Review: Kinder brauchen Grenzen


Kinder brauchen Grenzen
Kinder brauchen Grenzen by Jan-Uwe Rogge

My rating: 4 of 5 stars

Med popustljivostjo in strogostjo

str. viii- tako torej marsikateri starši puščajo svojim otrokom preveč svobode. Starši trpijo in vzdržijo tako dolgo, dokler, v pravem pomenu besede, ne poči.

Str. ix- porazi so darila, iz katerih se lahko učimo, so povod za to, da v prihodnje naredim drugače, in ne samo to: bolje!

str. 17- le ena osebnost v vlogi vzgojitelja lahko postavlja meje; to je osebnost, ki sprejema in se čuti sprejeta z vsemi svojimi prednostni in pomanjkljivostmi, ker je te takšna osebnost pripravljena sprejemati otroke .... tako da spodbuja, podpira, svetuje, pomaga, toda tudi postavlja meje. ... otroci postanejo predmeti in projekcijske ploskve, ki morajo izživeti tista zanimanja, ki jih njihovi starši niso mogli; ali pa mora lastnega zgodnjega otroštva na starše pritiska tako silno, da je pogosta posledica prav negotovost v ravnanju.

Str. 18- otroci potrebujejo jasne, trdne, odločne osebnosti, kažipot, ki jih usmerja. Odločnost ustvarja meje; kjer te manjkajo, vlada negotovost, saj otroci začnejo preizkušati meje, da bi ugotovili, kako daleč smejo.

Str. 19- kdor hoče musl navajati k samostojnoti in neodvisnosti, mora biti samostojen in neodvisn; to pomeni, da mora imeti pogum, itd.. .... Kdor postavlja meje, tvega, da pri odraščajočih mura ni ravno priljubljen; tvega prepir, jezo in srd.

Str. 20- težave pri mojstrskem postavljanju meja srečamo tam, kjer otroci postanejo nadomestek partneja in igrača za ljubkovanje. ... Postavljanje meja in spoštovanje musl spadata namreč skupaj.

Str. 21- odločilno je, kako meje postavljajo in kakšen zgled so pri tem otrokom.

Str. 31- otroci se z mejami poigravajo, da bi se preizkušali, se razvijali, se drzno izpostavljali nevarnostim, da bi premagu strahove in se jih znebili.

Str. 32- tako kot meje nudijo varnost in izzivajo, tako vznemirja tudi pomanjkanje le-teh. ... Odločilna težava pri brezmejnem ravnodušju je v tem, da se takšni starši dolgo ne zmenijo za otrokove prekoračitve meja, jih prenašajo in s tem pozitivno krepijo tako dolgo, da tega ne zdržijo več.

Str. 42- otroci potrebujejo sprostitev, potrebujejo občutek, da so kdaj lahko povsem brez obveznosti.

Str. 45- kljub strokovni medicinski oskrbi in preventivi trpi in oboleva vedno več otrok. Vzrok za to ni samo onesnaženo okolje, ki so mu otroci dandanes izpostavljeni, pač pa tudi to, da se dobronamerna misel "Saj ti hočem le dobro" sprevrača v psihični super. Otroci namreč trpijo zaradi STALNEGA pritiska.

Str. 47- tako hitro pozabimo, na je tudi musl osebnost zase. Nenehne primerjave pritiskajo na otroka in na odrasle.

Str. 54- v kriznih okoliščinah ne pomaga pomilovanje, temveč sočutje. Sočutje krepi.

Str. 64- kdor ne oblikuje pravil in ne postavlja meja, otroke intelektualno in čustveno preobremenjuje.

Str. 65- zato ni nič čudnega, če je postavljanje meja pri vzgoji po načelu nevmešavanja kot ponižujoč, živčno napet boj za oblast, zaradi katerega se med straši in otroki razvije strahovalen odnos.

Str. 101- postavljanje meja, ki bi bilo brez napak in brez težav, ni; kar je še včeraj bila idealna formula, danes ne velja več in jutri bo bo brezupno zastarelo.

Str. 123- smiselno je, da podpiramo otroke pri obnavljanju doživetij in jim posredujemo občutek bližine in sprejetosti, toda pomembno je, da pri tem upoštevamo obcudj otok.

Str. 135- kazni pomenijo maščevanje, oblast in pametno govoričenje, s kaznimi hočemo zlomiti voljo ali izvajati pritisk, poleg tega pa kazni ne pripomorejo k izboljšanju in spreminjanju težavnega oz. motečega vodenja ali prekoračitve meja. Kazni kratkoročno sicer utegnejo biti uspešne, nazadnje pa poslabšajo negativno vedenje in odnos. Seveda pa mora tisti, ki postavlja meje, obenem razmišljati o tem, kako se bo odzval na kršitve meja in neupoštevanje dogovorov. Pri tem ne gre za kazni in prepovedi, marveč za logične naravne posledice.

~~~
Prisrčen pozdrav

mag. Danijel Brestovac | 040185969 | www.danijel-brestovac.weebly.com
View all my reviews

Priljubljene objave iz tega spletnega dnevnika

Prebral: Lestev in sirček

Rezervni deli za mikrovalovko

Alamut