Prebral: Winnie the Pooh on Management


Winnie the Pooh on Management
Winnie the Pooh on Management by Roger E. Allen

My rating: 3 of 5 starsView all my reviews


Medved Pu o vodenju

str. 29- šest funkcij vodenja:
1 postavljanje ciljev,
2 organiziranje,
3 MOTIVIRANJE,
4 razvoj ljudi,
5 sporazumevanje,
6 merila in analiziranje.

Str. 38- (moje mnenje, da to velja za VEČINO VODIJ) Mojzes številnih stvari ni uspelo dobro zaključiti, ker je hotel narediti vse sam. Ko je njegov tast videl, kaj se dogaja, mu je svetoval, naj izbere nekaj sposobnih ljudi in jim zaupa manj pomembna dela. S tem bi pridobil več časa za resnično pomembne naloge iz svojega poslanstva. To se imenuje 'razporejanje' in je zelo pomembna in potrebna stvar pri vodenju, celo danes.

Str. 44- nekateri niso nikoli zadovoljni s tem, kar v resnici so, ampak bi bili radi nekaj drugega.

Str. 84- pravila zl uspešno in učinkovito sporazumevanje:
1 pri sporazumevanju moramo izmenjati sporočila;
2 vsa sporočila, ki jih izmenjamo, morajo biti jasna in popolna;
3 sporočilo mora biti razumljivo tistemu, ki mu je namenjeno;
4 vedno se je treba prepričati, če so sporočilo razumeli;
5 sporočilo lahko posredujete na več načinov. Več, kot jih uporabite, bolj bo jasno in razumljivo. Sporočilo mora biti pri vseh načinih sporočanja enako. Nujno mora biti dosledno. Zapomnite si: po delu, ne po besedah cenimo človeka.

Str. 99- vodje se iskreno zanima in je v skrbeh za ljudi, ki jih vodi. Po eni strani to kaže tako, da se prepriča, če je poskrbljeno za njihove potrebe in da skrbi za njihovo dobro počutje.

Str. 131/132- "Toda, če ne moreš spreminjati ljudi," je vprašala Sova,"kako potem vodja uresničuje svojo nalogo v zvezi z razvojem ljudi?"
"To je prav smešna stvar. Vidite, vodja v resnici ne more razvijati ljudi. To preprosto ni mogoče. Vse, kar lahko stori, je to, da ustvari pogoje, ki jih spodbujajo, da se sami razvijajo."
... je rekel Pu. "... Vodja mora skrbeti za razvoj svojih ljudi, teh pa ne moreš razvijati."
"Tega ne more storiti neposredno, veliko pa lahko stori posredno. Najprej mora svoje ljudi dobro poznati, mora govoriti z njimi, jih opazovati, predvsem pa jim mora prisluhniti. Na ta način bo začel spoznavati njihovo sposobnosti in slabosti."
"Ko jih spozna, lahko začne delati s posamezniki. Daje jim zadolžitve in jim razporedi nekaj takega dela, kjer lahko s svojimi sposobnostmi dosežejo dobre rezultate."
"Pri delu se bodo pokazale tudi njihove slabosti. Delali bodo napake. Skrajno pomembno je, da vodja poudari njihove sposobnost in da gleda na njihove napake pozitivno. Napake mora sprejemati kot logičen del učenja."
"V takšnih delovnih pogojih bo večina skušala zboljšati svoje slabosti. Najpomembnejše pri tem je, da to dosežejo sami, ne pa z zunanjo prisilo. Nihče ne mara, če drugi neprestano izpostavljajo njegove slabosti."
"Ljudi mora vodja izbirati previdno, delo pa razporejati v skladu z njihovimi potrebami, primerno njihovim sposobnostim, izkušnjami in zmožnostmi. Lahko jim omogoči ustrezno usposabljanje, če hoče izboljšati njihove spretnosti."
"Predvsem pa jih mora pustiti same. Umakniti se mora, da lahko sami opravljajo svoje delo. Treba jih je usmerjati, jim pomagati, ne pa 'sedeti na njih'o JIH TLAČITI."