Prebral: Creating a World Without Poverty: Social Business and the Future of Capitalism


Creating a World Without Poverty: Social Business and the Future of Capitalism
Creating a World Without Poverty: Social Business and the Future of Capitalism by Muhammad Yunus

My rating: 3 of 5 stars

str. 13- šlo je za impulziven odziv in ne za neki natančno načrtovan predlog, kakršne ima večina vodilnih ljudi najraje. Toda z leti sem ugotovil, da so se nekateri moji najlepši projekti začeli prav na ta način - ne na osnovi strogih analiz in načrtovanja, temveč zaradi spontanega vzgiba, ki mi je govoril "zdaj imaš možnost storiti nekaj dobrega".

str. 21/22- svetovno trgovino je mogoče primerjati s stopasovno avtocesto, ki se prepleta po vsej površini zemeljsko oble. Če gre za povsem prosto dostopno avtocesto brez semaforjev, brez hitrostnih omejitev, celo brez talnih označb, si jo bodo prisvojili velikanski tovornjaki iz gospodarsko najmočnejših območij. ...
Da bi globalizacija prinesla koristi vsem, moramo imeti pravične predpise, ... Namesto zakona najmočnejšega se morajo uveljaviti pravila, ki bodo zaščitila mesto najrevnejših na avtocesti.

Str. 34/35- današnji mladi kadri so zrasli s televizijo in svetovnim spletom; bolj se zavedajo družbenih problemov in bolj so tankočutni od globalnih izzivov kot katera koli predhodna generacija. Razmišljajo o problemih, kot so podnebne spremembe, otroško delo, ekspozija aidsa, pravice žensk - in revščine v svetu. Ko bodo ti mladi postali predsedniki in podpredsedniki uprav ter na koncu direktorji nekega podjetja, bodo stopili v dvorano upravnega odbora s temi mislimi v glavi. Ti novi vodstveni kadri si prizadevajo umestiti družbeno odgovornost v osrčje filozofije podjetja.

Str. 36- kapitalizem ima ozek pogled na človeško naravo: predvideva, da so ljudje enodimenzionalna bitja, ki iščejo izključno maksimiranje dobička.

Str. 72- vedno znova se iznajdejo novi načini izkoriščanja revnih.

Str. 141-na splošno proti miloščini in darilom. Če ljudje vedo, da lahko stvari dobijo "brezplačno", bodo nagnjeni k temu, da svojo energijo in sposobnosti uporabijo za iskanje "brezplačnih" stvari, namesto da bi isto energijo in iste sposobnosti uporabili za doseganje nečesa z lastnini močmi. Miloščina bolj spodbuja k odvisnosti kot k samostojnosti in samozaupanju.View all my reviews