Prebral: Sodobnost, št. 9

#Sodobnost, l.77, št. 9, september 2013

ddr. Igor Grdina: Mit velikega (pre)skoka in realnost prizidkov: str. 1171-1182

str. 1173- (Kardelj) je pred smrtjo celo že začel ugotavljati, da sreče človeku ne more dati politični sistem, marveč si jo more ustvariti le vsakdo sam. Za revolucionarja marksistično-leninistične provenience, ki mandat za poseganje v zgodovino izpeljuje iz ljudskim množicam pripisanih teženj, je bilo takšno spoznanje naravnost alarmantno. Gore v rudniške jaške in kraška brezna zmetanih trupel - maja in junija 1945 je izgubil življenje približno odstotek tedanjega slovenskega prebivalstva (toliko smrtnih žetev ni bilo pri nas v nobenem dvomesečju, odkar svet stoji in zgodovina pomni) - ter neštete uničene usode, za katere je bil po zmagovitev sklepu druge svetovne vojne ob drugih članih Titovega politbiroja soodgovoren Kardelj, so tako izgubile tudi najprosojnejše ideološko upravičilo. Postale so samo žalostni statistični izrazi boja za oblast v epohi "socializma á la Louis XIV." .... Značilno na Slovenskem nobena - tudi v določenem zgodovinskem obdobju še tako privlačna, perspetikvna in vplivna - identiteta oz. usmeritev ni povsem izpodrinila tiste, ki so žele največje uspehe, po nasprotna.

str. 1175- mir, ki je običajno civilizacijsko stanje normalnih - tj. dobronamernih - ljudi, je bil na Slovenskem po letu 1945 dejansko le vojna nizke intenzitete. .... Ljudje se nenadoma niso več zavzemali za svoja stališča ter si za kaj prizadevali, ampak po se za vse zgolj še "borili", kar pomeni, da se je vedno znova odpiral prostor za "sovražnike" in "izdajalce" ter seveda tudi za nenehne "mobilizacije" in "zmage". ... Ljudje po bili pahnjeni v trajno vojno za vse, tudi večni mir - pri čemer je slednji zmerno moral ostajati v obzorjih prihodnosti. Zgodovina je potemtakem na Slovenskem marsikaj zabrisala, toda le malokaj povsem izbrisala.

Str. 1176- radikalizem je očitno stalna želja oz. skušnjava na tekmovalnost prisegajočih prebivalcev v prostorih srečevanja identitet. .... Boštjan M. Zupančič je razloge za neodraslost, ki se s časoma izkaže v osebnostni primanjklaj blažečem hedonizmu na eni ter uničujoči zavisti do vseh, tudi samo potencialnih tekmecev na drugi strani...

Dr. Iztok Simoniti - O vrednotah kristjanov, 3- str. 1183-1195

str. 1183- ni res, da po desetletja komunizma razlog za slab ugled Katoliške cerkve danes. Razlog je v vsakodnevnem razkrivanju kaznivih dejanj, ki jih kler počenja ter prikriva, dokler more, in prizna samo, če je v to prisiljen. Zato na podlagi notoričnih dejstev tvegam trditev: Če vrhovni kler res verjame v rekel, naj se nanj tudi resno pripravlja, saj je njihov Bog maščevalen. .... Teološko utemeljevanje odloženega maščevanja z iznajdbo Drugega prihoda in poslednje sodbe je etični nihilizem: to je teologija smrti, konca sveta in poslednje sodbe, ko bodo kristjani v nebesih, mi drugi pa v peklu. Odrešenje katolikov je možno samo po popolnem uničenju nas drugačnih.

Str. 1184- mon(ote)izem stalno rabi tuje in svoje žrtve zato, ker hoče nasilje. ..... Za to, da po kritjani polni zlih misli o nekristjanih in tudi upanja, da se nam bo njihov Bog maščeval, je kriva stroga religiozna vzgoja, ki trajno poškoduje osebnost.

Str. 1185- slabe teologije po stalni vir miselnih nesmislov in samoškodljivih praks. Zato teologom ne ostane drugega kot to, da se sklicujejo na skrivnostnost in nedoumljivost bistva vere, ki je ni moč zapopasti niti z religijo, kaj šele s filozofijo, umetnostjo, mitologijo ali znanostjo. Če se ima kler za edinega "zastopnika Boga", potem je slab argument, da sta prav skrivnostnost ali nedoumljivost lastnosti, ki Boga varujeta pred samovoljo in malikovanjem; kler počne prav to. ... Kritjani torej niso odgovor na svet okoli njih, ampak so rezultat slabega sveta, ki ga vztrajno soustvarjajo.

Str. 1186- ker starim grehom sledijo vedno novi, se mora vedno znova podvreči istemu postopku samo-čiščenja, katarzi v petih stopnjevanjih. Gre za nekakšen teološki čistilni prašek, s katerim Cerkev v vsakodnevnemu življenju sebe in vernike sproti razbremenjuje odgovornosti za posledice storjenega zla in daje potuho za njegovo ponavljanje.

Str. 1187- z množičnim ubijanjem so ustvarjali prostor za NOVEGA ČLOVEKA - fašista, nacista, komunista ali celo Slovenca s "preoblikovanim narodnim značajem", kot se je motil E. Kocbek. Sprava med ljudmi različnih etik pomeni odkriti, kaj danes omogoča, da živimo skupaj; klal je torej najmanjši skupni imenovalec za skupno življenje različnih. Največ, kar lahko ljudje različnih prepričanj dosežemo, je razumevanje, kaj se nam je v Evropi, na Zahodu in v Sloveniji vsem skupaj zgodilo v 20. stoletju, ne glede na to, NA KATERI STRANI SPOPADA JE BIL KATERI OD NAŠIH OČETOV, in ne glede na naša sedanja prepričanja. Gre za razumevanje, kaj smo drug drugemu sposobni storiti v okoliščinah, ki jih zavestno ustvarja človek zato, da bi ubijal, podrejal, uničeval; misli na vojno ali na komunizem, fašizem in nacizem, tri brezbožne otroke katoliškega klerikalizma.

Str. 1188- kleriki, ki "poslednjo sodbo" prestavljajo na oni svet, uničujejo tega, saj so teologi o pravičnosti onkraj, potuha pokvarjencem tukaj.

Str. 1189- absolutum namreč živeta žrtve in nasilje; Božji načrt mučenike, Revolucija pa heroje; prvi in drugi ubijajo in se dajo ubiti za Višje cilje.

Str. 1190- danes živi sodimo mrtve, nas mrtve bodo tudi sodili živi.

Str. 1191- če parafriziram Rolanda Barthesa, bi rekel, da po sveti spisi lahko neusahljiv vir navdiha za podrejanje in dehumaniziranje človeka.

Str. 1193- živeti po Svetem pismu pomeni živeti po citatih, kot jih razlaga kler. Vendar dejstvo, da ima Sveto pismo omejeno število strani, ne pomeni, da je omejeno tudi število razlag citatov exspressis verbis. Zaprtost Svetega pisma - nič dodajati, nič odvzemati - je namreč idealna za neskončne interpretacije citatov. ... To življenje po citatih Sveto pismo spreminja v tekst, ki navdihuje Adolfa Hitlerja (Mein Kampf), mater Terezo, diktatorja Pinocheta ali Chiaro Lubich; vsi so verjeli, da delujejo po volji Boga. Tudi tirani Lenin, Stalin, Tito in drugi so pri uničenju drugačnih vedno sklicevali na svoje interpretacije Marxa in Engelsa.

~~~
Prisrčen pozdrav

mag. Danijel Brestovac | 040185969 | www.danijel-brestovac.weebly.com

Sent @nokia

Priljubljene objave iz tega spletnega dnevnika

Prebral: Lestev in sirček

Rezervni deli za mikrovalovko

Alamut