ocena knjige: poslovna politika slovenskih železnic

poslovna politika slovenskih železnic
poslovna politika slovenskih železnic by Bojan Pirš

My rating: 4 of 5 stars


str. 3- dve stvari mora imeti človek, da bi uspel v življenju. Prva je sreča: to je takrat, ko se človeku ponuditi ugodna prilika. Druga je pamet: to človeku omogoča, da izkoristi godno priložnost. (pregovor)


str. 18- človeški potencial je najvažnejši element proizvodnje prometne usluge. Cilji delovne sile so: pridobiti čim večji dohodek za isti ali manjši obseg dela, povečati varnost in izboljšati pogoje dela.

Str. 103- človek je najpomembnejši vir in iz tega sledi, da so zaposleni najpomembnejše premoženje, ki ga ima podjetje. Zaradi tega se pripisuje kadrovskim virom strateški pomen.

Str. 125 – Na SŽ naj bi za uspešno kreativno razmišljanje dve vrsti razmišljanja:
  • Kreativnost naivnost, ko naivnost daje pogum inovatorjem. Te je zelo malo, saj je novincev malo, izkušeni pa se temu ne izpostavljajo, ker jih je sistem umiril;
  • Kreativnost izkušenj, ko se nakopičena izkušenost ustvarja nove ideje. Tudi te ni veliko, inovatorji delujejo previdno nezaupljivo, kajti sistemi do sedaj niso bili preveč naklonjeni takšnim idejam.


Str. 127- kreativnost izziva napetost, trepetanje in bojazen pred posledicami. Tega pa od našega managementa, utrjenega od vseh mogočih reorganizacij in trpežnega glede menjave direktorjev in trenutno stanje, skoraj ni mogoče pričakovati. Pa tudi iluzorno bi bilo, saj se ves management zaveda, da SŽ brez idej in inovacij lahko samo vegetirajo in propadejo, saj takšno podjetje ni zanimivo za sedanjost, kaj šele za večje in močnejše vključevanje v evropske prometne tokove v prihodnosti. Management….. mora poleg vsega…se prilagajati na spremembe in brez oklevanja razporejati točno izbrane profile na ključna mesta, da bi se inovacije realizirale.

Str. 138- proces zaposlovanja predstavlja eno od najpomemembnejših funkcij modernega manageriranja, ker se z njim zavaruje potrebna količina in kvaliteta človeškega resursa v podjetjz. Osnovna naloga managerja je, da zainteresira zaposlene, da delajo kolikor je mogoče zavestno, da vspodbudi večjo potrebo po stalnem učenju, napredovanju in razvijanju lastnih sposobnosti ter da spoštuje vse predpise v zvezi z delom.

Str. 140- ...pomembno je poudariti, da vršni management nima stika s 5 in 5 nivojem (razloženo na str. 139) in ne more zaznati oz. ne more oceniti kakšne kvalitete je informacija terena. Na managerju je, da zazna kakovost....oni se tega zavedajo, zato si pomagajo z zbirnim zaznavanjem...

Str. 142- Na SŽ spadajo v operativni management izvršni direktorji in šefi sekcij. Ti naj bi stimulirali znanje, kajti prav od njihovega znanja je odvisen uspeh SŽ.

Str. 146- managerji morajo svojo staro klasično kontrolorsko vlogo zamenjati, saj morajo postati strategi, vizionarji in trenerji, ki motivirajo zaposlene. To pomeni, da mora management delovati na izboljšanju komunikacije v podjetju in težiti k povečanju zadovoljstva med zaposlenimi.

Str. 147- zaradi sledenja tehnike in tehnologije je v sodobnem času za managerje poleg lastnega znanja potrebno širiti znanje tudi na področje psihologije, filozofije, sociologije, etike, ....

Str. 248-delo, človeški potencial, je najvažnejši in temeljni element proizvodnje transportnih storitev na SŽ. Iz tega izhaja dejstvo,da je v razvojni politiki na kadrovskem področju potrebno ažurno znanje, izkušnje, spretnosti, bistrosti, motiviranost (....) vseh zaposlenih na SŽ. .... Prav gotovo je najvažnejši faktor razvojne politke ta, da se zagotovi število ustrezno usposobljenih kadrov.

str. 249- SŽ so s strateškim načrtnom 2003 - 2010 začele novo poglavje kadrovske politike. Tako sta ključna cilja v kadrovski politiki razumna kontinuiteta zaposlenosti in profesionalni razvoj zaposlenih.
View all my reviews

Priljubljene objave iz tega spletnega dnevnika

Prebral: Lestev in sirček

Rezervni deli za mikrovalovko

Alamut