Preskoči na glavno vsebino

Review: vzgoja za vrednote


vzgoja za vrednote
vzgoja za vrednote by Bogdan Žorž

My rating: 5 of 5 stars

Str. 18- potrebe se v človeku pojavijo, kadar se poruši neko notranje ravnovesje.

Str. 24- vrednote od nekdaj povezujemo z vero. Morda je prav s tem povezano tako razširjeno pisanje in govorjenje o 'krizi vrednot'.

Str. 27- ... Človekov um drvi naprej v neskončna prostranstva. Misli, razmišlja, postavlja si vprašanja. Na nekatera uspe dobiti odgovor - še več jih ostane brez pravega odgovora.

Str. 32- vzgoja pa je zapleten proces, ki ga sooblikujejo zavestni, načrtni vpliv staršev, učenja, nezavedni procesi, ki jim je otrok pasivno ali aktivno priča, v katere je vključen (od prenosa vzorcev, do travmatskih izkušenj), vplivi vrstniškega okolja, vpliva učiteljev in vzgojiteljev, vplivi širšega okolja (od vplivov medijev, do vplivov, ki jih imajo živi stiki o okoljem).

Str. 44- s spopadi za moč oblast - oblast pa vedno pomeni kontrolo nad zakoni, pravili, torej svobodo.

Str. 48- brez odrekanja ni svobode.

Str. 82- pa vendar - resnična in prava dobrota bogati tudi dobrotnika samega!

Str. 84- za vzgojo dobrote je zelo pomembno otroka naučiti sprejemanja (ne jemanja!) od drugih - z veseljem in hvaležnostjo! Drugi del vzgoje za dobroto pa je v dajanju.

Str. 90- mir, ki pa lahko dosežemo, je le mir, ki pomeni zdrav način soočanja s konflikti.

Str. 139- za bogate so lahko veljaki ljudje, ki so pripadali nekemu družbenemu sloju, ne glede na to, koliko materialnih dobrim so imeli v resnici. Posebej te to veljajo za plemstvo, za pripadnike 'višjih slojev' - bogati so bili ne zaradi količine, obsega materialnih dobrim, ampak zato, ker jih je okolje imelo za bogate. ... navidezno bogastvo.

Str. 161- posameznik lahko uresničuje svoje politične ambicije v okvirih političnih stank, v okviru različnih gibanj in združenj 'civilne iniciative', kot danes rečemo, ali celo kot neorganiziran, nepovezan posameznik.

Str. 210- ni vere brez dvoma - in zato vzgoja za vero kot vrednoto pomeni tud, da musl dopuščamo dvome. .... Šele če sprejemem dejstvo, da se lahko tudi motim - bom v resnici zmogl sprejeti tudi drugače misleče.

Str. 216- otrok se najbolje uči razumevanja in odpuščanja ob soočanju s starševskimi napakami, morda drobnimi krivicami, ki mu jih povzročajo in spoznanjem, da ga straši tudi ob teh krivicah še vedno imajo dovolj radi. Ko se nauči odpuščati svojim staršem, se nauči odpuščati, drugim in sebi!


~~~
Prisrčen pozdrav

mag. Danijel Brestovac | 040185969 | www.danijel-brestovac.weebly.comView all my reviews