Prebral: podjetništvo


podjetništvo
podjetništvo by boštjan antončič

My rating: 4 of 5 stars

Podjetništvo

Antončič, Boštjan
; Hisrich, Robert D.;
Petrin, Tea;
Vahčič, Aleš; Naslov Podjetništvo. 2002. Ljubljana : GV založba.

Str. 28- (podjetnik) k poslu prispeva s svojo intuicijo, veščinami in iznajdljivostjo pri načrtovanju, organiziranju in urejanju podjetja. ... Sredi 20. stoletja se je razvil podjetnik inovator.

Str. 29- koncept inovacij in novosti je po tej opredelitvi sestavni del podjetništva. Inovacije, predstavitev nečesa novega, so vsekakor ena najtežjih nalog podjetnika.

Str. 29- da je podjetništvo vrsta vedenja, ki vsebuje: (1) dajanje pobud, (2) organizacijo in reorganizacijo družbenih ter ekonomskih mehanizmov, ki preoblikujejo vire in razmere v praktično smer, ter (3) sprejemanje tveganja ali neuspeha. (Shapero, Alabert (1975). Entrepreneurship and economic development. Wisconsin: Project ISEED, Ltd. The center for venture management, str. 187)

str. 29- psiholog meni, da takšno osebo ponavadi vodijo: potreba doseči ali dobiti nekaj novega, eksperimentirati, izpolniti ali morda zbežati avtoriteti drugih.

Str. 29- podjetništvo je dinamičen proces ustvarjanja bogastva, ki se povečuje. Bogastvo ustvarjajo posamezniki, ki prevzemajo velika tveganja glede lastniškega kapitala, časa in/ali obveznosti, glede kariere ali dajejo vrednost izdelku oz. storitvi.

Str. 30- toda podjetnik jima mora na neki način prinesti vrednost s prejemanjem in najdbo potrebnih veščin in virov. (Ronstandt, Robert C. (1984). Entrepreneurship. Dover, MA: Dover publishing, str. 28)

str. 30- prvič, podjetništvo vsebuje ustvarjalni proces. Drugič, podjetništvo zahteva, da namenimo poslu čas in prizadevanja. Samo tisti, ki so šli skozi podjetniški proces, cenijo čas in prizadevanja, potrebna za ustvarjanje nečesa novega in uveljavljene novosti. Prevzemanje tveganj je tretji vidik podjetništva. Zadnji del opredelitve vsebuje nagrade podjetnikov.

Str. 31- odločitev pustiti kariero ali spremeniti življenjski slog ni preprosto. Veliko energije je potrebno za spremembo ter uresničitev nečesa novega in drugačnega.

Str. 32- verjetno ni močnejše sile kot osebna zmedenost, ki spodbudi posameznika k dejanjem.

Str. 32- dojemanje, da je ustanovitev novega podjetja zaželena, izvira iz kulture, subkulture, družine, učiteljev in prijateljev posameznika.

Str. 34- podjetnik potrebuje tudi ustrezno izobrazbo in izkušnje.

Str. 38- imajo mnogi podjetniki težave, ker nimajo managerskih znanj, trženjskih sposobnosti ali finančnih sredstev.

Str. 43- pristop življenjskega cikla določa podjetniške poklice po devetih kategorijah: izobraževalno okolje, osebnost, družinsko okolje v otroštvu, dosedanje zaposlitve, odraščanje, nedelovno obdobje odraslega, trenutni zaposlitveni položaj, trenutne perspektive posameznika in trenutne družinske razmere (Bowen, Donald D.; Hisrich, Robert D. (1986) The female entrepreneur: a career development perspective. Academy of management review, 2(April), sup. 393-407.
In
Brodzinski, J. D.; Sherer, R. F.; Wiebe, F. A. (1989) Entrepreneur career selection and gender: a socialization approach. Journal of small business management, 27(march), pg. 37-43)

str. 43- vendar pa včasih z vrsto in kakovostjo izobrazbe niso pridobili specifičnih znanj, potrebnih za ustanovitev podjetja in za managerske procese.

Str. 45- znanja, potrebna podjetniku, lahko razvrstiomo v tri glavna področja: splošna znanja, poslovnomanagerska znanja in osebnostna podjetniška znanja.

Str. 46- življenje podjetnikov ni enostavno. Ker je podjetnik vsak dan v stresnih situacijah in se ubada z mnogimi težavami, obstaja možnost, da bo vzpostavil ravnovesje med etičnimi zahtevami, ekonomskimi možnostmi in družbeno odgovornostjo. Ravnovesje se razlikuje od moralne drže, ki jo zavzame manager iz navadnega podjetja. (Hisrich, Robert D.; Solymossy, Emeric (1996) Ethics in entrepreneurship: the present state of art. Unpublished working paper. Cleveland, OH: Case western reserve university.)

str. 47- sprejemanje tveganja, ustvarjalnost, neodvisnost in nagrade. Ti bodo gonilna sila podjetništva v prihodnosti.

Str. 92- Čeprav so mnogi zainteresirani za ustanovitev novega podjetja in imajo celo primerno podlago in finančna sredstva, se le redki odločijo za ta korak.

Str. 433- težko je ločiti podjetnika od podjetja. Podjetniki vložijo v podjetje vse, vključno s skrbjo za prihodnost zaposlenih.

View all my reviews

Priljubljene objave iz tega spletnega dnevnika

Prebral: Lestev in sirček

POLITIKA NEMOŽNOSTI – Funkcija družbene blaginje