Review: reševanje problemov namesto reševanje konfliktov


reševanje problemov namesto reševanje konfliktov
reševanje problemov namesto reševanje konfliktov by Bogdan Lipičnik

My rating: 4 of 5 starsReševanje problemov namesto reševanje konfliktov

"Prihodnost ni odvisna od napovedi, upanja in želja, temveč od volje, da bi obvladali prihodnje probleme." - dr. Alexis Stravs

str. VII- Vsak človek ima probleme - le skupaj imamo rešitev. .... V družbi, v kateri lahko vsakdo svobodno izraža svojo voljo, svobodno uveljavlja svoja hotenja, je vse več verjetnosti, da bodo hotenja posameznikov in skupin različna, mogoče celo nasprotujoča. V takih primerih bo treba različnost spoštovati in upoštevati. V takšni družbi so konflikti kot posledica različnih hotenj nekaj vsakdanjega. Zato bi direktno reševanje konfliktov pomenilo napad na različnost in različna hotenja. To bi verjetno povzročilo veliko nestrpnosti med ljudmi in rodilo druge še manj zaželene emocije, kot je sovraštvo ali kaj podobnega. Kajti reševanje konfliktov pomeni obdelovanje udeleženih v konfliktu.

Str. 12- ker problemi silijo ljudi v reakcije, jih neprestano zaposlujejo, s tem rojevajo neprestane spremembe in jim tako pomagajo k napredku.

Str. 14- danes... Izkušnje iz preteklosti celo ovirajo naše ravnanje v sedanjosti.

Str. 15- če hočemo večjo blaginjo, moramo napredovati. ..... Navadno nas spremembe motijo, nobeno jih sprejeti, pogosto tudi upravičeno, saj so za posameznike spremembe včasih prehitre in preveč zahtevne. ..... Prihodnost in svojo vlogo v njej zato poskušamo zmeraj načrtovati v primerjavi s "konkurenco".

Str. 17- če pa spremenimo svojo aktivnost, imamo novo možnost: lahko je enako, slabše ali boljše. Nova možnost, da bo lahko bolje, bi morala zadoščati, da bi sprejeli tveganje. Tveganje pa je sprejemljivejše, ljudje se počutijo bolj varne in bolj verjamejo v uspešnost načrtovanih sprememb, če zanje ustvarimo ustrezno klimo.

Str. 28- kadar gre za ovire zunaj človeka, govorimo o frustraciji, ko gre za ovire v njem, pa o konfliktih.

Str. 34- ravno to, da je določena situacija za nekoga lahko problem, za drugega pa ne, dokazuje, da ljudje situacij ne označujejo za probleme, če jih ne doživljajo.

Str. 37- pogosto nastane konflikt kot nesporazum v osebi sami, še večkrat pa nastane med dvema ali več udeleženci, med posamezniki ali skupinami.

Str. 44- management torej ne more predstavljati en človek, temveč skupina, ki se med seboj dopolnjuje. Razlike v stilu in mišljenju posameznikov je potrebno sprejeti kot nujen in zaželen vidik managementa.

Str. 45- Adizes med dobre lastnosti managerja šteje tudi zmožnosti za obvladovanje in uporabo konfliktov za boljše rešitve.

Str. 54- pri tem je ugotovil, da v primeru, ko je število članov večje od dvanajst, vsak od njih vlaga tudi do 10% manj napora v delo, kot bi ga lahko. .... Stopnja avtokratskega vodenja narašča z večanjem skupine. Ustvarjalne skupine, sestavljene iz treh članov, so hitrejše in enako učinkovite pri reševanju konkretnih problemov kot skupine, sestavljene iz šestih članov. Slednje so hitrejše pri reševanju abstraktnih problemov.

Str. 55- analize rezultatov so pokazale, da sodelovanje in uvidevnost kot osebnostni lastnosti pozitivno vplivata na nemoteno in produktivno delovanje skupine. Po drugi strani pa individualne lastnosti, kot so: agresivnost, samozaupanje, pobuda, zainteresiranost za individualne rešitve in samostojnost zmanjšujejo skupinsko povezanost in s tem njeno učinkovitost.

Str. 69- pogoste ovire, ki onemogočajo vzpostavo povratnih informacij, so hierarhični in avtoritativni odnosi.View all my reviews

Priljubljene objave iz tega spletnega dnevnika

Prebral: Lestev in sirček

Rezervni deli za mikrovalovko

Alamut