Prebral: Your Competent Child: Toward New Basic Values for the Family


Your Competent Child: Toward New Basic Values for the Family
Your Competent Child: Toward New Basic Values for the Family by Jesper Juul

My rating: 5 of 5 stars
Kompetentni otrok

str. 8- ..., da starši ne učimo le z besedami, temveč predvsem s svojim ravnanjem.

Str. 9- Jesper Juul nas kot starše uči, da smo odgovorni za svoje vedenje in da bo naše odgovorno vedenje tudi otroke učilo odgovornosti.

Str. 15- z razlikami se je težko spopadati, obenem pa prevladuje težnja po ustvarjanju večetičnih, večnacionalnih družb.

Str. 35- ljubeče razmerje med moškim in žensko ali starši in otroki je darilo in privilegij.

Str. 64- otrokovo integriteto prizadenemo na tri načine:
1
2
3 z vsiljevanjem ideoloških prepričanj, na primer s prisilno politično ali versko indoktrinacijo.

Str. 73- interakcija med odraslimi in otroki je proces vzajemnega učenja. Čim bolj spoštujemo načelo enakovrednega dostojanstva, tem več dobimo.

Str. 86- od leta 1700 pa vse do 50. let prejšnjega stoletja je bila graja najpomembnejše orodje moči, po katerem so lahko posegli odrasli. Nekatere družbe in države imajo takšno pravilo še danes (Slovenija mogoče!)

Str. 87- da je otrokovo samospoštovanje močno odvisno tudi od tega, kako močno občuti, da prinaša vrednost našemu življenju. Čim bolj dopustimo, da nam daje, tem bolj zdravo postaja njegovo samospoštovanje.

Str. 102- v razmerju med otrokom in odraslim je za izbruh nasilja vselej odgovoren odrasli.

Str. 103- ne pozabimo: otrok ljubi starše brezpogojno ne glede na to, kako z njim ravnajo. Razvoj otrokovega samospoštovanja ni pomemben, ker bi nam šlo za to, kakšen odnos bo imel otrok do staršev, temveč zato, ker je od tega odvisno, koliko se bo imel rad.

Str. 107- ogromno večina nesoglasij med otroki in odraslimi - pa tudi med samimi odraslimi - preide v razdiralnost natanko zato, ker nobena od strani ne more (ali noče) prevzeti odgovornost zase. Namesto tega zapravljajo energijo za medsebojna obtoževanja.

Str. 125- otroci vsak dan znova poslušajo opredeliti svoje meje obseg odgovornosti. Starši se morajo zato zazreti globlje in razviti drugačne, nove odzive, namesto da se zatekajo k starim.

Str. 158- tako kot je za kakovost interakcije bistveno, da odrasli prevzemajo odgovornost zase, je pomembno tudi, da se ne izmikajo konfliktom. Konflikti sami po sebi niso nevarni za zdravje družine. NEVAREN JE LAHKO NAČIN, KAKO SE RAZPLETAJO.

Str. 188- ne glede na to, koliko so otroci stari, imajo starši eno in isto velikansko odgovornost: v družini ustvarjati takšno ozračje - ali takšno kakovost interakcije - da lahko v njem vsak posameznik raste in napreduje.

Str. 197- .., da od zakona ne pričakujemo več, da nam bo zagotavljal družbeno sprejetje ali varnost. Od njega pričakujemo predvsem čustveno in duhovno izpolnjujoče razmerje.

Str. 208- kar se tiče otrok, smo spoznali, da jim moramo prisluhniti, jim priznati kompetentnost in se od njih učiti, kajti na ta način postajamo zanje vredni tako, kot si tudi želimo.
View all my reviews

Priljubljene objave iz tega spletnega dnevnika

Prebral: Lestev in sirček

Rezervni deli za mikrovalovko

Alamut