Prebral: Planiranje in kontrola (v tretje)


Planiranje in kontrola
Planiranje in kontrola by danijel pučko

My rating: 4 of 5 stars

str. 1- vodenje je v bistvu medsebojno komuniciranje in motiviranje zaposlenih za izvajanje planiranih nalog. Kontroliranje se osredinja na spremljanje vedenja zaposlenih in dosežkov z vidika načrtovanega in ukrepanje, če prihaja do odmikov od zaželenega.


Str. 3- poslovodno kontrolo opravljajo poslovodniki. Pri tem imajo opravka z ljudmi, tj. zaposlenimi. Ta značilnost kontrole, tj. ukvarjanje z medosebnimi odnosi, zahteva, da v njenem okviru upoštevamo vprašanja in komuniciranja, motivacije, skladnosti osebnih in organizacijskih ciljev, sistem nagrajevanja in vrsto drugih organizacijskih spremenljivk.

Str. 130: poudarek v razvijanju pozitivne motivacije podrejenih za planiranje kaže namenjati pomenu sodelovanja podrejenih v procesu taktičnega planiranja. Večja vključenost podrejenih v ta proces nam lahko zagotovi vrsto pozitivnih učinkov…plan bodo bolje razumeli. Ne bo se nagibal k razvijanju internega konkurenčnega obnašanja oz. tekmovalnosti s stistimi, ki so mu plan postavili, ampak se bo imel za del skupine, ki ima usklajevanje interese……vedenjski vidiki planiranja nas opozarjajo, kako je pomembno planiranje v podjetju po načelu od spodaj gor…

Str. 133: za izvajanje kontrole morata obstajati nadrejeni in podrejeni v organizaciji. Nadrejeni kontrolira delo podrejenega…pri tem ustvarja v pomembnem delu organizacijsko klimo…. avtoritativno obnašanje nadrejenega spreminja vzorec vedenja podrejenega. Postaja pretirano oprezen. Usmerja se pretežno v obrambno obnašanje in stopnja njegove odkritosti v komuniciranju z nadrejenim ne bo posebej velika. Nasprotno pa bo podrejeni ob nadrejenem, ki goji participativni slog poslovodenja, vsaj bolj okorajžen, odprt in ustvarjalen pri iskanju in opredeljevanju korektivnih nalog.

Str. 134: jasno je, da preveč kontrole škodi, ravno tako pa tudi premalo….preveč kontrole duši ustvarjalnost posameznikov. Ustvarja občutek izpostavljenosti določeni tiraniji v delovnem okolju….je lahko tudi zmanjševanje motivacije za delo ali pa celo poskusi izigravanja funkcioniranja sistema kontrole na različne načine.

Str. 135: neformalni dejavniki…mednje sodi delovna etika zaposlenega, ki se kaže v njegovi lojalnosti, pridnost, ponosu nad dobrim delom in njegovih drugih normah obnašanja. Kultura podjetja oz. družbe s svojimi značilnostmi je tudi vpliven dejavnik. Izbran slog poslovodenja neposredno določa vrsto značilnosti sistema kontrole…View all my reviews

Priljubljene objave iz tega spletnega dnevnika

Prebral: Lestev in sirček

Rezervni deli za mikrovalovko

Alamut