Prebral: MQ - Revija Združenje Manager, št. 23, december 2012str. 7 (nezaupanje ima svojo ceno, zaupanje svojo vrednost - Sonja Šmuc) - ljudje precej bolj zaupano, kot ne zaupamo. Brez tega kot družba ne bi mogli delovati. Zaupanje je družbeno lepilo, ki nas povezuje. Je del civilizacijskega napredka.
~
Kjer se ljudje bojijo zase, za blagor svojih najbližjih in za svoje premoženje, se zapirajo v svoj ozek krog, ki ga lahko obvladujejo in mu zaupajo - v svojo družino in prijatelje.
~
kjer ni zaupanja, je nezaupanje. Nezaupanje pa je drago. Slabša odnose med ljudmi, povečuje sumničavost, podaljšuje čas izpeljave projektov, draži posojila.
~
tujci, ki so predstavljali mednarodno analizo, so se spraševali, od kod toliko črnogledosti. In res, od kod? Novembra je agencija Ninamedia na pobudo Pristopa, AmChama, GZS in Združenja Manager izpeljala raziskavo o zaupanju: komu zaupamo in komu ne. Želeli smo pogledati slovenskem fenomenu nezaupanja pod kožo, da bi lahko utemeljeno - in ne gostilniško - razpravljali o tem, kaj je treba storiti, da začnemo krpati nekaj tako elementarnega, kot je zaupanje.
~
v razredu pod črto zaupanja so sindikati, management na splošno, sodstvo, politika in cerkev.
~
potrebujemo vzorne posameznike, a tudi sistem, ki spodbuja k etičnemu ravnanju.
~
edini pomen tega, da imaš svojo državo, je vendar v tem, da se v njej počutiš svobodno in enakovredno.
~
izkušen makroekonomist je pred kratkim rekel: "Iz ljubega miru smo pripeljali državo na rob katastrofe." Čas je, da začnemo s to državo in drug z drugim ravnati odgovorno in spoštljivo. Potem bo temu počasi sledilo tudi zaupanje, zaupanju pa previdno še optimizem.

Str. 8/10 (model uspeha: slovensko znanje povezano s tujim kapitalom - Edita Krajanović, Maruša Bertoncelj - intervju z mag. Mojmir Urlep) - znotraj Lekovih zvezd imamo posebno kategorijo za nagrajevanje sodelavcev, ki se na tem področju posebej izkažejo.
~
kulturo speak up: Mišljeno je, da zelo spodbujamo izražanje mnenj in različnih pogledov zaposlenih o vsem, kar je povezano z našim delovanjem in poslovanjem.
~
ugotovili pa smo, da je NAŠA SLOVENSKA KULTURA ZELO ODPRTA ZA IZRAŽANJE MNENJ, POBUD IN PREDLOGOV, KAR SE NAM JE TUDI DOBRO OBRESTOVALO.

Str. 12/14 (modrost in srce na delu - Polona Plibernik - intervju z Anniko Elias) - želimo ozavestiti, da se Evropa brez dobrih voditeljev in managerjev ne bo pobralo. Da bi se lahko kakovostno voditeljstvo izrazilo, potrebujemo ustrezno okolje. Začenjamo proces prenavljanja ciljev, poslanstva in vizije te krovne organizacije.
~
neka mladenka pa je rekla, da za managerja najpomembnejše, da ima rad svoje sodelavce.

Str. 15 (izbiramo mladega managerja leta - Diana Jecič, Polona Plibernik - intervju z Boštjan Gorjup) - Čeprav je mogoče vodenje vseeno bolj usmerjeno v ljudi in odnose, management pa v upravljanje virov. Vsak manager mora dobro poznati svoje podjetje, sodelavce in se znajti v različnih vlogah trenerja.

Str. 22/24 (tujci bolj verjamejo v Slovenijo kot Slovenci sami - Polona Plibernik - intervju z Patrick D. Cowden) - Patrick D. Cowden je prepričan, da bi lahko prav Slovenija postala znanilka nove dobe. Zaradi svojih zgodovinskih danosti, majhnosti in poguma ljudi bi lahko kot prva država vpeljala model vodenja, ki v središče postavlja človeka, in svetu pokazati, da je družba lahko uspešna kot celota, ljudje v njej pa lahko hkrati dobro živijo in so zadovoljni.
~
svet deluje po kapitalistični logiki - najprej številke, potem ljudje, kar nas je pripeljalo v slepo ulico. To logiko moramo obrniti. Če na prvo mesto postavimo ljudi in sodelovanje med njimi, bodo številke sledile same. V kapitalizmu je lahko zmagovalec le eden, v mojem modelu so vsi.
~
akademiji so sicer ugotovili, da obstaja boljši način za vodenje, ampak podjetja tega preprosto niso ponotranjili. Razlog je v strahu managerjev, da bi izgubili svojo moč. Če želiš dati mesto, ki jim pripada, jim moraš zaupati, da vedo, kaj delalo, in to pogosto bolje kot ti sam. Tega pa veliki šefi nočejo sprejeti. Zato smo obtičali v diktaturi ukazovanja in nadzora.
~
ko se v podjetju enkrat uveljavi nov način razmišljanja, vodenja in delovanja, se začne vse na novo definirati. Pomena in namena podjetja ne določa več le glavni direktor, ampak ga določajo vsi zaposleni enakovredno.
~
v jedru je zavedanje, da vsako podjetje za svoje delovanje potrebuje energijo, poglavitni in EDINI VIR ENERGIJE PA SO LJUDJE.
~
če z zaposlenimi slabo ravnaš, ustvarjaš slabo energijo. Ker so ljudje edini izvor energije, hkrati tudi najpomembnejši vir podjetja. Zato je treba z njimi dobro in spoštljivo ravnati, ceniti, kar delajo, in jim zaupati.
~
to pomeni, da jim je mar, da skrbijo drug za drugega, se podpirajo, na delovnem mestu in zunaj njega. To zelo poveže ljudi in ima zato veliko moč.
~
mogoče se sliši smešno, ampak je mogoče.

Str. 26/27 (težave in rešitev imate iste korenine: produktivnost dela - Sonja Šmuc - intervju z Gary Pisano)- Pisano meni, da si sindikati in management delijo skupen problem: organizacijo in podjetje je veliko lažje voditi kratkoročno kot dolgoročno.
~
zanimajo jih samo ugodnosti trenutnih zaposlenih, in ne razmišljamo pa o tistih, ki bodo zaposleni čez pet ali deset let.

Str. 28/29 (včasih je izziv preprosto prevelik - Sonja Šmuc, Petra Svetina - intervju z Mike Zafirovski) - imel sem srečo, da so mi na njej svetovali odlični učitelji in poslovni voditelji. In ravno to, da sem tudi sam mentor, je zame največji užitek.
~
sposobnost za spodbujanje drugih in sposobnost izvajanja dejavnosti sta nujno potrebni za uspešnega vodjo. Poleg tega sem močno prepričan, da so voditeljeva predanost uspehu stranke ter motiviranje in razvoj ljudi prvi pogoj za dolgoročno trdne finančne rezultate.
~
pomembno vodilo pri mojem delu je bilo vzpostaviti zaupanje pri zaposlenih in jih prepričati, da obstaja nova strategija za uspeh, da se bo k visokim ciljem stremelo z zagnanostjo in poštenostjo, da sta njihovo udejstvovanje in vpletenost vedno pričakovanja in spodbujani, da se bodo težke odločitve sprejemale hitro in s sočutjem in da bodo moja sporočila pogosta in pregledna.

Str. 40/41 (kako razmišljajo predsedniki uprav po svetu - Marko Jernej Čenčič) - generalni direktorji menijo, da so za uspešno delo zaposlenih v bolj kompleksnem in medsebojno povezanem okolju ključne sposobnosti, kot so dobri medosebni odnosi (75%), komunikacija (67%), ustvarjalnost (61%), in prilagodljivost (61%). Da bi zaposlene spodbudili k preseganju postavljeni ciljev, je treba razvijati kulturo podjetja, ki temelji na poistovetenju z vrednotami podjetja in spodbujanju idej ter inovacij. Zaposleni bodo morali v prihodnje razvijati svoje kompetence na področju sodelovanja, timskega dela, komunikativnosti, ustvarjalnosti in prilagodljivosti, saj je to nujno za delovanje v odprti organizaciji. Zaposleni, ki lahko te sposobnosti podkrepijo še z dodatnim posebnim potrebam znanjem, bodo za podjetje največja dodana vrednost.

Str. 45 (kdaj ste se nazadnje vodi zahvalili za življenje - Polona Plibernik) - medtem ko postajata v sodobnem management sodelovanje in povezovanje čedalje pomembnejši sestavin uspeha, Tim Sikyea managerjem z vizijo sporoča, da morajo razviti še dve dimenziji vodenja: hvaležnost in sočutje.
~
Zemlja ni bolna, bolni so ljudje, je prepričan indijski zdravilec Tim Sikyea.
~
izgubili smo stik z naravo in to je ključno sporočilo, ki ga ljudem Sikyea.
~
ampak kaj je dobiček, zbode zdravilec in nadaljuje, da je SAMO ILUZIJA BOGASTVA. Papirja ne moreš odnesti s seboj na oni svet. Zapomnite si, da bo konkurenca, ko nam bo šlo zares za nohte, postala povsem nepomemben dejavnik.
~
tako se dotakne skupnega imenovalca krize, lakomnosti.
~
zato je tudi njegov recept zl premagovanje krize preprost. Biti zadovoljen s tem, kar imaš, v tem uživati in biti za to hvaležen. Spoštovati, kar nam daje narava, zemljo, vodo, zrak in ogenj, vse kar nas ohranja žive. In ponotranjiti peti element, BREZPOGOJNO LJUBEZEN, ki vse delčke poveže v harmonično celoto.
~
tako kot poskrbiš zase, boš tudi za tistega, ki ti daje življenje. Ko živiš v sozvočju z naravo, stvari nenadoma postanejo logične.

Str. 57/61 (managerski kongres 2012: premikanje meja je stvar odločitve - Petra Svetina) - Željkk Obradović pravi : "Spoštuj lljudi, če želiš biti spoštovan! Vodi z zgledom. Največji motivator v moštvu si ti! Moštvo ti mora verjeti, podlaga za to pa sta znanje in dobra priprava. Ne delaj razlik med igralci. Poznaj prag vzdržljivosti vsakega izmed njih. Govori, kar misliš. In če želiš ostati na vrhu, sam izboljšaj rezultat, ki te je pripeljal do prve zmage.
~
Ihan pravi, da Slovenci pozor: navijanje za uspehe sodelavcev se nam kot posamezniku splača, saj se nam bo ob njihovih uspehih dvigoval tudi prag naše energije.

Str. 64 (intervju z Goranom Brankovič) - Na vprašanje, katero poslovno lekcijo ne bo nikoli pozabil, je odgovoril: "Poslovanje Slovenskih železnic." (:) le zakaj?)
Priljubljene objave iz tega spletnega dnevnika

Prebral: Lestev in sirček

Rezervni deli za mikrovalovko

Alamut