Vzgoja otroka

Ker je vzgoja otroka največja in najbolj odgovorna naloga starša in ker je dobra ali zadovoljna vzgoja otroka prava umetnost, sem poslušal ženo. Namesto knjig kot so razumevanje človeškega vedenja ali razumevanja naših možganov ali uma, sem v roke prijel majhno revijo oz. babybook 2 z naslovom 'Moj otrok v vrtcu 2012', kjer so objavljena razna strokovna mnenja.

No, do sedaj prebrano knjigo, sem se ustavil pri članku, iz katerega bom citiral določeno mnenje dr. Leban, ki je napisala članek z naslovom 'Vzgoja: kritika in pohvala'.

Tako pohvala kot kritika sta sestavna dela vzgoje. Cilji vzgoje je namreč vzgojiti srečnega in samostojnega odraslega, ki bo sposoben življenja v družbi.


Kritika je v vzgoji vedno usmerjena le na otrokovo vedenje, nikoli na otoka samega (npr. To, kar si naredil, ni v redu. In nikoli: Ti si poreden, neprijazen, nepošten, lump...). Kritika je torej v vzgoji neizbežna, saj otroku pomaga, da osvoji pravila in norme, ki veljajo v družbi, zato da lahko v odraslosti v njej ustrezno deluje.


Oba citata sta pomembna tudi za ravnanje v ljudmi. Tako doma kot v podjetju, kaj ne?