Review: Power of Now


Power of Now
Power of Now by Eckhart Tolle

My rating: 4 of 5 stars

Eckhaer Tolle - Moč sadašnjeg trenutka

str. 69- optuživanje, odbrana, napad - svi su ti obrasci smišljeni kako bi ojačali ili zaštitili ego ili da ispune potrebe ega kad ih se mnogo nakupi. Dati prostora drugim - i sebi - najvažnije je od svega. Ljubav brez toga ne može cvijetati.

Str. 125- kad god vam se dogodi nešto negativno, u tom le događaju prikrivena važna POUKA, iako je možda u tom trenutku NEĆETE uočiti.

Str. 137- kad prihvatite ono što jest, znat ćete kako je svaki komad mesa - svaki trenutak - najbolji. To je prosvetljenje.

Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 9-9 | Added on Monday, January 28, 2013 9:09:23 PM


Naposljetku,koji bi čovjek zdrava razuma nanio bol drugome ako je svjestan kako je druga osoba dio njega sâmoga

==========

Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Note on Page 9 | Added on Monday, January 28, 2013 9:10:10 P
M

ako nije ovo prava istina

==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 9-9 | Added on Monday, January 28, 2013 9:12:35 PM

ima mnoštvo čvrstih dokaza u znanstvenim istraživanjima o iscjeljujućoj moći molitve.Prema poznatim na-čelima fizike i prema pogledu na svijet tradicionalne znanosti,molitva ne može izazvati iscjeljenje.Velika količina dokaza,pak,govori da se to ipak događa.TREĆI  M IT Tjelesni svijet jedini je koji postoji.Vezana uz materijalizam,tradicionalna znanost pretpostavlja kako sve ono što se ne može izmjeriti,ispitati u laboratoriju ili proniknuti uz pomoć pet osjetila ili uz pomoć njihovih tehnoloških produžetaka jednostavno ne postoji.To »nije stvarno«.Posljedica toga jest da se sveukupna stvarnost svela na fizičku stvarnost.Duhovne ili,kako ih ja nazivam,netjelesne dimenzije stvarnosti prognane su iz vidokruga.To se sukobljava s »vječnom filozofijom«,onim filozofskim konsenzusom koji spaja različita razdoblja,religije,tradicije i kulture te koji opisuje različite,ali trajne dimenzije stvarnosti.Te dimenzije obuhvaćaju one od najgušćih i najmanje svjesnih -koje bismo nazvali »materijom«-do najrjeđih i najsvjesnijih,koje bismo nazvali duhovnim područjem.Zanimljivo je kako o takvom proširenom i višedimenzionalnom obrascu stvarnosti govore kvantni teoretičari,kao što je Jack Scarfetti,koji opisuje nadsvjetlosna putovanja.Druge dimenzije stvarnosti koriste se kako bi objasnile putovanje koje se odvija brže od brzine svjetlosti -koja predstavlja konačno ograničenje brzine.Ili razmislite o radu legendarnog fizičara,Davida Bohma,koji je govorio o eksplicitnom (tjelesnom)i implicitnom (netjelesnom)višedimenzionalnom obrascu stvarnosti.To nije puka teorija —eksperiment proveden 1982.godine u Francuskoj pokazao je kako dvije kvantne čestice koje su jednom bile povezane ostaju na neki način povezane čak i ako su razdvojene golemim udaljenostima.Mijenja li se jedna čestica,istodobno se mijenja i druga.Znanstvenici ne znaju kako se može odvijati to putovanje br-že od brzine svjetlosti,iako neki teoretičari navode kako se ta povezanost odvija kroz prolaz koji vodi u više dimenzije.Stoga,u suprotnosti s onim što bi mogli pomisliti ljudi koji izražavaju vjernost tradicionalnoj paradigmi,utjecajni i prodorni XIII
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Bookmark on Page 9 | Added on Monday, January 28, 2013 9:16:21 PM


==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Note on Page 10 | Added on Monday, January 28, 2013 9:20:03 PM

a?
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 10-10 | Added on Monday, January 28, 2013 9:20:03 PM

Eckhartova poruka glasi:problem čovječanstva duboko je ukorijenjen u samom umu.Ili,bolje rečeno,u našem pogrešnom poistovjećivanju s umom
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Bookmark on Page 15 | Added on Tuesday, January 29, 2013 5:59:42 AM


==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 15-15 | Added on Wednesday, February 13, 2013 2:09:40 PM

Ja sam taj stranac koji vam nema što dati,koji vam kaže da se zagledate u vlastitu nutrinu.Ne u nutrinu bilo koje kutije,kao u ovoj paraboli,nego u nutrinu onoga što vam je najbliže:u vlastitu nutrinu.
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 15-15 | Added on Wednesday, February 13, 2013 2:10:20 PM

Oni koji nisu pronašli vlastito istinsko bogatstvo -radost Bića koja zrači te duboko,nenarušivo spokojstvo koje je posljedica te radosti,prosjaci su,makar imali materijalnih bogatstava
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 17-17 | Added on Wednesday, February 13, 2013 2:37:06 PM

Razmišljanje je postalo bolest.Bolest se pojavljuje kad nestane ravnoteže
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 17-17 | Added on Wednesday, February 13, 2013 2:39:34 PM

Koristimo li se njim na pravi način,um može biti iznimno dobar instrument.Koristimo li se pogrešno,međutim,postaje razoran.Da se točnije izrazim,najčešće nije riječ o tome da se pogrešno služite umom -najčešće se njim uopće ne služite.On se koristi vama.To je bolest.Vjerujete da ste vi taj um.To je zabluda.Instrument je preuzeo vlast u svoje ruke.10 PRVO POGLAVLJE Ne slažem se sasvim s tim.Istina je da često besciljno razmišljam,kao i većina ljudi,ali ipak mogu odlučiti koristiti se umom da nešto dobijem i postignem,a to činim cijelo vrijeme.Samo zato što možete riješiti križaljku ili izgraditi atomsku bombu,to ne znači da se koristite umom.Upravo kao što psi vole žvakati kosti,tako i um voli gurati nos u različite probleme.Zato i rješava kri-žaljke i gradi atomske bombe.Vas ne zanima nijedno ni drugo.Dopustite mi da vas upitam:možete li se osloboditi uma kad god to po-želite?Jeste li pronašli tipku za isključivanje?Hoćete reći da potpuno prestanem misliti?Ne,ne mogu ga se osloboditi kad to poželim,osim na trenutak-dva.To znači da se um koristi s vama.Vi se nesvjesno poistovjećujete s njim,tako da čak i ne znate kako ste njegov rob.Gotovo kao da ste opsjednuti,a da to i ne znate i zato smatrate da ste vi to biće koje vas je opsjelo.Početak slobode jest spoznaja kako vi niste to biće koje vas opsjeda -mislilac.Ta vam spoznaja omogućuje da promatrate mislioca.Onoga trenutka kad počnete nadzirati mislioca,aktivira se viša razina svjesnosti.Tada počinjete shvaćati kako onkraj misli postoji prostrano carstvo inteligencije,kako je misao samo sićušan vid te inteligencije.Također shvaćate kako sve one stvari koje su uistinu važne -ljepota,ljubav,stvaralaštvo,radost,unutarnje spokojstvo -izranjaju iz područja onkraj uma.Počeli ste se buditi.OSLOBODITE SE UMA Sto točno mislite reći kad govorite o »nadziranju mislioca«?Ode li čovjek liječniku i kaže:»Čujem glasove u glavi«,vjerojatno će ga liječnik poslati psihijatru.Činjenica je da na vrlo sličan način doslovce svi u glavi neprestano čujemo glasove:to su nesvjesni misaoni procesi,a ne shvaćate kako imate moć zaustaviti ih.Riječ je o trajnim monolozima ili dijalozima.11
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 17-17 | Added on Wednesday, February 13, 2013 2:43:02 PM

Koristimo li se njim na pravi način,um može biti iznimno dobar instrument.Koristimo li se pogrešno,međutim,postaje razoran.Da se točnije izrazim,najčešće nije riječ o tome da se pogrešno služite umom -najčešće se njim uopće ne služite.On se koristi vama.To je bolest.Vjerujete da ste vi taj um.To je zabluda.Instrument je preuzeo vlast u svoje ruke.10 PRVO POGLAVLJE Ne slažem se sasvim s tim.Istina je da često besciljno razmišljam,kao i većina ljudi,ali ipak mogu odlučiti koristiti se umom da nešto dobijem i postignem,a to činim cijelo vrijeme.Samo zato što možete riješiti križaljku ili izgraditi atomsku bombu,to ne znači da se koristite umom.Upravo kao što psi vole žvakati kosti,tako i um voli gurati nos u različite probleme.Zato i rješava kri-žaljke i gradi atomske bombe.Vas ne zanima nijedno ni drugo.Dopustite mi da vas upitam:možete li se osloboditi uma kad god to po-želite?Jeste li pronašli tipku za isključivanje?Hoćete reći da potpuno prestanem misliti?Ne,ne mogu ga se osloboditi kad to poželim,osim na trenutak-dva.To znači da se um koristi s vama.Vi se nesvjesno poistovjećujete s njim,tako da čak i ne znate kako ste njegov rob.Gotovo kao da ste opsjednuti,a da to i ne znate i zato smatrate da ste vi to biće koje vas je opsjelo.Početak slobode jest spoznaja kako vi niste to biće koje vas opsjeda -mislilac.Ta vam spoznaja omogućuje da promatrate mislioca.Onoga trenutka kad počnete nadzirati mislioca,aktivira se viša razina svjesnosti.Tada počinjete shvaćati kako onkraj misli postoji prostrano carstvo inteligencije,kako je misao samo sićušan vid te inteligencije.Također shvaćate kako sve one stvari koje su uistinu važne -ljepota,ljubav,stvaralaštvo,radost,unutarnje spokojstvo -izranjaju iz područja onkraj uma.Počeli ste se buditi.OSLOBODITE SE UMA Sto točno mislite reći kad govorite o »nadziranju mislioca«?Ode li čovjek liječniku i kaže:»Čujem glasove u glavi«,vjerojatno će ga liječnik poslati psihijatru.Činjenica je da na vrlo sličan način doslovce svi u glavi neprestano čujemo glasove:to su nesvjesni misaoni procesi,a ne shvaćate kako imate moć zaustaviti ih.Riječ je o trajnim monolozima ili dijalozima.11
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 17-17 | Added on Wednesday, February 13, 2013 2:43:34 PM

Koristimo li se njim na pravi način,um može biti iznimno dobar instrument.Koristimo li se pogrešno,međutim,postaje razoran.Da se točnije izrazim,najčešće nije riječ o tome da se pogrešno služite umom -najčešće se njim uopće ne služite.On se koristi vama.To je bolest.Vjerujete da ste vi taj um.To je zabluda.Instrument je preuzeo vlast u svoje ruke
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 19-19 | Added on Wednesday, February 13, 2013 2:50:13 PM

Kako sada stvari stoje,rekao bih kako osamdeset do devedeset posto ljudskoga razmi-šljanja ne samo da se ponavlja i da je beskorisno,nego je zbog svoje neučinkovitosti i često negativne prirode uvelike i štetno.Promatrajte um i vidjet ćete da je to istina.To dovodi do ozbiljna gubitka životne energije.14 PRVO POGLAVLJE Ta vrsta prisilnog razmišljanja zapravo predstavlja ovisnost.Cime se odlikuje ovisnost?Vrlo jednostavno:osjećate da više ne možete prestati po svojoj volji.To o čemu ste ovisni čini vam se snažnijim od vas.Također vam pruža lažan osjećaj zadovoljstva,zadovoljstva koje se neminovno pretvara u bol.Otkud tvrdnja da smo ovisni o razmišljanju?Ot ud što ste se poistovjetili s njim,a to znači da osjećaj vlastitog ja crpite iz sadržaja i aktivnosti uma.Zato što vjerujete da biste prestali postojati kad biste prestali razmišljati.Tijekom odrastanja stvarate mentalnu sliku o tome tko ste,utemeljenu na osobnim i kulturalnim uvjetovanjima.To fantomsko ja možemo nazvati egom.O no se sastoji od umne aktivnosti,a održava se isključivo neprestanim razmi-šljanjem.Pojam ega različitim ljudima označava različite stvari,ali ja ovdje njime označavam lažno ja,stvoreno nesvjesnim poistovjećenjem S umom.Sadašnji trenutak za ego jedva da postoji.Važnima smatra samo prošlost i budućnost.To potpuno iskrivljavanje istine objašnjava činjenicu potpune neučinkovitosti uma u kontekstu ega.Ego se neprestano bavi oživljavanjem prošlosti,jer,tko ste bez prošlosti?Neprestano se projicira u budućnost kako bi se pobrinuo za opstanak i ondje pronašao nekakvu vrstu oslobođenja i ispunjenja.Ego kaže:»Jednoga dana,kad bude ovako ili onako,kad se nešto dogodi,tada ću biti dobro,bit ću sretan i miran.«Čak i onda kad se čini da je ego zaokupljen sadašnjošću,on ne vidi sadašnjost:potpuno je pogrešno zapaža jer promatra očima prošlosti.Ili je svodi na sredstvo za postizanje nekakva cilja koji uvijek leži u budućnosti u koju se um projicira.Promatrajte svoj um i vidjet ćete da tako djeluje.Sadašnji trenutak čuva ključ oslobođenja.Ali sadašnji trenutak ne možete pronaći sve dok ste potpuno poistovjećeni s umom.Ne želim izgubiti sposobnost analiziranja i razlikovanja.Ne bi mi smetah da naučim jasnije razmišljati,na usredotočeniji način,ali ne želim izgubiti um.Dar mišljenja najdragocjenije je što imamo.Bez njega bili bismo samo još jedna životinjska vrsta.Prevlast uma nije ništa drugo nego stupanj u evoluciji svijesti.Sada trebamo prijeći na sljedeći,i to hitno,inače će nas um,koji se pretvorio 15
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 19-19 | Added on Wednesday, February 13, 2013 2:50:50 PM

Kako sada stvari stoje,rekao bih kako osamdeset do devedeset posto ljudskoga razmi-šljanja ne samo da se ponavlja i da je beskorisno,nego je zbog svoje neučinkovitosti i često negativne prirode uvelike i štetno
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 23-23 | Added on Wednesday, February 13, 2013 7:31:23 PM

Dvije su razine boli:bol koju sada stvarate i bol iz prošlosti koja još živi u vašem umu i tijelu.Prestanite stvarati bol u sadašnjosti i rastvorite bol prošlosti -o tome sada želim govoriti
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 24-24 | Added on Wednesday, February 13, 2013 7:36:09 PM

U ljudskom se umu nagomilava sve teži teret vremena
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 33-33 | Added on Wednesday, February 20, 2013 3:54:08 PM

Kolektivna se očitovanja pojavljuju u,primjerice,obliku ideologija kakve su komunizam,nacionalni socijalizam ili bilo koja vrsta nacionalizma ili u krutim religijskim vjerskim sustavima koji djeluju pod neizrečenom pretpostavkom kako se najviše dobro krije u budućnosti te kako stoga cilj opravdava sredstvo.Cilj je ideja,točka u umom projiciranoj budućnosti,kad dolazi do spasenja u bilo kome obliku -u obliku sreće,ispunjenja,jednakosti,oslobođenja i tako dalje.Nije rijedak slučaj da su sredstva dostizanja cilja ropstvo,mučenje i ubijanje ljudi koji sada žive.Primjerice,procjenjuje se kako je ubijeno otprilike pedeset milijuna ljudi da bi se ostvario komunizam,da bi se u Rusiji,Kini i drugim zemljama uspostavio »bolji svijet«.To je zastrašujući primjer kako vjera u budući raj u sadašnjosti stvara pakao
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 33-33 | Added on Wednesday, February 20, 2013 3:58:28 PM

Budućnost je najčešće preslika prošlosti
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 34-34 | Added on Wednesday, February 20, 2013 4:00:27 PM

Sveukupnu negativnost uzrokuje nagomilavanje psihološkog vremena te nijekanje sadašnjosti.Nelagodu,tjeskobu,napetost,stres,zabrinutost -oblike straha -uzrokuje previše razmišljanja o budućnosti,i nedovoljna prisutnost u sadašnjosti
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 35-35 | Added on Wednesday, February 20, 2013 4:04:14 PM

Kad ste prepuni problema,ništa novo ne može ući i nema mjesta za rješenje.Stoga,kad god to možete,napravite malo mjesta,stvorite malo prostora kako biste ispod životne situacije mogli pronaći život
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 35-35 | Added on Wednesday, February 20, 2013 4:05:54 PM

kona-čnici,ovdje nije riječ o rješavanju problema.Riječ je o spoznaji da ih nema.Postoje samo situacije -da se s njima sada pozabavite ili da ih ostavite
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 35-35 | Added on Wednesday, February 20, 2013 4:11:40 PM

Zašto od bilo čega praviti problem?Nije li život ionako već dovoljno izazovan?Zašto su vam potrebni problemi
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 36-36 | Added on Wednesday, February 20, 2013 4:13:50 PM

Neki se ljudi razbjesne kad me čuju kako govorim da su problemi prividi.Osjećaju da ih time ugrožavam,da ću im oduzeti ono što im pruža osjećaj identiteta.Mnogo su vremena uložili u lažno ja,mnogo godina nesvjesno su definirali cijeli svoj identitet u smislu svojih problema ili patnji.Tko bi bili da toga više nemaju
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 39-39 | Added on Friday, March 15, 2013 5:59:54 AM

Zašto ste uvijek tjeskobni?«pitao je Isus svoje učenike.»Može li zabrinutost dodati i jedan dan vašemu životu
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 39-39 | Added on Friday, March 15, 2013 6:00:19 AM

Buddha je podučavao da se korijen patnje može pronaći u našim neprestanim željama i žudnjama
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 39-39 | Added on Friday, March 15, 2013 6:01:47 AM

Osvijestite je.Promatrajte mnoštvo načina na koje se nelagoda,nezadovoljstvo i napetost bude u vama zbog nepotrebnog prosuđivanja,odupiranja onome što jest te nijekanja Sadašnjeg trenutka.Sve ono nesvjesno rastvara se kad ga obasjate svjetlošću svijesti.Jednom kad saznate kako rastvoriti obično nesvjesno,svjetlost vaše prisutnosti blistavo će zasjati i bit će vam mnogo lakše nositi se s dubokim nesvjesnim kad god osjetite da vas poput sile teže vuče prema dolje.Međutim,obično nesvjesno možda u početku neće biti lako otkriti zato što je toliko normalno.Usvojite naviku nadgledanja svoga mentalno-emocionalnoga stanja kroz samopromatranje.»Osjećam li se lagodno ovoga trenutka?«To je dobro pitanje koje sebi možete često postavljati.Ili možete upitati:»Što se upravo sada odvija u meni?«On im što se odvija u vama budite barem toliko zaokupljeni koliko i onim što se zbiva izvana.Ako nutrinu pravilno postavite,vanjski će se svijet smjestiti na svoje mjesto.Prvobitna je stvarnost ona unutra,a ona izvana je druga po važnosti.Ali nemojte na ta pitanja odgovarati automatski.Pažnju usmjerite prema unutra.Zagledajte se u sebe.Kakve misli stvara vaš um?Što osjećate?Usmjerite pažnju na tijelo.Postoji li napetost?Jednom kad otkrijete kako postoji niska razina nelagode i pozadinskog statičkog naboja,razmotrite na koji način izbjegavate život i odupirete mu se ili kako ga niječete -tako što niječete Sadašnji trenutak.Mnogo je načina na koje se ljudi nesvjesno opiru Sadašnjem trenutku.Dat ću vam nekoliko primjera.S praksom će se vaša moć samopromatranja,nadgledanja unutarnjeg stanja,izoštriti.SLOBODA OD NESREĆE Opirete li se onome što radite?Svome poslu,možda?Možda ste pristali raditi nešto,pa to i radite,ali dio vas osjeća ogorčenje i opire se.Nosite li u sebi neizgovoreno negodovanje prema osobi koja vam je 55
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 39-39 | Added on Friday, March 15, 2013 6:02:41 AM

Osvijestite je.Promatrajte mnoštvo načina na koje se nelagoda,nezadovoljstvo i napetost bude u vama zbog nepotrebnog prosuđivanja,odupiranja onome što jest te nijekanja Sadašnjeg trenutka
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 39-39 | Added on Tuesday, April 9, 2013 4:54:04 AM

Ako nutrinu pravilno postavite,vanjski će se svijet smjestiti na svoje mjesto
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 40-40 | Added on Tuesday, April 9, 2013 4:56:12 AM

Shvaćate li da su posljedice energije koja iz vas zrači toliko štetne da vi,zapravo,trujete i sebe i one oko vas?
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 42-42 | Added on Tuesday, April 9, 2013 5:16:12 AM

Jeste li pod stresom?Jeste li tako zaokupljeni stizanjem do budu-ćnosti da ste sadašnjost sveli na sredstvo za budućnost?Stres se nakuplja kad smo »ovdje«,a želimo biti »ondje«ili kad smo u sadašnjosti,a želimo biti u budućnosti.To je rascjep koji vas iznutra razdvaja.Ludost je stvarati i živjeti s takvim unutarnjim rascjepom
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Note on Page 42 | Added on Tuesday, April 9, 2013 5:18:19 AM

čista resnica! Hudo
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 42-42 | Added on Tuesday, April 9, 2013 5:18:19 AM

Jeste li pod stresom?Jeste li tako zaokupljeni stizanjem do budu-ćnosti da ste sadašnjost sveli na sredstvo za budućnost?Stres se nakuplja kad smo »ovdje«,a želimo biti »ondje«ili kad smo u sadašnjosti,a želimo biti u budućnosti.To je rascjep koji vas iznutra razdvaja.Ludost je stvarati i živjeti s takvim unutarnjim rascjepom.
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 42-42 | Added on Tuesday, April 9, 2013 5:31:22 AM

Jednoga ću dana uspjeti.«Prisvaja li vaš cilj tako velik dio vaše pažnje da Sadašnji trenutak svodite na sredstvo za ostvarivanje cilja?Oduzima li radost onome što radite?Čekate li da počnete živjeti?Razvijete li takav misaoni obrazac,Sadašnji vam trenutak nikada ne-će biti dovoljno dobar bez obzira na to što postignete ili dobijete;budućnost će vam se uvijek činiti boljom.Savršeni recept trajnog nezadovoljstva i neispunjenosti,zar ne?
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 48-48 | Added on Thursday, April 18, 2013 4:27:29 PM

Egoistični um nalikuje na brod koji tone.Ne skočite li s njega,potonut ćete zajedno s njim
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 55-55 | Added on Thursday, April 18, 2013 5:16:27 PM

Opraštanje znači da ste odustali od žaljenja i time otpustili tugu.Do toga prirodno dolazi jednom kad shvatite da žaljenje ne služi ničemu osim kako bi ojačalo lažno ja
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 63-63 | Added on Sunday, June 2, 2013 7:19:04 PM

Spasenje se ne nalazi negdje drugdje,u nekom prostoru ili vremenu.Ono je ovdje i sada.Što znači ta izjava,»spasenje je ovdje i sada«?Ne razumijem je.Čak i ne znam što spasenje znači.Većina ljudi traga za tjelesnim zadovoljstvima ili za različitim oblicima psiholoških zadovoljstava jer vjeruju kako će ih te stvari usrećiti ili osloboditi straha i osjećaja da im nešto nedostaje.Sreću možemo shvatiti kao povišen osjećaj životnosti koji postižemo kroz tjelesno zadovoljstvo ili kao sigurniji i potpuniji osjećaj vlastitoga ja koji posti-žemo kroz neki oblik psihološkog zadovoljstva.To je potraga za spasenjem iz stanja nezadovoljstva ili nedostatka.Svako zadovoljstvo koje čovjek postigne uvijek je kratkotrajno,stoga se uvjet zadovoljstva ili ispunjenja najčešće ponovno projicira u neku zamišljenu točku udaljenu od onoga što je ovdje i sada.»Kad nešto dobijem ili kad se oslobodim nečega -tada ću se dobro osjećati.«To je nesvjesni misaoni sklop koji stvara privid spasenja u budućnosti.103
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 63-63 | Added on Sunday, June 2, 2013 7:20:37 PM

Spasenje se ne nalazi negdje drugdje,u nekom prostoru ili vremenu.Ono je ovdje i sada.
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 65-65 | Added on Sunday, June 2, 2013 7:34:33 PM

Zašto postajemo ovisni o drugoj osobi?Razlog zbog kojeg je romantična ljubav tako snažno iskustvo za kojim tragaju svi ljudi jest u tome što se doima kao da takav odnos nudi oslobođenje od stanja duboko ukorijenjena straha,potrebe,nedostatka i nepotpunosti koje predstavlja dio ljudskoga života u svom neotkupljenom i neprosvijetljenom stanju
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 66-66 | Added on Sunday, June 2, 2013 7:38:25 PM

Ako u odnosima doživljavate i »ljubav«i suprotnost ljubavi —napad,emocionalno nasilje i slično -tada je vrlo vjerojatno da ste ljubav zamijenili vezanošću ega i ovisnošću
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 66-66 | Added on Sunday, June 2, 2013 7:38:46 PM

Ima li vaša »ljubav«suprotnost,tada to nije ljubav,nego snažna potreba ega za potpunijim i dubljim osjećajem vlastitog ja,potreba koju partner privremeno ispunjava
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 66-66 | Added on Sunday, June 2, 2013 7:45:42 PM

Zapravo,onoga trenutka kad prestanete osuđivati prihvaćajući ono što jest,oslobodili ste se uma.Napravili ste mjesta ljubavi,radosti,spokojstvu.Ponajprije prestanite prosuđivati sebe,zatim partnera.Najveći katalizator promjene u odnosu je potpuno prihvaćanje partnera takvim kakav jest,bez ikakve potrebe za prosuđivanjem ili bilo kakvim promjenama.To će 109
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 66-66 | Added on Sunday, June 2, 2013 7:45:58 PM

Zapravo,onoga trenutka kad prestanete osuđivati prihvaćajući ono što jest,oslobodili ste se uma.Napravili ste mjesta ljubavi,radosti,spokojstvu.
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 66-66 | Added on Sunday, June 2, 2013 7:46:20 PM

Ponajprije prestanite prosuđivati sebe,zatim partnera.Najveći katalizator promjene u odnosu je potpuno prihvaćanje partnera takvim kakav jest,bez ikakve potrebe za prosuđivanjem ili bilo kakvim promjenama
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 67-67 | Added on Sunday, June 2, 2013 7:47:10 PM

Više vas nitko neće moći privući u svoje nesvjesne obrasce kojima ste na taj na-čin omogućavali postojanje
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 67-67 | Added on Sunday, June 2, 2013 7:51:24 PM

Veza koja vas povezuje s tom osobom ista je veza koja vas povezuje s osobom što sjedi pokraj vas u autobusu,s pticom,stablom ili cvijetom.Razlikuje se samo stupanj jakosti kojom je osjećate
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 67-67 | Added on Sunday, June 2, 2013 7:53:09 PM

Istinska je komunikacija zajedništvo -spoznaja jednote koja je ljubav.Najčešće takvi trenuci brzo prolaze,osim ako ste u stanju ostati dovoljno prisutni kako biste isključili um i njegove stare obrasce.Čim se vrati um i poistovjećenost s umom,to više niste vi,nego vaša mentalna slika te ponovno počinjete igrati igre i preuzimati uloge kako biste ispunili potrebe ega.Ponovno postajete ljudski um što se pretvara da je ljudsko biće,stupate u odnos s drugim umom i igrate dramu pod nazivom »ljubav«
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 68-68 | Added on Sunday, June 2, 2013 7:55:25 PM

Međutim,svaka kriza ne predstavlja samo opasnost,nego tako-đer i priliku
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 68-68 | Added on Sunday, June 2, 2013 7:59:29 PM

Onoga trenutka kad se počnete svađati,poistovjetili ste se s mentalnim stavom i sada branite ne samo taj stav,nego također i osjećaj vlastitoga ja.Ego je preuzeo nadzor.Postali ste nesvjesni.Povremeno bi moglo biti prikladno istaknuti stanovite vidove partnerova ponašanja.Ako ste jako budni,jako prisutni,tada to možete učiniti bez uplitanja ega -ne okrivljujući,ne optužujući i ne pokušavajući dokazati drugoj osobi kako griješi.Ponaša li vam se partner nesvjesno,odbacite svako prosuđivanje.Prosuđivanje služi ili tome da pogrešno pretpostavite kako je 113
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 68-68 | Added on Sunday, June 2, 2013 8:00:29 PM

Onoga trenutka kad se počnete svađati,poistovjetili ste se s mentalnim stavom i sada branite ne samo taj stav,nego također i osjećaj vlastitoga ja.Ego je preuzeo nadzor.Postali ste nesvjesni.Povremeno bi moglo biti prikladno istaknuti stanovite vidove partnerova ponašanja.Ako ste jako budni,jako prisutni,tada to možete učiniti bez uplitanja ega -ne okrivljujući,ne optužujući i ne pokušavajući dokazati drugoj osobi kako griješi.
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 69-69 | Added on Sunday, June 2, 2013 8:01:26 PM

Umjesto da se borite protiv tame,vi unosite svjetlost
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 69-69 | Added on Sunday, June 2, 2013 8:05:08 PM

Optuživanje,obrana,napad -svi su ti obrasci smišljeni kako bi ojačali ili za-štitili ego ili da ispune potrebe ega kad ih se mnogo nakupi
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 69-69 | Added on Sunday, June 2, 2013 8:05:20 PM

Dati prostora drugima -i sebi -najvažnije je od svega.
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 69-69 | Added on Sunday, June 2, 2013 8:06:00 PM

Ljubav bez toga ne može cvjetati
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 69-69 | Added on Sunday, June 2, 2013 8:16:32 PM

Zapamtite da su egu problemi,sukobi i »neprijatelji«potrebni kako bi ojačao osjećaj odvojenosti o kojem ovisi njegov identitet
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 69-69 | Added on Sunday, June 2, 2013 8:19:07 PM

Ne postoji li zračenje ljubavi i radosti,potpuna prisutnost i otvorenost prema svim bićima,tada nije riječ o prosvjetljenju.Drugi pokazatelj je način na koji se osoba ponaša u teškim ili izazovnim situacijama ili kad stvari krenu »nizbrdo«.Ako je vaše »prosvjetljenje«zabluda ega,tada će vam život uskoro pružiti izazov koji će izvući vaše nesvjesno na površinu u bilo kojem obliku -u obliku straha,bijesa,obrambena stava,prosuđivanja,depresije i tako dalje.Ako ste u odnosu,kroz partnera će vam se pojaviti mnogi izazovi.Primjerice,žena bi mogla doživjeti izazov tako što će njezin parter biti nepristupačan i živjet će gotovo neprestano u glavi.Izazivat će je njegova nesposobnost da je čuje,da joj pruži pažnju i prostor,do čega dolazi zato što nije prisutan.Odsutnost ljubavi u odnosu,koju najčešće bolnije osjećaju žene nego muškarci,probudit će ženino tijelo bola i kroz njega će ona napasti partnera -okrivljavat će ga,kritizirati,pokušavati ga uvjeriti kako griješi i tako dalje.Takva situacija,pak,postaje njegov izazov.Pokušavajući se obraniti od napada njezina tijela boli,koje smatra potpuno neopravdanim,muškarac će se,opravdavajući se,braneći ili uzvraćajući napad,još dublje ukopati u svoje mentalne stavove.Konačno,takva situacija može aktivirati njegovo vlastito tijelo boli.Kad su oba partnera tako izgubljeni,dosegli su duboku razinu nesvjesnog,razinu emocionalnog nasilja,grubih napada i protunapada.Takvo stanje neće se smiriti dok oba tijela boli ponovno ne napune energijom i uđu u stanje sna.Do sljedeće prilike.To je samo jedan od bezbrojnih mogućih scenarija.Mnoge su knjige napisane,i još bi ih mnogo više moglo biti napisano,o tome 114 115
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 69-69 | Added on Sunday, June 2, 2013 8:19:36 PM

pokazatelj je način na koji se osoba ponaša u teškim ili izazovnim situacijama ili kad stvari krenu »nizbrdo
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 70-70 | Added on Sunday, June 2, 2013 8:24:24 PM

Svjetlost je previše bolna osobi koja želi ostati u tmini
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 74-74 | Added on Monday, June 3, 2013 8:53:35 PM

Ne možete li se osjećati ugodno dok ste sami,tražit ćete odnos kako biste prikrili tu nelagodu.Možete biti sigurni kako će se ta nelagoda ponovno pojaviti u odnosu,u nekom drugom obliku,te ćete vjerojatno partnera smatrati odgovornim za nju
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 74-74 | Added on Monday, June 3, 2013 8:55:51 PM

Sreća ovisi o uvjetima koje smatramo pozitivnim
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 74-74 | Added on Monday, June 3, 2013 8:56:57 PM

Mnogo je ljudi kod kojih se pokazalo kako je ograničenje,neuspjeh,gubitak,bolest ili bol u kojem god obliku se pojavila najbolji učitelj.To ih je naučilo da otpuste lažne slike o sebi te umjetne ciljeve i želje ega.Tako su dosegli dubinu,poniznost i suosje-ćanje.Postali su stvarniji
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 74-74 | Added on Monday, June 3, 2013 8:57:16 PM

Kad god vam se dogodi nešto negativno,u tom je događaju prikrivena važna pouka,iako je možda u tom trenutku nećete uočiti
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 74-74 | Added on Monday, June 3, 2013 9:00:15 PM

Čak i kratka bolest ili nesreća mogu vam pokazati što je stvarno,a što nestvarno u vašem životu,što je u konačnici važno,a što nije
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Note on Page 74 | Added on Monday, June 3, 2013 9:01:35 PM

#resnica #thrut
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 74-74 | Added on Monday, June 3, 2013 9:01:35 PM

Kad god vam se dogodi nešto negativno,u tom je događaju prikrivena važna pouka,iako je možda u tom trenutku nećete uočiti.Čak i kratka bolest ili nesreća mogu vam pokazati što je stvarno,a što nestvarno u vašem životu,što je u konačnici važno,a što nije
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 75-75 | Added on Monday, June 3, 2013 8:48:50 PM

Čini se kako je većini ljudi potrebno iskusiti velike patnje prije nego što se odreknu otpora i prihvate -prije nego što oproste.Čim to učine,dogodit će se jedno od najvećih čuda:buđenje svjesnosti
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 75-75 | Added on Monday, June 3, 2013 8:51:38 PM

Većina takozvanih loših stvari koje se događaju ljudima u životu događaju se zbog neosviještenosti.Njih sami stvaramo ili,bolje rečeno,stvara ih ego
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 76-76 | Added on Monday, June 3, 2013 8:53:07 PM

Štoviše,mnoge vrste bolesti uzrokuje trajan otpor ega koji stvara ograničenja i zapreke u protoku energije kroz tijelo
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 76-76 | Added on Monday, June 3, 2013 8:57:27 PM

Rast se najčešće smatra pozitivnim,ali ništa ne može rasti zauvijek
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 80-80 | Added on Friday, June 28, 2013 8:28:14 PM

Kad prihvatite ono što jest, znat ćete kako je svaki komad mesa - svaki trenutak - najbolji. To je prosvjetljenje
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 81-81 | Added on Friday, June 28, 2013 8:32:00 PM

Zakoračivši s onu stranu suprotnosti stvorenih umom, postajete nalik na duboko jezero. Vanjska situacija vašega života i sve ono što se ondje događa predstavljaju površinu jezera. Katkad je mirna, katkad uzburkana i opasna, već prema ciklusima i godišnjim dobima. U dubini, međutim, jezero je uvijek smireno. Vi ste cijelo jezero, a ne samo površina i u dodiru ste s vlastitom dubinom, koja ostaje apsolutno smirena. Ne opirete se promjeni tako što se mentalno držite svake situacije. Unutarnji mir ne ovisi o tome. Prebivate u Biću - nepromjenjivom, bezvremenom, besmrtnom - i vaše ispunjenje ili sreća više ne ovise o vanjskom svijetu neprestano promjenjivih oblika. Možete uživati u njima, igrati se s njima, stvarati nove oblike, poštovati ljepotu svih njih. Ali više nema potrebe vezati se uz bilo koji od njih
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 85-85 | Added on Friday, June 28, 2013 8:59:06 PM

Dopustite mi da iznesem analogiju s vidom kako bih objasnio ono što želim reći. Noću hodate stazom, okruženi gustom maglom. Ali imate jaku bateriju koja se probija kroz maglu i ispred vas stvara uzak, čist prostor. Magla je vaša životna situacija, koja uključuje i prošlost i budućnost; baterija je vaša svjesna prisutnost; čist prostor je Sadašnji trenutak
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 87-87 | Added on Friday, June 28, 2013 9:10:35 PM

Ne zagađujte svoje prekrasno, blistavo unutarnje Biće i Zemlju negativnošću
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 88-88 | Added on Friday, June 28, 2013 9:14:02 PM

A što je s ne-otporom
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 89-89 | Added on Saturday, June 29, 2013 9:04:03 PM

Kad se vi preobrazite, cijeli je vaš svijet preobražen, jer je svijet tek odraz
==========
Eckhart Tolle - Moc sadasnjeg trenutka  
- Your Highlight on Page 92-92 | Added on Saturday, June 29, 2013 9:19:33 PM

Um se uvijek drži poznatog. Nepoznato je opasno jer um nad nepoznatim nema nikakvu vlast

View all my reviews

Priljubljene objave