Review: napredni management


napredni management
napredni management by Vlado Dimovski

My rating: 5 of 5 stars

Napredni management

str. 110- pozitivna čustva, ki jih avtentični vodje izražajo in spodbujajo pri sodelavcih, so temelj za pozitivne medčloveške odnose in vedenje v organizacijah.

Str. 123- da morajo vodje, če želijo izboljšati rezultate z vidika zaposlenih, razvijati svojo osebnost in vedenje v smeri bolj avtentičnega delovanja.

Str. 134- a veličina vodij hodi z roko v roki z njihovimi pomanjkljivostmi, česar avtentični vodje ne skrivajo. Svoje strahove in dvome delijo s svojimi sodelavci, ki jih prav zato sprejmejo medse, saj se z njimi poistovetijo..

Str. 144- zelo je pomembno, da zaposleni vidijo celotno sliko poslovanja in ne razmišljajo parcialno.

Str. 145- postaviti pravega človeka na pravo pozicijo je mogoča skozi emocionalno in socialno učenje, kjer vodja prepozna interakcije in redno rešuje konflikt.

Str. 150- 'zaposlimo fantastične ljudi in jih OSVOBODIMO' je formula za uspeh multinacionalke Google (Judy Gilbert, strokovnjakinja na področju managementa talentov).

str. 155- na morebitne omejitve napredovanja v hierarhično urejeni organizaciji opozarja tako imenovano Petrovo načelo, ki pravi, da posameznik napreduje do ravni svoje nesposobnosti. Ta precej pesimističen pogled na napredovanje pravi, da ljudje, ki svoje delo dobro opravljajo, ter vam s svojo nekompetentnostjo povzročajo škodo sodelavcem in organizaciji.

Str. 187- zaradi integrirane komponente pozitivne psihologije so avtentični vodje sposobni navdihniti množice zaposlenih, da dosežejo potrebne rezultate, ter obvladati tudi najbolj uporne sodelavce in jih preobraziti v zelo zmogljive vodje.

Str. 232- "divide et impera". Vsi ljudje se delimo v dve skupini; na "vodje" in "vodene". Večina ljudi je "vodenih", tisti, ki pa si želijo biti "vodje", potrebujejo moč, da bi dosegli, da jim nekdo sledi.

Str. 233- uspeh v organizaciji ni odvisen samo od intelegentnosti, pridnosti in sreče, ampak tudi od iger moči.

Str. 250- managerji se morajo najprej naučiti voditi sami sebe, šele nato lahko vodijo druge.

Str. 251- daoizem spoznava, da je končni cilj vodij služenje svojim ljudem brez želje po pridobitvi osebnih koristi ali izrazu hvaležnosti. .... Šele kadar vodja odmisli svojo častihlepnost, lahko resnično služi svojim ljudem, namesto da bi tekmoval z njimi (Chen & Lee, 2008).View all my reviews
Nisem prosil za dovoljenje, kar pomeni, da sem objavil brez dovoljena avtorjev. Če vam ne bo to všeč, mi povejte in bom brisal. Ampak, ta slika ponazarja moje življenje. Se boriš, delaš, garaš, letiš in nekje vmes padeš, da dosežeš dno. Pri tem udarcu, se ti zbistrijo misli in greš naprej na zmago. Karkoli da to pomeni?

Vendar je že zmaga, če znaš sebe voditi. Meni osebno to ne uspeva najbolj oz. vsaj ne tako dobro, da bi bil zadovoljen sam s seboj. Vse je tako kot mora biti, vendar ogledalo vsakega človeka in s tem vodje je družina. Od tam se gre naprej.

Sam se zelo trudim, da spravim družino in naše odnose na višji nivo, vendar mi ne uspe vedno. Potem takem, nisem kaj prida vodja. Kar ne pomeni, da še ne bom odličen, samo se še vedno učim. Je pa družina in s tem trije otroci pravi izziv za vse nadaljnje cilje, napore in ambicije. Če mi bo uspelo obvladati odnose (trke civiklizacij :) ) znotraj družine, potem mi tudi CEO odličnega podjetja ne bo težko postati, kaj ne? Saj toliko »egoizma« in eksplozije različnih energij, kot ga premorejo znotraj družine, ga ne premorejo nikjer drugje. #GODAKI!!

Priljubljene objave iz tega spletnega dnevnika

Prebral: Lestev in sirček

Rezervni deli za mikrovalovko

Alamut