Danijel Brestovac


Najin mali intelektualec. Že sedaj je kritičen, kaj šele bo.