
 • Delo, ki me veseli, dobri odnosi doma in na delovnem mestu, osebna sreča, osebno zadovoljstvo
 • Dober odnos med sodelavci, nagrada za dobro opravljeno delo, sproščen odnos z nadrejenim in njegovo zaupanje
 • Če sem za delo nagrajena s priznanjem, napredovanjem
 • Želja, potem da nekaj spoznam in se tega naučim, želja, da nekaj novega ustvarim, da se potrudim
 • Spoštovanje
 • Pohvala, upoštevanje mojega dela
 • Zadovoljna stranka in jaz, dobri rezultati, nove ideje
 • Pohvala, nagrada, priznanje, osebno zadovoljstvo pri delu
 • Pohvala vodje, stranke, sodelavcev, dobro opravljeno delo
 • Ko nadrejeni ali podrejeni opazijo, da nekaj delam in te tudi pohvalijo. Ko od podrejenih ali nadrejenih dobim povratno informacijo (pošteno) o tem kaj naj bi bilo potrebno bolje ali drugače narediti
 • Zanimiv, edinstven primer
 • Pohvala nadrejenega in stranke, dober rezultat, pošteno plačilo za dobro opravljeno delo
 • Želja po dobro opravljenem delu, dobro sodelovanje s sodelavci
 • Prijazen iskren odnos med sodelavci
 • Spoštovanje, pohvala
 • Dober uspeh
 • Delo, spoštovanje
 • Pohvala, spodbuda, nagrada, da me vprašajo po mnenju, oceni situacije
 • Delo, pohvala, dobri odnosi
 • Pogovori, delo, da poveš svoje mnenje
 • Delo, ki je dobro organizirano, delo s strankami
 • Pozornost, spoštovanje, pohvala
 • Prijaznost, odprtost, optimizem, pohvala-tudi konstruktivna kritika oziroma upravičena kritika, iskrenost
 • Pohvala, da sem »slišan«, počutje na delovnem mestu
 • Dobra volja sodelavcev
 • Da me nekdo nekaj vpraša, prijaznost tako stranke kot sodelavcev, strokovnost, pohvala
 • Da nekdo opazi moje narejeno delo (dobro opravljene naloge)
 • Če poznam cilj
 • Delo, znanje, spoštovanje
 • Pozitiven odnos, prijetno vzdušje, dobra plača
 • Če nekdo delo dobro opravi, da je vzdušje pri delu pozitivno, delo v timu
 • Dobro opravljeno delo, ki zadovolji mene in stranko, pohvala, odpravljeni zaostanki, nasmeh na obrazu
 • V življenju najbolj moja družina in mogoče je celo narobe, ko na prvo mesto postavljam  svoje otroke pred partnerjem, je pa tudi zelo pomembne zame. V službi me motivira to da sem za dobro delo pohvaljena oziroma , da mi je priznano ko kaj dobro naredim. Motivira me tudi to, da se s sodelavci dobro razumem
 • Pohvala, nov problem za katerega se moram potruditi in usposobiti, da ga rešim
 • Uspeh, pohvala, zadovoljstvo
 • Pohvale, dobri odnosi, iskrenost, poštenost
 • Pohvala, upoštevanje mojega mnenja, truda
 • Lep dan, veseli ljudje, pohvala, zaslužena uspešnost, iskrenost
 • Da si za svoje delo primerno plačan in po potrebi tudi pohvaljen
 • Zadovoljstvo, uspeh, dobri odnosi med ljudmi, spoštovanje
 • Nagrada, pohvala
 • Pohvala, nagrada, dobro vzdušje v pisarni, dobri odnosi
 • Določen cilj…na primer zadevo čim prej končat, denar
 • Pohvala, da nekdo vidi da delam dobro in hitro, da dobim denarno nagrado
 • Pohvala, priznanje za dobro opravljeno delo
 • Pohvala
 • Pozitivnost, da sem pohvaljen, prijaznost, spoštljivost
 • Lepo jutro, nasmejan voznik v gneči, poln hodnik ljudi ob pozdravu, glasba, in vse kar je lepo in prijetno za dušo
 • Pripravljenost za skupno reševanje delovnih nalog
 • Reševanje različnih situacij in strank, pestrost oziroma različnost del
 • Spoznavanje novih stvari, učenje novega, lep sončen dan, pohvale in izkaz zadovoljstva nad opravljenim delom, dobro in uspešno opravljeno delo
 • Uspešno opravljeno delo
 • Pohvala za dobro opravljeno delo, sodelovanje s sodelavci, dobri odnosi
 • Spoštovanje med sodelavci, iskrenost!!!
 • Lepo vedenje, pohvala, nagrajevanje
 • Pohvala, spoštovanje, zadovoljna stranka
 • Pohvala, nagrajevanje, spodbudna beseda
 • Pohvala
 • Zadovoljstvo strank, dobro opravljeno delo
 • Da nadrejeni opazi moje delo, da pohvali, če je dobro narejeno, da dobim povratno informacijo, da mi podrejeni zaupajo in me upoštevajo


 • Dobri medsebojni odnosi // pohvale
 • Pozitivno in iskreno delovno okolje // zdravi medsebojni odnosi
 • Dobra volja // pripravljenost pomagati // prijaznost // sodelovanje
 • Urejeno moje življenje // čas – razmislek // letni čas // razpoloženost ljudi okoli mene
 • Pohvala // vzpodbuda // nerazumevanje
 • Pohvala stranke // pohvala nadrejenega
 • Dobri odnosi s sodelavci (dober tim) // pohvale sodelavcev in nadrejenih // zadovoljne stranke // o financah pa ne bom danes
 • Prijazen nagovor // če me kdo pohvali ali se mi zahvali
 • Priznanje za dobro opravljeno delo
 • Pohvala // dober tim
 • Uspeh pri opravljeni nalogi // da sem bil dovolj natančen in dovolj hiter in da to nekdo opazi
 • Delo z ljudmi // dober odnos // dobro plačilo // nagrada
 • Pohvala – ustna, denarna…
 • Če dobim pohvalo nadrejenega
 • Dobra volja nadrejenih in pripravljenost sodelovati // končni cilj, ki ga želim doseči
 • Obilica dela // zanimivo delo
 • Pohvala za opravljeno delo s strani nadrejenega ali tudi s strani stranke // strankino zadovoljstvo
 • Če mi delo gre od rok // če me za to pohvalijo // če sem primerno nagrajen
 • Pohvala
 • Pohvala // uspeh // plačilo // dobri sodelavci
 • Iskrenost
 • Pohvala za dobro opravljeno delo // opozorilo na napake
 • Pohvala // spoštovanje // pozornost
 • Pohvala // priznanje, če je delo narejeno dobro, pravočasno
 • Pozitivna oseba, s pozitivnim karakteristikami
 • Pohvala // plača // medsebojni odnosi
 • Novosti - izzivi // dobri rezultati // optimistično okolje in sodelavci
 • Nagrada // so-pomoč
 • Pohvala // spoštovanje moje osebnosti // dobri medsebojni odnosi
 • Pohvala // priznanje
 • Pozornost // sprejetost // izraz želje pri nekomu // možnost dajati, pomagati
 • Prijazna beseda // natančna navodila // pravočasne in točne informacije // pohvala // zadovoljstvo stranke
 • Pohvala // plačilo // dober odnos – komunikacija // zadovoljne stranke
 • Razumevanje med sodelavci // dobro opravljeno delo // da je tvoje delo cenjeno
 • Pohvala // naredila nekaj dobrega
 • Priznanje in pohvala
 • Pohvala // pozdrav
 • Pohvala // lepa beseda // pravična razdelitev nalog
 • Da drugi opazijo dobro opravljeno delo // dobri odnosi med sodelavci // pravičnost // plačilo
 • Otroci // dobro opravljeno delo
 • Pohvala // prošnja
 • Pohvala // vse kar sem navedla pod spoštovanje // nagrada (je motivacija za naprej)
 • Timsko delo // sproščeno okolje // da me upoštevajo // nagradijo // dober ambijent
 • Pohvala nadrejenega in strank • Lepa beseda // razumevanje // telovadba // uspeh // veselje do dela
 • Uspešno delo // normalen odnos do dela // pozitivni sodelavci
 • Dobra ideja // dobri odnosi // nasmeh
 • Pohvala // sprejetost // sončen dan // majhna pozornost
 • Pohvala // spoštovanje // dobri medsebojni odnosi // dobra komunikacija // odkritost // nagrada // vključenost, da lahko soodločam
 • Pohvale // zastavljeni problemi, ki so vedno rešljivi
 • Dober odnos drugih do mene // pohvala drugih za moja dejanja // dobra komunikacija z drugimi
 • Pohvala // pozitivne stvari
 • Spodbuda // pohvala // nagrada
 • Pohvala // dobro opravljeno delo // dobra glasba
 • Delo s strankami
 • Sprehod v naravi
 • Lepa beseda // iskanje rešitev
 • Lepa beseda // glasba // sprehodi // telovadba // uspeh
 • Pogovor z ljudmi // pozitivno razmišljanje // pohvala // vzpodbuda
 • Pohvala // dosežen uspeh
 • Pozornost // pohvala
 • Pohvala // zadovoljstvo okolice
 • Pohvala // potrditev
 • Delo // glasba // sprehodi
 • Pozitivno razmišljanje
 • Dobro opravljeno delo

 • Pohvala
 • Iskrena pohvala
 • Pohvala
 • Čast in pohvala
 • Pohvala šefa
 • Dobra ideja // pohvala
 • Pohvala // sprejetost
 • Pohvala // poslušanje // spoštovanje // pozornost
 • Uspeh, da se bo z opravljenim delom nekaj spremenilo, izboljšalo, da bom nekomu pomagal
 • Pohvala // nagrada
 • Pohvala // dobro dejanje
 • Spoštovanje // pohvala // priznanje
 • Samo-iniciative ljudi // čustvena zavzetost ljudi // timsko delo
 • Sproščeno delovno okolje // pohvala sodelavcev
 • Pohvala // prijaznost // razumevanje
 • Pohvala // realno ocenjevanje zaposlenih
 • Pohvala
 • Pohvala // priznanje // zanimanje in razumevanje dela
 • Pohvala // plača
 • Pohvala za moje delo // dodatek k plači
 • Pohvala // denar  - v službi
 • Pohvala // prošnja za pomoč // priznanje • Cilj, ki si ga zastavim; če se lotim težke naloge, ki še ni bila opravljena, če mi drugi sledijo
 • Pohvala mojega dela, denar, uspešno opravljena zadolžitev
 • Dobri medsebojni odnosi, jasno definirane delovne naloge
 • Pohvala, da mi sogovornik in drugi ljudje s katerimi se srečujem in imam kontakte poslušajo in dopustijo do izražanja svojih pogledov in mnenj
 • Pozitivno okolje
 • Ko vidim, da moje rezultate cenijo tudi drugi in mi za to izkažejo neko zadovoljstvo, navdušenje
 • Pohvala, denar, zanimivo delo, dobri odnosi s sodelavci
 • Priznanje s strani vodilnega, da ceni moje delo
 • Pohvala
 • Nove naloge, novi izzivi, pohvala, spoštovanje
 • Prijaznost, razumevanje, nasmeh, direktna beseda ali navodila za delo, novi pristopi
 • Pozornost Pohvala in to da ljudje opazijo moje delo
 • Pohvala, nasmeh
 • Pohvala, dober predlog za izboljšavo
 • Da sem pohvaljena, oziroma, da mi pokažejo da so z mojim delom zadovoljni
 • Dobra glasba, plača, pohvala, dobro opravljeno delo
 • Nova naloga, prijeten pristop stranke, potreba nekoga
 • Da dosežem cilj, ki si ga zadam
 • Ustvarjalno delo, ki daje rezultate
 • Delo z ljudmi
 • Inovacije, možnost dajanja in upoštevanja konstruktivnih rešitev
 • Pohvala, dobro opravljeno delo
 • Pohvala, dobri medsebojni odnosi, način podajanja informacij
 • Pohvala, dobro opravljeno delo


 • Dobra beseda in pohvala
 • Prijaznost // spoštovanje // kultiviranost // zanimiv cilj // znanje // urejenost človeka in prostora // znanje //odkritost // točnost // delavnost //delo s ciljem //estetska oblika // poštenost // enakopravnost // uspeh // enostavnost
 • Priznanje // pozornost
 • Pohvala // pozornost
 • Pohvala nadrejenih in sodelavcev // sprotno usposabljanje // dobri odnosi v kolektivu
 • Pohvala // dodaten zaslužek
 • Lepa prijazna beseda od šefa // pohvala // prijazen nasmeh
 • Dobri medsebojni odnosi // jasni in visoki cilji
 • Pohvala // višja plača
 • Odkritost // pogovor // pohvala // vzpodbuda // pomoč sodelavcev in nadrejenih
 • Uspešno delo
 • Sodelovanje // prijaznost
 • Motivira me, če smo uslužbenci pozitivno naravnani eden do drugega in se rešijo vse zadeve lepo na dostojen način
 • Lepa beseda // dobri medsebojni odnosi // pohvala // občutek hvaležnosti tistega, ki si mu pomagal
 • Prijaznost // timsko delo
 • Pohvala // priznanje // potrditev
 • Cilj // pričakovanja drugih // želja po uspehu
 • Pozitivno gledanje na problem
 • Neraziskane stvari
 • Pohvala // priznanje // spoštovanje
 • Pohvala
 • Pohvala za dosego določenega cilja
 • Nagrada  // pohvala sodelavca
 • Ko me drugi poslušajo // ko moje ideje upoštevajo // ko sem pohvaljena
 • Da me nekdo pohvali // mi da prav  // da se so mene vede korektno
 • Delo z osebami, ki dobro mislijo
 • Pohvala za opravljeno delo // primerna kritika – opozorilo ob napakah
 • Ljubeznivost // prijaznost // poslušnost // pravičnost
 • Nerešene zadeve (izzivi ) // reševanje problemov // prepreke, ki jih srečujemo na poti do cilja // želja priti do cilja
 • Pohvala // denarna nagrada // obisk šefa v moji pisarni
 • Moja skrbnost in težnja, da delo opravim točno – pravilno v roku in zato želim tudi vsaj ustno pohvalo ne pa da nekdo izpostavlja samo mojo napako
 • Pohvala
 • Medsebojna pomoč // pripravljenost pomagati // dobri odnosi
 • Pohvala // nagrada // prijazna beseda
 • Pohvala // pozitivna spodbuda // priznanje //
 • Navdušenje // izziv
 • Pohvala // strinjanje z mojimi odločitvami // pomoč pri skupne opravljanju dela
 • Pohvala // če me kdo vpraša kaj mislim // upoštevanje mojega mnenja // dober in pošten odnos do sodelavcev
 • Rezultati // potrditev // pohvala // nasmejani, zdravi in zadovoljni sodelavci


 • Pohvala, nagrada, pozornost, spoštovanje, skupni cilji
 • Dobra beseda šefa, kakšna pohvala
 • Denar in pohvala, dobro narejeno delo, rezultat
 • Pohvala, prijazen pogled, biti opažen
 • Zanimive in inovativne naloge – skratka izzivi
 • Pohvala, nagrada, jasno zastavljen cilj, ki ga želim doseči
 • Če se trudim za kako stvar in jo dobro opravim, da drug to opazijo, dobrodošla je tudi kakšna konstruktivna kritika
 • Pohvala
 • Pohvala, da sem delo dobro opravila, zanimivi cilji, nove stvari, konstruktivna kritika in opomba
 • Raznoliko delo, dinamično delo, pohvala za dobro opravljeno delo, pozitivno vzdušje, ljudje s katerimi  se lahko pogovarjaš o določenih stvareh, lepo urejeno delovno okolje, glasba
 • Naloga, ki jo dobim na delovnem mestu in jo z veseljem un dobro opravim – ter za dobro opravljeno delo dobim pohvalo
 • Prijazen dostop in nasmeh
 • Spoštljiv odnos
 • Pohvala, kolegijalnost, konstruktivnost idej in ustreznih realizacijskih poti, ustvarjalno timsko delo, stimulacija
 • Uspehi
 • Izziv, pohvala
 • Prijaznost, optimizem
 • Dobri odnosi na delovnem mestu
 • POHVALA!!!, konkretno zastavljeni cilji in tudi dejansko IZPELJANI!!!, neprestana komunikacija in OBVEŠČENOST, možnost, da neko stvar izpeljem SAMA
 • Pohvala, lepa beseda, pozornost, tudi nagrada
 • Če me nekdo pohvali, pove kaj mu ugaja oziroma če želi kaj od mene zato, ker ve, da tisto odlično obvladam
 • Prijazne besede, nasmeh, dobra volja
 • Pohvala, prijazen in prijateljski odnos, korektnost
 • Pohvala
 • Spoštljiv odnos, doslednost pri odločitvah in ukrepih, pozornost in pohvala, omogočanje samostojnega dela in odgovornosti
 • Pohvala, čeprav opravim delo, ki ga tako ali tako »moram«
 • Dobronamernost, iskrenost v medsebojni komunikaciji
 • Dobro in pozitivno naravnano vzdušje, pripravljenost sodelovati pri timskem delu, pohvala, redno komuniciranje o vsem kar delamo, kar smo naredili, o odzivih na naše delo, o načrtih za vnaprej
 • Dobra volja mojih sodelavcev, prijaznost uporabnikov, dejstvo, ko vidim, da so uporabniki in sodelavci z mojim delom in odnosom do njih zadovoljni
 • Dobronamerni in pozivni ljudje, prijaznost, veselje, zlasti pa srčna dobrota in plemenitost
 • Delo, ki ga rada opravljam, da vem zakaj določeno stvar moram opraviti (pomemben je pogovor), da smo s sodelavci približno enako obremenjeni za enako plačo, da je med nami iskrenost
 • Delo, ki ga z veseljem opravljam, medsebojni dobri odnosi v kolektivu, stimulativni del nagrajevanja, zaupanje v vodstvo
 • Pohvala, upoštevanje mnenja, pozitivni odziv na že narejeno
 • Priznanje za ustvarjalnost in uspešnost in korekten odnos
 • Dober odnos, spoštovanje, komunikacija brez zapletov
 • Pohvala, nagrada za delovno uspešnost, odnos sodelavcev na delovnem mestu
 • Pozitiven odnos okolja in ljudi na moje delo, ravnanje
 • Pohvala za moje delo, nagrada, ko sem zadovoljna z uspešno opravljenim delom
 • Prijetno delovno in domače okolje, pozitivno vzdušje, sproščenost
 • Dober načrt za določen projekt, vendar mora biti pripravljen popolno, da je uspeh zagotovljen
 • Če ljudje cenijo moj trud, prizadevanje, delo, če sem pohvaljena, če nekaj naredim narobe in dobim upravičeno kritiko
 • Pohvala, delo v homogeni skupini
 • Ne-rutinsko delo, strokovna naloga na področju bibl, raziskovalno delo
 • Da nekdo pohvali moje delo in mene, da drugi opazijo moj napredek in trud, da drugi komunicirajo z menoj in mi povejo kaj pozitivnega – kaj cenijo pri meni
 • Prijazen odnos, pohvala za dobro opravljeno delo, pohvala stranke, problem, ki ga ne znam takoj rešiti pa upam, da ga bom
 • Pohvala, dobra organizacija
 • Nasmeh, odziv ljudi, ki se mi zdijo pomembni, torej si njihovo reakcijo štejem kot »moj uspeh» odnosa do njih, sonce, lep dan, lepa prihodnost doma, v službi
 • Pohvala, vzpodbuda, sprejetost, odkrit odnos,
 • pohvala, pozitivna komunikacija
 • iskrena pohvala, zadovoljen uporabnik
 • spodbuda ljudi, njihova vera, da zmorem izpolniti zadane naloge, spoštljiv odnos, prijazno povabilo


 • Pohvala, izziv, želja oziroma cilj
 • Pohvala // uspeh pri delu // zadovoljne stranke
 • Pohvala // upoštevanje mojih predlogov // zahvala  za dobro narejeno
 • Dobro opravljeno delo // pohvala
 • Pohvala // prijazna beseda // nasmeh
 • Pohvala // prijazna beseda // prijazen pogled in pomoč v stiski
 • Pohvala // pogovor - pozitiven
 • Pohvala // spodbuda // nagrada // prijaznost
 • Če me nekdo pohvali in mi reče, da sem dobro naredila // motivira me tudi, če moji otroci dobijo dobro oceno v šoli, da so uspešni
 • Novi izzivi // želje // tudi težave in problemi e motivirajo
 • Pohvala // nova zmaga // telovadba // dobra volja
 • Pohvala // zadovoljstvo ob dobro opravljenem delu
 • Pozitivno razmišljanje // pohvala // lepe misli // glasba
 • Nek dosežen cilj
 • Uspeh // pohvala // veselje tistih, ki sem jim kaj naredila
 • Ugotoviti stvari, ki jih drugi niso opazili
 • Pohvala
 • Ko uspem doseči zadani cilj, rešim zadevo, ko je stranka z mojim delom zadovoljna, odide nasmejana in se vedno znova rada vrača k meni // ko nekomu privabim smeh na usta, ga pomirim, potolažim,  // dobro plačilo za dobro opravljeno delo // pohvala
 • Pohvala // dobra volja // pozitivno razmišljanje // dobra družba // pozitivno okolje // zdravi odnosi // lepa glasba // narava
 • Če me nekdo opazi, kot vestnega, zanesljivega, poštenega
 • Nasmeh // toplina // pohvala // razumevanje, ko se zmotim // lepo vreme // slikanje // glasba // knjige // sprehod
 • Pohvala // nasmeh sodelavk – sodelavcev
 • Pravilno preneseno dejstvo o določeni zadevi // skupen dogovor za skupno dobro // pohvala
 • Pozitivna naravnanost sodelavcev // nasmeh // pozdrav // pozitiven pogovor in pozitivno mišljenje ljudi
 • Svoboda // odgovornost // obvladovanje situacije, znanj
 • Lepa beseda // pohvala // vzpodbuda – »no saj bo, saj gre, saj zmoreš«
 • Dober odnos med dvema ali več ljudmi za neko delo // pohvala
 • Priznanje za opravljeno delo


 • Razumevanje s sodelavci
 • Pohvala // lepa beseda // nasmeh
 • Cilj
 • Pohvala // zaupanje
 • Pohvala
 • Pohvala za delo, ki ga opravim
 • Ko me kdo pohvali //ko me nekdo vpraša za mnenje
 • Pohvala
 • Pohvala // dobra volja
 • Lepa beseda // nasmeh // pohvala
 • Dober odnos s sodelavci // razumevanje // zdravje
 • Pozitiven odnos med sodelavci in deljenje mnenj
 • Pohvala // dobra volja
 • Pohvala // dober rezultat // pozitivna motivacija
 • Da me nekdo pohvali
 • Pohvala // nagrada
 • Pohvala
 • Pohvala // občutek opaznosti
 • Če me nekdo pohvali za dobro opravljeno delo // da opazi da se trudim
 • Pohvala // finančna stimulacija
 • Pohvala // upoštevanje mojega mnenja
 • Če mi nekdo reče, da to ne zna nihče drug kot jaz
 • Lepa misel // prijaznost // iskrenost // lep nasmeh
 • Prijaznost
 • Dobra volja in pozitivno mišljenje drugih in sebe
 • Nove naloge // pohvala // rešitev prej nerešljive naloge
 • Pohvala
 • Cilj, ki ga izvedem // pozitivni ljudje // denar
 • Pohvala // lepa beseda // nagrada
 • Pohvala // dobro in zanimivo predstavljena neka ideja oziroma naloga, ki bi jo naj opravila // lepa beseda
 • Pohvala // dodatek pri plači
 • Če dobim potrditev – pohvalo za dobro opravljeno delo
 • Pri vsakem delu me motivira to, da se bom iz tega nekaj naučila in da mi bo potem to znanje koristilo v življenju
 • Ugodna delovna klima
 • Da me nekdo vzpodbudi pri neki stvari in vem da jo je možno uresničiti
 • Dobra ideja // neznanje // spoštovanje // dobra volja // pohvala // uspeh
 • Pohvala // dobra volja samega sebe in drugih ljudi
 • Če me nekdo za moje delo pohvali, nagradi, potem tudi sama delo naslednjič opravim rajši in boljše oziroma dam vse od sebe
 • Ko je nekdo dobre volje in naredimo skupaj neko delo // ko me kdo pohvali in delam še z večjim veseljem
 • Pohvala // prijaznost // dobro opravljeno delo
 • Če me kdo pohvali // upoštevanje mojega mnenja // ko mi nekdo odkrito pove, kaj ga moti pri meni // skratka odkrita komunikacija
 • Pohvala // da se ceni in spoštuje moje delo
 • Dobri odnosi med sodelavci
 • Prijaznost in nasmeh ljudi
 • Dejstvo da je bilo nekaj dobro narejeno in da sem bila nato pohvaljena
 • Če so ljudje prijazni // želijo pomagati // poslušajo nasvet, četudi ga ne upoštevajo // če so optimistični in izžarevajo energijo
 • Delo v timu // razumevanje med seboj
 • Situacije, ki zahtevajo od mene inovativnost in iskanje rešitev // pohvala
 • Dobro sodelovanje s sodelavci
 • Pohvala // da se lahko izrazim na svoj način  - se pravi po svoje
 • Dobra beseda // pohvala // dober dogodek // dobri rezultati
 • Pogovor // nagrada za opravljeno delo // postavljeni cilj // timsko delo
 • Pohvala od drugega
 • Pohvala, da je nekaj v redu opravljeno
 • Dobra volj
 • Pohvala // usposabljanje // sprejemanje // ugled
 • Pohvala
 • Motivira me ko je delo dobro opravljeno in to tudi drugi opazijo
 • Pohvala // dobri odnosi s sodelavci // plača // nagrajevanje
 • Pohvala // zaupanje // nagrada // dobra beseda
 • Prijazen pogovor - -dogovor
 • Sonce // pozitivni ljudje // cilj, ki si ga močno želim
 • Pohvala za dobro opravljeno delo // prijazna beseda
 • Nasmeh // prijazna beseda // pohvala
 • Pohvala // naklonjenost
 • Da ljudje okrog mene pozitivno mislijo
 • Če je nekdo dobre volje // da me nekdo pohvali ali mi vsaj prizna, da sem neko delo v redu opravila
 • Če me nekdo pohvali
 • Pohvala // nagrada
 • Lepa beseda // dober cilj // nagrada
 • Dobra beseda
 • Dobra volja // pozornost // prijaznost
 • Delo
 • Pohvala // dobri rezultati
 • Dobra beseda // pozitivno naravnani ljudje // lepo vreme // nasmeh in toplina, ki jo začutiš ob nekom, ki to izžareva


 • Dober občutek, potem, ko mi je uspelo nekaj narediti // nagrada po napornem delu (materialna ali nematerialna) // pohvala ali priznanje za dobro opravljeno delo
 • Če nekdo ceni moje delo in znanje ter mi na nek način tudi pokaže //če se pokažejo rezultati mojega dela in truda // če so ljudje zadovoljni z mano
 • Če se sama zavedam, da sem dosegla kakšen uspeh // kakšna pohvala za dobro opravljeno delo
 • Glasba // sonce // narava // ples
 • Iskrenost // pohvala
 • Da je delo dobro opravljeno
 • Če dobro opravim svoje delo in me šef pohvali ali prizna tudi svojo napako, ki jo je naredil
 • Pohvala
 • Če me nadrejeni pohvali in mi reče prijazno besedo
 • Če me kdo pohvali
 • Dober odnos, da vidiš, da so sodelavci nasmejani in iskreni // pohvala nadrejenih v službi in tako tudi s strani drugih
 • Lepa beseda // pohvala
 • Lepa beseda // dobri odnosi na delovnem mestu // dobro opravljeno delo // zadovoljna stranka
 • Konstruktivna kritika // pohvala // nagrada
 • Če me nadrejeni pohvali
 • Sodelovanje s sodelavci // priznanje enakosti v določanju nalog // dodelitev novih nalog
 • Pohvala // kritika – konstruktivna // pozitivno tekmovanje
 • Pohvala // spodbuda // pomoč oziroma medsebojno sodelovanje
 • Človeški odnos // sproščenost // iskrenost in strpnost v sodelovanju // pohvala
 • Pohvala // dobronamerno opozorilo drugih // dobro opravljeno delo
 • Pohvala // nagrada //  dober rezultat // spoštovanje
 • Vsekakor pohvala in priznanje za dobro opravljeno delo
 • Moralno priznanje s primerno manifestacijo v finančnem pogledu // zadovoljstvo vseh strani // premik na bolje v pozitivni smeri
 • Pohvala // dosežen rezultat // delovno okolje brez kreganja, tekmovalnosti
 • Težke, nerešljive situacije, ki jih  uspem rešiti // težave drugega, ki se obrne  po pomoč name in želi moje mnenje
 • Nimam idej, sem zelo  depresivna (bolezensko)
 • Dobro sodelovanje s kolegi // če sem pohvaljena za svoje delo // če je stranka zadovoljna z mano
 • Pohvala // upoštevanje mojega mnenja ali ideje // vključevanje v projekte // imam tudi visoko notranjo motivacijo // dobro opravljeno delo
 • Pohvala // dober nasvet // sproščen pogovor // da se zna pošalit na svoj račun
 • Nasmejan obraz // lepa beseda
 • Pohvala // dobri medsebojni odnosi
 • Strokovni izziv // pohvala
 • Uresničevanje vrednot v katere verjamem // boj proti krivici
 • Če me kdo pohvali // mi reče da sem nekaj dobro naredila // da sem sposobna
 • Pohvala za dobro opravljeno delo // zadovoljstvo sodelavcev // vabilo na izlet
 • Da vsi delajo ne samo eni
 • Pohvala // priznanje // tudi nagrada
 • Iskrena prijaznost // enakopravnost med sodelavci // enak odnos do vseh // enaka obravnava
 • Dober odnos // pripravljenost do sodelovanja // nasmeh in dobra volja
 • Pošten odnos s sodelavci in nadrejenimi
 • Delo zaposlenih // pripadnost oddelku // dobri prijateljski odnosi // pomoč // dobra kavica s sodelavci // iskrenost zaposlenih
 • Če ti nekaj gre dobro in se potem še bolj potrudiš
 • Če nekomu naredimo nekaj dobrega, to me tudi spodbudi, da delam boljše
 • Zadovoljna stranka
 • Dober značaj drugega
 • Občutek, da nekaj naredim dobro, predvsem pa to da zanjo videti tudi drugi
 • Nov izziv // boljša plača // možnost biti boljši
 • Če kdo prisluhne mojim predlogom, če imam možnost ideje spraviti v prakso

Kako pridobimo spoštovanje in dosežemo priljubljenost pri drugih ljudeh

Znati ravnati z ljudmi je zelo pomembno in zelo potrebno na vseh življenjskih področjih. In če nam to ni prirojeno se tega tako, kot mnogih drugih stvari, lahko naučimo, če le želimo in hočemo.

Raziskave so  pokazale, da celo na področju tehnike in inženirstva samo 15% inženirjevega zaslužka odpade na njegovo tehnično znanje, kar 85% pa je odvisno od ustreznega ravnanja z ljudmi, torej od njegove osebnosti in od tega, kako zna ljudi prav voditi. Najbolje plačani niso tisti, ki največ vedo na svojem strokovnem področju. Tehnično brezhibne inženirje, knjigovodje, arhitekte in podobne strokovnjake je mogoče dobiti že za majhen denar, teh je vedno dovolj. Toda kdor je tehnično usposobljen, obenem pa tudi zna izražati svoje misli, navduševati ljudi okrog sebe in jih voditi, ta je že vnaprej določen za mnogo višji plačilni razred.


Izobraženi ljudje niso tisti, ki imajo formalno izobrazbo, temveč tisti, ki so splošno razgledani in so sposobni biti kos vsem situacijam, se znajdejo in znajo poiskati pomoč ter informacije na pravem mestu.

»Veliki« ljudje se prepoznajo po tem kako ravnajo z »malim človekom«, torej če svojo strokovnost in latinščino znajo izraziti v poljudnem jeziku, če  povprečni osebi znajo povedati na spoštljiv in razumljiv način.

Raziskave so tudi pokazale, da ljudje raznim strokovnjakom, uradnikom, trgovcem, politikom in drugim najbolj zamerijo strokovno izražanje pred navadnimi, povprečnimi ljudmi. To je strokovni idiotizem, dokazovanje in povzdigovanje sebe in poniževanje drugih. Zardi takega obnašanja premnogokrat pride do mnogih nesporazumov. Ljudje ne vedo in ne razumejo o čem se govori, mnogi pa ne upajo vprašati, ker jih je sram in se bojijo (velikokrat upravičeno), da jih bodo ti »pametni« ljudje imeli za neumne.

V strokovnem jeziku se izražajte samo takrat, kadar ste prepričani, da vas vsi sodelujoči razumejo in seveda kadar imate strokovna srečanja.

Namen vsakega izobraževanja bi moral biti pomagati odkriti, razviti in izkoristiti speče in neizrabljene sposobnosti vsakega posameznika.


Temeljna načela ravnanja z ljudmi:

Ne kritiziraj, če kritika ni konstruktivna. Če kritiziraš, to počni vedno na »štiri oči«, nikoli pred vsemi oziroma pred drugimi, četudi je samo ena oseba zraven. In tudi kadar imaš kakšno pripombo se navadi zraven povedati tudi rešitev. Če ti pa nekdo ni všeč se prisili, da pri njemu najdeš kakšno dobro stvar vredno pohvale. Sigurno nekaj dobro počne.

Kadar kritiziraš uporabljaj »sendvič« varianto:

 1. najprej osebo obvezno pohvali, povej ji kako jo in zakaj ceniš, naštej ji njene sposobnosti in kvalitete
 2. nato ji povej težavo, problem, oziroma kritiko
 3. na koncu obvezno ponudi še rešitev in pomoč

Na ta način osebi pokažeš spoštovanje in daš možnost da gre iz pisarne z dobrim občutkom in še potrudila se bo, da se bo izboljšala in da ne bo več ponavljala iste napake.


 • Še nobenemu kritiku niso postavili spomenika.
 • Kritika je kakor golob pismonoša, ki se zmeraj vrne pod krov od koder je odletel.

Gola kritika je brez vrednosti, saj človeka potisne v obrambo in ga običajno spodbudi k temu, da se skuša opravičevati in iskati izgovore. Kritika je tudi nevarna, saj utegne prizadeti človekov ponos, raniti njegovo samozavest in ga navdati z jezo.

 • Včasih se v nemški vojski vojak ni smel pritožiti takoj po neki nezgodi, prigodi ali stvari, ki ga je užalila. Prizadeti je moral stvar prespati in se umiriti. Kdor se je takoj pritožil je bil kaznovan. Lepo bi bilo, če bi v civilni zakonodaji imeli podoben predpis zoper godrnjave starše, sitnarske žene, tečen može, zadirčne delodajalce, težavne delavce itd….

Ne obsojajte!

Ali imate med svojimi znanci koga, ki bi ga radi spremenili, poboljšali…..Vendar, zakaj  ne bi raje začeli najprej pri sebi? Z vidika sebičnosti bi bilo to bolj koristno, kakor če poskušate spreminjati druge – in tudi manj nevarno. Človek, ki z izboljšanjem začne pri sebi, nekaj velja.

O nikomer ne govorite nič slabega, vsakogar pa hvalite in govorite vse dobro kar veste o njemu.

Namesto, da ljudi obsojamo, jih rajši skušajmo razumeti. Spomnimo se, da smo različni (obnovite znanje s seminarja »kako se razumeti z vsemi ljudmi, ali različnost kot odličnost«), na iste dogodke se različno odzivamo, k istim ciljem drugače pristopamo…….drugi ne delajo drugače od nas zato, da nam grenijo življenje, temveč zato, ker so drugačni tip osebnosti ter imajo drugačne potrebe in želje.

Ljudi obsojamo ponavadi takrat, ko ne naredijo ali rečejo tistega, kar smo mi pričakovali oziroma se obnašajo drugače kot mi. To pa zato ker izhajamo izključno iz sebe in svojih prepričanj in mislimo, da je prav samo to, kar mi naredimo in mislimo.

Naučimo se odkriti kaj si želijo drugi ljudje in se v skladu s tem tudi potem obnašajmo do njih. Če nekdo naredi nekaj, kar nam ustreza se do njega čisto drugače obnašamo, kot do osebe ki deluje drugače.

Namesto, da ljudi obsojamo, jih rajši skušajmo razumeti. Skušajmo doumeti vzrok njihovega ravnanja. Na tak način se pride veliko dlje kakor s ceneno kritiko.

Iz razumevanja raste sočutje, strpnost in dobrota.

Kar poseješ to boš žel!!! To je naravni zakon. Vsak kmet ga zelo dobro razume. Če posadi krompir, ve da lahko zraste le krompir in nikakor ne bodo zrasle jagode. Zaveda se tudi, da ko v zemljo posadi en krompir, bo iz zemlje dobil cel šop krompirjev. Torej vsako seme, ki ga posejemo ali posadimo se razmnoži. Enako velja v našem življenju. Kar posejemo to bomo želi  in to večkratno. V Bibliji piše, da seme lahko rodi desetero, stotero, tisočero ali deset-tisočero, odvisno pač od vrste semena.

Iz majhnega gorčičnega semena zraste mogočno drevo, na katerem ptice gnezdijo.

Torej, če posejemo slabe odnose, če samo kritiziramo, godrnjamo, opravljamo, se izogibamo delu…potem nikakor ne moremo pričakovati, da nas bodo drugi hvalili, spodbujali, vabili v družbo, nas imeli radi…dobili bomo točno to, kar smo posejali, oziroma mnogo, mnogo več. Odločitev in odgovornost kaj in kdaj bomo sejali pa je izključno samo naša.

Lepa beseda,vedno, lepo mesto najde.


Dajmo ljudem priznanje.

Ljudje  poleg osnovnih potreb za življenje (hrana, zdravje, spanje….) od nekdaj obupno hrepenijo po:

 • priznanju,
 • po pohvali
 • po pomembnost
 • po spoštovanju
 • po pozornosti

Za priznanje in pohvalo ljudje naredijo veliko več, kot za denar in povrhu so še zelo lojalni in predani.

Ljudi zares razgibava močna želja in žgoča želja po priznanju in hvali.

Redki posamezniki, ki znajo ljudem potešiti to potrebo si s tem osvojijo njihova srca.

 • Ljudi lažje vodite, če pridobite njihova čustva, kot pa če prepričate njihov razum.
Nekateri ljudje zbolijo, da bi vsaj na ta način zbudili pozornost in simpatije drugih ter zadovoljili svojo potrebo po veljavi.

 • » Mislim,da je največji dar, ki ga imam, samo v tem, da svoje ljudi znam navduševati za delo, to pa je mogoče le s priznavanjem njihovih storitev in s spodbujanjem. Nič tako ne ubija človekove volje kakor kritika s strani nadrejenih. Jaz nikoli nikogar ne kritiziram. Verujem v učinkovitost spodbude. Če sem s čim zadovoljen, dam človeku polno priznanje in ga obilno zasujem s pohvalo.« (Charles Schwab)
 • »Če bi kdo 6 dni stradal svojo družino ali sodelavce, bi to veljalo za zločin. Žal pa ne velja za zločin, če kdo soljudem 6 dni ali 6 mesecev ali celo 6 let ne da nobenega priznanja, ki po njem hlepijo skoraj enako, kot po kruhu. Svojim otrokom, prijateljem in sodelavcem nudimo telesno hrano, le malokdaj pa jim damo kakšno okrepčilno pohvalo. S krompirjem in mesom ohranjamo njihovo moč, neradi pa jim naklonimo in poklonimo prijazno pohvalno besedo, ki bi jim dolga leta zvenela v spominu.« (Dale Carnige)

Vendar pa bodite pozorni in  razlikujte med laskanjem, prilizovanjem in pohvalo – to ni isto.

Na daljši čas je prilizovanje bolj škodljivo kakor koristno. Laskanje je kar ponarejeni denar, ki ga je tvegano razpečevati. Razlika med prilizovanjem in priznanjem je v tem, da je priznanje nesebično, laskanje pa je sebično in prvo prihaja le z jezika drugo pa iz srca.


Nikoli ne izrekajte cenene hvale  niti je ne sprejema, te (prilizovanje). Ne bodite hinavski, neiskreni in ne laskajte.


 • Ne bojte se sovražnikov, ki vas napadajo, bojte se prijateljev, ki  se vam prilizujejo.

Vsaka oseba, ki jo srečamo je v čem boljša od nas in se od nje lahko kaj naučimo. Nehajmo razmišljati samo o lastnih dosežkih in željah in si poskušajmo predočiti, v čem so drugi boljši od nas. Potem ne bomo potrebovali cenenih komplimentov in lahko jim bomo dali iskreno in pošteno priznanje.

Povežite se z ljudmi

Sogovornika lahko »osvojimo« in pridobimo

tako, da z njim govorimo o tistem, kar si on sam želi in mu pripomoremo k izpolnitvi njegovih želja. V njemu moramo najprej odkriti in vzbuditi ustrezno vročo željo. Če človek nima želje po nečem, ga to ne zanima četudi mu damo zastonj. Namesto, da blebetamo o svojih željah in sanjah in predvidevamo, da to isto zanima tudi sogovornika, raje prisluhnimo njegovim potrebam, željam, težavam….

»Skrivnost« uspeha ravnanja z ljudmi je v tem, da znamo razumeti stališče drugega in videti stvar z njegovega stališča ravno tako kakor s svojega.

Vsak kupec hoče imeti občutek, da kupuje, kar sam hoče, ne pa , kar mu drugi  skuša prodati in vsiliti. In vsi mi smo vsak dan kupci in prodajalci v vseh mogočih situacijah. Prodajalci smo, ko otroku hočemo nekaj dopovedati, ko sodelavca hočemo nekaj naučiti, ko šefu predstavljamo svojo idejo, ko govorimo o svojem priljubljenem receptu ali filmu, ko nekoga osvajamo……..oziroma smo kupci v obratni situaciji, ko drugi  nam govorijo, predstavljajo, nas navdušujejo ali nas opozarjajo…..


 • Redki posameznik, ki skuša nesebično pomagati drugim ima le malo tekmecev in zatro velike možnosti
 • Kdor se zna vživeti v druge in stvari gledati z »njihovimi očmi« temu nikoli ni treba skrbeti za svojo prihodnost.

Kako se ljudem prikupiš

 • Iskreno se zanimajte za njih.
 • Ljudi imejte srčno in iskreno rad.
 • Pomagajte ljudem nesebično in brez preračunljivosti. Če pomagate ali date, to naredite in potem pozabite.
 • Zapomnite si malenkosti (rojstni dan, ime, pomemben dogodek v njihovem življenju, nijihov hobi….).
 • Bodite nasmejani, prijazni, veseli, dajte jim čutiti, da ste veseli ker jih vidite ali slišite, tudi po telefonu.
 • Pohvalite.
 • Misli na blagor bližnjega pa bo on tudi mislil na tvoj.
Kaj mislite kdo je največji izvedenec za pridobivanje prijateljev?

Lahko, da ga imate doma, lahko da ga boste videli na sprehodu ali na filmu.Ko se mu približate začne mahati z repom, če ga pobožate, bo skoraj skočil iz kože od veselja in da vam pokazal kako vas ima rad. Za njegovimi  izrazi ljubezni ne tičijo nikakršni skriti nameni in nagibi. Ničesar vam ne misli prodati in se tudi ne kani z vami poročitit. Ste že kdaj pomislili na to, da je pes edina domača žival, ki ji ni treba delati za svoje preživetje. Kokoš mora nesti jajca, krava dajati mleko, konj delati, kanarček peti…Pes pa človeku ne daje drugega kakor ljubezen in od tega živi. Pes ljubi ljudi in njegovo zanimanje zanje je iskreno in pristno. Če si hočete pridobiti prijatelje se iskreno zanimajte za ljudi. Kdor se iskreno zanima za ljudi si v dveh mesecih pridobi več prijateljev, kot bi si jih mnogi v dveh letih s tem, da skušate druge zainteresirati zase.

Posameznik, ki se ne zanima za sočloveka ima v življenju največ težav in tudi drugim povzroča največ gorja.

Kako narediš dober vtis?

 • Iskreno se smehljaj, tvoj nasmeh pove tole: všeč si mi, vesel sem, da te vidim…Seveda ni vsak nasmeh iskren. Narejeni in mehaničen nasmeh je zoprn in nikogar ne osvaja. Pristen nasmeh pride le iz srca. (pri ženski iskren nasmeh  pove veliko več, kot vsi kožuhi sveta)
 • Dejanja govorijo glasneje od besed. Ne dajaj dobrih nasvetov in slab vzgled. Tvoja dejanja so vedno glasnejša  od tvojih besed.
 • Najbolj uspešni so tisti, ki jih njihovo delo tudi zabava.
 • Kdor ljudem kaže dobro voljo in prijaznost, mu jo ti tudi vračajo.

Kako pri ljudeh zbudiš zanimanje in se jim prikupiš?

 • Govori predvsem o tistem, kar zanima sogovornika, pozanimaj se kaj ga zanima
 • Utrjuj v človeku vero v lastno pomembnost, želja po priznanju je globoko vsajena  v človekovo naravo.
 • Upoštevaj samozavest drugih. Če vam natakar namesto ocvrtega krompirja, ki ste ga naročili prinese pražen krompir, nikar takoj ne vzrojite, marveč mu recite, da vam je žal, ker mu delate sitnosti, vseeno pa bi rajši jedli ocvrt krompir. V tem primeru se bo gotovo opravičil in  rekel, da brez težav lahko dobite želeno jed.
 • Vljudnostne fraze kakor: »bodite tako dobri«, »naredite mi uslugo«, »ali bi vas motilo« in podobno niso nikoli odveč. Take besede blažijo rezki utrip vsakdanjosti in so podobne strojnem olju, ki preprečuje, da stroj ne škriplje in ne cvili.
 • Vsakdo se v čem počuti boljši od drugega – tudi narodi.
 • Kje in pri kom naj človek  začne uporabljati »čarovnijo« iskrene pohvale in priznanja? Najbolje bo, če s tem začne kar doma., saj ni nikjer bolj potrebno in se tudi nikjer manj ne uporablja kakor v domači hiši. Gotovo imajo vaši domači nekaj dobrih lastnosti.
 • Govori s človekom in njem samem in poslušal te bo ure in ure.
 • V besednem dvoboju ni nikoli zmage
 • Ostrim debatam se je treba izogniti
 • V devetih od desetih primerov se debate končajo tako, da je vsak sodelujoči še bolj prepričan v svoj prav. V debati ni zmagovalcev. Če si poražen, si poražen, če pa zmagaš si prav tako poražen, zakaj s tem, da si razgalil luknje v nasprotnikovih argumentih in mu dokazal, da ni čisto pri pameti, si ga ponižal. Ranil sin njegov  ponos, užaljeni človek pa nam tako ali drugače nasprotuje, pa najsi je parv ali ne.
 • S prerekanjem ni mogoče nikogar izboljšati, sploh pa si s tem ni mogoče pridobiti prijateljev in dobrih odnosov.
 • Če se prerekaš in debatiraš, utegneš kdaj zmagati, vendar bo to prazna zmaga, saj si na ta način ne pridobiš nasprotnikove naklonjenosti.
 • Treba se je odločiti,kaj je več vredno; jalova teatralna zmaga ali človekova naklonjenost. Oboje hkrati se ne da doseči.
 • Nevedneža ni mogoče prepričati z nikakršnimi dokazi.
 • Če hočeš v debati zmagati se ji izogni.
 • Ljudi je treba poučevati tako, kakor, da jih sploh ne poučuješ in jim neznane stvari servirati tako, kakor, da so jim znane, a so nanje pozabili.
 • Bodi pametnejši od drugih a jim tega ne pokaži tako očitno in pred vsemi
 • Reči drugemu, da nima prav je mogoče na  več  načinov: s pogledom, s kretnjo ali z besedo. Če mu naravnost zabrusimo , da je cepec, prizadenemo njegovo najobčutljivejšo točko – samozavest in zato bo mislil samo le še na maščevanje, ne pa na to, da bi spremenil mnenje. Če človeku hočemo kaj dopovedati, ne začnimo z besedami: »hočem ti to in to dokazati«…, saj to je isto kot reči: » poslušaj me, jaz sem bolj pameten od tebe, pri meni se lahko kaj naučiš«.
 • Če kdo reče kaj zmotnega in trdno vemo, da nima prav, ga na to lahko opozorimo na lep način. Začnemo lahko tako: Trenutek, o tem mislim nekoliko drugače toda morda se motim. Pogosto se motim in rad bi se o tem temeljito poučil. Fraze kot so: morda se motim, rad bi se poučil in podobne delujejo in učinkujejo čudovito. Zaradi takšnih besed se nihče ne bo razburjal in vam ugovarjal.
 • Le redki ljudje razmišljajo docela logično. Večina ljudi se podreja strahu, zavisti in napuhu. S prepričevanjem le pri malokomu dosežeš, da vsaj za dlako spremni svoje nazore o veri, o primerni frizuri, o prepričanjih o navadah in o čemerkoli. Pogosto pa sami od sebe zlahka spremenimo svoje mnenje. Če pa nam nasprotno, kdo drug reče, da nimamo prav, to štejemo za očitek in se mu odločno upremo. Pri oblikovanju svojih nazorov smo neverjetno lahkomiselni in brezbrižni, toda, če nam kdo drug hoče naše verovanje odvzeti, ga branimo z vso strastjo. Očitno nam ni pri srcu samo naše verovanje, marveč naše samospoštovanje, ki se nam zdi ogroženo. Po vsej sili hočemo še naprej verjeti kar smo vajeni šteti za resnično in prav zato vse naše diskusije niso nič drugega kot poskus ubraniti tisto, kar smo že prej verjeli.
 • Če ga »polomimo« sebi to navadno priznamo.  Če pri drugih pričakujemo taktnost in obzirnost, to priznamo tudi njim in smo celo ponosni na svojo odkritosrčnost. Nikoli pa svoje napake ne priznamo tistemu, ki nam jo vrže v v obraz, a še manj zaleže smešenje in  žaljenje.
 • Če ste kdaj v zagati je bolje, da prehitite drugega in brž priznate svojo krivdo in njegov prav, zakaj bolj prijetno je delati si očitke sam, kakor poslušati jih iz tujih ust. Izrecite o sebi vse slabe stvari, ki bi jih drugi utegnili izreči o vas in to še pred njimi. S tem njegovim jadrom odvzamete veter. Potem go skoraj gotovo postal prizanesljiv in bo sam pomanjševal vaše spodrsljaje.
 • Zanikati lastne napake ni težko, to zna vsak povprečnež. Tisto, kar človeka poplemeniti in ga dvigne nad povprečjem je prav iskreno priznanje lastnih napak.
 • Kadar imamo prav skušajmo druge obzirno in taktno spreobrniti k našemu mišljenju, če pa nimamo prav, a to se pogosto dogaja, svojo zmoto priznajmo hitro in v celoti. Ta metoda rodi odlične sadove. Grajati samega sebe je včasih zabavno, zmeraj pa koristno. Z bojem nikoli ne dosežemo dovolj, s popuščanjem pa pogosto več kot pričakujemo.
 • Če daste duška svojemu razburjenju je to za vas olajšanje, ne pa tudi za človeka, nad katerim se znesete. Vaš bojeviti ton in sovražnost mu ne bosta v pomoč, da bi se mogel lažje strinjati z vami.
 • Če se mi približaš s stisnjenimi pestmi, pričakuj, da bodo moje pesti trše in hitrejše od tvojih. Če pa prideš k meni in mi rečeš: » sediva in se pomeniva o spornih problemih« bova morda odkrila, da se razhajava le v malo čem in da se v mnogo čem strinjava in ujameva. In potem se bova z malo potrpljenja in dobre volje tudi zlahka sporazumela.
 • Kdor v svojem srcu kuha mržnjo zoper vas, tega z nobeno logiko ne boste spreobrnili k svojemu mišljenju. Zmerjajoči starši, zadirčni šefi, gospodovalni soprogi in nergaške žene nikoli pri drugem ne dosežejo tistega kar lahko doseže mera prisrčnosti in ljubeznivosti
 • Namesto določene opredelitve kot:«nedvomno«, »prav gotovo« raje uporabljajmo izraze kot »imam občutek«, »domnevam«, »zdi se mi«…itn
 • Nikogar ne razburjajmo z očitki in jih ne imejmo  za trape. Več kakor z obtožbami se da doseči z diplomacijo in prijaznostjo.
 • Spoštuj mnenje drugih!
 • Ljudi lažje vodite, če pridobite njihova čustva, kot pa če prepričate njihov razum!
 • Kaplja medu privabi več muh, kot pa cel liter kisa.
 • Če hočeš koga pridobiti za »svojo stvar«, ga najprej prepričaj, da si mu iskren prijatelj.
 • Pot k človekovemu razumu vodi skozi njegovo srce.
 • Pohvala zares marsikdaj učinkuje kot čarobna palica.
 • Ljubeznivost, prijateljski nastop in pristop ter iskreno priznanje prej omehčajo ljudi in jih celo spreobrnejo, kakor pa to zmorejo gromovniške pridige in grožnje.

Kadar s kom govorite , nikar ne začnite pogovora s tistem v čemer je drugi drugačnega mnenja. Spregovorite najprej o stvareh , ki so obema skupne in po možnosti poudarjajte, da ima sobesednik isti namen kot vi in da se razhajate kvečjemu le glede načina, kako naj se cilj doseže. Zelo važno je da nam sobesednik že od začetka pritrjuje in da mu ne rečemo nič takega kar bi ga prisililo izustiti besedo »ne«. Če kdo reče NE je zaradi ponosa prisiljen tudi pri tem vztrajati.. Spregovori s človekom tako, da bodo že njegovi prvi odgovori pritrdilni.


Manj govori – več poslušaj!

Ljudje, ki hočejo drugega o čem prepričati, večinoma preveč govorijo. Če veliko govorimo ne izvemo nič o sogovorniku in njegovih željah ter potrebah, govorimo le to kar je nam pomembno. Zato se navadimo raje spraševati in potem iskreno poslušati odgovor brez skakanja v besedo.

Vskočiti človeku v besedo ni dobro niti tedaj, če izreče kaj zmotnega. Naš uskok ga utegne razjeziti ali zmesti in če ima še kaj namen povedati tega ne bomo potem izvedeli. Tudi poslušal nas ne bo, ker smo ga zmotili in bo razmišljal samo o tem kako smo neolikani in kako ni povedal kar je hotel do konca.

Zato sogovornika strpno poslušajmo in ga spodbujajmo, da čim več pove o sebi, svojih razmišljanjih, željah potrebah…

Resnica je namreč ta, da celo naši najboljši prijatelji pred nami raje govorijo o svojih uspehih, kot pa poslušajo naše besedovanje o tistem , s čimer se mi ponašamo. Če  naši prijatelji »prekosijo« nas se čutijo važne in so zato do nas dobrohotni. Če pa mi  »prekosimo« njih, se čutijo ponižane in razjedata jih zavist in ljubosumje.

Ni pametno pred drugimi hvalisati se s svojimi dosežki in uspehi, raje spodbujajmo druge, da nam govorijo o sebi. Glavno besedo prepustite sogovorniku.


Ljubša so nam lastna spoznanja in zamisli kot pa tisto, kar nam drugi servirajo na srebrnem pladnju, zato ni prav, če skušamo svojo zamisel in misel drugemu vtepsti v glavo. Bolj koristno je, če mu stvar samo nakažemo in mu dovolimo, da sam naredi ustrezen sklep..


Ljudi, sodelavce, otroke, zakonce, prijatelje, nadrejene, podrejene….je treba vprašati kaj si želijo od nas in kaj pričakujejo in jih potem še vprašati kaj mi lahko pričakujemo od njih?


Naš sobesednik  utegne biti v hudi zmoti, čeprav je prepričan o nasprotnem. Toda nikar ga takoj ne obsojajmo. Obsojanje je skoraj zmeraj izraz omejenosti ali ozkosrčnosti. Modri ljudje skušajo biti pravični. Za vsako človeško mislijo ali dejanjem tičijo takšni ali drugačni vzroki. Poskušajmo odkriti te vzroke( z vprašanji in poslušanjem) in prihranili si bomo veliko jeze, časa zmot in razočaranj.


Magično reklo s katerim se da končati marsikak prepir, odstraniti zamera, pripraviti sogovornika do pozornega poslušanja je:« ne zamerim vam, ker tako čutite, zakaj, da sem na vašem mestu bi mislil kakor vi«. Tak odgovor pomiri tudi hujše prepirljivce.


Namesto direktnega ukazovanja raje uporabljate predloge. Vsaj na videz prepustite odločitev drugim, da bo njim v prid. Ne vsiljuj drugim svojih odločitev. Primer: » premislite, ali ne bi bilo bolje storiti to in ono…zanima me kakšno je vaše mnenje…kaj pa vi predlagate…. Kaj mislite kaj je bolje to ali to….«

Tako malo ljudi misli na čast  in ponos soljudi. Marsikdo brezobzirno gloda živce drugih ljudi, goni svoj prav, išče pri drugih dlako v jajcu, hruli otroke ali uslužbence pred drugimi, ne da bi pomislil, da s tem prizadeva njihov ponos in samospoštovanje. Ko bi človek namesto, da graja, malo pomislil in poiskal pravo besedo ter pokazal kanček razumevanja bi položaj takoj izgubil vso ostrino

Tri četrtine ljudi, ki jih vsak dan srečamo je željnih topline in prijazne besede in če jim ju damo so nam hvaležni in nas imajo radi, so bolj učinkoviti in predani.


Vsak krotilec živali pri dresiranju, ko žival naredi nekaj dobrega  oziroma bolje kot prej, jo posebej poboža, pohvali in ji da grižljaj tistega, kar žival ima najraje. Zakaj tudi človek ne dobi posebnega pohvale za svoje dobro opravljeno delo. Naučimo se pohvaliti pri drugih še najmanjše napredke, zakaj pohvala jih bo spodbudila, da se bodo še bolje izpopolnjevali. Hvalite pre vsemi, kritizirajte na štiri oči. Tudi kadar kritizirate najprej osebo pohvalite za tisto v čemer je sposobna in kar dobro zna delati, potem ji povejtte kaj mora izboljšati oziroma kar ni v redu naredila in ji potem dajte in predlagajte še rešitev. Spodbujajte druge, nijohve uspehe poveličujet napake pa pomanjšujte.

Povprečeno osebo lahko ustrezno usmerjate, če jo spoštujete in če ona spoštuje vas. Ne obsojajte jo vnaprej. Če hočete koga izboljšati, z njim ravnajte kakor, da že ima to sposobnost katero od nje pričakujete. Govorite ji, da jo krasi lastnost, ki jo pri njej želite razviti in se v večini primerov bo to tudi zgodilo.


Tepen pes ni za nobeno rabo., toda.če z nijm ravnaš lepo ti bo zvest za zneraj. Skoraj  vsak človek, reven ali bogat skuša živeti v skaldu  z »glasom, ki se ga drži« in v skladu s stem akr drugi pričakujejo od njega (kaj otroku, zakoncu, …govorimo….da je sposoben, pameten, iznajdljiv, ustrežljiv,  ali da je neumen, štorast in nikoli nič ne bo iz njega….)


Vsak človek hlepi po priznanju in upoštevanju, toda nihče si ne želi neodkritosti in praznega laskanja. Hinavščina in zvijače se le malokdaj obneseta, nikoli pa ne na dolgi rok.


Noben recept ni uporaben v vseh primerih in tudi ne pri vseh ljudeh. Toda če nimaš o človeku drugačnih prepričljivih podatkov ga vedno imej za poštenega, resnicoljubnega in plemenitega.

KAVBOJEVA ZGODBA
Ko sem zasnoval telekomunikacijsko firmo, sem vedel, da bom potreboval marketinške predstavnike, da bi mi pomagali razširiti posel. Objavil sem oglas, da potrebujem kvalificirane prodajalce in začel z intervjuji. Potreboval sem osebo z izkušnjami pri delu v telekomunikacijski industriji, ki pozna trg in obvlada vse potrebne veščine, ki spadajo zraven, torej iskal sem osebo, ki je profesionalna in samostojna. Nisem imel časa za uvajanje, zato mi je bilo silno pomembno poiskati nekoga, ki bo takoj začel samostojno delati.

V teku napornega procesa intervjujev z potencialnimi kandidati, je v mojo pisarno vstopil kavboj. To sem vedel zaradi njegovega načina oblačenja. Na sebi je imel kavbojske hlače in jakno, ki ni pristajala k njegovim hlačam, kravato, ki je segala do polovice prsnega koša, z vozlom, ki je bil večji od moje pesti in kavbojske škornje ter kapo na "šilt". Lahko si samo zamislite na kaj sem pomislil: ''Nisem si ravno zamišljal takšnega marketinškega predstavnika.'' Usedel se je naravnost nasproti meni, slekel jakno, odložil kapo ter rekel: ''Gospod, jaz bi zelo cenil priložnost, da delam v telekomunikacijski instriji.'' Točno tako je rekel: "instriji".

Poskušal sem se osredotočiti na kakšen način mu naj povem, da ne bi izpadel preveč drzno, nisem ga hotel prizadeti in zato kako naj temu človeku dovolj jasno povem, da si nisem tako zamišljal svojega sodelavca… Vprašal sem ga o njegovem študiju. Odgovoril je, da je diplomiral na kmetijski fakulteti Oklahoma State, a poleti je delal na farmi v Bartesvilleu, v Oklahomi. Svečano je izjavil, da je vsemu temu sedaj konec, da je pripravljen doseči uspeh v "instriji" in da bi vsekakor cenil možnost dela v mojem podjetju.

Nadaljeval je s pogovorom. Bil je toliko osredotočen na uspeh, da sem se odločil, da ga zaposlim. Objasnil sem mu, da bom z njim samo dva dni. V tem času, bi ga lahko naučil, kako prodati komaj eden telefonski komplet. Naprej bi delal sam. Vprašal me je za plačo. Odgovoril sem mu:''Glede na to koliko znate, vam lahko ponudim največ 1000 dolarjev mesečno.'' Nadalje sem mu pojasnil, da je provizija za vsaki prodani telefonski komplet 250 dolarjev. V kolikor bi obiskal sto kupcev mesečno, bi lahko prodal največ štiri takšne komplete. Njegova provizija bi bila omenjenih 1000 dolarjev. Pristal je na mojo ponudbo.

Povedal mi je, da to zveni prekrasno, ker je na ranču zaslužil 400 dolarjev mesečno. Sedaj je želel zaslužiti več. Naslednji dan sem 22-letnemu neizkušenemu kavboju začel ''vcepljati'' v glavo koliko je mogoče več znanja o telefonski "instriji". Izgledal je kot delavec bilo katerega drugega delavca, a zagotovo ne kot marketinški predstavnik telekomunikacijske družbe. Pravzaprav ni imel niti ene osebne značilnosti, ki sem jih želel razen ene: bil je neverjetno osredotočen na uspeh.

Po dveh dneh je sedel k mizi. Vzel je list papirja in zapisal.
Postal bom uspešen.
Obiskal bom 100 ljudi mesečno.
Prodal bom štiri telefonske komplete mesečno.
Zaslužil bom 1000 dolarjev mesečno.

Prilepil je papir na zid naravnost izpred sebe im se prijel dela. Po zaključku prvega meseca ni prodal štiri telefonske komplete, a čez 10 dni jih je prodal 7! Ob zaključku poslovnega leta ni od provizije zaslužil 12 000 dolarjev ampak več od 60 000! Bil je resnično čudovito stvarjenje.

Nekega dne je prišel v mojo pisarno, da mi prinese pogodbo za eden telefonski komplet. Vprašal sem ga, na kakšen način ga je prodal. Odgovoril je: ''Enostavno sem ji rekel: gospa ta telefon deluje brezhibno in samo poglejte kako je lep. - In ona je podpisala pogodbo.'' Žena mu je napisala ček, no glede na to, da Kavboj (ves čas sem ga tako klical) ni bil siguren ali ga bom sprejel, je odvedel gospo v banko po denar. Prišel je v mojo pisarno s tisoč dolarjev in me vprašal: ''Larry, ali sem to dobro naredil?'' Prepričal sem ga v to.

Po treh letih je imel polovico moje firme. Do zaključka naslednjega leta je imel še tri podobne. Tedaj sva prekinila skupno delo. Vozil je črni kombi vreden 32 000 dolarjev. Nosil je kavbojska obleke od 600 dolarjev, kavbojske škornje od 500 dolarjev in trikaratni diamantni prstan v obliki podkve.

Zakaj je uspel? Mogoče zato, ker je naporno delal? To je zagotovo pomagalo. Mogoče zato, ker je bil pametnejši od drugih? Ne. O telefonskem poslu na začetku ni vedel ničesar. Pa dobro zakaj potem? Predpostavljam da zato, ker je imel vse potrebno za uspeh:

1. Bil je osredotočen na uspeh. Vedel je kaj želi in na kateri način lahko do tega pride.


2. Bil je odgovoren. Cenil je vsako mesto na katerem je zaslužil, cenil je sebe in tisto, kar je bil prej - (pomožni delavec na farmi.)

3. Odločil se je zapustiti farmo v Bartesvilleu in poiskati možnost, kako priti do vrha.

4. Spremenil se je. Vedel je, da ne bo dosegel boljših rezultatov, v kolikor tega ne stori.

5. Imel je svoje cilje in načrte. Sebe je videl kot uspešnega človeka. Ravno tako je zapisal cilje, ki jih hoče doseči: torej smernice, katere je prilepil na zid izpred sebe. Gledal jih je vsaki dan in se osredotočil na njihovo ustvarjalnost.

6. Ni odstopil, četudi mu ni bilo malokrat težko. Izkusil je poraze, kot vsi ostali. Zaprta vrata, metanje telefona na njega... Vse to mu ni vzelo poguma. Nadaljeval je naprej.

7. Postavljal je vprašanja. In to kako! Prvo me je vprašal za možnost zaposlitve, zatem je vse ljudi, katere je videl vprašal ali hočejo kupiti telefon. Kot je sam lepo rekel:''Tudi slepa kokoš enkrat naleti na zrno!'' To enostavno pomeni, da v kolikor vztrajno sprašuješ imaš možnost, da ti nekdo odgovori pozitivno.

8. Skrbel je... Za mene in za svoje kupce. Odkril je, da koliko bolj
bo skrbel za svoje kupce, kot zase, mu ne bo več potrebno misliti nase, da svojih ciljev ne bo dosegel. Bil je tako predan svojemu delu, da je na cilje pozabil in hkrati vedel, da jih dosega in celo presega.


9. In najpomembnejše. Kavboj je vsaki dan začel kot zmagovalec! Odpiral je vrata s pričakovanjem dobrih novic. Ni pričakoval poraza ampak uspeh.

Kavboj je zaslužil milijone dolarjev. Ravno tako jih je spet izgubil, da bi jih lahko ponovno zaslužil. Čeprav, ko enkrat dosežeš uspeh, ni več toliko pomembno, če ga izgubiš, ker veš kako do njega priti. Kavboj lahko pomaga tudi vam, kot navdih. On je dokaz, da okolje, pomanjkanje izobrazbe ali sposobnosti niso vedno dovolj za uspeh. On je dokaz, da je za to potrebno mnogo več: potrebno je imeti jasno zastavljene cilje. Mi jih zelo pogosto nimamo ali jih sprejemamo, kot ''zdravo za gotovo''.

Torej. Zapišite si cilje, ki so vam potrebni za uspeh.

Larry Winget
PRIPOROČLJIVA LITERATURA!!! • Florence Littauer: OSEBNOSTNI PLUS in vse druge njene knjige

 • Robert Schuler: TRDI ČASI MINEJO, TRDNI LJUDJE OSTANEJO

 • Anthony Robbins: SPOROČILO PRIJATELJA

 • Skip Ross: RECI DA SVOJEMU POTENCIALU

 • John Maxwell: KORAK NAPREJ // ZMAGOVALNI ODNOS in vse druge njegove knjige

 • Jim Dornan: STRATEGIJE USPEHA

 • Bewerle sally: POZITIVNI NABOJ

 • Norman Vincent Peale: MOČ POZITIVNEGA MIŠLJENJA

 • Pat Mesiti: PRILOŽNOST TRKA NA VRATA

 • Dale Carnegie: KAKO UŽIVAMO V ŽIVLJENJU IN POKLICU in vse ostale njegove knjige

 • Andrew Mathews: BODI SREČEN Z LJUDMI

 • Mamie McCullough: ČE ZMOREM JAZ ZMOREŠ TUDI TI

 • Dr. Charles Lever: ČE NE MORETE PREPLEZATI ZIDU NAREDITE VRATA

 • Doug Wead: TUJEC S POSLOVNIM KOVČKOM

 • Zig Ziglar: VIDIMO SE NA VRHU
                                KAKO OSTATI POZITIVEN V NEGATIVNEM  SVETU in vse ostale
                                DVORJENJE PO POROKI
 • Rick Waren: ODGOVORI NA TEŽKA ŽIVLJENJSKA VPRAŠANJA

 • Derek Prince: BLAGOSLOV ALI PREKLETSTVO –IZBERITE SAMI
                                     BOŽJE ZDRAVILO ZA ZAVRŽENOST                       


·         Biblija: PREGOVORI

                    PSALMI

                    NOVA ZAVEZA
·        Dr. Don Greene: Premagajte strah in zmagajte


·        James C. Wetherbe: Veščine sporazumevanja


·        Jay Rifenbery: Brez izgovora


·        MacNally, David: Celo orli potrebujejo zalet


·        Napoleon  Hill: Z idejo do bogastva


·        Jean Ann: Zbogom sramežljivost


In za vaše najstnike….

·        Sean Covey: 7 navad zelo uspešnih najstnikov


·        Gershen Kaufman: Dvigni glavo, zate gre!Sporočite mi svoje mnenje o prebranih knjigah….


Lep pozdrav in obilo užitkov ter uporabo prebranega v praksi.


NenaROJENI STE ZA ZMAGO!!!!!!..................URESNIČITE SVOJE SANJE!!!!!!


N1