Prebral: Zdrav manager - uspešno vodenje : preventivna kot pot k blaginji


Zdrav manager - uspešno vodenje : preventivna kot pot k blaginji
Zdrav manager - uspešno vodenje : preventivna kot pot k blaginji by Cvetka Dragoš Jančar

My rating: 3 of 5 stars

Zdrav manager - uspešno vodenje : preventivna kot pot k blaginji

str. 63- stresor, stresogeni dejavnik oz. situacija, ki jo nekdo oceni kot potencialno nevarno, ogražujočo, pretežko, prezapleteno in podobno, sproži v možganih povečano izločanje prenašalcev (nevrotransmiterjev), ki se aktivirajo. Ti aktivirajo (pripravijo) telesne organe, ki so pomembni za telesni odziv. Organi so v stanju pripravljenosti, kot bi prejeli ukaze: "na mesto", "pripravljeni", "zdaj".

Str. 295/296- lahko bi rekli, da smo ob naglih spremembah družbe, ki prinaša vse več tekmovalnosti, preskusov, rivalitete, socialne in ekonomske ogroženosti, potrebe po uspehu in vse večji delovni obremenjenosti, "še vedno v isti koži". Pravzaprav je prišlo do absurdne situacije, ko je družbeni in gospodarski sistem, ki se je razvil, da bi nas varoval in da bi lahko čim bolj udobno živeli, postal vse bolj ogrožajoč in se v okviru poznavanja stresne teorije razvila v najnevarnejšega morilca.

Str. 297- situacije, kadar so zahteve okolja (težavnost nalog, pretirane obremenitve in podobno) večje oziroma višje od sposobnosti posameznika, sprožijo obstanek in razvoj škodljivega stresa. Poglejmo nekaj najpogostejših situacij, ki pripeljejo do takega stanja in ga tudi vzdržujejo:
- opravljanje delovnih nalog v hudi časovni stiski,
- prevzemanje nalog in zadolžitev, ki jih nismo KOS,
- napredovanje na delovno mesto, ki presega naše sposobnosti,
- NENEHNA ALI STALNA SKRB TER NEGOTOVOST V ZVEZI Z DELOM IN ZAPOSLITVIJO,
- KONFLIKTI, ODNOSI IN NEUREJENE RAZMERE V DOMAČEM ALI SLUŽBENEM OKOLJU.

str. 298- stresno reakcijo lahko opredelimo tudi nekoliko drugače, kot zaporedje različnih in zapletenih odzivov na zahteve, s katerimi je nekdo soočen. Seveda je pri tem pomembno, če ne celo odlično, kako ta človek, ki je postavljen pred določno situacijo, to doživi in kako jo oceni, kar vse vpliva na razrešitev problema. V ekstremni, ogrožajoči stresni situaciji, ki se skozi zgodovino človeštva ni spremenila, se (je) človek mora(l) odločiti med bojem in begom.

Str. 299- zato še enkrat poudarjamo, da stres ni stanje v okolju, temveč v človekovi notranjosti, ki usmerja človekov odziv.
View all my reviews

Priljubljene objave iz tega spletnega dnevnika

Prebral: Lestev in sirček