Ocena knjige: Železniški promet

železniški promet
železniški promet by Bogdan Zgonc

My rating: 5 of 5 starsstr. 49-največja dolžina potništkih vlakov je 370 m oz. 14 vagonov, izjemoma 430 m oz. 16 vagonov, sicer pa se dolžina potniških vlakov ravna so dolžini peronov na posameznih progah.


Str. 146- sistemi za zavarovanje vožnje vlakov v prostorskem razmiku zagotavljajo varnost prometa le ob pogoju, da vlakovno osebje signalne znake brezpogojno upošteva. Varnost je v tem delu še vedno odvisna od človeka, ki pa je zmotljiv.

Str. 146- ...INDUSI I 60 .... Pri približevanju vlaka signalu, ki kaže signalni znak za prepovedano vožnjo, kontrolirajo njegovo hitrost 3 balize (1000, 500, 2000 Hz). Pri prevozu prve balize, ki je vgrajena pri predsignalu na zavorni razdalji pred uvoznim signalom, mora strojevodja v 4 sek pritisniti posebno budnostno tipko, s čimer potrdi, da je opazil signalni znak. V primeru, da tega ne stori, se vlak ustavi. ..sledi kontrola zniževanja hitrosti, ki se preverja pri drugi 500 Hz balizi, ki je vgrajena na razdalji 250m pred uvoznim signalom. Sledi še tretja 2000 Hz baliza, ki je vgrajena pri uvoznem signalu, ki kontrolira popolno ustavitev vlaka pred signalom, ki kaže znak za prepovedano vožnjo.


Str. 156- vozni red za javni potniški promet mora biti javno objavljen 15 dni pred začetkom njegove veljavnosti.


View all my reviews

Priljubljene objave iz tega spletnega dnevnika

Prebral: Lestev in sirček

POLITIKA NEMOŽNOSTI – Funkcija družbene blaginje