Prebral: Staying Up, Up, Up in a Down, Down World: Daily Hope for the Daily Grind


Staying Up, Up, Up in a Down, Down World: Daily Hope for the Daily Grind
Staying Up, Up, Up in a Down, Down World: Daily Hope for the Daily Grind by Zig Ziglar

My rating: 3 of 5 starsZig Ziglar

str. 6- največji življenjski poklon bi bil živeti tako, da si zaslužimo te besede: "Po kateri poti je odšel, vedno vem po svetlobi, ki jo je pustil za sabo."
Vsak od nas, kot prižigalec uličnih številk, pušča sled, kamorkoli gre. Naša odgovornost - in popolnoma zagotovo naš cilj - je pustiti sled, ki ji bodo naši sinovi in hčere želeli slediti in, v procesu, naredili naše starše ponosne na sled, ki so jo oni pustili nam. PUŠČAJTE DOBRO SLED IN NE SAMO, DA BO VAŠE ŽIVLJENJE DOBRO, AMPAK BODO TAKŠNA TUDI ŽIVLJENJA TISTIH, KI BODO SLEDILI VAŠI SLEDI.

Str. 15- psihiater Alfred Adler je rekel, da je upanje temeljna lastnost vsake spremembe. Prav tako je tudi velik aktivator. Ljudje, ki imajo upanje, delujejo v smeri uresničenja svojih sanj.

Str. 19- božja beseda je sovražnik potrtosti, pobeg od skušnjave, obljuba prihodnosti, kot tudi vodnik, upanje in navdih za zdaj in za vselej. (Al in Brenda Taylor)

str. 27- ...da dokler se ne naučimo spoštovati pravil, se ne bomo naučili niti voditi.

Str. 42-rečeno je bilo, da velikega človeka lahko prepoznaš po načinu, kako se obnaša do majhnega človeka.

Str. 52- vsak, ki dela kaj pomembnega, tega ni dosegel brez spopadanja s številnimi težavami.

Str. 60- imate veliko možnosti. Vse dokler so častne, vas spodbujam, da sledite tistim, ki izpolnjujejo vaše sanje, ker nikoli ne boste uspešni ali srečni, če boste sledili tujim sanjam.
View all my reviews